Svensk bulletin 28/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1228S
Kanslibulletin 28/12 4.8.2012

INNEHÅLL

Den nya verksamhetsledaren har startat
Internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet
Kansliets öppethållningstider
Militärradioamatörstationernas aktivitetsdag 18.8.2012
Silent Key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Traditionsradisternas museidag
Radioamatörexamen i Uleåborg
Specialanrop för Olympiska Spelen i gång
DX-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Den nya verksamhetsledaren har startat

Jan Hubach, OH1ZAA, startade som ny verksamhetsledare för förbundet 1.8.2012.
Han kan nås på kansliet på telefon (09) 562 5973 samt emejl till
toiminnanjohtaja & sral.fi.

Internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet

Det internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet firas som vanligt det tredje
veckoslutet i augusti. Evenemanget börjar på lördagen 18.8. kl. 00:01 UTC
och slutar på söndagen 19.8. kl. 23:59. Det är inte fråga om en tävling
utan om aktivering av havsfyrar och fyrskepp.

Stationerna kan lägga till sitt anrop ett specialtecken t.ex. suffixet
"/LIGHT (LT)", "/LIGHTHOUSE" eller "/LIGHTSHIP (LS)".
I sammanhanget kan man även meddela fyrens nummer eller eventuellt IOTA-nummer.

Anmälningen till evenemanget görs på dess hemsida, där det också finns en
lista på deltagarna.

Från Finland deltar åtminstone OH1AH Utö, OH3AG Isokari, OH3GDO/LH Yttergrund,
OH5B Luovukkaluoto, OH8T Marjaniemi samt OI3V/LH Sälgrund.

Evenemangets hemsidor finns på adressen http://illw.net/.

Kansliets öppethållningstider

SRAL:s kansli är stängt fredagen 24.8.

Militärradioamatörstationernas aktivitetsdag 18.8.2012

SRA-stationernas aktivitetsdag firas lördagen 18.8.2012.
Stationer med OI-prefix kommer att finnas på samtliga radioamatörband.

Silent Key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Jukka Heino, OH8OB,
har lämnat oss. Vi hedrar Jukkas minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Laivaston Radioamatöörits pryldagar

OH1AJ anordnar igen sina populära radiopryldagar tisdagen 7.8.2012 kl. 18:00
på klubbstationen. Adressen är Båtsmansvägen 2, Åbo.
Mängder av prylar till påseende. Man kan även hämta egna prylar. Dessutom finns det
plättar och grillkorv samt läsk. Välkommen

OH3AA:s pryldagar

OH3AA anordnar sin traditionella pryldag söndagen 12.8.2012 kl. 9 - 16 på klubblokalen vid
Hakapellontie. Välkommen till att gräva i bakluckor, träffa bekanta eller sälja överlopps
Bonk.

OH7AA:s sommardagar 18. - 19.8. på Tikkalansaari

Radioamatörklubben Kuopion Seitoset ry., OH7AA, anordnar sitt traditionella sommarläger
18 - 19.8.2012 i Kuopio på Tikkalansaari lägercenter. Matti, OH7SV har lovat infinna
sig där på lördagen för att berätta om JUMA-projektet, c. Kl. 15.
Annat program innefattar samvaro, bastubad, korvgrillning samt ett lopptorg.

Tilläggsinfo: www.oh7aa.fi samt telefon 044-555 1730.
Välkommen

OH1AA:s sommarläger

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, ordnar det traditionella sommarlägret i Tippsund i
Taivassalo 24-26.8.2012. I fredagens program står bl.a. diskussioner, radioaktiviteter,
bastu och grillande. Grillen och bastun hålls varma under hela lägrets tid.

Körinstruktioner ges vid behov via repeatern på 145,775 MHz eller per telefon av Markus,
OH1MN, 0400 505 400. Adressen för GPS skulle vara Kahiluodontie 378, Taivassalo, längs med
väg 12241. Vi ses där!

Bemärkelsedagar

70 år

06.08. Risto Siren, OH2MOB
06.08. Hannu Tuominen, OH6YK
12.08. Ilkka Järvenpää, OH1GRN

60 år

05.08. Johan Enroth, OH0JTU
05.08. Seppo Siironen, OH1LKH
11.08. Heikki Moilanen, OH1MW

50 år

11.08. Unto Kettunen, OH7EG

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Traditionsradisternas museidag

Traditionsradisterna håller sin museidag lördagen 1.9.2012 på Luftvärnsmuseet i Hyrylä.

Programmet:
Kl. 11:00 kaffeservering

Kl. 11:30 "Hur radarn kom till Finland från Tyskland 1943. Utvecklingen av det inhemska
luftförsvarsradarsystemet" Heikki E. Heinonen, OH3RU, föredrar.

Kl. 13:00 Guidad tur till Luftvärnsmuseet.

Kl. 14:30 tillställningen avslutas, varefter man kan förflytta sig till Restaurang
Kerho för att fortsätta samvaron på egen bekostnad till kaffe eller lunch.

Anmälning via e-post t.o.med 20.8.2012 på adressen oh2mee & sral.fi.
Meddela även om du deltar i lunchen på Rest. Kerho.
Deltagaravgiften är 10 Euro, som innehåller kaffet samt inträdesavgiften till museet.

Mer info om evenemanget finns i tidningen Radioamatööris augusti nummer samt SRAL:s
Hemsida under rubriken "Ajankohtaista".

Radioamatörexamen i Uleåborg

I Uleåborg arrangeras en radioamatörsexamen 15.8.2012. Tilläggsinfo och anmälningar till
Juhani, på adressen og8c & sral.fi eller telefon 044 054 0123.

Specialanrop för Olympiska Spelen i gång

Under tiden för de Olympiska Spelen samt Paraolympiska spelen i London kommer flere
Specialstationer att vara i gång ända fram till 9.9.2012.
Från London är 2O12L(two oscar one two london) QRV. Stationen finns vid scouternas
Aktivitetscanter nära de tävlingsplatser som används för rid- och skyttesport.
QSL-manager för 2O12L är Frank, G4WNF. Korten kan skickas antingen via Byrån eller
Direkt. Man kan även anhålla om den via e-post då kortet skickas via byrån.
I e-posten bör man meddela QSO-uppgifterna för identifiering. För att inte RSGB:s
QSL-byrå skulle överbelastas skickas korten endast åt dem som skickat sitt kort eller
QSL-anhållan.

Från Wales är 2O12W(two oscar one two wales) i gång med QTH i Whitmore Bay, endast några
mil från Millenium stadion i Cardiff, där man spelar olympisk fotboll.

The South Essex Amateur Radio Society är i gång med anropet GB1HF t.o.m. 23.8. på samtliga
Band och sändeslag. QSL via byrån till G4RSE.

Från Manchester är GB2012MV i gång. Alla kort besvaras via byrån.
Dessutom är otaliga GO-, MO- samt 2O-prefix stationer i gång mellan 21.7. - 9.9.2012
Olympiska Spelen till ära.
Mera uppgifter kan hämtas från RSGB:s hemsidor på adressen http://www.rsgb.org/.

DX-tips

En grupp operatörer är i gång från Komorerna 1.-31. Augusti med anropet D64K.
Banden 10 - 160m och sändeslagen CW, SSB samt RTTY. QSL via IV3DSH.

Bill, K9HZ, är i gång från Saint Lucia 4. - 19. Augusti med anropet J68HZ.
Banden 40 - 6 m och sändeslagen CW, SSB samt RTTY, QSL via K9HZ.

John, 9M6XRO och Steve, 9M6DXX, är i gång från Spratleyöarna 7. - 13.augusti
Med anropet 9M4SLL. QRV på 80 - 10m samt CW, SSB och RTTY.
QSL via M0URX.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SRAL:s Peruskilpailu samt European HF Championship.

Nästa veckas tisdag körs NAC 144MHz och ARS Spartan Sprint.
På onsdagen står NAQCC-EU Monthly Sprint i turen och på fredagen tävlas
QRP Fox Hunt samt NCCC Sprint Ladder.

Nästa veckoslut, den 12.8. tävlas WAE DX Contest samt SKCC Weekend Spritathlon.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 12 augusti kl. 15 finsk tid från
OH6A i Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Mari Nikkilä, OH2FPK/OH2O
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB/OH2TE