Svensk bulletin 10/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1210S
Kanslibulletin 10/12 17.3.2012

INNEHÅLL
SRAL:s vårdag 21.4.2012
Silent key
Delta i en enkät på SRAL:s webbplats
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Sökes en verksamhetsledare
Trafikeringsinstruktionerna för övningen "Turva 2012" finns att fås
ITE evenemanget 25.3.2012
Välkommen till lägerskola!
Nordiskt VHF/UHF/SHF läger
Radio- och TV-museet i Lahtis är stängt 26.3-19.4
Radioamatörkurser
OH150VR QRV
Pekka, OH2YY, är eventuellt QRV från Öst-Malaysia
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

SRAL:s vårdag 21.4.2012

SRAL:S vårdag 2012 hålls i Riihimäki på lördag 21.4.2012. Evenemanget
ordnas av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD. Platsen är bekant sedan
höstdagarna år 2004 och 2007, dvs. Riihimääen Ammattioppilaitos
(numera Hyria utbildning, verksamhetsenheten i Riihimäki). Adressen
till platsen är Sakonkatu 1, Riihimäki.

Dörrarna öppnas kl. 09.00 och programmet börjar kl. 10.00. Mycket
intressant program utlovas. Ett tema är föreläsningarna som på olika
sätt behandlar kommunikationsverksamheten vid säkerhetsmeddelanden
eller annat som medför "att tänka på" i "svåra
kommunikationssituationer". Turva 2012 övningen har precis genomförts
en vecka före Vårdagen, så erfarenheter och konklusioner kan höras
under evenemanget under ledning av Jyri Putkonen, OH7JP. Samma
perspektiv på "svåra kommunikationssituationer" tangeras under Pekka
Holstilas, OH2TA, föreläsning om peditionsantenner i hemlandet och i
fjärran land under DX-operation.

"Viskningar på radiobanden" kan höras under Risto Korhonens, OH4RM
föredrag. Risto instruerar visuellt hur man kan utreda framskridandet
av radiosignaler med låg effekt med radioamatörprogrammet WSPR och
vilka möjligheter hobbyisterna har genom att delta i WSPR-nätverket.
Signalerna kan upptäckas ännu 28 decibel under grundbruset, vilket för
att det är fråga om ett mycket intressant digitalt sändarslag.

Major Jarkko Karsikas, OH3EAJ, som arbetar på avdelningen för
ledningssystem vid huvudstaben presenterar under vårdagen visiioner
som eventuellt intresserar TURVA- och VAPEPA verksamheten om
samverksamhetsförmågan av APRS-nätverket och det datasystem som
myndigheterna använder för ledningen. Genom de apparatur- och
programdemonstrationer som finns till påseende kan man överförs
myndighetsgruppernas lokaliseringsinformation till radioamatörernas
system och föra radioamatörernas APRS-lokaliseringsinformation till
myndigheternas system. I tillägg till en kort uppvisning kan även en
praktisk apparaturdemonstration ses på vårdagen. Den andra halvan av
Jarkko Kasikas föreläsning behandlar temat "Ibruktagning av
programradion i försvarsmakten."

I vårdagens program finns flera traditionella forum. Kontestforumet i
auditoriet leds av Timo Korhonen, OG9X. I foormuner är teman bl.a.
utdelning av Luftsnurrspriserna, information omn Contest University
Finland samt "SAC 2012 - Pojken har kommit hem". I ungdomsforumet kn
man höra om aktuella händelser år 2012. Därtill ordnas de
traditionella VAPEPA- och V/U/SHF-forumen, där man för höra nyheterna
om verksamheten i dessa sektorer.

Den senaste versionen av Vårdagens program finns att läsas på
Riihimäen Kolmosets webbplats på adressen: http://www.oh3ad.fi.

Som avslutning på vårdagen samlas alla till en gemensam kvällsmåltid
kl. 18.30 i det högklassiga matstället "Asemax" som öppnats nära
järnvägsstationen i Riihimäkii. Denna "Ham Dinner" innehåller förutom
god mat även radioamatör relaterat program. Anmälningsinstruktioner
finns på OH3AD:s webbsidor.

Mer information om Vårdagen fås från OH3AD:s och SRAL:s webbplatser
samt ur aprilnumret tidningen Radioaamatööri.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Seppo Puhakka,
OH7TD, Kurt Simonsson, OH2KPD och Pentti Valtonen, OH2BNY har lämnat
oss.

Vi hedrar Seppos, Kurts och Penttis minne med en stunds tystnad.

Delta i en enkät på SRAL:s webbsplats

Skulle du vilja ha tidningen Radioamatööri enbart i elektronisk form?
Delta i en enkät på medlemssidorna i SRAL:s webbplats.
Resultaten från enkäten ser du från övre delen av den högra balken på
Förbundets sidor.

Klubbarna meddelar

OH3AC bulletin

LAhden Radioamatöörikerho ry:s radiobulletin sänds nu på söndag 18.3
kl. 09.30 finsk tid på frekvensen 3685 kHz. Bulletinen sänds av OT
Pena, PH3TY. Kom och lyssna och kvittera de senaste radionyheterna
från Päijänne-Tavastland. På samma frekvens sänds femmornas klubbars
sambulletin kl. 09.45.

SRAL-kväll i Lahtis inkommande måndag 19.3 kl. 18.30

OH3AC har bjudit in Memma, OH1EG och Juhani, OH2MD från SRAL:s
styrelse till Radio- och TV-museet på måndagen 19.3 kl 18.30 för att
berätta om vad som sker i Finlands Radioamatörförbund idag. Efter
korta inledningstal svarar Juhani och Memma på publikens frågor.

Kom alltså på plats för att lyssna, fråga och diskutera vad du än
funderar på inom SRAL idag. Evenemanget är öppet för alla
radioamatörer och alla som är intresserade i ärendet. Mer information
finns på www.oh3ac.fi

OH7AB:s årsmöte

Pohjois Karjalan Radiokerho ry. OH7AB kallar sina medlemmar till
stadgeenligt årsmöte söndagen den 25.3.2012 börjandes kl. 12:00. Mötet
hålls i Schneider Electrics utrymmen på adressen Lylykoskentie 12,
80130 Joensuu. Stadgeenliga ärenden behandlas och medlemmar kan
framföra Ärenden till behandling till styrelsens e-postadress hallitus
& oh7ab.fi eller per telefon till styrelsemedlemmar. Kaffe och bulla
serveras. Välkomna önskar OH7AB:s styrelse.

OH6AD:s vårmöte

Välkommen till Keski-Suomen Radioamatöörit ry:s vårmöte som hålles
måndagen den 26.3.2012 kl. 18:00 i klubbutrymmena på Jyväskylä
Monitoimitalo (Kuntoportti 3). Mötet behandlar ärenden som stadgas för
vårmötet i stadgarnas 10 § Vid mötet äger alla ordinarie medlemmar, 15
år fyllda juniormedlemmar, hedersordföranden samt hedersmedlemmar
rösträtt. Välkommen önskar styrelsen.

OH5AD:s årsmöte

Haminan Radioamatöörit ry håller sitt årsmöte på tisdagen 27.3.2012
kl. 18.30 i klubbutrymmena i Kokkokallio. De stadgeenliga
årsmötesärendena behandlas. Medlemmarnas motioner och andra ärenden
som skall föras fram ombeds sändas till styrelsen före mötet.
Välkomna!

Presentation på OH1AAA

Matti, OH7SV, har vänligen lovat komma och hålla en presentation om
det redan berömda JUMA PA1000 lineariska slutsteget på lördagen
31.3.2012 kl. 14 och framåt. Vi önskar alla välkomna till att lyssna
på ifrågavarande presentation till OH1AAA på Stålarmsgatan. Mer
information fås från klubbens webbsidor på adressen
http://www.oh1aa.net. Välkomna! OH1AA

OHDXF ry:s årsmöte

OHDXF ry kallar sina medlemmar till föreningens årsmöte, som hålls i
samband med SRAL:s vårmöte i Riihimäen Ammattioppilatos på adressen
Sakonkatu 1, Riihimäki. Årsmötet hålls lördagen 21.4.2012 fr.o.m.
klockan 14. Under årsmötet behandlas de ärenden som punkt 11 i
stadgarna fastställer. Styrelsen

Bemärkelsedagar

80 år

26.03. Mäenpää Aarne, OH2SJ / OH4SJ

70 år

17.03. Siren Seppo, OH2VG
19.03. Rummukainen Alpo, OH7VL
19.03. Kankare Juhani, OH1HOZ
22.03. Jorva Jukka, OH4QJ

60 år

21.03. Honkanen Esko, OH7KID / OH7EH
25.03. Pulliainen Teuvo, OH1RV

50 år

18.03. Peltonen Petri, OH3DX
20.03. Salminen Pekka, OH3LLF / OH3YS
21.03. Kiljunen Harri, OH2FOM
26.03. Laakkonen Tomi, OH2BEN / OH4BEN

Finlands Radioamatörförbund samt kanslipersonalen lyckönskar jubilarerna.

Sökes en verksamhetsledare

Finlands Radioamatörförbund söker en verksamhetsledare från och med
den 1.8.2012. Av för uppgiften kvalificerad person förutsätter vi att
han har god förmåga att uppträda samt förmår marknadsföra hobbyn väl
samt ett gott skriftligt anförande. Personen bör behärska engelska
tillfredsställande. Uppgiften förutsätter Radioamatörbehörighet.
Ansökningar jämte löneanspråk bör skickas till styrelsen t.o.med
31.3.2012 på adressen Finlands Radioamatörförbund rf. Styrelsen,
Krämarbackastigen 9, Box 44, 00441 Helsingfors.Märk kuvertet
"Verksamhetsledare".

Tilläggsuppgifter fås från förbundets ordförande Raimo Lehto per
e-mejl oh2bci & sral.fi eller telefon 050 552 1153.

Trafikeringsinstruktioner för övningen Turva 2012 finns att fås

De första trafikeringsinstruktionerna för övningen Turva 2012 finnsn
nu att fås på Finlands Radioamatörförbunds webbsidor under TURVA 2012
rubriken. Instruktionerna kompletteras i slutet av mars. Besök nu
snabbt det skriftliga materialet och börja instuderingen i en grupp
eller för dig själv.

ITE evenemanget 25.3,2012

Kangasalan radiokerho, OH3ABN, anordnar det följande ITE-evenemanget
söndagen 25.3. kl. 11 - 13 finsk tid. Detta lekfulla evenemang är
ägnat att inspirera till att själv bygga och hålla kontakter med
egenbyggda apparater på 80-meters bandet.

ITE-stationerna använder bokstaven /I efter sitt anrop, t.ex. OH3ABN/I
Mera info om evenemanget från klubbens hemsidor
http://www.oh3abn.net/. Alla radioamatörer oberoende av apparatur är
välkomna att delta.

Välkommen till lägerskolan!

Hitta en mångsidig och intressant hobby samt nya vänner i lägerskolan
för unga. Lägerskolan ordnas 3-10.6.2012 i Huvudstadsregionens
scouters lägercentrum i Kavalahti i Ingå.

Lägerskolan är inte enbart studerande inför radioamatörexamen, utan
emellanåt hinner man leka utomhus, lära sig hålla radiokontakter och
även annars ha en trevlig fritid. På lägret finns unga radioamatörer
från tidigare lägerskolor som faddrar.

Lägeravgiften är 190 euro. Till lägerskolan kan man anmäla sig genom
att ta kontakt med kansliet för Finlands Radioamatörförbund eller
direkt till lägerskolans ledare Jukka Heikinheimo, helst före 20.5 per
e-post oh2br & sral.fi. I anmälningarna ombeds namn, ålder, postadress
och eventuella specialdieter samt förmyndarens kontaktuppgifter.
Välkomna!

Nordiskt VHF/UHF/SHF läger

OH2NXX, Radioamatööritekniikan Seura RATS kallar alla
VHF/UHF/SHF-intresserade till det årligen åtrerkommande nordiska mötet
på Åland 24. - 27.5.2012.

Det är Finlands tur att arrangera mötet vid Käringsund fritids- och
konferenscentrum på Eckerö. Lägret ordnades även på samma ställe 2004.

På programmet finns föredrag med anknytning till ämnet,
apparatvisningar, en lägerstation, kvällsgrillning, Ham Dinner samt
naturligtvis ett pryltorg.

Evenemanget är nu fyra dagar långt och börjar på torsdagen, då
lägerprogrammet kunde göras litet lösare och möjliggör även en
exkursion under fredagen.

På lägrets hemsidor finns allmän information om lägret. Läs och gör
din reservation för Årets bästa VHF+ möte.

Logireserveringar börjar tas emot via sidorna inom kort. Även om detta
finns information på webbsidorna, http://vushf.rats.fi/.

En Facebook mötessida har skapats på RATS facebooksidor, gå med i
träffen, och du håller dig ajour!

RATS önskar alla varmt välkomna.

Radio- och TV-museet i Lahtis är stängt 26.3-19.4

Det populära resmålet för radioamatörerna, Radio- och TV-museet, är
stängt på grund av byte av utställning 26.3 - 19.4.2012. Under denna
tid är dörrarna stängda även under veckoslut, så inga söndagsjourer
hålls från OH3R under denna tid.

Museet önskar alla välkomna att stifta bekantskap med den nya
utställningen och bl.a. stationen OH3R efter tre veckor.

Radioamatörkurser

Kurs i Tammerfors

OH3NE ordnar en radioamatörkurs med inriktning på elementärklass.
Kursen ordnas vid klubbutrymmet i Pyynikki utsiktstorn på tisdagar kl.
18.

Det ämnas att kurserna hålls så att sakerna är lätta att ta till sig,
dvs. inte enbart föreläsningar utan även genom diskussion och
handledning i grupp. Kursen oftattar materialet och teman för att
klara K- och T1-modulerna.

Som avslutning på kursen ordnas den mängd examensdagar som behövs.
Samtidigt kan även T2-examen utföras.

Kursen är gratis för alla. Även andra än klubbens medlemmar är
välkomna. Man kan även komma med på kursen, trots att man inte har
varit med från början.

Mer information fås av Tomi Liukkonen, OH3FSR per telefon 044 201
8383. Information fås även från klubbens Webbsidor
http://oh3ne.ham.fi/ under rubriken "ajankohtaista".

Kvällskursen fortsätter i Lahtis - ännu hinner du med

OH3AC:s kurs i elementär klass fortsätter på tisdag kvällarna fr.o.m.
19.3 kl. 18.00 med T1-delen av tekniken. Kursen fortsätter fram till
mitten på april och man hinner ännu delta väl, eftersom även K-modulen
kommer att behandlas för examen. Platsen är klubbens utrymmen på
Radiobacken.

Samtligt kursmaterial finns på klubbens webbsidor. Du kan anmäla dig
till Seppo, OH2TO; antingen via murtomaa & phnet.fi eller per telefon
0400 713 545. Mer information om kursen finns på klubbens webbsidor:
www.oh3ac.fi/ra-kurssi.

OH150VR QRV

Järnvägstrafiken i Finland började för 150 år sedan. VR:s
radioamatörer är igång fram till slutet av år 2012 med anropet
OH150VR. QSL via OH4TY.

Pekka, OH2YY, är eventuellt QRV från Öst-Malaysia

Pekka, OH2YY, är i Keningau, Öst-Malaysia 21-22.3, och försöker vara
aktiv med anropet 9M6AAC. Åtminstone en del av stationens yagin är
sönder, så Pekka kan inte säga något om banden ännu. Pekka är även
igång under CQ WPX SSB tävlingen under veckoslutet med ett anrop som
meddelas senare.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas BARTG HF RTTY Contest, Russian DX Contest och
Feld Hell Sprint.

Nästa måndag, 19.3, står Run for the Bacon QRP Contest i tur. Nästa
tisdag 20.3 tävlas NAC 1,3 GHz och på torsdag 22.3 NAQCC Straight
Key/Bug Sprint samt RSGB 80 m Club Championship.

Nästa veckoslut tävlas SSB delen av CQ WW WPX.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 25 mars klockan 15.00
finsk tid, från OH6A i Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX