Svensk bulletin 05/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1204S
Kanslibulletin 5/12 11.2.2012

INNEHÅLL
Förslag till mottagare av förbundets premier
Motionerna till SRAL:s vårmöte
Nordiskt VHF/UHF/SHF läger
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Mikko, OH2FLO, på podiumplats i gymnasisternas fysiktävling
Radioamatörkurser
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Förslag till mottagare av Förbundets premier

Vid SRAL:s vårdagar utdelas förbundets premier. Förslag till pristagare bör ställas till styrelsen senast den
12.3.2012 på adressen hallitus & sral.fi eller SRAL, styrelsen, Box 44, 00441, Helsingfors.

En lista över de beviljade premierna finns på adressen
http://www.sral.fi/sral/tunnustuspalkinnot.html. Beviljandeåret på listan är året innan priset
utdelats. Listan är inte fullkomlig. Om rättelser och fel kan man meddela till adressen
webmaster & sral.fi eller per telefon till kansliet.

Motionerna till SRAL:s vårmöte

Förbundets vårmöte hålls i Riihimäki 21.4.2012. Medlemmar som önskar göra motioner till mötet bör sända dem
Styrelsen tillhanda t.o.m. 12.3.2012 till adressen hallitus & sral.fi eller SRAL, styrelsen, Box 44, 00441 Helsingfors.

Nordiskt VHF/UHF/SHF läger

OH2NNX, Radioamatööritekniikan Seura RATS ry. hälsar samtliga intresserade av VHF-UHF-SHF -vågor välkomna
till det årliga nordiska VHF-UHF-SHF -mötet på Åland 24. - 27.5.2012. Evenemanget arrangeras i år i Finland vid
Käringsundsby ferie- och konferenscentrum på Eckerö. Lägret hölls på samma plats även år 2004.

På programmet finns föredrag, apparatpresentationer, lägerstation, kvällsgrillning, Ham Dinner samt naturligtvis
Ett lopptorg.

Evenemanget är fyradagars, börjandes redan på torsdagen så att programmet inte blir för tätt, och man kan
även göra en exkursion under fredagens lopp. Tilläggsinfo om exkursionen på lägersidorna då planerna
Och väderprognoserna blir klara.

Lägrets hemsidor finns på adressenhttp://vushf.rats.fi/. Där finns allmän information om lägret.
Läs och reservera din semester till det bästa VHF+ mötet i år.
Mottagning av logireserveringar via sidorna börjar inom kort. Därom meddelas på websidan.

Evenemanget finns med på RATS Facebook-sidor. Anslut dig och håll dig informerad.
https://www.facebook.com/events/228085673952676/.

Hjärtligen välkommen önskar RATS ry.

Klubbarna meddelar

OH7AI:s årsmöte

Iisalmen Radiokerho ry, OH7AI, håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubblokalen den 12.2.2012
Kl. 14:00. Välkommen önskar styrelsen.

OH3AA:s årsmöte

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry:s , OH3AA, stadgeenliga årsmöte hålles den 12.2.2012 kl. 13:00 på klubben.
Styrelsen önskar alla medlemmar välkomna.

OH1AA:s årsmöte

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sitt årsmöte torsdagen den 16.2.2012 kl. 18:30.
Adressen är Stålarmsgatan 3, Åbo. Årsmötesärenden, kaffe och bulla. Välkommen önskar
OH1AA:s styrelse.

OH2AAB:s årsmöte

OH2AAB håller sitt årsmöte 17.2.2012 på klubben kl. 18:15
Välkommen med önskar styrelsen.

OH5AG:s vårmöte

Kouvolan Radiokerho ry:s stadgeenliga vårmöte hålles på klubben söndagen 19.2.2012 kl. 15.
Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering, välkomna.

OH2AP:s årsmöte

Järvenpään Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt stadgeenliga årsmöte torsdagen den 23.2.2012
Kl. 18 hemma hos Olli Kumpulainen, OH2OW, på adressen Torpantie 7A, Träskända.
Stadgeenliga ärenden, kaffeservering. Kom med och beslut om gemensamma ärenden.

OH6AH:s årsmöte

Seinäjoen Seudun Radioamatöörit ry:s (OH6AH/OH6M) årsmöte arrangeras fredagen den 24.2.2012
Kl. 19:30 på klubbhuset, adressen Metsontaival 19. Kaffeservering, välkommen med.

Lahden Radioamatöörikerho ry:s årsmöte 27.2. kl. 18:30

Klubbens årsmöte hålles måndagen den 27.2. kl. 18:30. På mötet behandlas föregående års bokslut
Och verksamhetsberättelse. Man kan även delta via nätet/mobilt eller med fullmakt.
Även alla som är intresserade av radioamatörverksamhet är välkomna. Kaffeservering.

OH3AC styrelse

OH3NE:s årsmöte

Tampereen Radioamatöörit ry:s årsmöte hålles på klubblokalen vid Pyynikki utsiktstorn måndagen
27.2.2012 kl. 18:00. Adressen är Näkötornintie 20. Vid mötet behandlas de stadgeenliga ärendena.
Välkommen, kaffeservering, önskar styrelsen.

Elimäen Radioamatöörikerho ry, OH5AE:s årsmöte

Elimäen Radioamatöörikerho håller sitt årsmöte på klubblokalen på Haukkavuori lördagen den
3.3.2012 börjandes kl. 14:00. Stadgeenliga ärenden. Välkommen

Bemärkelsedagar

80 år

17.02. Halttunen Väinö, OH2BRS

70 år

15.02. Hilden Eero, OH6UB
15.02. Rantanen Lippo, OH2AXW
18.02. Niemi Olavi, OH3KV
19.02. Bohn Rainer, OH2ZAR
20.02. Toivanen Ilkka, OH6UE

60 år

11.02. Niskanen Pauli, OH2AWQ

50 år

11.02. Alestalo Lasse, OH3AZB
15.02. Viitamäki Kari, OH6FSG
17.02. Heikkinen Timo, OH8GNL

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Mikko,OH2FLO, på podiumplats vid gymnasisternas fysiktävling

Mikko Laakkonen, OH2FLO, som även är bekant som bulletinläsare placerade sig som trea i den
nationella fysiktävlingen för gymnasier. Utöver tävlingen hann han även läsa bulletinen under tävlingsveckoslutet.
Grattis till Mikko.

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs i Tammerfors i februari

OH3NE ordnar en radioamatörkurs med inriktning på elementärklass.
Kurseninleds på klubbutrymmet i Pyynikin Näkötorni tisdagen den
14 februari kl. 18. Här bestäms det kommande programmet och kursdagarna tillsammans.

Det ämnas att kurserna hålls så att sakerna är lätta att ta till sig, dvs. inte
enbart föreläsningar utan även genom diskussion och handledning i grupp.
Kursen oftattar materialet och teman för att klara K- och T1-modulerna.

Som avslutning på kursen ordnas den mängd examensdagar som behövs.
Samtidigt kan även T2-examen utföras.

Kursen är gratis för alla. Även andra än klubbens medlemmar är välkomna.
Ingen förhandsanmälan behövs, så välkommen på plats 14.2.

Mer information fås av Tomi Liukkonen, OH3FSR per telefon 044 201 8383.
Information fås även från klubbens webbplats http://oh3ne.ham.fi/.

Två radioamatörkurser i Lahtis

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, ordnar denna vår två separata radioamatörkurser
i Radio- och TV-museets utrymmen på Radiobacken.

Den första kursen börjar på tisdagen den 21 februari kl. 18 och fortsätter på samma tid på
tisdagar fram till 17.4.

Den andra kursen hålls som intensivkurs under sportlovsveckan dvs.
27.2 - 2.3 dagligen kl. 10 - 16.

Under bägge kurser ordnas de examina som behövs. Kurserna hålls, såvida den mängd
studerande som behövs uppfylls. Kurserna kan kombineras på det sätt som önskas.

Till bägge kurser kan man anmäla sig till Seppo Murtomaa, OH2TO, antingen via murtomaa & phnet.fi
eller per telefon 0400 713 545. Mer information om bägge kurser kommer inom kort till www.oh3ac.fi<http://www.oh3ac.fi>.

Radioamatörkurs i Tusby

Jokelan Kansalaisopisto arrangerar en radioamatörgrundkurs måndagar kl. 18:00-21:00.
Kursen börjar 27.2. och slutar 26.3.2012. Kursen går av stapeln i skolcentret.

Jukka Heikinheimo, OH2BR, håller en till behörighetsexamen för elementär klass förberedande kurs.
Man går igenom K-modulen samt T1-modulen. Till slut hålles en examen.

Som läromedel fungerar Tiimissä Hamssiksi läroboken samt kompendier som finns på nätet.
Läromaterialavgiften, 10 Euro betalas till läraren.

Anmälningarna till Jokelan Kansalaisopisto på webadressen:
http://www.jokelankansalaisopisto.com/ilmoit.html.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ WW RTTY WPX Contest, Asia-Pacific Spring Sprint, SKCC Weekend Sprint,
SARL Field Day Contest, Dutch PACC Contest, KCJ Topband Contest, RSGB 1st 1.8 MHz Contest,
Classic Exchange och North American Sprint.

13.-17.2. körs ARRL School Club Roundup.

Nästa tisdag den 14.2. står NAC UHF i turen. Nästa onsdag 15.2.
tävlas NAQCC Straight Key/Bug Sprint, AGCW Semi-Automatic Key Evening och
RSGB 80 m Club Championship. Nästa torsdag 16.2. körs NAC 70 MHz.

Nästa veckoslut tävlas Russian PSK WW Contest, Feld Hell Sprint och AWA Amplitude Modulation QSO Party.

Nästa Bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 19 februari från OH6A i Vasa klockan 15.00
finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.
Läsare: Antero Väänänen, OH6NG