Svensk bulletin 31/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sral @ sca $SRAL1231S
Kanslibulletin 31/12 25.8.2012

INNEHÅLL
Styrelsens frågetimme 1.9.
Ansökan för Sommarläger 2013 och 2014 samt Höstdagarna 2012
Valet närmar sig
Motioner till höstmötet
Texter till verksamhetsplanen fram till 8.9
Silent key
Klubbarna meddelar
Stella Polaris seminarium
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurs i Åbo
LX/OH2YL är igång från Luxemburg
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme 1.9.

Nästa veckas lördag, 1.9. hålls styrelsens frågetimme. Frågetimmen börjar
kl. 14.00 finsk tid och avslutas kl. 15.00 finsk tid. Frekvensen är den
gamla och bekanta 3685 kHz.

I början av frågetimmen anmäler de närvarande styrelsemedlemmarna sig,
varefter man kan ställa dem frågor. Frågor kan även sändas till förbundets
kansli, ordföranden, eller styrelsemedlemmarna på förhand, bl.a. via
adressen kyselytunti & sral.fi.

Valet närmar sig

Under Finlands radioamatörförbunds höstmöte väljs ordförande för en period
på två år och två medlemmar på tre år vardera till styrelsen. I tur att
avgå är ordförande Raimo Lehto, OH2BCI, samt styrelsens medlemmar Jukka
Heikinheimo, OH2BR och Marko Wirtanen, OH8WM.

Röstningsmetoderna är poströstning och röstning som sker på
höstmötesplatsen.

Valordningen för Finlands Radioamatörförbund kan bl.a. ses på huvudsidan
för Förbundets webbsidor under punkten "SRAL", i OH-katalogen och vid behov
i kansliets förbund.

Varje medlem i Förbundet har rätt att skriftligt be valkommittén ta med sin
kandidat till den kandidatlista som uppgörs för kandidatlistan.
Valhandlingarna, dvs. förslag till kandidater i valet ombeds levereras till
Finlands Radioamatörförbundets kansli till sekreteraren för valkommittén.
Adressen är:

Finlands Radioamatörförbund,
Valkommittén
Sekreterare Annika Wahlström,
PB 44, 00441 HELSINGFORS

I det skriftliga förslaget bör kandidatens efternamn samt alla förnamn
nämnas, och där bör även ingå kandidatens försäkran om att kandidaten
samtycker till att ställa upp som kandidat. Därtill bör det även finnas ett
omnämnande, om förslaget har lämnats in för att delta i val av Förbundets
ordförande eller val av styrelsemedlem.

De medlemmar som står i tur att avgå kan åter ställa upp som kandidater,
men även de bör då lämna in valhandlingarna.

Kandidaterna kan leverera en bild till novembernumret at tidningen
Radioamatööri för presentation (helst i elektronisk form) och en fritt
fomulerad text på högst 200 ord.

Valförteckningen över röstberättigade finns att granskas hos sekreteraren
för valkommittén i SRAL:s kansli under dess öppethållningstider efter 22.9.
I förteckningen finns alla t.o.m. 22.9.2012 godkända personmedlemmar och
klubbar i Finlands Radioamatörförbund rf.

Medlemmar som bor utomlands kan få röstningsmaterialet sänt per post åt
sig, genom att på förhand meddela om detta åt valkommitténs sekreterare.

Poströstningsmaterialet postas i samband med novembernumret av tidningen
Radioamatööri. Därtill är röstning möjligt på höstmötesplatsen 17.11.2012.

Motioner till höstmötet

Medlemsmotionerna till SRAL:s höstmöte bör levereras skriftligt jämte
motiveringar och underskrifter till SRAL:s styrelse senast 15.9.2012.

MEdlemsmotionen bör vara undertecknad av minst tio av Förbundets medlemmar.
Motionerna sänds på adressen Suomen Radioamatööriliitto ry, styrelsen, PB
44, 00441 HELSINGFORS.

Texter till verksamhetsplanen fram till 8.9

Handledarna och kommittéernas ordförande, sänd era texter till SRAL:s
verksamhetsplan för år 2013 före 8.9. Texterna sänds till
verksamhetsledaren på adressen toiminnanjohtaja & sral.fi.

Ansökan om Sommarlägren 2013 och 2014 samt Höstdagarna 2012

Är din klunn intresserad av att ordna sommarläger eller höstdagar?
Ansökningar om rättigheter att anordna dem kan sändas på adressen
hallitus & sral.fi eller till Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441
HELSINGFORS.

Höstdagarna 2012 bör p.g.a. postomröstningstidtabeller hållas 17.11.2012.

Ansökningstiden för Höstdagarna går ut 31.8.2012 och för sommarlägren
30.9.2012.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbrodet Mikko Hippula, OH3UN och
Eino Valtonen, OH3OB har lämnat oss. Vi hedrar Mikkos och Einos minne med
en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; meddelar

Klubbens bulletin i morgon på söndag 26.8.2012.

Klubbens första bulletin för hösten sänds i morgon på söndagen 26.8 kl.
9.30 finsk tid på den bekanta frekvensen 3685 kHz. Bulletinen sänds av
Pena, OH3TY. Kom och lyssna på klubbens och landskapets aktualiteter och
kvittera därefter hörbarheten.

Klubbkvällarna har börjat

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC; inledde klubbkvällarna för återstoden
av året fartrikt senaste måndag. Totalt kom 18 medlemmar till klubbkvällen
och bland "stamgästerna" fanns även flera nya ansikten och även många nya
kommande medlemmar som är intresserade i radioamatörverksamhet.

Klubbkvällarna fortsätter på måndagar kl. 18.00 i klubbensutrymmen på
Radiobacken vid gamla radiostationen. Porten står öppen för medlemmar,
gäster och alla som har intresse i radioamatörverksamhet.

Förutom trevliga diskussionen värmer en kopp varmt kaffe! Välkomna!

OH6AD:s höstläger

OH6AD ordnar sitt höstläger 31.8-2.9.2012 i Uuraisten Urheilijoiden
Hiihtomaja i Uurainen. Adressen till platsen är Kangastie 7, 41230
Uurainen. På lägret firas Keski-Suomen Radioamatöörit ry:s 50 åriga
historia.

Under veckoslutets tid finns det möjlighet att bekanta sig med SRAL Field
Day evenemanget. Lägret öppnas kl. 18 på fredag, men man kan dyka upp redan
tidigare på fredag.

Förhandsanmälningar tas emot för anordnande av servering. Anmälningar till
klubbens sekreterare Jaakko, e-post oh6fqi & sral.fi.

Välkomna!

Stella Polaris lägret

OH3CRAC ordnar 21-23.9.2012 ett läger med temat "operation Stella Polaris"
i Pyhävuori i Kristinestad.

I programmet finns på fredagkväll bl.a. Pekka Visuris och Lauri Lehtonens
utlägg om temat "Mannerheims och Rytis svåra val", evenemang kring
"operation Stella Polaris" samt verksamheten i Nystad och på lördag kväll
även "hambastu". Vid begäran strävas det till att samtransport ordnas till
seminarietillfället i Närpes.

ÖVernattningsplatser finns i begränsad mängd vid skidstugan, men det finns
rikligt med husvagnsplatser. Mer information och anmälningar till HEka,
OH6AWB, tfn 0400 360 570. Egetanrop fungerar. Den information som behövs om
önskad service är nödvändiga. palveluista ovat välttämättömiä.

Stella Polaris seminarium

Stella Polaris seminariet hålls 22-23.9.2012 i Närpes. Platsen är Närpes
Vuxeninstitut, Vasavägen 764, Yttermark. Seminarieavgiften är 80 euro. Den
sista anmälningsdagen är 12.9.2012. Anmälning sker till e-postadressen
hsp180112 & gmail.com eller telefonnummer 040 708 8030. Det finns möjlighet
att inkvartera sig i läroanstalten. I seminariet finns även en utställning
, där det finns radioutrustning, dokument, fotografier och böcker.

Bemärkelsedagar

85 år
27.08. Ilmari Kivelä, OH2BBV

70 år
01.09. Pajuvirta Kalevi, OH6GRE

50 år
29.08. Laine Pertti, OH2HTN / OH3PL

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurs i Åbo

Radioamatörkursen i Åbo börjar på onsdag 10.10.2012 kl. 18. Kursen hålls i
Turun Radioamatöörit ry:s utrymmen på Stålarmsgatan 3, Åbo. Anmälningar
till Jouni Anttila tfn 040 771 0420 eller oh1co & sral.fi.

LX/OH2YL igång från Luxemburg

LX/OH2YL Luxemburg är igång under tiden 24.8-31.8.2012. 10-80 m och CW.
Operatören är Anne, OH2YL. QSL via OH2YL.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SCC RTTY Championship, YO DX HF Contest, QRP ARCI
Welcome to QRP, CVA DX Contest och SARL HF CW Contest.

Nästa tisdag 28.8 står NAC 2,3 GHz + up i tur. På fredag 31.8 tävlas QRP
Fox Hunt och NCCC Sprint Ladder.

Nästa veckoslut tävlas All Asian DX Contest, Russian RTTY WW Contest, CWOps
CW Open, AGCW Straight Key Party och DARC 10-Meter Digital Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 2 september
klockan 1500 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.