Svensk bulletin 18/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1218S
Kanslibulletin 18/12 19.5.2012

INNEHÅLL
SRAL:s sommarläger
Tidningen Radioamatööris redaktörskola
Klubbarna meddelar
Följande ARDF- övning 20.5.2012
Bemärkelsedagar
Traditionsradioevenemanget PRT14 3.6.2012
Hami-golf på lägerveckan
De ungas lägerskola annullerad
DX tips
Contest University Finland
Tävlingsnyheter
Kom med i Sainios minnestävling
SRAL Field Day 2012
Nästa bulletin

SRAL:s sommarläger

Hämeenlinnan Radioamatöörit, OH3AA, anordnar tillsammans med Riihimäen
Kolmoset, OH3AD, SRAL:s sommarläger på Sappeen Matkailukeskus 12. - 15.7.2012.
Adressen är Sappeenvuorentie 200, Salmentaka.
På samma plats anordnades sommarlägret även i fjol.

Radio Hamis frekvenser under sommarlägret är 1584 kHz, 6170 kHz samt 94,7 MHz.

Lägerarrangemangen är i gång och ett programutkast finns snart på OH3AA:s
websidor. På programmet kommer att finnas bl.a. SM i radioorientering samt
ett föredrag om MMANA-antenndesignprogrammet. Styrelsens frågetimme hålls
på lördagen. YL-mötet är på fredagen kl. 14:00.
Contest University Finland hålles på torsdagen 12.7.2012. På lördagens
program finns dessutom en redaktörsskola för tidningen Radioamatööri
kl. 12 - 14.

Ett bevakat lopptorg är öppet på fredagen 13.7. kl. 09 - 18.

Mycket övrigt intressant. Det finns rikligt med husvagns- och tältplatser.
Mer info i juli numret av Radioamatööri och bulletinen.

Välkommen

Tidningen Radioamatööris redaktörskola

Skriver du händelsevis eller skulle du vilja skriva inlägg i tidningen
Radioamatööri?
RA-tidningens redaktion anordnar en redaktörskola på SRAL:s sommarläger i
Sappee. Den går av stapeln på andra våningen i kabinettet på lördagen
14.7. kl. 12 - 14.

Först hör vi snabbtips om hur man skriver till en tidning, hur sända materialet,
om olika filformat mm. Efteråt fördjupar vi oss i skrivandet. På den andra
timmen lär vi oss fotografera.

Välkommen med.

Klubbarna meddelar

OH2AA:s vårläger

Kakkosten kerho ry, OH2AA, anordnar ett vårlägen samt radiolopptorg den
19. -20.5.2012 i Helsingfors Botby på Kontiomaja. Kontiomajas adress är
Blomsterängsvägen 10. Lägeravgiften är 5 euro/person, under 15 åringar gratis.

På lägret finns följande: amatörsnack, föredrag t.ex. hur man bygger själv
en seismologisk registreringsapparat. Programmet är preliminärt, följ
hemsidan.

Radiolopptorget finns både in- och utomhus.
Försäljningsplatsen ingår i lägerpriset. Säljaren ansvarar för sina prylar
samt övrig rekvisita.

Klubben hämtar HF- och VHF-stationer till platsen. Sedvanlig ärtsoppa, rik på
Ingredienser, serveras. Korv från grillen, plättar, kaffe o bulla.

En riktig vedeldad bastu värms på kvällen. Tillfälle att övernatta inomhus,
Egen sovsäck mm.

Välkommen önskar OH2AA styrelse.

Lahden Radioamatöörikerho, OH3AC meddelar:

Lördagen den 26.5. kl. 13:00 bekantar vi oss med flygplatsen Lahti-Vesivehmaa
(EFLA) under ledning av Juha, OH3MHA,. Vi får bekanta oss med samtliga
aviationsgrenar från fallskärmshoppning till motorflygning samt följa med
aktiviteterna på fältet och besöka aviationsmuseet. Om vädret tillåter kan
även skyn kalla.
Samling vid parkeringsplatsen. Även samtransporter från Lahtis centrum.
Alla är välkomna.

OH5AG:s sommarläger

Klubbens traditionella sommarläger går av stapeln i Kekäleniemi 16. -
17.6.2012.
Lägerplatsens adress är Karikonkuja 23, Kouvola. Lokatorn är KP31GA.
Vägledning från väg 46 och på frekvensen 145,700 MHz.

Preliminärt program lördagen 16.6.
Kl. 11:50 öppningstal (Juha, OH5CW)
Kl. 12:00 mikrovågsexpedition till Tahkovuori (Ilkka, OH5IY)
Kl. 13:00 radiohobby som synskadad (Heikki, OH5FXO)
Kl. 14:00 Nyheter från SRAL (Raimo, OH2BCI samt Anne, OH2YL)

Dessutom bastubadande, simning, umgänge och mera.

Besökspris 5 euro, Övernattning 18 euro, medtag egna nattlinnen.
Logireserveringar samt tilläggsinfo från Esa, OH5KRQ, egetanrop eller telefon
044 5129 059

Följande ARDF-övningar den 20.5.

Följande radioorienteringsövning ordnas söndagen 20.5. kl. 10 - 13 i Svedängen
i Helsingfors.
Mer information fås från Kimmo, OH2JKU på egenanropet
samt via adressen
http://www.sral.fi/ardf.

Bemärkelsedagar

80 år

22.05. Antikainen Ismo, OH8PC

60 år

23.05. Kallio Pekka, OH3SS
28.05. Raiskio Pekka, OH2-2759

50 år

19.05. Mäenpää Raimo, OH6RD
19.05. Liimatainen Harri, OH6JYH

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Traditionsradioevenemanget PRT14 3.6.2012

Traditionsradioevenemanget är inte en tävling utan är ägnat att hedra över
40 år gamla veteranradior och de veteraner som använt dem.

Tag del av den enastående stämningen och delta i evenemanget söndagen 3.6.
2012 kl. 11 - 15 Finsk tid (kl. 08 -12 UTC).

Som motstationer är samtliga radioamatörstationer, oavsett apparatur välkomna.
Traditionsstationerna använder tecknet /S efter sin signal.

Som ledstation fungerar OI3V vid Lylyn Viestivarikko.

Tidtabell: kl. 11-13 går AM-delen som är indelad i två arbetsperioder
A kl. 11 - 12 samt B kl. 12 - 13. Från kl. 13 börjar CW-delen som likaledes är
Indelad i två perioder A kl. 13 - 14 samt B kl. 14 - 15.

Anmälningstiden till evenemanget har utgått.

Mer info om evenemanget kommer att finnas på klubbens hemsidor
http://oi3v.huone.net/prt14.htm.

En generalrepetition kommer att anordnas föregående veckoslut, lördagen 26.5.
samt söndagen 27.5. AM kl. 11-12, CW kl. 12-13 på frekvenserna CW: 3556,
3560 samt 3565 kHz samt AM: 3720 kHz.
Man behöver inte anmäla sig till generalrepet.
Välkomna alla traditionsradiostationer och andra. Önskar OI3V/LVRK

Välkomna alla traditionsradiostationer och andra. Önskar OI3V/LVRK

Hamigolf under lägerveckan

Den traditionella radioamatörernas golftävlingen hålles på fredagen 13.7.2012
Kl. 10:00 på Aulanko Hugo-planen i Tavastehus.

Tävlingsklasserna är OM med handicap, Veteraner, Grand Old Ladies samt
XYL/YL poängbogey med handicap. Greenfee är 40 euro.

Förfrågningar och bindande anmälning, vari bör framgå medlemsförening samt
handicap
t.o.m. den 6.7. till Kalle Luther (OH2BMO), antingen per telefon 040 561 0520
eller
emejl till adressen oh2bmo & sral.fi

Välkomna alla golfare.

De ungas lägerskola är annullerad

De ungas lägerskola hålles alltså inte på grund av lågt deltagarantal.

DX Tips

XX9E, Macao, är i gång t.o.m. 23. maj. QRV 6-160 m sändeslagen CW,
SSB samt RTTY. QSL via EB7DX

Mongolien, JT7WFF, i gång 18.-20. maj. QRV på HF-banden. QSL via RZ0SB.

Bhutan, A5A, i gång 24.5.-6.6. QRV 80-6 m sändeslagen SSB, CW och RTTY.
QSL via JH1AJT.

Freddy, F5IRO är i gång från Uganda med anropet 5X5RO på HF banden samt
i huvudsak CW. QSL via F8DFP.

Specialanrop för EM i fotboll är i gång 1.6.-5.7.
Man erbjuder awards samt EURO 2012 QSO-party -tävling 9.6.2012.
Tilläggsinfo på adressen http://efc2012.pzk.org.pl.

Contest University Finland

Under SRAL:s sommarläger håller man en kurs för kontesters och
kontesteraspiranter torsdagen 12.7.2012. Programmet finns i maj numret
av tidningen Radioamatööri samt på SRAL:s hemsidor. På kursen behandlas
tävlingsverksamheten mångsidigt.

Kursavgiften är 40 euro. Den innefattar programmet, två kaffe, lunch samt
presentationerna på minnessticka. Ett begränsat antal stipendier kommer
att beviljas till kursen mot fritt formulerad ansökan. Ansökningar
till emejl: og9x & sral.fi.

Anmälningstiden utgår den 25.5.2012
Anmälningar till e-postadressen og9x & sral.fi
Anmälan bekräftas genom att betala deltagaravgiften 40 euro till SRAL:s konto.
Skriv CTU och eget anrop i meddelandefältet.
Välkommen med och höra hur du kan bli en ännu bättre kontester.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Sainios minnestävling, OH-SM landskampen, Aegean RTTY
Contest,EU PSK DX Contaes, King of Spain Contest, Feld Hell Sprint samt Baltic
Contest.

Nästa måndag 21.5. står Run for the Bacon QRP Contest i turen.
Nästa tisdag 22.5. tävlas NAC 2,3 GHz + up och nästa onsdag 23.5.SKCC Sprint.
CWops Mini CWT Test tävlas även onsdag 23.5. samt nästa torsdag 24.5.
Nästa torsdag står även RSGB 80m Club Championship i turen.
Nästa fredag körs NCCC Sprint Ladder.

Nästa veckoslut tävlas CQ WW WPX Contest, SARL Digital Contest samt MI QRP
Memorial Day.

Kom med i Sainios minnestävling

Sainios minnestävling tävlas nu i söndag 20.5.2012.
SSB-delen körs kl. 10:00 - 10:59, CW kl. 11:30 - 12:29 samt RTTY kl.
13:00 - 13:59.
Alla tiderna är Finsk tid.
Reglerna hittar du i maj numret av tidningen Radioamatööri på sidan 27, samt
på SRAL:s websidors tävlingsavsnitt. Välkommen med.

SRAL Field Day 2012

Om ett par veckor är det igen dags att vädra portabelutrustningen på
gårdsplanen.
SRAL Field Day 2012 CW-delen körs 2. - 3. juni. Den multioperation som erhållit
högsta poäng i både CW och SSB delarna skilt för sig med ett klubbanrop
belönas med pokal.SSB delen är i september.

Man önskar möjligast många klubboperationer från hela Finland med för att
tävla om pokalerna. Man får berätta om sina planer i förväg. Dessa kommer att
uppdateras på Field-Day sidorna. Utmana gärna grannklubbarna.

Field-Day sidorna finns på SRAL:s websidor.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 27. maj klockan 15.00
finsk tid, från OH6A i Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.
Läsare: Heikki Tikkala, OH6VI.