Svensk bulletin 29/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1229S
Kanslibulletin 29/12 11.8.2012

INNEHÅLL

Internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet
Evenemang för befrämjandet av SAC i Tammerfors
Kansliets öppethållning
Militärradioamatörstationernas aktivitetsdag 18.8.2012
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Traditionsradisternas museidag
Radioamatörexamen i Uleåborg
Specialanrop för Olympiska Spelen i gång
DX-tips
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet

Det internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet firas som vanligt det tredje
veckoslutet i augusti. Evenemanget börjar på lördagen 18.8. kl. 00:01 UTC
och slutar på söndagen 19.8. kl. 23:59. Det är inte fråga om en tävling
utan om aktivering av havsfyrar och fyrskepp.

Stationerna kan lägga till sitt anrop ett specialtecken t.ex. suffixet
"/LIGHT (LT)", "/LIGHTHOUSE" eller "/LIGHTSHIP (LS)".
I sammanhanget kan man även meddela fyrens nummer eller eventuellt IOTA-nummer.

Anmälningen till evenemanget görs på dess hemsida, där det också finns en
lista på deltagarna.

Från Finland deltar åtminstone OH1AH Utö, OH3AG Isokari, OH3GDO/LH Yttergrund,
OH5B Luovukkaluoto, OH8T Marjaniemi samt OI3V/LH Sälgrund.

Evenemangets hemsidor finns på adressen http://illw.net/.

Evenemang för befrämjandet av SAC i Tammerfors

Contest Club Finland ry och SRAL:s tävlingsutskott kallar alla OH-amatörer
till ett evenemang för befrämjandet av SAC-tävlingen i Tammerfors i tidningen
Aamulehtis auditorium lördagen den 25. augusti kl. 13.

Man börjar med CCF:s exstraordinära möte, som föranleds av den andra behandlingen
av stadgeändringen.

Efter detta står befrämjandet av årets SAC i turen. Denna gång har landskampen
gjorts till en riktig tävling, där utsedda lag tävlar med varandra och vars
resultatutveckling kan följas med i realtid på webben. Detta betyder ingalunda
att man endast koncentrerar sig på lagtävlingen. "Man ur huset" är även i år
vårt motto. I Tammerfors publiceras även de sex stationer, som har äran att
representera Finland i landskampen.

Det finska laget utses av en arbetsgrupp som består av OH1RX, OH3LB, OH6MW
samt OH6XX.
Sätt in evenemanget i din kalender. Följ även med CCF:s och SRAL:s websidor
samt bulletinen.

Kansliets öppethållning

SRAL:s kansli är stängt fredagen 24.8.

Militärradioamatörstationernas aktivitetsdag 18.8.2012

SRA-stationernas aktivitetsdag firas lördagen 18.8.2012.
Stationer med OI-prefix kommer att finnas på samtliga radioamatörband.

Klubbarna meddelar

Puulan Radio Clubs sommarläger 10. - 12.8.2012

Puulan Radio Club ry:s sommarläger hålls i Hirvensalmi på OTTO-klubbstationen
från fredag till söndag 10. - 12.8.
På programmet finns bl.a. montering av den nya HF-antennen, aktivering av
Puulavesi för Järvi-awardet under lördagen, korvgrillning samt stugusittande
och samvaro. Vägledning skickas via APRS-fyren, anropet OH4O. Tilläggsinfo
hittar du på Facebook. Välkommen

OH3AA:s pryldagar

OH3AA anordnar sin traditionella pryldag söndagen 12.8.2012 kl. 9 - 16 på klubblokalen vid
Hakapellontie. Välkommen till att gräva i bakluckor, träffa bekanta eller sälja överlopps
Bonk.

OH7AA:s sommardagar 18. - 19.8. på Tikkalansaari

Radioamatörklubben Kuopion Seitoset ry., OH7AA, anordnar sitt traditionella sommarläger
18 - 19.8.2012 i Kuopio på Tikkalansaari lägercenter. Matti, OH7SV har lovat infinna
sig där på lördagen för att berätta om JUMA-projektet, c. Kl. 15.
Annat program innefattar samvaro, bastubad, korvgrillning samt ett lopptorg.

Tilläggsinfo: www.oh7aa.fi samt telefon 044-555 1730.
Välkommen

OH1AA:s sommarläger

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, ordnar det traditionella sommarlägret i Tippsund i
Taivassalo 24-26.8.2012. I fredagens program står bl.a. diskussioner, radioaktiviteter,
bastu och grillande. Grillen och bastun hålls varma under hela lägrets tid.

Körinstruktioner ges vid behov via repeatern på 145,775 MHz eller per telefon av Markus,
OH1MN, 0400 505 400. Adressen för GPS skulle vara Kahiluodontie 378, Taivassalo, längs med
väg 12241. Vi ses där!

OH1AJ:s middag vid Tippsundslägret

Fredagen 24.8.2012 c. Kl. 19 bjuder Ankkuribaarin Pojat på en traditionell OH1AJ-middag.
Vi önskar att du anmäler ditt intresse med emejl till Rauski, OH1WR, eller Antero,
OH1KW. Egetanrop fungerar.
Kom även i håg att anmäla dig till lördagens hamdinner samt frukost. Dessa anmälningar
mottages av Jouni, OH1CO, Egetanrop fungerar.

Stella Polaris lägret

OH3CRAC anordnar 21. - 23.9.2012 ett läger med motivet "Operation Stella Polaris" i
Kristinestad på Pyhävuori.
På programmet finns på fredagen bl.a. Pekka Visuris och Lauri Lehtonens föredrag om
"Mannerheims och Rytis svåra val", "Händelserna och aktiviteterna i Nystad i samband med
operation Stella Polaris", samt på lördagskvällen "Hambastu". Vid behov arrangeras en
samtransport till seminariet i Närpes.

Det finns begränsat antal logiplatser på skidstugan men rikligt med husvagnsplatser.
Tilläggsinfo och anmälningar till Heka, OH6AWB, tel. 0400 360 570.
Egetanrop fungerar.

Bemärkelsedagar

80 år

14.08. Virtanen Mauri, OH2LO
21.08. Kananen Terho, OH2IQ

70 år

12.08. Järvenpää Ilkka, OH1GRN
17.08. Fabritius Hannes, OH2BDD
19.08. Aarnio Eero, OH2NXY, OH1WE
20.08. Soinoja Pertti, OH5-9099

60 år

11.08. Moilanen Heikki, OH1MW
14.08. Ketovainio Ari, OH2-1215
15.08. Ärlig Timo, OH3FN

50 år

11.08. Kettunen Unto, OH7EG
17.08. Ojala Jukka, OH8MCS
18.08. Hassinen Jyri, OH5LRM

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Traditionsradisternas museidag

Traditionsradisterna håller sin museidag lördagen 1.9.2012 på Luftvärnsmuseet i Hyrylä.

Programmet:
Kl. 11:00 kaffeservering

Kl. 11:30 "Hur radarn kom till Finland från Tyskland 1943. Utvecklingen av det inhemska
luftförsvarsradarsystemet" Heikki E. Heinonen, OH3RU, föredrar.

Kl. 13:00 Guidad tur till Luftvärnsmuseet.

Kl. 14:30 tillställningen avslutas, varefter man kan förflytta sig till Restaurang
Kerho för att fortsätta samvaron på egen bekostnad till kaffe eller lunch.

Anmälning via e-post t.o.med 20.8.2012 på adressen oh2mee & sral.fi.
Meddela även om du deltar i lunchen på Rest. Kerho.
Deltagaravgiften är 10 Euro, som innehåller kaffet samt inträdesavgiften till museet.

Mer info om evenemanget finns i tidningen Radioamatööris augusti nummer samt SRAL:s
Hemsida under rubriken "Ajankohtaista".

Radioamatörexamen i Uleåborg

I Uleåborg arrangeras en radioamatörsexamen 15.8.2012. Tilläggsinfo och anmälningar till
Juhani, på adressen og8c & sral.fi eller telefon 044 054 0123.

Specialanrop för Olympiska Spelen i gång

Under tiden för de Olympiska Spelen samt Paraolympiska spelen i London kommer flere
Specialstationer att vara i gång ända fram till 9.9.2012.
Från London är 2O12L(two oscar one two london) QRV. Stationen finns vid scouternas
Aktivitetscanter nära de tävlingsplatser som används för rid- och skyttesport.
QSL-manager för 2O12L är Frank, G4WNF. Korten kan skickas antingen via Byrån eller
Direkt. Man kan även anhålla om den via e-post då kortet skickas via byrån.
I e-posten bör man meddela QSO-uppgifterna för identifiering. För att inte RSGB:s
QSL-byrå skulle överbelastas skickas korten endast åt dem som skickat sitt kort eller
QSL-anhållan.

Från Wales är 2O12W(two oscar one two wales) i gång med QTH i Whitmore Bay, endast några
mil från Millenium stadion i Cardiff, där man spelar olympisk fotboll.

The South Essex Amateur Radio Society är i gång med anropet GB1HF t.o.m. 23.8. på samtliga
Band och sändeslag. QSL via byrån till G4RSE.

Från Manchester är GB2012MV i gång. Alla kort besvaras via byrån.
Dessutom är otaliga GO-, MO- samt 2O-prefix stationer i gång mellan 21.7. - 9.9.2012
Olympiska Spelen till ära.
Mera uppgifter kan hämtas från RSGB:s hemsidor på adressen http://www.rsgb.org/.

DX-tips

VE2XB är i gång från St Pierre & Miquelon 10.-20. Augusti med anropet FP/VE2XB.
Banden 160-6m och sändeslag SSB och CW. QSL via VE2XB

Lakkadiiverna är i gång 13.-22. Augusti med anropet VU7M. QSL via VU2JHM.

P40NF kör från Aruba 15.-21. augusti. Banden 20-10m och sändeslag huvudsakligen CW. QSL via W6NF.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas WAE DX Contest samt Maryland-DC QSO Party. På söndagen körs även
SKCC Weekend Sprintathon och Feld Hell Sprint.

På tisdagen körs NAC 432 MHz och på torsdagen NAC 70 MHz.

På fredagen står NCCC Sprint Ladder i turen och nästa veckas söndag ARRL 10 GHz and Up Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 19 augusti kl. 15 finsk tid från
OH6A i Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Mari Nikkilä, OH2FPK/OH2O
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB/OH2TE