Svensk bulletin 07/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1207S
Kanslibulletin 7/12 25.2.2012

INNEHÅLL
SRAL:s Vårdag 2012
Förslag till mottagare av Förbundets premier
Inkvarteringsreserveringar för sommarlägret 2012
Malyj Vysotski, Ravansaari, har tagits bort från listan för aktiva DXCC-länder
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörexamina
Radioamatörkurser
De ungas kommunikationsläger i Leirisalo
Tävlingsnheter
Nästa bulletin

SRAL:s Vårdag 2012

SRAL:s vårdag hålls i Riihimäki lördagen den 21.4.2012. Tillställningen anordnas av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD. Platsen är Riihimäen Ammattioppilaitos (numera Hyria skolning) som ju är bekant från Höstdagarna 2004 samt 2007. Platsens adress är Sakonkatu 1, Riihimäki.

Dörrarna till evenemanget öppnas kl. 09:00 och programmet börjar kl. 10:00. Programmet kommer att innehålla Intressanta föreläsningar om radioamatörverksamhetens olika delområden samt några ytterst intressanta Specialföredrag. På vårdagen anordnas även ett massivt pryl-lotteri. Under dagen hålls också SRAL:s stadgeenliga vårmöte.

Under evenemanget finns det kaffe, förfriskningar samt lunch till salu. Enskilda medlemmars pryltorg samt försäljningsutställningar är öppna kl. 10 - 16. Företag som önskar en kommersiell utställningsplats på vårdagen bedes taga kontakt med Jorma Heinonen, OH3EX, email oh3ex & sral.fi tel. 045 634 2809.

Som avslutning av vårdagen samlas vi till en gemensam supe kl. 18:30 på en vid Riihimäki Järnvägsstation öppnad högklassig restaurang kallad Asema X. Denna "Ham Dinner" omfattar förutom god mat även radioamatörprogram. Anmälningsanvisningar publiceras i april numret av RA-tidningen.

Vårdagarnas deltagaravgifter är tavastländskt måttliga; vuxna 5 Euro, par 7 euro samt under 18 år gratis.

Tilläggsinfo om logi i mars numret av tidningen Radioamatööri och SRAL:s websidor.

Som kontaktperson för den anordnande organisationen fungerar ordföranden för OH3AD, Marko Saarela, OH2LRD, e-post oh2lrd & sral.fi, telefon 040 587 2531. Vi ses i Riihimäki, Välkomna!

Förslag till mottagare av Förbundets premier

Vid SRAL:s vårdagar utdelas förbundets premier. Förslag till pristagare bör ställas till styrelsen senast den 12.3.2012 på adressen hallitus & sral.fi eller SRAL, styrelsen, Box 44, 00441 Helsingfors.

En lista över de beviljade premierna finns på adressen http://www.sral.fi/sral/tunnustuspalkinnot.html. Beviljandeåret på listan är året innan priset utdelats. Listan är inte fullkomlig. Om rättelser och fel kan man meddela till adressen webmaster & sral.fi eller per telefon till kansliet.

Inkvarteringsreserveringar för sommarlägret 2012

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry., OH3AA, ordnar sommarläger i samarbete med Riihimäen Kolmoset, OH3AD, i Sappeen Matkailukeskus 12 - 15.7.2012. Lägerplatsen är alltså den samma som förra året. På lägret finns ett övervakat lopptorg, som är avgiftsfritt.

Mottagningen av inkvarteringsreserveringar börjar på internet och per telefon 12.3.2012 kl. 9.00. Telefonnumret är 020 755 9970 eller 020 755 9975. Reservering fungerar även via internet via adressen https://webshop.sappee.fi och kampanjkoden är sral2012. Reserveringen kan även vara för en längre tid än enbart sommarlägertiden.

På lägerområdet finns ett lägenhetshotell, Chalets samt stugor och platser för husvagnar och tält. Mer information om priser fås ur marsnumret av tidningen Radioamatööri som utkommer snart samt från SRAL:s webbsidor.

Malyj Vysotski, Ravansaari, har tagits bort från listan för aktiva DXCC-länder

Då det nya hyresavtalet mellan Finland och Ryssland om Saima Kanal trätt i kraft har Malyj Vysotskij, Ravansaari, tagits bort från de aktiva länderna i ARRL:s lista, och överförts till deleted-länderna 17.2.2012. Detta för att Malyj Vysotskij inte längre omfattas av avtalet.

Ravansaari kom i etern som ett eget land för första gången i juli 1988 med anropet 4J1FS som samoperation med finländare och ryssar. Efter det har prefixet för landet varit bl.a. R1MVI.

(TNX OH5NZ)

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Jukka Karlsson, OH6GBL och Johan Urnberg, OH2UC, har lämnat oss.

Vi hedrar Jukkas och Johans minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH3NE:s årsmöte

Tampereen Radioamatöörit ry:s årsmöte hålles på klubblokalen vid Pyynikki utsiktstorn måndagen 27.2.2012 kl. 18:00. Adressen är Näkötornintie 20. Vid mötet behandlas de stadgeenliga ärendena. Välkommen, kaffeservering. Styrelsen.

Lahden Radioamatöörikerho ry:n vuosikokous 27.2. klo 18.30

Kerhon vuosikokous pidetään ylihuomenna maanantaina 27.2. klo 18.30 kerhon tiloissa Radiomäellä. Kokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. Kaikki radioamatööritoiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Kahvitarjoilu

OH3AC:s bulletin i morgon

Klubbens bulletin sänds i morgon, söndagen 26.2 kl. 9.30 finsk tid på frekvensen 3685 kHz. Efter kvitteringarna börjar sambulletinen för klubbarna i OH5-distriktet på samma frekvens.

Årsmöte för Elimäen Radioamatöörikerho ry, OH5AE

Elimäen Radioamatöörikerho håller sitt årsmöte på klubblokalen på Haukkavuori lördagen den 3.3.2012 börjandes kl. 14:00. Stadgeenliga ärenden behandlas. Välkommen.

OH9AA:s årsmöte

Kemin Yhdeksiköt ry håller sitt årsmöte i Brödfabriken på tisdag 6.3.2012 kl. 18.00. Adressen är Sankarikatu 7, Kemi. Välkomna!

OH3NE ordnar en "Rigglördag" 10.3

OH3NE ordnar en Rigglördag 10.3 kl. 10 - 15 i klubbutrymmena vid Pyynikin näkötorni, vid adressen Näkötornintie 20.

I programmet finns bl.a. uppvisningar om DMR-digitala radion samt klubbens nya 70 cm DMR-repeater. En lokal butik presenterar ett nytt riggutbud. Det finns möjlighet att prova riggar under dagen.

I klubbens verkstad kan du testa din rigg i en mätpunkt, eller på parkeringsplatsen kan du mäta antennanpassningarna för din bilstation med en antennanalysator. Ifall din apparatur har någon annan antennkontakt än N, BNC, TNC eller SMA kommer du väl ihåg att ta med de adaptrar som behövs.

Mer information finns på klubbens webbplats under rubriken "Ajankohtaista". Adressen till webbsidorna är http://oh3ne.ham.fi/. Välkomna!

OH4AC:s årsmöte

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry håller sitt årsmöte på tisdag 13.3.2012 kl. 18.30 vid klubben, Raviradantie 4-6, Mikkeli. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas. Välkomna!

Bemärkelsedagar

85 år
03.03. Ahonen Kauko, OH3JO

80 år
27.02. Hulkko Veikko, OH8NI
02.03. Hyle Matti, OH5NU

70 år
28.02. Koistinen Jukka, OH2JL / OH7LK
05.03. Anttila Ilmo, OH2BO

60 år
29.02. Koivuviita Kalevi, OH1AYK

50 år
26.02. Patrikainen Jyrki, OH8KBY
03.03. Virnes Jarmo, OH7VX
05.03. Ruojärvi Tapani, OH1LDI

Finlands Radioamatörförbund samt kanslipersonalen lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörexamina

I Radio- och TV-museet i LAhtis ordnas följande fyra examenstillfällen:
- tisdag 28.2 kl. 12.00,
- torsdag 1.3 kl. 14.00,
- fredag 2.3 kl. 14.00 samt
- tisdag 6.3 kl. 20.00.

För examina, K-, T1- eller T2-modulerna, kan man anmäla sig till Pena, OH3TY; antingen via pentti.lareva & phnet.fi eller per telefon 040 554 3923.

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs i Tammerfors i februari

OH3NE ordnar en radioamatörkurs med inriktning på elementärklass. Kursenordnas vid klubbutrymmet i Pyynikin Näkötorni på tisdagar kl. 18. Kursen har paus under sportlovsveckan, dvs. vecka 9, och fortsätter igen på tisdagen den 6 mars.

Det ämnas att kurserna hålls så att sakerna är lätta att ta till sig, dvs. inte enbart föreläsningar utan även genom diskussion och handledning i grupp. Kursen oftattar materialet och teman för att klara K- och T1-modulerna.

Som avslutning på kursen ordnas den mängd examensdagar som behövs. Samtidigt kan även T2-examen utföras.

Kursen är gratis för alla. Även andra än klubbens medlemmar är välkomna. Man kan även komma med på kursen, trots att man inte har varit med sedan början.

Mer information fås av Tomi Liukkonen, OH3FSR per telefon 044 201 8383. Information fås även från klubbens webbplats http://oh3ne.ham.fi/ och rubriken "ajankohtaista".

Två radioamatörkurser i Lahtis - ännu hinner du med

Till de två kutserna under våren har totalt 12 personer anmält sig, men ännu hinner du med! På måndag kl. 10.00 börjar sportlovsveckans intensivkurs som pågår dagligen kl. 10-16. På kursen kan man även preppa sig inför T2-modulen. Kvällskurserna fortsätter på tisdagar kl. 18.00 och fortsätter på alla tisdagar fram till 17.4.

Allt material finns på klubbens webbsidor. Till bägge kurser kan man anmäla sig till Seppo Murtomaa, OH2TO, antingen via murtomaa & phnet.fi eller per telefon 0400 713 545. Mer information om bägge kurser finns på klubbens webbplats www.oh3ac.fi

De ungas kommunikationsläger i Leirisalo

Det traditionella kommunikationslägret för unga ordnas igen i Salo stads lägercentrum i Leirisalo den 9-11 mars. Lägret börjar på fredag kl. 18 och avslutas kl 16 på söndag.

Kommunikationslägret är ämnat för personer intresserade i radioamatörverksamhet och unga som utfört examen. I lägerprogrammet finns förutom att hålla kontakter från lägerstationen dessutom föredrag om t.ex. DX-verksamhet och byggande av antenner och radiostationer.

På lägret finns möjlighet att bygga en egen radioorienteringsmottagare och lära sig använda den i en lekfull orienteringstävling.

Lägret är gratis, men för bespisning debiteras högst en avgift på 20 euro. Anmälningarna ombeds sändas till lägerledare Jukka Heikinheimo, OH2BR till egenanropsadressen oh2br & sral.fi. Av Jukka kan man även begära mer specifik information om lägret per telefon 040 500 9727.

Välkommen med att trivas tillsammans med andra radiounga!

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ 160 m Contest, REF Contest, UBA DX Contest, North American QSO Party, High Speed Club CW Contest och SARL Digital Contest.

Nästa måndag, 27.2, står CQC Winter QSO Sprint i tur, och på tisdagen 28.2 NAC 2,3 GHz + up. På torsdag 1.3 tävlas NAC 10 m.

Nästa veckoslut tävlas ARRL International DX Contest, DARC 10-Meter Digital Contest och SRAL:s Grundtävling.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 4 mars klockan 15.00 finsk tid, från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.