Svensk bulletin 02/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1202S
Kanslibulletin 2/12 21.1.2012

INNEHÅLL
Ny vice ordförande i förbundet
Frågetimmarna år 2012
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemrkelsedagar
Radioamatörkurder
"Meri-VHF"-kurs i Lahtis flyttad med en vecka
De unas kommunikationslger i Leirisalo
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Ny vice ordförande i förbundet

I förbundets styrelsemöte 16.1.2012 har Timo Järvi, OH3LMG valts till
ny vice ordförande i förbundet för år 2012.

Frpgetimmarna 2012

År 2012 hålls styrelsens frågetimme under varje första lördag i
månaden kl. 14 finsk tid, förutom vid helgdagar, då dem flyttas till
följande veckoslut. Frekvensen är 3685 kHz.

Ärenden för frågetimmen kan även sändas per e-post till adressen
kyselytunti & sral.fi. E-postärenden skall gärna sändas på förhand,
eftersom styrelsen inte nödvändigtvis läser e-post under frågetimmen.

Silent key

Förbundet har nätts av budet att våra amatörbröder Väinö Järveläinen,
OH6NI och Jukka Järnberg, OH3SJ lämnat oss.

Vi hedrar Väinös och Jukkas minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Teljän Radioamatöörit ry:s, OH1AF, årsmöte

Teljän Radioamatöörit håller sitt årsmöte 25.1.2012 kl. 19:00 på
klubbhuset i Viasvesi. Stadgeenliga ärenden behandlas. Kaffeservering,
Välkomna.

Laivaston Radioamatöörit ry:s, OH1AJ, årsmöte

Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt årsmöte på klubben på
tisdag 7.2.2012 kl. 18.00.
Klubbens adress är Puosunkatu 2, Åbo. Kaffe med dopp. Välkomna!

Lödningsskola för att lösa antennkontakter i Radiobacken i Lahtis 4.2. kl. 13

OH3AC ordnar under våren sju olika fördrag och evenemang som berör
ärendet. Samtliga evenemang hålls vid Radiobacken i Lahtis
(Radiomäenkatu 34, Lahtis). Evenemangen är öppna för alla
intresserade.

Som andra evenemang ordnas 4.2 kl. 13 "Lödningssskola för
antennkontakter". Vem skulle inte hata att löda UHF-kontakter? Timo,
OH2BHS visar och lär ut hur de vanligaste och mest populära
kontakterna löds eller kläms ihop på rätt sätt. Lär dig göra en säker
kontakt! Samtidigt kan du bekanta dig med kontakter, redskap och
säkerhetsprodukter för hemmet! Välkommen!

QSL-kort på OH3NE

Klubbens QSL-hylla hat städats och QSL-leveranserna fungerar igen mer
regelbundet än förr. Kom och hämta era kort!

Frånhyllorna har och dess omgivning har man separerat korten för forna
medlemmar. Dessa borde hämtas å det snaraste. Kort finns bl.a. åt
följande stationer: OH3MYD, OH3YM, OH3XV och OH3WW.

Korten kan hämtas från klubben på klubbkvällar på måndagar eller
torsdagarna fr.o.m. kl 18 eller enligt separat överenskommelse med
Tapsa, OH3JKJ.

De kort som förbir ohämtade av SRAL medlemmar returneras till
OH3-distriktmanagern i sinom tid. De andra korten kommer att förgöras
under festliga omständigheter.

Bemärkelsedagar

70 år
24.01. Mattsson Ralf, OH2BPF
25.01. Nieminen Jorma, OH1QP
29.01. Manner Ilkka, OH1OD
30.01. Halonen Arto, OH1LD

60 år
23.01. Airikkala Kai, OH1FA
25.01. Tuominen Raija, OH1-5161

50 år
23.01. Ylisäe Jouni, OH2LIO

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs i Tammerfors i februari

OH3NE ordnar en radioamatörkurs med inriktning på elementärklass.
Kurseninleds på klubbutrymmet i Pyynikin Näkötorni tisdagen den 14
februari kl. 18. Här bestäms det kommande programmet och kursdagarna
tillsammans.

Det ämnas att kurserna hålls så att sakerna är lätta att ta till sig,
dvs. inte enbart föreläsningar utan även genom diskussion och
handledning i grupp. Kursen oftattar materialet och teman för att
klara K- och T1-modulerna.

Som avslutning på kursen ordnas den mängd examensdagar som behövs.
Samtidigt kan även T2-examen utföras.

Kursen är gratis för alla. Även andra än klubbens medlemmar är
välkomna. Ingen förhandsanmälan behövs, så välkommen på plats 14.2.

Mer information fås av Tomi Liukkonen, OH3FSR per telefon 044 201
8383. Information fås även från klubbens webbplats
http://oh3ne.ham.fi/.

Två radioamatörkurser i Lahtis

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, ordnar denna vår två separata
radioamatörkurser i Radio- och TV-museets utrymmen på Radiobacken.

Den första kursen börjar på tisdagen den 21 februari kl. 18 och
fortsätter på samma tid på tisdagar fram till 17.4.

Den andra kursen hålls som intensivkurs under sportlovsveckan dvs.
27.2 - 2.3 dagligen kl. 10 - 16.

Under bägge kurser ordnas de examina som behövs. Kurserna hålls,
såvida den mängd studerande som behövs uppfylls. Kurserna kan
kombineras på det sätt som önskas.

Till bägge kurser kan man anmäla sig till Seppo Murtomaa, OH7TO,
antingen via murtomaa & phnet.fi eller per telefon 0400 713 545. Mer
information om bägge kurser kommer inom kort till www.oh3ac.fi.

Radioamatörkurs vid det öppna yrkesinstitutet

Pohjois-Karjalan Radioamatöörikerho, OH7AB, arrangerar i samarbete med
Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu en radioamatörkurs i det öppna
institutet. Kursen omfattar 5 studiepoäng. Tilläggsinfo samt
anmälningar på adressen http://www.pkamk.fi/. Följ stigen: Koulutus -
Avoin AMK- Kevään 2012 lukukausitarjonta. Välkommen till kursen.

Radioamatörkurs i Tusby

Jokelan Kansalaisopisto arrangerar en radioamatörgrundkurs måndagar
kl. 18:00-21:00. Kursen börjar 27.2. och slutar 26.3.2012. Kursen går
av stapeln i skolcentret.

Jukka Heikinheimo, OH2BR, håller en till behörighetsexamen för
elementär klass förberedande kurs. Man går igenom K-modulen samt
T1-modulen. Till slut hålles en examen.
Som läromedel fungerar Tiimissä Hamssiksi läroboken samt kompendier
som finns på nätet. Läromaterialavgiften, 10 Euro betalas till
läraren.

Anmälningarna till Jokelan Kansalaisopisto på webadressen:
http://www.jokelankansalaisopisto.com/ilmoit.html.

"Meri-VHF"-kursen i Lahtis flyttas med en vecka

En trevlig mängd deltagare har anmält sig till Meri-VHF kursen, såväl
radioamatörer som skeppare. Ännu saknas några personer till kursen. På
grund av detta och för att hitta fler potentiella deltagare har
inledandet av kursen förflyttats med en vecka! Kursen börjar alltså,
såvida den mängd deltagare som behövs uppfylls, lördagen den 28
januari och slutar motsvarande 25.2.2012.
Mer information om kursen och examen samt läromaterial och
instruktioner för anmälan hittas på klubbens webbplats
www.oh3ac.fi/ra-kurssi.

De ungas kommunikationsläger i Leirisalo

Det traditionella kommunikationslägret för unga ordnas igen i Salo
stads lägercentrum i Leirisalo den 9-11 mars. Lägret börjar på fredag
kl. 18 och avslutas kl 16 på söndag.

Kommunikationslägret är ämnat för personer intresserade i
radioamatörverksamhet och unga som utfört examen. I lägerprogrammet
finns att hålla kontakter från lägerstationen dessutom föredrag om
t.ex. DX-verksamhet och byggande av antenner och radiostationer.

På lägret finns möjlighet att bygga en egen radioorienteringsmottagare
och lära sig använda den i en lekfull ortienteringstävling.

Lägret är gratis, men för bespinsing debiteras högst en avgift på 20
euro. Anmälningarna ombeds sändas till lägerledare Jukka Heikinheimo,
OH2BR till egenanrops adressen oh2br & stal.fi. Av Jukka kan man även
begära mer specifik information om lägret per telefon 040 500 9727.

Välkommen med att trivas tillsammans med andra radiounga!

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas LZ Open Contest, YL-ISSB QSO Party, Hungarian
DX Contest, Feld Hell Sprint och North American QSO Party.

Nästa tisdag, 24.1, står NAC 2.3 GHz + up i tur. På onsdag 25.1 tävlas
SKCC Sprint, QRP Fox Hunt och CWops Mini-CWT Test. På torsdag 26.1
tävlas CWops Mini-CWT Test och på fredag 27.1 NAQCC Straight Key/Bug
Sprint, QRP Fox Hunt och NCCC Sprint Ladder.

Nästa veckoslut tävlas CW-delen i CQ 160 m Contest, REF Contest, BARTG
RTTY Sprint, UBA DX Contest, WAB 1.8 MHz Phone Contest och QRP ARCI
Fireside SSB Sprint

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka på söndagen den 28 januari kl 15.00
finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.