Svensk bulletin 11/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1211S
Kanslibulletin 11/12 24.3.2012

INNEHÅLL
Delta i en enkät på SRAL:s webbplats
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Sökes en verksamhetsledare
ITE evenemanget 25.3.2012
Repeatern i Artjärvi, OH2RAY
Examen i Lahtis
Välkommen till lägerskola!
Radio- och TV-museet i Lahtis är stängt 26.3-19.4
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Delta i en enkät på SRAL:s webbsplats

Skulle du vilja ha tidningen Radioamatööri enbart i elektronisk form?
Delta i en enkät på medlemssidorna i SRAL:s webbplats.
Resultaten från enkäten ser du från övre delen av den högra balken på
Förbundets sidor.

Klubbarna meddelar

OH7AB:s årsmöte

Pohjois Karjalan Radiokerho ry. OH7AB kallar sina medlemmar till
stadgeenligt årsmöte söndagen den 25.3.2012 börjandes kl. 12:00. Mötet
hålls i Schneider Electrics utrymmen på adressen Lylykoskentie 12,
80130 Joensuu. Stadgeenliga ärenden behandlas och medlemmar kan
framföra Ärenden till behandling till styrelsens e-postadress hallitus
& oh7ab.fi eller per telefon till styrelsemedlemmar. Kaffe och bulla
serveras. Välkomna önskar OH7AB:s styrelse.

OH6AD:s vårmöte

Välkommen till Keski-Suomen Radioamatöörit ry:s vårmöte som hålles
måndagen den 26.3.2012 kl. 18:00 i klubbutrymmena på Jyväskylä
Monitoimitalo (Kuntoportti 3). Mötet behandlar ärenden som stadgas för
vårmötet i stadgarnas 10 § Vid mötet äger alla ordinarie medlemmar, 15
år fyllda juniormedlemmar, hedersordföranden samt hedersmedlemmar
rösträtt. Välkommen önskar styrelsen.

OH5AD:s årsmöte

Haminan Radioamatöörit ry håller sitt årsmöte på tisdagen 27.3.2012
kl. 18.30 i klubbutrymmena i Kokkokallio. De stadgeenliga
årsmötesärendena behandlas. Medlemmarnas motioner och andra ärenden
som skall föras fram ombeds sändas till styrelsen före mötet.
Välkomna!

Kakkosten Kerhos, OH2AA, mars föredrag

Fjärrkontroll av radiostation via Ham Radio Deluxe programmet. Vad som
Behövs i apparat- och programväg. Föredrag av Marko, OH2FTB.

Föredraget är på onsdasgen 28.3.2012 kl. 18:30 på klubbutrymmena
Adressen Kasöörinkatu 4A 118, Helsingfors.
Välkomna.

OH6AC:s Aprilläger

OH6AC anordnar även detta år ett Aprilläger 30.3. - 1.4. på
Lägercentret Hirvijärvi i Lappo. På programmet finns trevlig samvaro,
Bastubad, radioaktivitet samt bekantskap med SDR-radioteknik.
Mätutrustning finns för upp till 3 GHz. C/ESR-mätkort finns att få samt
möjligen även delar till sådana. På lördagen även demonstration och provning
av kina-radior. Tilläggsinfo kerho & oh6ac.net. Välkommen.

Presentation på OH1AAA

Matti, OH7SV, har vänligen lovat komma och hålla en presentation om
det redan berömda JUMA PA1000 lineariska slutsteget på lördagen
31.3.2012 kl. 14 och framåt. Vi önskar alla välkomna till att lyssna
på ifrågavarande presentation till OH1AAA på Stålarmsgatan. Mer
information fås från klubbens webbsidor på adressen
http://www.oh1aa.net. Välkomna! OH1AA

OH2AA:s årsmöte

Kakkosten kerho, OH2AA, håller sitt stadgeenliga årsmöte onsdagen 11.4.2012
kl. 18:30 på klubbutrymmena. Adressen är Kasöörinkatu 1A 118 00520 Helsingfors.
Ingång från Resiinakuja. Stadgeenliga ärenden enligt paragraf 10 samt övriga
ärenden ifall sådana finns. Välkommen önskar styrelsen.

Jokilaakson Radiokerho ry:s, OH6D, årsmöte

Jokilaakson radiokerho håller sitt årsmöte den 14.4.2012 kl. 12:00 i
Klubbutrymmena på adressen Koivutie 22. Välkommen.

OH4O:s årsmöte

Puulan Radio Club har sitt årsmöte på Hirvensalmi vid Vaarasniemi gård 14.4.2012
Kl. 18:00. Stadgeenliga årsmötesärenden. Välkommen.

OHDXF ry:s årsmöte

OHDXF ry kallar sina medlemmar till föreningens årsmöte, som hålls i
samband med SRAL:s vårmöte i Riihimäen Ammattioppilatos på adressen
Sakonkatu 1, Riihimäki. Årsmötet hålls lördagen 21.4.2012 fr.o.m.
klockan 14. Under årsmötet behandlas de ärenden som punkt 11 i
stadgarna fastställer. Styrelsen

OH2ET:s årsmöte

Kirkkonummen Radioharrastajat Kissen Kipinä ry, OH2ET håller sitt
stadgeenliga årsmöte tisdagen 24.4.2012 kl. 18:00 på klubbutrymmena
på adressen Gesterbyvägen 406, Kyrkslätt. Välkommen.

Bemärkelsedagar

80 år

26.03. Mäenpää Aarne, OH2SJ / OH4SJ

60 år

25.03. Pulliainen Teuvo, OH1RV
29.03. Eloranta Esa, OH2NCI
30.03. Heinonen Jorma, OH3EX

50 år

26.03. Laakkonen Tomi, OH2BEN / OH4BEN
27.03. Tölli Antti, OH2BZD
28.03. Perttula Juha, OH1JUS
29.03. Ala-Mäyry Pekka, OH3MVR
30.03. Lindqvist Timo, OH2TL
01.04. Nevalainen Jyrki, OH7NJL / OH5JN
01.04. Hannula Kari, OH5XB
01.04. Kulha Jukka, OH2MA / OH2MAM / OH0MAM /OG3M

Finlands Radioamatörförbund samt kanslipersonalen lyckönskar jubilarerna.

Sökes en verksamhetsledare

Finlands Radioamatörförbund söker en verksamhetsledare från och med
den 1.8.2012. Av för uppgiften kvalificerad person förutsätter vi att
han har god förmåga att uppträda samt förmår marknadsföra hobbyn väl
samt ett gott skriftligt anförande. Personen bör behärska engelska
tillfredsställande. Uppgiften förutsätter Radioamatörbehörighet.
Ansökningar jämte löneanspråk bör skickas till styrelsen t.o.med
31.3.2012 på adressen Finlands Radioamatörförbund rf. Styrelsen,
Krämarbackastigen 9, Box 44, 00441 Helsingfors.Märk kuvertet
"Verksamhetsledare".

Tilläggsuppgifter fås från förbundets ordförande Raimo Lehto per
e-mejl oh2bci & sral.fi eller telefon 050 552 1153.

ITE evenemanget 25.3,2012

Kangasalan radiokerho, OH3ABN, anordnar det följande ITE-evenemanget
söndagen 25.3. kl. 11 - 13 finsk tid. Detta lekfulla evenemang är
ägnat att inspirera till att själv bygga och hålla kontakter med
egenbyggda apparater på 80-meters bandet.

ITE-stationerna använder bokstaven /I efter sitt anrop, t.ex. OH3ABN/I
Mera info om evenemanget från klubbens hemsidor
http://www.oh3abn.net/. Alla radioamatörer oberoende av apparatur är
välkomna att delta.

Repeatern i Artjärvi, OH2RAY

Teemu, OH7KAA samt Jussi, OH2GLG, gjorde på lördagen 17.3.2012 justeringar
till 70 cm repeatern i Artjärvi, OH2RAY. Problemet hade varit en för styv
brusspärr, varför man inte kunde använda den på längre avstånd med liten
effekt. Ny har spärren samt fördröjningarna justerats och lär gå att köra
ifrån Borgå och Nastola med ett par watt.

Repeaterns utfrekvens är 434,775 MHz, frekvensavstånd 1,6MHz och öppnas
med 1750 Hz pipning. Användarrapporter önskas för att optimera och förbättra
funktionen. Kontakter med e-mejl tekomula & gmail.com.

Examen i Lahtis

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, anordnar på tisdagen 3.4.2012 kl. 20:00
examen i K- samt T1-modulerna vid klubbutrymmena på Radio och TV museet.
Man kan anmäla sig till Pentti Lareva, OH3TY.

Välkommen till lägerskolan!

Hitta en mångsidig och intressant hobby samt nya vänner i lägerskolan
för unga. Lägerskolan ordnas 3-10.6.2012 i Huvudstadsregionens
scouters lägercentrum i Kavalahti i Ingå.

Lägerskolan är inte enbart studerande inför radioamatörexamen, utan
emellanåt hinner man leka utomhus, lära sig hålla radiokontakter och
även annars ha en trevlig fritid. På lägret finns unga radioamatörer
från tidigare lägerskolor som faddrar.

Lägeravgiften är 190 euro. Till lägerskolan kan man anmäla sig genom
att ta kontakt med kansliet för Finlands Radioamatörförbund eller
direkt till lägerskolans ledare Jukka Heikinheimo, helst före 20.5 per
e-post oh2br & sral.fi. I anmälningarna ombeds namn, ålder, postadress
och eventuella specialdieter samt förmyndarens kontaktuppgifter.
Välkomna!

Radio- och TV-museet i Lahtis är stängt 26.3-19.4

Det populära resmålet för radioamatörerna, Radio- och TV-museet, är
stängt på grund av byte av utställning 26.3 - 19.4.2012. Under denna
tid är dörrarna stängda även under veckoslut, så inga söndagsjourer
hålls från OH3R under denna tid.

Museet önskar alla välkomna att stifta bekantskap med den nya
utställningen och bl.a. stationen OH3R efter tre veckor.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SSB delen av CQ WW WPX.

Nästa måndag 26.3. står QRP Homebrewer Sprint och nästa tisdag
27.3. NAC 2,3 GHz + up i turen.

Nästa onsdag 28.3. tävlas SKCC Sprint samt torsdag 29.3. körs CWops Mini-CWT Test.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 1. april klockan 15.00
finsk tid, från OH6A i Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.
Läsare: Antero Väänänen, OH6NG