Svensk bulletin 04/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1204S
Kanslibulletin 4/12 4.2.2012

INNEHÅLL
SRAL:s sommarläger 2012
Sökes en verksamhetsledare samt kanslisekreterare
Motionerna till SRAL:s vårmöte
Förslag till mottagare av förbundets utmärkelsepris
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurser
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

SRAL:s sommarläger 2012

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA anordnar SRAL:s sommarläger 2012.
Lägret hålles vid Sappee turistcentrum i Pälkäne den 12. - 15.7.2012.
Samma plats stod värd för lägret även i fjol.
Tilläggsinfo om lägret kommer under våren och sommaren i tidningen
Radoamatööri, bulletinen samt OH3AA:s hemsidor.

Sökes en verksamhetsledare samt kanslisekreterare

Verksamhetsledare
Finlands Radioamatörförbund söker en verksamhetsledare från och med den 1.8.2012.
Av för uppgiften kvalificerad person förutsätter vi att han har god förmåga att uppträda
samt förmår marknadsföra hobbyn väl samt ett gott skriftligt anförande.
Personen bör behärska engelska tillfredsställande. Uppgiften förutsätter
Radioamatörs behörighet.
Ansökningar jämte löneanspråk bör skickas till styrelsen t.o.med 31.3.2012 på adressen
Finlands Radioamatörförbund rf. Styrelsen, Krämarbackastigen 9, Box 44
00441 Helsingfors.Märk kuvertet "Verksamhetsledare".

Kanslisekreterare
Finlands Radioamatörförbund söker en initiativrik och kunnig kanslisekreterare
för tidsbunden anställning. Arbetstiden är 37,5 timmar per vecka.
Anställningen börjar enligt överenskommelse möjligast snart.
Till arbetsuppgifterna hör olika kontorssysslor samt assistans med uppdateringen av
Hemsidoena. Radioamatörbehörighet räknas som merit.
Fria ansökningar jämte löneanspråk t.o.m. den 29.2.2012 till adressen toimisto & sral.fi.
Eller Finlands Radioamatörförbund, Box 44 00441 Helsingfors. Märk kuvertet "Kansli-
sekreterare".
Tilläggsinfo från numret (09) 562 5973, må -to kl. 12-17 samt fre 12-14.

Motionerna till SRAL:s vårmöte

Förbundets vårmöte hålls i Riihimäki 21.4.2012. Medlemmar som önskar göra motioner till mötet bör sända dem
Styrelsen tillhanda t.o.m. 12.3.2012 till adressen hallitus & sral.fi eller SRAL, styrelsen, Box 44, 00441 Helsingfors.

Förslag till mottagare av Förbundets premier

Vid SRAL:s vårdagar utdelas förbundets premier. Förslag till pristagare bör ställas till styrelsen senast den
12.3.2012 på adressen hallitus & sral.fi eller SRAL, styrelsen, Box 44, 00441, Helsingfors.

Premierna är följande:

Jäämaas pris
Beviljas för medlem som förtjänstfullt främjat förbundets verksamhet

Koponens pris
Beviljas för exemplarisk operatörspraxis

Lindells pris
Beviljas för teknikens befrämjande

Arvo Laros pris
Beviljas för särskild utmärkelse i klubbverksamheten

Årets Elementäsklassist
Beviljas åt en radioamatör i den Elementära klassen som varit aktiv i någon av hobbyns delområden
Samt betett sig föredömligt på radioamatörsbanden.

Specialpris för skolningsverksamheten
Beviljas åt en person som utmärkt sig som utbildare eller befrämjat skolningsverksamheten.

Specialpris för tävlingsverksamheten
Beviljas person som utmärkt sig i tävlingar eller befrämjat tävlingsverksamheten.

Årets telegrafist
Beviljas åt en aktiv telegrafist eller person som befrämjat telegrafin

Förbundets hederstecken
Beviljas åt ytterst hedervärd person

Förbundets förtjänsttecken i silver
Beviljas för långvarig och förtjänstfull verksamhet inom Förbundet.

En lista över de beviljade premierna finns på adressen
http://www.sral.fi/sral/tunnustuspalkinnot.html. Beviljandeåret på listan är året innan priset
utdelats. Listan är inte fullkomlig. Om rättelser och fel kan man meddela till adressen
webmaster & sral.fi eller per telefon till kansliet.

Silent key

Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Olavi Karmisto, OH2HPN, har lämnat oss.
Vi hedrar Olavis minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Lahden Radioamatöörikerhos Bulletin

Klubbens bulletin läses söndagenden 5.2. kl.09:30 på frekvensen 3685 kHz, läsare är Retu, OH3WK.
Strax efter bulletinen fortsätter Femmornas bulletin.

Laivaston Radioamatöörit ry:s årsmöte

Laivaston Radioamatöörit, OH1AJ, håller sitt årsmöte på klubblokalen tisdagen den 7.2.2012
Kl. 18:00. Adressen är Båtsmansvägen 2, Åbo. Kaffe och bulla, välkommen.

OH7AI:s årsmöte

Iisalmen Radiokerho ry, OH7AI, håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubblokalen den 12.2.2012
Kl. 14:00. Välkommen önskar styrelsen.

OH3AA:s årsmöte

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry:s , OH3AA, stadgeenliga årsmöte hålles den 12.2.2012 kl. 13:00 på klubben.
Styrelsen önskar alla medlemmar välkomna.

OH1AA:s årsmöte

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sitt årsmöte torsdagen den 16.2.2012 kl. 18:30.
Adressen är Stålarmsgatan 3, Åbo. Årsmötesärenden, kaffe och bulla. Välkommen önskar
OH1AA:s styrelse.

OH5AG:s vårmöte

Kouvolan Radiokerho ry:s stadgeenliga vårmöte hålles på klubben söndagen 19.2.2012 kl. 15.
Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering, välkomna.

OH6AH:s årsmöte

Seinäjoen Seudun Radioamatöörit ry:s (OH6AH/OH6M) årsmöte arrangeras fredagen den 24.2.2012
Kl. 19:30 på klubbhuset, adressen Metsontaival 19. Kaffeservering, välkommen med.

Lahden Radioamatöörikerho ry:s årsmöte 27.2. kl. 18:30

Klubbens årsmöte hålles måndagen den 27.2. kl. 18:30. På mötet behandlas föregående års bokslut
Och verksamhetsberättelse. Man kan även delta via nätet/mobilt eller med fullmakt.
Även alla som är intresserade av radioamatörverksamhet är välkomna. Kaffeservering.

QSL -kort vid OH3NE

Klubbens QSL-fack har städats och QSL-leveranserna fungerar i gen. Kom och hämta era kort.

Man har satt på sidan tidigare medlemmars kort, som borde hämtas bort möjligast fort.
Det finns kort åt följande stationer: OH3MYD, OH3YM, OH3XV, och OH3WW.
Korten kan hämtas från klubben under klubbaftnar måndagar eller torsdagar kl. 18 eller genom
att komma överens med Tapsa, OH3JKJ.
Kort till SRAL-medlemmar som inte hämtas returneras till OH3 distriktsmanagern.
Övriga kort kommer att förstöras under högtidliga former.

Bemärkelsedagar

60 år

11.02. Niskanen Pauli, OH2AWQ

50 år

02.02. Tuominen Kimmo, OH1CM
05.02. Kuusinen Kari, OH1DX
11.02. Alestalo Lasse, OH3AZB

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs i Tammerfors i februari

OH3NE ordnar en radioamatörkurs med inriktning på elementärklass.
Kurseninleds på klubbutrymmet i Pyynikin Näkötorni tisdagen den
14 februari kl. 18. Här bestäms det kommande programmet och kursdagarna tillsammans.

Det ämnas att kurserna hålls så att sakerna är lätta att ta till sig, dvs. inte
enbart föreläsningar utan även genom diskussion och handledning i grupp.
Kursen oftattar materialet och teman för att klara K- och T1-modulerna.

Som avslutning på kursen ordnas den mängd examensdagar som behövs.
Samtidigt kan även T2-examen utföras.

Kursen är gratis för alla. Även andra än klubbens medlemmar är välkomna.
Ingen förhandsanmälan behövs, så välkommen på plats 14.2.

Mer information fås av Tomi Liukkonen, OH3FSR per telefon 044 201 8383.
Information fås även från klubbens webbplats http://oh3ne.ham.fi/.

Två radioamatörkurser i Lahtis

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, ordnar denna vår två separata radioamatörkurser
i Radio- och TV-museets utrymmen på Radiobacken.

Den första kursen börjar på tisdagen den 21 februari kl. 18 och fortsätter på samma tid på
tisdagar fram till 17.4.

Den andra kursen hålls som intensivkurs under sportlovsveckan dvs.
27.2 - 2.3 dagligen kl. 10 - 16.

Under bägge kurser ordnas de examina som behövs. Kurserna hålls, såvida den mängd
studerande som behövs uppfylls. Kurserna kan kombineras på det sätt som önskas.

Till bägge kurser kan man anmäla sig till Seppo Murtomaa, OH2TO, antingen via murtomaa & phnet.fi
eller per telefon 0400 713 545. Mer information om bägge kurser kommer inom kort till www.oh3ac.fi<http://www.oh3ac.fi>.

Radioamatörkurs i Tusby

Jokelan Kansalaisopisto arrangerar en radioamatörgrundkurs måndagar kl. 18:00-21:00.
Kursen börjar 27.2. och slutar 26.3.2012. Kursen går av stapeln i skolcentret.

Jukka Heikinheimo, OH2BR, håller en till behörighetsexamen för elementär klass förberedande kurs.
Man går igenom K-modulen samt T1-modulen. Till slut hålles en examen.

Som läromedel fungerar Tiimissä Hamssiksi läroboken samt kompendier som finns på nätet.
Läromaterialavgiften, 10 Euro betalas till läraren.

Anmälningarna till Jokelan Kansalaisopisto på webadressen:
http://www.jokelankansalaisopisto.com/ilmoit.html.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SRAL:s Peruskilpailu, YL-ISSB QSO Party, Black Sea Cup International, AGCW Straight Key Party,
Mexico RTTY International Contest, North American Sprint och FYBO Winter QRP Sprint.

Nästa tisdag 7.2. star NAC VHF i turen och nästa torsdag 9.2. NAC 50MHz.
Nästa onsdag 8.2. köres NAQCC-EU Monthly Sprint.

Nästa veckoslut tävlas Asia-Pacific Spring Sprint, SKCC Weekend
Sprint och North American Sprint.

Nästa Bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 12 februari från OH6A i Vasa klockan 15.00
finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.