Svensk bulletin 17/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1217S
Kanslibulletin 17/12 12.5.2012

INNEHÅLL
Beviljade klubbaktivitetsmärken
Klubbarna meddelar
Silent Key
Följande ARDF- övning 16. och 20.5.2012
Bemärkelsedagar
Nordiska VHF/UHF/SHF-lägret
Traditionsradioevenemanget PRT14 3.6.2012
Hami-golf på lägerveckan
DX tips
Contest University Finland
Tävlingsnyheter
Kom med i Sainios minnestävling
Kom i håg OH-SM-landskampen
Nästa bulletin

Beviljade klubbaktivitetsmärken

SRAL:s styrelse har beviljat följande personer klubbaktivitetsmärken: Harri Sundberg, OH4BW, (OHDXF); Thomas Anderssén, OH6NT, (CQ-klubben); Antero Tanninen, OH1KW, (Laivaston Radioamatöörit OH1AJ) samt Esko Millaskangas, OH2ME, (Järvenpään Radioamatöörit, OH2AP). Bulletinredaktören lyckönskar de belönade.

Klubbarna meddelar

OH2AA:s vårläger

Kakkosten kerho ry, OH2AA, anordnar ett vårlägen samt radiolopptorg den 19. -20.5.2012 i Helsingfors Botby på Kontiomaja. Kontiomajas adress är Blomsterängsvägen 10. Lägeravgiften är 5 euro/person, under 15 åringar gratis.

På lägret finns följande: amatörsnack, föredrag t.ex. hur man bygger själv En seismologisk registreringsapparat. Programmet är preliminärt, följ hemsidan.

Radiolopptorget finns både in- och utomhus. Försäljningsplatsen ingår i lägerpriset. Säljaren ansvarar för sina prylar samt övrig rekvisita.

Klubben hämtar HF- och VHF-stationer till platsen. Sedvanlig ärtsoppa, rik på Ingredienser, serveras. Korv från grillen, plättar, kaffe o bulla.

En riktig vedeldad bastu värms på kvällen. Tillfälle att övernatta inomhus, Egen sovsäck mm. Välkommen önskar OH2AA styrelse.

OH5AG:s sommarläger

Klubbens traditionella sommarläger går av stapeln i Kekäleniemi 16. - 17.6.2012. Lägerplatsens adress är Karikonkuja 23, Kouvola. Lokatorn är KP31GA.
Vägledning från väg 46 och på frekvensen 145,700 MHz.

Preliminärt program lördagen 16.6.
Kl. 11:50 öppningstal (Juha, OH5CW)
Kl. 12:00 mikrovågsexpedition till Tahkovuori (Ilkka, OH5IY)
Kl. 13:00 radiohobby som synskadad (Heikki, OH5FXO)
Kl. 14:00 Nyheter från SRAL (Raimo, OH2BCI samt Anne, OH2YL)

Dessutom bastubadande, simning, umgänge och mera.

Besökspris 5 euro, Övernattning 18 euro, medtag egna nattlinnen. Logireserveringar samt tilläggsinfo från Esa, OH5KRQ, egetanrop eller telefon 044 5129 059

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Unto Ikola, OH2NBQ; Heikki Kaskelma, OH2AUG, samt Markku Lempiälä, OH6LON, har lämnat oss.

Vi hedrar Untos, Heikkis samt Markkus minne med en stunds tystnad.

Följande ARDF-övningar den 16.5. och 20.5.

Följande radioorienteringsövning ordnas onsdagen 16.5. kl. 16 - 18:30 och söndagen 20.5. kl. 10 - 13 i Svedängen i Helsingfors. Bägge dagarna körs 80m övningar. Mer information fås från Kimmo, OH2JKU på egenanropet samt via adressen http://www.sral.fi/ardf.

Bemärkelsedagar

90 år

17.05. Ahlroth Onni, OH2OO

70 år

15.05. Bogel Pekka, OH3IV
18.05. Petäjä Erkki, OH9UX

60 år

17.05. Kalli Ilkka, OH2MU

50 år

17.05. Riihimaa Mauri, OH3CH
18.05. Åbacka Tage, OH6MHP
19.05. Mäenpää Raimo, OH6RD
19.05. Liimatainen Harri, OH6JYH

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Nordiskt VHF/UHF/SHF-läger

Radioamatööritekniikan seura RATS ry. ordnar det nordiska V/U/SHF-lägret i OH0 24-27.5.2012. Evenemanget hålls på Eckerö, där lägret även anordnades år 2004. Lägerplatsen är semester- och mötesbyn Käringsund.

På plats finns även en lägerstation och en välutrustad workshop för att justera egna projekt. Mätkapacitet finns upp till 70 GHz. Och lägret vore ju inte ett läger utan en lägerstation, kvällsgrillning, strandbasty samt en mer festlig Ham dinner.

Mer information finns på RATS webbplats http://vushf.rats.fi/. På samma adress kan man även boka sin inkvartering.

Från Tammerfors finns det en samåkningsmöjlighet, om det finns en någotsånär vettig mängd deltagare. Man kan även komma med i Nysses bil från Åbo, Tammerfors är alltså inte det enda alternativet.

Välkommen till sommarens bästa teknikträff!

OH2NXX, Radioamatööritekniikan Seura RATS ry.

Traditionsradioevenemanget PRT14 3.6.2012

Traditionsradioevenemanget är inte en tävling utan är ägnat att hedra över 40 år gamla veteranradior och de veteraner som använt dem.

Tag del av den enastående stämningen och delta i evenemanget söndagen 3.6. 2012 kl. 11 - 15 Finsk tid (kl. 08 -12 UTC).

Som motstationer är samtliga radioamatörstationer, oavsett apparatur välkomna. Traditionsstationerna använder tecknet /S efter sin signal.

Som ledstation fungerar OI3V vid Lylyn Viestivarikko.

Tidtabell: kl. 11-13 går AM-delen som är indelad i två arbetsperioder A kl. 11 - 12 samt B kl. 12 - 13. Från kl. 13 börjar CW-delen som likaledes är Indelad i två perioder A kl. 13 - 14 samt B kl. 14 - 15.

OI3V tar emot anmälningar på e-mejladressen oi3v.prt14 & gmail punkt com.

Vid anmälan bör nämnas stationens anrop, radions typ, noggrann QTH, operatörer Samt sändeslag dvs. AM eller CW eller bägge. Om TX funkar enbart med kristaller Anmäl även kristallfrekvenserna du tänker använda. Sista anmälningsdagen är 15.5.2012.

Mer info om evenemanget kommer att finnas på klubbens hemsidor http://oi3v.huone.net/prt14.htm.

Välkomna alla traditionsradiostationer och andra. Önskar OI3V/LVRK

Hamigolf under lägerveckan

Den traditionella radioamatörernas golftävlingen hålles på fredagen 13.7.2012 Kl. 10:00 på Aulanko Hugo-planen i Tavastehus.

Tävlingsklasserna är OM med handicap, Veteraner, Grand Old Ladies samt XYL/YL poängbogey med handicap. Greenfee är 40 euro.

Förfrågningar och bindande anmälning, vari bör framgå medlemsförening samt handicap t.o.m. den 6.7. till Kalle Luther (OH2BMO), antingen per telefon 040 561 0520 eller emejl till adressen oh2bmo & sral punkt fi.

Välkomna alla golfare.

DX Tips

6O0CW är i gång från Somalien t.o.m 18.5. QRV på 160-6 m och kör CW, SSB och RTTY. QSL direkt via I2YSB.

Malediverna, 8Q7, är i gång t.o.m. 16.5. Sändeslag CW, SSB, RTTY och PSK. Banden 160-6 m. QSL via home calls.

Mike, VE2XB, är i gång från Belize 11.-31.5 med anropet V31XB. QSL via VE2XB.

Dominica, J79, är i gång 10.-17. maj. QRV 40-10 m CW, SSB och RTTY. QSL via JN1NDY.

Contest University Finland

Under SRAL:s sommarläger håller man en kurs för kontesters och kontesteraspiranter torsdagen 12.7.2012. Programmet finns i maj numret av tidningen Radioamatööri samt På SRAL:s hemsidor. På kursen behandlas tävlingsverksamheten mångsidigt.

Kursavgiften är 40 euro. Den innefattar programmet, två kaffe, lunch samt presenta-tionerna på minnessticka. Ett begränsat antal stipendier kommer att beviljas till kursen mot fritt formulerad ansökan. Ansökningar till emejl: og9x & sral punkt fi.

Anmälningstiden utgår den 25.5.2012 Anmälningar till e-postadressen og9x & sral punkt fi. Anmälan bekräftas genom att betala deltagaravgiften 40 euro till SRAL:s konto. Skriv CTU och eget anrop i meddelandefältet.

Välkommen med och höra hur du kan bli en ännu bättre kontester.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas EUCW Fraternizing CW QSO Party, FISTS Spring Sprint, SKCC Weekend Sprintathon och WAB LF Phone.

Nästa måndag 14.5. står NAQCC-EU Monthly Sprint i turen. Nästa tisdag 15.5. körs NAC SHF och nästa onsdag 16.5. RSGB 80m Club Championship. Nästa torsdag 17.5. körs NAC 70 MHz, NAQCC Straight key/bug Sprint samt QRP Minimal Art Session.

Nästa veckoslut tävlas Sainios minnestävling, OH-SM landskampen, Aegean RTTY Contest, EU PSK DX Contaes, King of Spain Contest, Feld Hell Sprint samt Baltic Contest.

Kom med i Sainios minnestävling

Sainios minnestävling tävlas nästa veckas söndag 20.5.2012. SSB-delen körs kl. 10:00 - 10:59, CW kl. 11:30 - 12:29 samt RTTY kl. 13:00 - 13:59. Alla tiderna är Finsk tid. Reglerna hittar du i maj numret av tidningen Radioamatööri på sidan 27, samt på SRAL:s websidors tävlingsavsnitt. Välkommen med.

Kom i håg OH-SM landskampen

Nästa veckoslut tävlas en OH-SM landskamp på 2m, 70 cm och 23 cm banden. CW-delen körs på lördagen 19.5. kl. 17:00 - 21:00 UTC. SSB-delen körs på Söndagen 20.5. kl. 06:00 - 10:00 UTC. Reglerna finns på sida 33 i maj numret av tidningen Radioamatööri samt på SRAL:s websidor i VHF-tävlingskalendern. Kom med och besegra Sverige.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 20. maj klockan 15.00 finsk tid, från OH6A i Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.