Svensk bulletin 03/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1203S
Kanslibulletin 3/12 28.1.2012

INNEHÅLL
Styrelsens frågetimme 4.2.
En verksamhetsledare och byråsekreterare sökes
Motioner till SRAL:s vårmöte
Förslag till mottagare av Förbundets premier
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurser
De ungas kommunikationsläger i Leirisalo
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme 4.2.

Nästa veckas lördag 4.2 hålls styrelsen frågetimme. Frågetimmen börjar
kl. 14.00 finsk tid och avslutas 15.00 finsk tid. Frekvensen är den
gamla bekanta 3685 kHz.

I början av frågetimmen meddelar styrelsemedlemmarna sin närvvaro,
efter vilket man kan ställa dem frågor. Frågor kan även sändas på
förhand till förbundets kansli, ordföranden eller styrelsemedlemmarna,
bl.a. på adressen kyselytunti & sral. fi.

En verksamhetsledare och byråsekreterare sökes

Verksamhetsledare

Finland Radioamatörföbund rf söker en verksamhetsledare fr.o.m.
1.8.2012. Av den till uppgiften lämpliga personen förutsätter vi god
förmåga att uppträda, förmåga att marknadsföra hobbyn samt färdighet
att i skrift framföra ärenden. Språkkunskapskraven är minst god
förmåga i engelska. Uppgiften förutsätter radioamatörbehörighet.

Ansökningarna jämte löneanspråk adresseras till styrelsen fram till
31.3.2012 på adressen: Finlands Radioamatörförbund rf., Styrelsen,
Kaupinmäenpolku 9, PB 44, 00441 Helsingfors. Märk kuvertet med
"Verksamhetsledare".

Byråsekreterare

Finlands Radioamatörförbund söker en byråsekreterare som kan ta eget
initiativ och är kompetent för ett tidsbundet arbetsförhållande.
Arbetstiden är 37,5 timmar i veckan. Arbetet inleds enligt avtal så
snart som möjligt. I arbetsuppgifterna ingår olika kontorsarbete,
postning och packning, kundservice och eventuellt att hjälpa till med
att uppdatera webbsidorna och göra medlemstidningen.
Radioamatörbehörighet ses som merit. Fritt formulerade ansökningar
jämte löneanspråk fram till 29.2.2012 på adressen toimisto & sral.fi
eller Finlands Radioamatörförbund, PB 44, 00441 HELSINGFORS. Märk
kuvertet "Byråsekreterare". Mer information fås från nummer (09) 562
5973, må-to 12-17 och fr 12-14.

Motioner till SRAL:s vårmöte

Förbundets vårmöte hålls i Riihimäki 21.4.2012. Medlemmarnas motioner
till mötet bör levereras till styrelsen senast två månader före mötet.
Motionerna skall sändas till SRAL, styrelsen, PB 44, 00441
HELSINGFORS.

Förslag till mottagare av Förbundets premier

Under SRAL:s vårmöte delas Förbundets premier ut. Förslag till
mottagare av premier bör sändas till styrelsen senast 12.3.2012 på
adressen hallitus & sral.fi eller SRAL, styrelsen, PB 44, 00441
HELSINGFORS.

Premierna är:

Jäämaapriset
Priset delas ut till en person som beaktanvärt främjat Förbundets verksamhet.

Koponenpriset
Priset delas ut för exemplarisk aktivitet.

Lindellpriset
Priset delas ut för främjande av teknik.

Arvo Laros pris
Priset delas ut för personer som särskilt utmärkt sig i klubbverksamhet.

Årets person i elementär klass
Periset delas ut åt en person i elementär klass som uppvisat aktivitet
på något delområde inom radioamatörverksamheten och som har betett sig
exemplariskt på banden.

Specialpris för utbildningsverksamhet
Priset beviljas åt en person som utmärkt sig som utbildare eller som
främjat utbildningsverksamheten.

Specialpris för tävlingsverksamhet
Priset beviljas åt en framgångsrik tävlare eller en person som främjat
tävlingsverksamheten.

Årets pipare
Priset beviljas åt en aktiv telegrafist eller en person som främjat
telegrafihobbyn.

Förbundets hederstecken
Beviljas åt en person som har utmärkt sig på ett särskilt sätt.

Förbundets silverhederstecken
Beviljas för långvarig och framgångsrik verksamhet i uppgifter inom Förbundet.

En lista över premierna finns på adressen
http://www.sral.fi/sral/tunnustuspalkinnot.html. Det år för beviljande
som listas på listan är det föregående året till det som premien
delades ut. I listan finns brister. Korrigeringar och fel kan anmälas
till adressen webmaster & sral.fi eller genom att ringa till Förbundets
byrå.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Allan Inha, OH2MG,
lämnat oss. Vi hedrar Allans minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Radioamatöörit Kokemäki ry, OH1AL, fyller 40 år 28.1.2012. Festen har
hållits. Tack till alla deltagande och tack för uppvaktningarna.

”Meri-VHF” -kursen i Lahtis börjar - ännu ryms du med!

En trevlig mängd deltagare har anmält sig till "Meri-VHF" kursen, 15
personer - såväl radioamatörer som båtförare. Kursen började igår
klockan 12.00, men ännu rymms man med fr.o.m. nästa vecka.

Se Lahden Radioamatöörikerhos, OH3AC, webbsidor www.oh3ac.fi/ra-kurssi
lisätiedot och "kaikki opetusmateriaali". Kursen är ytterst gratis.

Lödningsskola för antennkontakter på Radiobacken i Lahtis lördag 4.2 kl. 13.

Som andra evenemang i OH3AC:s presentations- och händelseserie ordnas
lördagen den 4 februari kl 14 "Lödningsskola för antennkontakter".

Vem skulle inte hata att löda UHF-kontakter? Timo, OH2BJS visar och
lär ut hur man löder eller klämmer ihop de mest populära och vanliga
kontakterna korrekt. Lär dig göa en säker koppling! Samtidigt kan du
bekanta dig med kontakter, arbetsredskap och säkerhetsprodukter för
hemmet, samtliga av hög kvalitet.

Evenemangen är öppna för alla intresserade!

Laivaston Radioamatöörit ry:s, OH1AJ, årsmöte

Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt årsmöte på klubben på
tisdag 7.2.2012 kl. 18.00. Klubbens adress är Puosunkatu 2, Åbo. Kaffe
med dopp. Välkomna!

OH7AI:s årsmöte

Iisalmen Radiokerho ry, OH7AI, håller sitt stadgeenliga årsmöte på
klubben 12.2.2012 kl 14.00. Välkommen, önskar ledningen

OH1AA:s årsmöte

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sitt årsmöte på torsagen den 16
februari 2012 kl. 18.30. Adressen är Stålarmsgatan 3, dvs OH1AAA:s
utrymmen. Årsmötesärenden. Kaffe med dopp. Välkommen!! 73 Styrelsen
för OH1AA

OH5AG:s vårmöte

Kouvolan Radiokerho ry håller sitt stadgeenliga vårmöte på klubben
söndagen den 19 februari 2012 fr.o.m. kl. 15. Stadgeenliga ärenden
behandlas. Kaffeservering. Välkommen!

QSL-kort på OH3NE

Klubbens QSL-hylla hat städats och QSL-leveranserna fungerar igen mer
regelbundet än förr. Kom och hämta era kort!

Frånhyllorna har och dess omgivning har man separerat korten för forna
medlemmar. Dessa borde hämtas å det snaraste. Kort finns bl.a. åt
följande stationer: OH3MYD, OH3YM, OH3XV och OH3WW.

Korten kan hämtas från klubben på klubbkvällar på måndagar eller
torsdagarna fr.o.m. kl 18 eller enligt separat överenskommelse med
Tapsa, OH3JKJ.

De kort som förbir ohämtade av SRAL medlemmar returneras till
OH3-distriktmanagern i sinom tid. De andra korten kommer att förgöras
under festliga omständigheter.

Bemärkelsedagar

85 år
31.01. Mäenpää Unto, OH2LD

70 år
29.01. Manner Ilkka, OH1OD
30.01. Halonen Arto, OH1LD

50 år
02.02. Tuominen Kimmo, OH1CM

Finlands Radioamatörförbund samt byråns personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs i Tammerfors i februari

OH3NE ordnar en radioamatörkurs med inriktning på elementärklass.
Kurseninleds på klubbutrymmet i Pyynikin Näkötorni tisdagen den 14
februari kl. 18. Här bestäms det kommande programmet och kursdagarna
tillsammans.

Det ämnas att kurserna hålls så att sakerna är lätta att ta till sig,
dvs. inte enbart föreläsningar utan även genom diskussion och
handledning i grupp. Kursen oftattar materialet och teman för att
klara K- och T1-modulerna.

Som avslutning på kursen ordnas den mängd examensdagar som behövs.
Samtidigt kan även T2-examen utföras.

Kursen är gratis för alla. Även andra än klubbens medlemmar är
välkomna. Ingen förhandsanmälan behövs, så välkommen på plats 14.2.

Mer information fås av Tomi Liukkonen, OH3FSR per telefon 044 201
8383. Information fås även från klubbens webbplats
http://oh3ne.ham.fi/.

Två radioamatörkurser i Lahtis

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, ordnar denna vår två separata
radioamatörkurser i Radio- och TV-museets utrymmen på Radiobacken.

Den första kursen börjar på tisdagen den 21 februari kl. 18 och
fortsätter på samma tid på tisdagar fram till 17.4.

Den andra kursen hålls som intensivkurs under sportlovsveckan dvs.
27.2 - 2.3 dagligen kl. 10 - 16.

Under bägge kurser ordnas de examina som behövs. Kurserna hålls,
såvida den mängd studerande som behövs uppfylls. Kurserna kan
kombineras på det sätt som önskas.

Till bägge kurser kan man anmäla sig till Seppo Murtomaa, OH2TO,
antingen via murtomaa & phnet.fi eller per telefon 0400 713 545. Mer
information om bägge kurser kommer inom kort till www.oh3ac.fi.

Radioamatörkurs vid det öppna yrkesinstitutet

Pohjois-Karjalan Radioamatöörikerho, OH7AB, arrangerar i samarbete med
Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu en radioamatörkurs i det öppna
institutet. Kursen omfattar 5 studiepoäng. Tilläggsinfo samt
anmälningar på adressen http://www.pkamk.fi/. Följ stigen: Koulutus -
Avoin AMK- Kevään 2012 lukukausitarjonta. Välkommen till kursen.

Radioamatörkurs i Tusby

Jokelan Kansalaisopisto arrangerar en radioamatörgrundkurs måndagar
kl. 18:00-21:00. Kursen börjar 27.2. och slutar 26.3.2012. Kursen går
av stapeln i skolcentret.

Jukka Heikinheimo, OH2BR, håller en till behörighetsexamen för
elementär klass förberedande kurs. Man går igenom K-modulen samt
T1-modulen. Till slut hålles en examen.

Som läromedel fungerar Tiimissä Hamssiksi läroboken samt kompendier
som finns på nätet. Läromaterialavgiften, 10 Euro betalas till
läraren.

Anmälningarna till Jokelan Kansalaisopisto på webadressen:
http://www.jokelankansalaisopisto.com/ilmoit.html.

De ungas kommunikationsläger i Leirisalo

Det traditionella kommunikationslägret för unga ordnas igen i Salo
stads lägercentrum i Leirisalo den 9-11 mars. Lägret börjar på fredag
kl. 18 och avslutas kl 16 på söndag.

Kommunikationslägret är ämnat för personer intresserade i
radioamatörverksamhet och unga som utfört examen. I lägerprogrammet
finns att hålla kontakter från lägerstationen dessutom föredrag om
t.ex. DX-verksamhet och byggande av antenner och radiostationer.

På lägret finns möjlighet att bygga en egen radioorienteringsmottagare
och lära sig använda den i en lekfull ortienteringstävling.

Lägret är gratis, men för bespinsing debiteras högst en avgift på 20
euro. Anmälningarna ombeds sändas till lägerledare Jukka Heikinheimo,
OH2BR till egenanrops adressen oh2br & sral.fi. Av Jukka kan man även
begära mer specifik information om lägret per telefon 040 500 9727.

Välkommen med att trivas tillsammans med andra radiounga!

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ 160 m Contestin CW, REF Contest, BARTG RTTY
Sprint, UBA DX Contest, WAB 1.8 MHz Phone Contest och QRP ARCI
Fireside SSB Sprint.

Nästa onsdag 1.2 och fredag 3.2 tävlas QRP Fox Hunt. Nästa torsdag 2.2
tävlas NAC 10 m. Nästa fredag 3.2 står NCCC Sprint Ladder i tur.

Nästa veckoslut tävlas YL-ISSB QSO Party, EPC WW DX Contest och FYBO
Winter QRP Sprint.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 5 februari från OH6A i
Vasa klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.