Svensk bulletin 13/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1213S
Kanslibulletin 13/12 14.4.2012

INNEHÅLL
April månads styrelsens frågetimme
SRAL:s vårdag 21.4.2012
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
SciFest 2012 On Air 18. - 21.4.2012
ARDF-säsongen börjar
Logireserveringar till Nordiska VHF/UHF/SHF-lägret mottages
Studera till radioamatör på nätet
Välkommen till lägerskola!
DX-tips
Tävlingsnyheter
SRAL Field Day klubbvinnaren belönas
Nästa bulletin

April månads styrelsens frågetimme

Styrelsens frågetimme för april månad hålles i samband med SRAL:s Vårdag
i Riihimäki nästa lördag 21.4.2012 kl. 14:00.
Välkommen.

SRAL:s vårdag 21.4.2012

SRAL:s vårdag 2012 hålls i Riihimäki på lördag 21.4.2012.
Evenemanget ordnas av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD. Platsen är bekant sedan
höstdagarna år 2004 och 2007, dvs. Riihimääen Ammattioppilaitos
(numera Hyria utbildning, verksamhetsenheten i Riihimäki).
Adressen till platsen är Sakonkatu 1, Riihimäki.

Dörrarna öppnas kl. 09.00 och programmet börjar kl. 10.00.
Mycket intressant program utlovas. Ett tema är föreläsningarna som på olika
sätt behandlar kommunikationsverksamheten vid säkerhetsmeddelanden eller
annat som medför "att tänka på" i "svåra kommunikationssituationer".
Turva 2012 övningen har precis genomförts en vecka före Vårdagen, så erfarenheter
och konklusioner kan höras under evenemanget under ledning av Jyri Putkonen,
OH7JP. Samma perspektiv på "svåra kommunikationssituationer" tangeras under
Pekka Holstilas, OH2TA, föreläsning om peditionsantenner i hemlandet
och i fjärran land under DX-operation.

"Viskningar på radiobanden" kan höras under Risto Korhonens, OH4RM föredrag.
Risto instruerar visuellt hur man kan utreda framskridandet av radiosignaler
med låg effekt med radioamatörprogrammet WSPR och vilka möjligheter hobbyisterna
har genom att delta i WSPR-nätverket. Signalerna kan upptäckas ännu 28 decibel
under grundbruset, vilket för att det är fråga om ett mycket intressant digitalt sändarslag.

Major Jarkko Karsikas, OH3EAJ, som arbetar på avdelningen för ledningssystem vid
huvudstaben presenterar under vårdagen visioner som eventuellt intresserar
TURVA- och VAPEPA verksamheten om samverksamhetsförmågan av APRS-nätverket och det
datasystem som myndigheterna använder för ledningen. Genom de apparatur- och
programdemonstrationer som finns till påseende kan man överförs myndighetsgruppernas
lokaliseringsinformation till radioamatörernas system och föra radioamatörernas
APRS-lokaliseringsinformation till myndigheternas system. I tillägg till en kort
uppvisning kan även en praktisk apparaturdemonstration ses på vårdagen.
Den andra halvan av Jarkko Kasikas föreläsning behandlar temat
"Ibruktagning av programradion i försvarsmakten."

I vårdagens program finns flera traditionella forum. Kontestforumet i auditoriet leds av
Timo Korhonen, OG9X. I forumen är teman bl.a. utdelning av Luftsnurrspriserna, information om
Contest University Finland samt "SAC 2012 - Pojken har kommit hem".
I ungdomsforumet kan man höra om aktuella händelser år 2012.
Därtill ordnas de traditionella VAPEPA- och V/U/SHF-forumen, där man för höra
nyheterna om verksamheten i dessa sektorer.

Den senaste versionen av Vårdagens program finns att läsas på Riihimäen Kolmosets
webbplats på adressen: http://www.oh3ad.fi.

Som avslutning på vårdagen samlas alla till en gemensam kvällsmåltid kl. 18.30 i det
högklassiga matstället "Asemax" som öppnats nära järnvägsstationen i Riihimäki.
Denna "Ham Dinner" innehåller förutom god mat även radioamatör relaterat program.
Information om menyn och priser finns på OH3AD:s webbsidor och april numret av tidningen
Radioamatööri.

Mer information om Vårdagen fås från OH3AD:s och SRAL:s webbplatser samt ur april
numret av tidningen Radioamatööri.

Klubbarna meddelar

Presentation om SRH och SRA-stationerna i Lahtis på måndag 16.4. kl. 18.30.

Många av oss har utfört sin värnplikt i signalplutonen. Men vet du vad "SRH" och
"SRA" är? OT Pena, OH3TY; berättar levande hur man i signalpluton på olika
sätt har främjat den personliga radiokontaktverksamheten.

Presentationen hålls som en del av Lahden Radioamatöörikerho ry:s, OH3AC,
presentatiionsserie i Radio- och tv-museets utrymmen i Lahtis på måndag 16.4 kl.
18.30. Alla välkomna! Kaffeservering.

OHDXF ry:s årsmöte

OHDXF ry kallar sina medlemmar till föreningens årsmöte, som hålls i
samband med SRAL:s vårmöte i Riihimäen Ammattioppilatos på adressen
Sakonkatu 1, Riihimäki. Årsmötet hålls lördagen 21.4.2012 fr.o.m.
klockan 14. Under årsmötet behandlas de ärenden som punkt 11 i
stadgarna fastställer. Styrelsen

OH2ET:s årsmöte

Kirkkonummen Radioharrastajat Kissen Kipinä ry, OH2ET håller sitt
stadgeenliga årsmöte tisdagen 24.4.2012 kl. 18:00 på klubbutrymmena
på adressen Gesterbyvägen 406, Kyrkslätt.
Välkommen önskar styrelsen.

Bemärkelsedagar

80 år
14.04. Kalenius Eugen, OH2LM
23.04. Miettinen Yrjö, OH7OP

70 år
20.04. Malinen Juhani, OH9QV

60 år
16.04. Juvonen Pekka, OH2BSC / OH2HA
20.04. Vuorinen Aarre, OH2EC
20.04. Antman Matti, OH2-0171

50 år
17.04. Sillanpää Harri, OH3LVJ/ OH3PC/ OH4LVJ
19.04. Korhonen Risto, OH4RM

Finlands Radioamatörförbund samt kanslipersonalen lyckönskar jubilarerna.

SciFest 2012 On Air 18.-21.4.2012

SciFest är ett vetenskaps- och teknologievenemang som årligen ordnas i Joensuu.
I år håll evenemanget 18-21.4.2012. Evenemanget riktar sig i synnerhet till skolbarn
och gymnasiestuderande, men många andra gäster besöker också evenemanget.

Pohjois-Karjalan radiokerho ry, OH7AB, finns på plats för att hålla en workshop
om Radiokontakter till världen. Här kan eleverna prova hålla kontakt med bl.a.
tal och digitala sändarslag.

Till påseende finns även en APRS-karta, hemgjord utrustning och annat intressant.

Under tiden för evenemanget önskar man motstationer, såväl från hemlandet som internationellt.

Kontakter sker i huvudsak på följande frekvenser och sändarslag:

80 m SSB: 3,672 MHz
40 m SSB: 7,080 MHz
20 m SSB: 14,267 MHz
15 m SSB: 21,220 MHz
10m SSB: 28,400 MHz

20 m RTTY: 14,080 MHz
15m RTTY: 21,080 MHz
10m RTTY: 28,080 MHz

Därtill sker kanske aktivitet på CW och med PSK31.

Mer information om SciFest evenemanget finns på webbplatsen: http://www.scifest.fi/.

ARDF-säsongen börjar

Radioorienteringsövningar ordnas igen fr.o.m. 22.4 i denn bekanta terrängen nära
"skidstugan" i Svedängen i Helsingfors. Mer information fås via adressen
http://www.sral.fi/ardf.

Logireserveringar till Nordiska VHF/UHF/SHF-lägret mottages

OH2NXX, Radioamatööritekniikan seura RATS ry. Kallar alla VHF-UHF-SHF intresserade
till det årliga nordiska VHF- UHF- SHF mötet på Åland 24. - 27.5.2012.

Evenemanget arrangeras på Käringsundsby konferenscentrum på Eckerö. På samma plats
hölls lägret även år 2004.

Logireserveringar har börjat mottas på RATS:s nätsidor, adressen http://vushf.rats.fi/

Studera till radioamatör på nätet

En webkurs för K- och T1-modulerna börjar i maj.
Anmäl dig nu! Kurserna ger färdighet att bemästra de ämnesomfång som finns i
Respektive frågobanker. Kurserna körs non-stop, dvs. Du kan studera i egen takt.
Tilläggsinformation om kurserna finns på SRAL:s hemsidor.

Välkommen till lägerskolan!

En lägerskola för unga anordnas 3-10.6.2012 i Huvudstadsregionens
scouters lägercentrum i Kavalahti i Ingå.

Lägerskolan är inte enbart studerande inför radioamatörexamen, utan
emellanåt hinner man leka utomhus, lära sig hålla radiokontakter och
även annars ha en trevlig fritid. På lägret finns unga radioamatörer
från tidigare lägerskolor som faddrar.

Unga radioamatörer som redan avlagt examen för elementär klass kan komma
till lägerskolan för att studera till allmän klass examen.

Lägeravgiften är 190 euro. Till lägerskolan kan man anmäla sig genom
att ta kontakt med kansliet för Finlands Radioamatörförbund eller
direkt till lägerskolans ledare Jukka Heikinheimo, helst före 15.5 per
e-post oh2br & sral.fi. I anmälningarna ombeds namn, ålder, postadress
och eventuella specialdieter samt förmyndarens kontaktuppgifter.
Välkomna!

DX-tips

TJ6RM - Kamerun, Ivan, 5N7M / OM3CGN är QRV t.o.m. den 16. April på 10 - 40 meter.
CW och SSB. QSL via OM3CGN.

8G7Y - Malediverna, Alex, UT5UY är QRV på ön Thulhagiri 12. - 21.4.2012.
QSL via UT5UY.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas JIDX CW Contest, EU Spring Sprint CW, QCWA Spring QSO Party,
Yuri Gagarin International DX Contest, International Vintage Contest och Hungarian
Straight Key Contest.

Nästa tisdag 17.4. står NAC SHF och nästa torsdag 19.4. NAC 70 MHz samt RSGB 80m
Club Championship i turen.

Nästa veckoslut tävlas TARA Skirmish Digital Prefix Contest, Holyland DX Contest,
ES Open HF Championship, CQ Manchester Mineira DX Contest, EU Spring Sprint SSB,
Feld Hell Sprint och YU DX Contest.

SRAL Field Day klubbvinnaren belönas

Snart är det igen dags att föra portabelutrustningen ut på gården för att luftas.
SRAL Field Day 2012 CW delen körs 2. - 3. Juni. En pokal kommer att ges åt den
Klubbstation som kört bästa resultat i CW och SSB delarna skilt.
SSB delen körs i september.
Möjligast många klubboperationer över hela Finland önskas med i tävlingen om
pokalerna. Det går utmärkt att anmäla sig i förväg på Fiel-Day websidorna
och utmana grannklubbarna med.

Tillaggsinfo samt tävlingsreglerna finns på adressen
http://personal.inet.fi/surf/oh4mfa/sralfd/.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 22. april klockan 15.00
finsk tid, från OH6A i Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.
Läsare: Antero Väänänen, OH6NG