Svensk bulletin 20/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1220S
Kanslibulletin 20/12 2.6.2012

INNEHÅLL
Styrelsens frågetimme i juni 9.6.2012
SRAL:s sommarläger
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Itä-Suomen Radioharrastajats sommardagar 2012
Traditionsradioevenemang PRT14 3.6.2012
De ungas nya aktivitetstävling har börjat
NM-tävlingar i radioorientering 2012
DX-tips
Tävlingnsyheter
SRAL Field Day 2012
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme i juni 9.6.2012

Styrelsens frågetimme i juni har flyttats till nästa lördag 9.6.2012 med
anledning av skolavslutningar och andra festligheter. Frågetimmen hålls kl.
14 finsk tid på frekvensen 3685 kHz.

I början av frågetimmen anmäler sig styrelsemedlemmarna närvarande, efter
vilket det är fritt fram att ställa frågor till dem. Frågor kan även sändas
på förhand till ordförande eller styrelsemedlemmarna, bl.a. på adressen
kyselytunti & sral.fi. Välkomna.

SRAL:s sommarläger

Hämeenlinnan Radioamatöörit, OH3AA, anordnar tillsammans med Riihimäen
Kolmoset, OH3AD, SRAL:s sommarläger på Sappeen Matkailukeskus 12 -
15.7.2012. Adressen är Sappeenvuorentie 200, Salmentaka. På samma plats
anordnades sommarlägret även i fjol.

Av lägerdagarna är torsdagen ägnad åt Contest University Finland.

På fredag 13.7.2012 finns följande program: SRA-träff kl. 9.00,
traditionsradio- och nationalparkspresentation kl 10.00, grunderna i
antenndimensionering MMANA kl. 11.00, tävlingsforum kl. 12.00,
Turvaseminarium kl. 14.00, YL-träff kl. 14.00 och FM-tävlingen i
radiooerientering på två meter kl. 16.00.

Därtill är lopptorget öppet på fredag kl. 9.00 - 19.00 och
traditionsradioutställningen är öppen kl. 12.00 - 19.00.

På lördag 14.7.2012 finns följande program: Turvaövning kl. 10.00,
FM-tävlingar i radioorientering på 80 meter kl. 10.00, tidningen
Radioamatööris redaktörsskola kl. 12.00, styrelsens frågetimme kl. 14.00,
Vaperaforum kl. 16.00 och Vapepa-handledarnas träff kl. 17.00.

På lördagen är traditionsradioutställningen öppen kl. 9.00 - 17.00.
Lopptorget är öppet 9.00 - 18.00 och lopptorgets auktion börjar kl. 18.00.

Radio Hamis frekvenser under sommarlägret är 1584 kHz, 6170 kHz och 94,7
MHz, sändningstiden är hela sommarlägertiden.

Programmet för sommarlägret uppdateras hela tiden, följs med på OH3AA:s
webbplats, till vilka man kommer via SRAL:s webbsidor.

Klubbarna meddelar

Radiohobbyisternas träff i Sievi

Laaksojen Radioamatöörit ry, OH8AAU, ordnar en gemensam träff för
radiohobbyister i Sievi 15 - 17 juni. Mer information finns på klubbens
webbplats: http://oh8aau.kotinet.com/. Mer information fås även av Risto,
OH8MTM, oh8mtm & sral.fi. Välkomna!

Kouvolan Radiokerho ry, oH5AG, sommarläger

Klubbens traditionella sommarläger hålls i Kekäleniemi 16 - 17.6.2012.
Adressen är Karikonkuja 23, Kouvola. Vägvisning från väg 46 och frekvensen
145,700 MHz.

Preliminärt program för lördag 16.6.

11.50 öppningsord (Juha, OH5CW)
12.00 radiohobbyn som synskadad (Heikki, OH5FXO)
13.00 mikrovågsexpedition till Tahkovuori (Ilkka, OH5IY)
14.00 SRAL:s aktualiteter (Raimo, OH2BCI och Anne, OH2YL)

Därtill bastubadande, simmande, diskussioner...

Besöksavgiften är 5 euro, övernattning 18 euro. Ta med egna sänglinnen. I
besöksavgiften ingår välkomstkaffe och bastu. Övernattningsavgiften
inkluderar besöksavgiften. Inkvarteringsbokningar och förfrågningar till
Esa, OH5KRQ, via eget anrop eller 044 5129 059. Välkomna.

OH3CRAC:s årsmöte

OH3CRAC håller i traditionell anda sitt årsmöte i samband med SRAL:s
sommarläger i Sappee 13.7.2012 i kabinett två i Ravintola Sappee.

Bemärkelsedagar

90 år

09.06. Saunamäki Sulo, OH6JC

70 år

09.06. Hukari Antero, OH6JX
09.06. Salonen Kari, OH2KP

60 år

08.06. Ahola Pentti, OH8MFI / OH8NK
09.06. Pitkänen Olli, OH1JDO / OH2JDO
11.06. Koskiniemi Markku, OH6ZR

50 år

02.06. Kurkinen Heikki, OH2BSQ
03.06. Miettinen Matti, OH4TS
07.06. Rättö Hannu, OH7GIG

Finlands Radioamatörförbund och kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Itä-Suomen Radioharrastajien kesäpäivät 2012

De redan traditionella sommardagarna för radioamatörerna i östra Finland
som är öppna för alla radioentusiaster ordnas i år av Ylä-Karjalan
Radioamatöörit ry i Nurmes 8-10.6.2012. Huvudplatsen för evenemanget är
Koivurinteen Erän Eräkartano som finns i Höljäkkä, Nurmes.

Evenemanget börjar kl. 16.00 på fredag med att bygga upp radiostationen.
Under evenemangets lopp finns det möjlighet att ta med sig utrustning och
hobbymaterial för att säljas på radiolopptorget. Utebastun värms upp enligt
behov. Fri tillvaro, lekfulla tävlingar, snack, grillande och bastubadande
utlovas tillsammans med likasinnade. Sommardagarna avslutas på söndag med
att radiostationen plockas ner. Traditionellt lotteri med toppen priser
ordnas. Utlottningen sker på lördag kl. 22.00.

Mer information fås från evenemangets webbplats, till vilka det finns en
länk från framsidan på SRAL:s webbplats.

Traditionsradioevenemanget PRT14 3.6.2012

Traditionsradioevenemanget är inte en tävling utan är ägnat att hedra över
40 år gamla veteranradior och de veteraner som använt dem.

Tag del av den enastående stämningen och delta i evenemanget söndagen
3.6.2012 kl. 11 - 15 Finsk tid (kl. 08 -12 UTC).

Som motstationer är samtliga radioamatörstationer, oavsett apparatur
välkomna. Traditionsstationerna använder tecknet /S efter sin signal.

Som ledarstation fungerar OI3V vid Lylyn Viestivarikko. Stationsplatsen är
Viestivarikon museo i Juupajoki i byn Lyly.

Tidtabell: kl. 11-13 går AM-delen som är indelad i två arbetsperioder A kl.
11 - 12 samt B kl. 12 - 13. Från kl. 13 börjar CW-delen som likaledes är
indelad i två perioder A kl. 13 - 14 samt B kl. 14 - 15.

Anmälningstiden till evenemanget har gått ut. Mer information om
evenemanget, deltagarna och frekvenstabellen finns på adressen
http://oi3v.huone.net/prt14.htm.

En generalrepetition kommer att anordnas detta veckoslut, lördagen 26.5
samt söndagen 27.5 AM kl. 11-12, CW kl. 12-13 på frekvenserna CW: 3556,
3560 samt 3565 kHz samt AM: 3720 kHz. Egna "stolpfrekvenser" kan även
testas. Man behöver inte anmäla sig till generalrepet. Alla som önskar
testa sin utrustning och hjälpa andra med sina utrustningar är välkomna att
delta.

Välkomna alla traditionsradiostationer och andra. Önskar OI3V/LVRK

De ungas nya aktivitetstävling har börjat

Är du högst 20 år? Kom med i de ungas aktivitetstävling. Du får poäng för
all verksamhet som ingår i radioamatörverksamheten, såsom att hålla
kontakter, bygga saker, besöka läger osv. Reglerna finns i majmu,ret av
tidningen Radioamatööri samt framsidan på SRAL:s webbplats. Välkomna med!
Priset är resestipendier till Ham Radio mässan i Friedrischshafen.
Tävlingne pågår fram till slutet på november.

NM-tävlingar i radioorientering 2012

Danmarks radioamatörförbund, EDR, ordnar NM-tävlingarna i radioorientering
i år. Tävlingarna hålls 4 - 5.8 ca 50 kilometer från Köpenhamn. På lördag
4.8.2012 tävlas 80 meters tävlingen. Två meters tävlingen står i tur på
söndag 5.8.2012. Bindande anmälningar t.o.m. 30.6.2012. Ifall du inte
önskar inkvartering kan du anmäla dig fram till 27.7.

Mer information och en engelskspråkig tävlingskallelse samt
anmälningsblanketter finns på SRAL:s webbplats under rubriken
"Ajankohtaista".

DX-tips

FO/F4EBT är igång från Franska Polynesien 1 - 24 juni. 100 watt används,
operationen sker i semesteranda. QSL via hemanrop.

F5IDM är igång med anropet TX5VT från Marquesasöarna 3 - 11 juni. Igång på
20 meter SSB, SSTV och WSPR. QSL via F5IDM.

Bill, K9HZ är igång 1 - 10 juni från Bonaire med anropet PJ4HZ. QSL till
hemanrop.

En del specialstationer är igång från Ukraina och Polen under EM i fotboll
fram till 5.7.2012. Med anledning av mästerskapen har award publicerats och
lördagen 9.6.2012 kl. 0700-0859 UTC sker EURO 2012 QSO-party, där
EM-specialstationerna deltar. Mer information fås från framsidan av SRAL:s
webbplats och från juninumret av tidningen Radioamatööri.

Arto, OH2KW, och XYL Marja åker med husbil till Europa för flera veckor
4.6. Det är meningen att de kommer att vara aktiva även på HF från alla
länder längs vägen. Den preliminära rutten kan ses på webbsidan
http://koti.mbnet.fi/oh2kw/2012.html.

Huruvida resan genomförs i sin helhet, beror på hur resan framskrider.
Ifall vi hålls väl enligt tidtabellen, kanske vi även besöker mässan
Friedrichshafen, sannolikt på söndagen 24.6.

Hoppas vi får rikligt med QSO:n till Finland under resans lopp. Ett
special-QSL utlovas till alla som kontaktar oss i alla länder vi besöker
under resan. De preliminära frekvenserna:

14267
14017
21267
21017
28467
28017
7067
7017
3687 (enbart från läger, ifall G8JNJ vertikalen är i användning)
3517 (enbart från läger, ifall G8JNJ vertikalen är i användning)

73 de Arto, OH2KW (& XYL Marja)

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SRAL Field Day, SRAL:s Grundtävling, SEANET Contest,
UKSMG Summer Contest, 10-10 International Open Season PSK Contest och
Maritime QSO Party.

Nästa måndag, 4.6, står RSGB 80 m Club Championship i tur. På tisdag 5.6
tävlas NAC VHF och ARS Spartan Sprint. På torsdag 7.6 tävlas NAC 10 m och
på fredag 8.6 NCCC Sprint Ladder.

Nästa veckoslut tävlas DRCG Long Distance Contest.

SRAL Field Day 2012

Om en vecka är det igen dags att vädra portabelutrustningen på gårdsplanen.
SRAL Field Day 2012 CW-delen körs 2 - 3 juni. SSB delen är i September. Den
multioperation som erhållit högsta poäng i både CW och SSB delarna skilt
för sig med ett klubbanrop belönas med pokal.

Det önskas att så många klubboperationer som möjligt från hela Finland
deltar för att tävla om pokalerna. Man får berätta om sina planer i förväg.
Dessa kommer att uppdateras på Field-Day sidorna. Utmana gärna
grannklubbarna.

Field-Day sidorna nås från SRAL:s webbsidor. Välkomna med!

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 10 juni klockan 15.00 finsk
tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.