Svensk bulletin 12/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1212S
Kanslibulletin 12/12 31.3.2012

INNEHÅLL
Kansliets öppethållning under skärtorsdagen
Nya människor i SRAL:s kansli
SRAL:s vårdag 21.4.2012
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
SciFest 2011 On Air 18-21.4.2012
Examina i Lahtis
ARDF-säsongen börjar
Välkomna till lägerskolan!
DX-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Toimiston aukiolo kiirastorstaina

SRAL:s byrå är öppen under skärtorsdag 5.4.2012 kl 12.00-14.00.

Nya människor i SRAL:s kanslki

Mari Nikkilä, OH2FPK har börjat som byråsekreterare i Förbyndets kansli på tisdag. Hon sköter bl.a. om produktbeställningar. Hon nåst per e-post mari & sral.fi.

SRAL:s vårdag 21.4.2012

SRAL:s vårdag 2012 hålls i Riihimäki på lördag 21.4.2012. Evenemanget ordnas av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD. Platsen är bekant sedan höstdagarna år 2004 och 2007, dvs. Riihimääen Ammattioppilaitos (numera Hyria utbildning, verksamhetsenheten i Riihimäki). Adressen till platsen är Sakonkatu 1, Riihimäki.

Dörrarna öppnas kl. 09.00 och programmet börjar kl. 10.00. Mycket intressant program utlovas. Ett tema är föreläsningarna som på olika sätt behandlar kommunikationsverksamheten vid säkerhetsmeddelanden eller annat som medför "att tänka på" i "svåra kommunikationssituationer". Turva 2012 övningen har precis genomförts en vecka före Vårdagen, så erfarenheter och konklusioner kan höras under evenemanget under ledning av Jyri Putkonen, OH7JP. Samma perspektiv på "svåra kommunikationssituationer" tangeras under Pekka Holstilas, OH2TA, föreläsning om peditionsantenner i hemlandet och i fjärran land under DX-operation.

"Viskningar på radiobanden" kan höras under Risto Korhonens, OH4RM föredrag. Risto instruerar visuellt hur man kan utreda framskridandet av radiosignaler med låg effekt med radioamatörprogrammet WSPR och vilka möjligheter hobbyisterna har genom att delta i WSPR-nätverket. Signalerna kan upptäckas ännu 28 decibel under grundbruset, vilket för att det är fråga om ett mycket intressant digitalt sändarslag.

Major Jarkko Karsikas, OH3EAJ, som arbetar på avdelningen för ledningssystem vid huvudstaben presenterar under vårdagen visioner som eventuellt intresserar TURVA- och VAPEPA verksamheten om samverksamhetsförmågan av APRS-nätverket och det datasystem som myndigheterna använder för ledningen. Genom de apparatur- och programdemonstrationer som finns till påseende kan man överförs myndighetsgruppernas lokaliseringsinformation till radioamatörernas system och föra radioamatörernas APRS-lokaliseringsinformation till myndigheternas system. I tillägg till en kort uppvisning kan även en praktisk apparaturdemonstration ses på vårdagen. Den andra halvan av Jarkko Kasikas föreläsning behandlar temat "Ibruktagning av programradion i försvarsmakten."

I vårdagens program finns flera traditionella forum. Kontestforumet i auditoriet leds av Timo Korhonen, OG9X. I forumen är teman bl.a. utdelning av Luftsnurrspriserna, information omn Contest University Finland samt "SAC 2012 - Pojken har kommit hem". I ungdomsforumet kan man höra om aktuella händelser år 2012. Därtill ordnas de traditionella VAPEPA- och V/U/SHF-forumen, där man för höra nyheterna om verksamheten i dessa sektorer.

Den senaste versionen av Vårdagens program finns att läsas på Riihimäen Kolmosets webbplats på adressen: http://www.oh3ad.fi.

Som avslutning på vårdagen samlas alla till en gemensam kvällsmåltid kl. 18.30 i det högklassiga matstället "Asemax" som öppnats nära järnvägsstationen i Riihimäkii. Denna "Ham Dinner" innehåller förutom god mat även radioamatör relaterat program. Anmälningsinstruktioner finns på OH3AD:s webbsidor och det nummer av Radioamatööri som utkommer nästa vecka.

Mer information om Vårdagen fås från OH3AD:s och SRAL:s webbplatser samt ur aprilnumret tidningen Radioamatööri.

Klubbarna meddelar

OH2AA:s årsmöte

Kakkosten kerho, OH2AA, håller sitt stadgeenliga årsmöte onsdagen 11.4.2012 kl. 18:30 på klubbutrymmena. Adressen är Kasöörinkatu 1A 118 00520 Helsingfors. Ingång från Resiinakuja. Stadgeenliga ärenden enligt paragraf 10 samt övriga ärenden ifall sådana finns. Välkommen önskar styrelsen.

Jokilaakson Radiokerho ry:s, OH6D, årsmöte

Jokilaakson radiokerho håller sitt årsmöte den 14.4.2012 kl. 12:00 i Klubbutrymmena på adressen Koivutie 22. Välkommen.

OH4O:s årsmöte

Puulan Radio Club har sitt årsmöte på Hirvensalmi vid Vaarasniemi gård 14.4.2012 kl. 18:00. Stadgeenliga årsmötesärenden. Välkommen.

OH3AC meddelar

Presentation om SRH och SRA-stationerna i Lahtis på måndag 16.4. kl. 18.30.

Många av oss har utfört sin värnplikt i signalpluton. Men vet du vad "SRH" och "SRA" är? OT Pena, OH3TY; berättar levande hur man i signalpluton på olika ssätt har främjat den personliga radiokontaktverksamheten.

Presentationen hålls som en del av Lahden Radioamatöörikerho ry:s, OH3AC, presentatiionsserie i Radio- och tv-museets utrymmen i Lahtis på måndag 16.4 kl. 18.30. Alla välkomna! Kaffeservering.

Radio- och TV-museet i Lahtis är stängt 26.3 - 19.4

Med anledning av utställningsbyte är Radio- och tv-museet stängt fram till 19.4.2012. Dörrarna är stängda även under veckoslut, dvs. ingen söndagsjour ordnas på stationen OH3R under denna tidsperiod. OH3AV fungerar normalt.

OHDXF ry:s årsmöte

OHDXF ry kallar sina medlemmar till föreningens årsmöte, som hålls i samband med SRAL:s vårmöte i Riihimäen Ammattioppilatos på adressen Sakonkatu 1, Riihimäki. Årsmötet hålls lördagen 21.4.2012 fr.o.m. klockan 14. Under årsmötet behandlas de ärenden som punkt 11 i stadgarna fastställer. Styrelsen

OH2ET:s årsmöte

Kirkkonummen Radioharrastajat Kissen Kipinä ry, OH2ET håller sitt stadgeenliga årsmöte tisdagen 24.4.2012 kl. 18:00 på klubbutrymmena på adressen Gesterbyvägen 406, Kyrkslätt. Välkommen.

Bemärkelsedagar

80 år

14.04. Kalenius Eugen, OH2LM

70 år

03.04. Saarhelo Kyösti, OH2-2993
11.04. Hyvönen Raimo, OH1MEB

60 år

13.04. Kotilainen Pekka, OH1ZJ
16.04. Juvonen Pekka, OH2BSC / OH2HA

50 år

01.04. Nevalainen Jyrki, OH7NJL / OH5JN
01.04. Hannula Kari, OH5XB
01.04. Kulha Jukka, OH2MA / OH2MAM / OH0MAM /OG3M
04.04. Nieminen Heikki, OH3ZU
09.04. Mäkinen Risto, OH2-2211

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

SciFest 2011 On Air 18.-21.4.2012

SciFest är ett vetenskaps- och teknologievenemang som årligen ordnas i Joensuu. I år håll evenemanget 18-21.4.2012. Evenemanget riktar sig i synnerhet till skolbarn och gymnasiestuderande, men många andra gäster besöker också evenemanget.

Pohjois-Karjalan radiokerho ry, OH7AB, finns på plats för att hålla en workshop om Radiokontakter till världen. Här kan eleverna prova hålla kontakt med bl.a. tal och digitala sändarslag.

Till påseende finns även en APRS-karta, hemgjord utrustning och annat intressant.

Under tiden för evenemanget önskar man motstationer, såväl från hemlandet som internationellt.

Kontakter sker i huvudsak på följande frekvenser och sändarslag:

80 m SSB: 3,672 MHz
40 m SSB: 7,080 MHz
20 m SSB: 14,267 MHz
15 m SSB: 21,220 MHz
10m SSB: 28,400 MHz

20 m RTTY: 14,080 MHz
15m RTTY: 21,080 MHz
10m RTTY: 28,080 MHz

Därtill sker kanske aktivitet på CW och med PSK31.

Mer information om SciFest evenemanget finns på webbplatsen: http://www.scifest.fi/.

Examina i Lahtis

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AV, ordnar examina i K- och T1-modulerna på tisdag 3.4.2012 kl. 20.00 för alla som vill delta. Platsen är i klubbens utrymmen i Radio- och tv-museet. Till examen kan du anmäla dig via Pentti Lareva, OH3TY per e-post pentti.lareva & phnet.fi eller per telefon 040-554 3923

ARDF-säsongen börjar

Radioorienteringsövningar ordnas igen fr.o.m. 22.4 i denn bekanta terrängen nära "skidstugan" i Svedängen i Helsingfors. Mer information fås via adressen http://www.sral.fi/ardf.

Välkomna till lägerskolan!

Hitta en mångsidig och intressant hobby samt nya vänner i lägerskolan för unga. Lägerskolan ordnas 3-10.6.2012 i Huvudstadsregionens scouters lägercentrum i Kavalahti i Ingå.

Lägerskolan är inte enbart studerande inför radioamatörexamen, utan emellanåt hinner man leka utomhus, lära sig hålla radiokontakter och även annars ha en trevlig fritid. På lägret finns unga radioamatörer från tidigare lägerskolor som faddrar.

Lägeravgiften är 190 euro. Till lägerskolan kan man anmäla sig genom att ta kontakt med kansliet för Finlands Radioamatörförbund eller direkt till lägerskolans ledare Jukka Heikinheimo, helst före 20.5 per e-post oh2br & sral.fi. I anmälningarna ombeds namn, ålder, postadress och eventuella specialdieter samt förmyndarens kontaktuppgifter. Välkomna!

DX-tips

A35XG - Tonga, Haru JA1XGI är QRV från ön Tongatapu den 2-9 april på 30-10 meter. SSB, CW och digitala sändarslag används. QSL via home-call JA1XGI.

J52HF - Guinea-Bissau, en grupp operatörer är QRV från Guinea-Bissau med anropet J52HF 24.3-6.4, i huvudsak är sändarslagen RTTY och CW, banden 20-10 m, QSL via I3LDP.

E51M – Manihiki, North Cooks, under tiden 28.3-10.4, QRV 160-6 m, sändarslag CW/SSB/RTTY, QSL via DJ8NK.

CURACAO, PJ2. Jan-Willem, PA7JWC och Monique, PD7DB är QRV med anrop PJ2/egetanrop under 2-9 april. Banden är 80-10 meter, sändarslagen CW, SSB, RTTY och PSK. QSL via hemanropen.

3DA0FC - Swaziland, QRV 6-10 april, banden är 80-10m, sändarslagen SSB, RTTY och OSK, QSL via ON4CJK

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling.

Nästa tisdag 3.4 tävlas NAC VHF och ARS Spartan Sprint. Nästa torsdag 5.4 står NAC 10 m i tur och på fredag 6.4 NCCC RTTY Sprint.

Nästa veckoslut tävlas LZ Open 40 m Sprint Contest, PDXS 070 Club PSK 31 Flavors Contest, QRP ARCI Spring QSO Party, SP DX Contest och EA RTTY Contest.

Under påsksöndagen 8.4 tävlas Kalakukkotävlingen.

På tisdag 10.4. står NAC UHF i tur, onsdag 11.4 NAQCC Straight Key/Bug Sprint, CQops Mini-CWT Test, NAQCC-EU Monthly Sprint och RSGB 80m Club Championship. Torsdagen den 12.4 tävlas NAC 50 MHz och CWops Mini-CWT Test. På fredag, 13.4, tävlas NCCC Sprint Ladder.

Under det andra hela veckoslutet i april tävlas JIDX CW Contest, EU Spring Sprint och Hungarian Straight Key Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om två veckor, söndagen den 15 april kl. 15.00 finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.