Svensk bulletin 27/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1227S
Kanslibulletin 27/12 28.7.2012

INNEHÅLL

Den nya verksamhetsledaren startar
Styrelsens frågetimme 4.8.
Kansliets öppethållningstider i juli
Silent Key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
OI3V aktiverar nationalparker
Traditionsradisternas museidag
Radioamatörexamen i Uleåborg
Tävlingsnyheter
Specialanrop för Olympiska Spelen i gång
Meddelanden till nästa bulletin
Nästa bulletin

Den nya verksamhetsledaren startar

Jan Hubach, OH1ZAA, startar som ny verksamhetsledare för förbundet 1.8.2012.
Han kan nås på kansliet på telefon (09) 562 5973 samt emejl till
toiminnanjohtaja & sral.fi.

Styrelsens frågetimme

Nästa veckas lördag 4.8. hålles styrelsens frågetimme.
Frågetimmen börjar kl. 14:00 Finsk tid och avslutas kl. 15:00.
Frekvensen är den gamla vanliga 3685 kHz.
Först anmäler sig de närvarande styrelsemedlemmarna, varefter man kan framställa
Frågor till envar. Frågor kan även skickas i förväg till kansliet bl.a. till
Adressen kyselytunti & sral.fi.

Kansliets öppethållningstider i juli

SRAL:s kansli är stängt 30. Och 31.7. p.g.av sommarledighet. Övriga tider be-
tjänar kansliet normalt. Välkommen till kansliet.

Silent Key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Antero Hagelberg, OH1PA / OH0PA,
har lämnat oss. Vi hedrar Anteros minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

POLA:s jubileumsläger

Radioharrastekerho POLA ordnar klubbens 20 års jubileumsläger 3-5.8.2012 i Alavuden
kaupungin leirikeskus vid stranden av Vetämäjärvi. Mer information fås från klubbens sidor
eller av Jussi, OH6FYP, oh6fyp & sral.fi eller per telefon 050 377 6301. Välkomna!

OH8AA:s sommarläger

Kahdeksikkojen kerho r.y. OH8AA, ordnar sitt traditionella sommarläger i Koppanan
leirikeskus i Oulunsalo 3-5.8.2012. Plättar, QSO:n, bastubanande, korvgrillning,
diskussioner, samt skattedykning i bakluckor utlovas. Adressen till platsen är
Nenännokka 105, Oulunsalo. Även vägvisning läggs upp i området. Välkomna!

Viitosten kerhos sommarläger

Viitosten Kerho ry, OH5AA, ordnar ett sommarläger samt presentationsevenemang för
radioamatörverksamhet 4.8.2012 kl. 12-16 finsk tid i Karhulan Ladun latumaja, som finns
beläget i Laajakoski i Kotka.

Evenemanget är en del av programmet Kymijokipäivä som ordnas i Kotka. Förutom
radioamatörärenden erbjuds buffet samt framföranden av olika hobbyorganisationer.

Körinstruktioner till latumaja: Följ Laajakoskentie fram tills du når trafikmärket "allmän
väg upphör" (yleinen tie päättyy) vid adressen Laajakoskentie 790. Från Latumaja vägskälet
tar du västerut, och efter ca 230 meter finns lägerplatsen. Vid behov ges mer information
av Pertti, OH5VX, tfn 05 289 550 eller oh5vx & sral.fi

Välkomna från när och fjärran! Styrelsen för Viitosten Kerho ry

Laivaston Radioamatöörits pryldagar

OH1AJ anordnar igen sina populära radiopryldagar tisdagen 7.8.2012 kl. 18:00
på klubbstationen. Adressen är Båtsmansvägen 2, Åbo.
Mängder av prylar till påseende. Man kan även hämta egna prylar. Dessutom finns det
plättar och grillkorv samt läsk. Välkommen

OH3AA:s pryldagar

OH3AA anordnar sin traditionella pryldag söndagen 12.8.2012 kl. 9 - 16 på klubblokalen vid
Hakapellontie. Välkommen till att gräva i bakluckor, träffa bekanta eller sälja överlopps
Bonk.

OH1AA:s sommarläger

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, ordnar det traditionella sommarlägret i Tippsund i
Taivassalo 24-26.8.2012. I fredagens program står bl.a. diskussioner, radioaktiviteter,
bastu och grillande. Grillen och bastun hålls varma under hela lägrets tid.

Körinstruktioner ges vid behov via repeatern på 145,775 MHz eller per telefon av Markus,
OH1MN, 0400 505 400. Adressen för GPS skulle vara Kahiluodontie 378, Taivassalo, längs med
väg 12241. Vi ses där!

Bemärkelsedagar

80 år
01.08. Auvo Kilpiä, OH5KAY

70 år

30.07. Timo Kulmala, OH3GQE, OH2BGH
02.08. Tapio Leino, OH2SC
06.08. Risto Siren, OH2MOB
06.08. Hannu Tuominen, OH6YK

60 år

29.07. Raimo Visti, OH6JD
02.08. Benny Korn, OH2BLD
04.08. Jussi Törmä, OH6FYP
05.08. Johan Enroth, OH0JTU
05.08. Seppo Siironen, OH1LKH

50 år

29.07. Reijo Heikura, OH8JBO
29.07. Jouko Korpelainen, OH2LOA, OH2-6436
30.07. Mikko Lahtinen, OH4-4261
31.07. Ari Ryynänen, OH3KUZ
31.07. Tapani Westman, OH8VG

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

OI3V aktiverar nationalparker

OI3V aktiverar detta veckoslut följande nationalparker: Helvetinjärvi, Isojärvi,
Kauhaneva-Pohjankangas, Lauhanvuori, Salamajärvi och Seitseminen.

Traditionsradisternas museidag

Traditionsradisterna håller sin museidag lördagen 1.9.2012 på Luftvärnsmuseet i Hyrylä.

Programmet:
Kl. 11:00 kaffeservering

Kl. 11:30 "Hur radarn kom till Finland från Tyskland 1943. Utvecklingen av det inhemska
luftförsvarsradarsystemet" Heikki E. Heinonen, OH3RU, föredrar.

Kl. 13:00 Guidad tur till Luftvärnsmuseet.

Kl. 14:30 tillställningen avslutas, varefter man kan förflytta sig till Restaurang
Kerho för att fortsätta samvaron på egen bekostnad till kaffe eller lunch.

Anmälning via e-post t.o.med 20.8.2012 på adressen oh2mee & sral.fi.
Meddela även om du deltar i lunchen på Rest. Kerho.
Deltagaravgiften är 10 Euro, som innehåller kaffet samt inträdesavgiften till museet.

Mer info om evenemanget finns i tidningen Radioamatööris augusti nummer samt SRAL:s
Hemsida under rubriken "Ajankohtaista".

Radioamatörexamen i Uleåborg

I Uleåborg arrangeras en radioamatörsexamen 15.8.2012. Tilläggsinfo och anmälningar till
Juhani, på adressen og8c & sral.fi eller telefon 044 054 0123.

Specialanrop för Olympiska Spelen i gång

Under tiden för de Olympiska Spelen samt Paraolympiska spelen i London kommer flere
Specialstationer att vara i gång ända fram till 9.9.2012.
Från London är 2O12L(two oscar one two london) QRV. Stationen finns vid scouternas
Aktivitetscanter nära de tävlingsplatser som används för rid- och skyttesport.
QSL-manager för 2O12L är Frank, G4WNF. Korten kan skickas antingen via Byrån eller
Direkt. Man kan även anhålla om den via e-post då kortet skickas via byrån.
I e-posten bör man meddela QSO-uppgifterna för identifiering. För att inte RSGB:s
QSL-byrå skulle överbelastas skickas korten endast åt dem som skickat sitt kort eller
QSL-anhållan.

Från Wales är 2O12W(two oscar one two wales) i gång med QTH i Whitmore Bay, endast några
mil från Millenium stadion i Cardiff, där man spelar olympisk fotboll.

The South Essex Amateur Radio Society är i gång med anropet GB1HF t.o.m. 23.8. på samtliga
Band och sändeslag. QSL via byrån till G4RSE.

Från Manchester är GB2012MV i gång. Alla kort besvaras via byrån.
Mera uppgifter kan hämtas från RSGB:s hemsidor på adressen http://www.rsgb.org/.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Kesäkisa, RSGB IOTA Contest samt ARS Flight of the Bumblebees.

Nädsta torsdag 2.8. står NAC 10m i turen. Nästa fredag 3.8. körs QRP Fox Hunt samt
NCCC Sprint Ladder.

Nästa veckoslut tävlas SRAL:s Peruskilpailu, TARA Grid Dip Shinding, 10-10 Int.
Summer Contest, European HF Championship, North American QSO-party och RSGB RoPoCo
CW.

Meddelanden till nästa bulletin

Den ordinarie bulletinredaktören är ett par veckor på semester.
För att säkerställa att ställföreträdande bulletinredaktören får meddelandena
bör de skickas till adressen bulletiini & sral.fi.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 5 augusti kl. 15 finsk tid från OH6A i Vasa på
Frekvensen 3720 kHz +- QRM.