Svensk bulletin 32/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1232S
Kanslibulletin 32/12 1.9.2012

INNEHÅLL

Kandidatnomineringen för valen pågår
Motioner till höstmötet
Texter till verksamhetsplanen fram till 8.9
Sänd ansökan om höstdagarna 2012 omgående
Klubbarna meddelar
Stella Polaris seminarium
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurs i Åbo
DX-tips
Tävlingsnyheter
SAC 2012
Nästa bulletin

Kandidatnomineringen för valen pågår

Under Finlands radioamatörförbunds höstmöte väljs ordförande för en period
på två år och två medlemmar på tre år vardera till styrelsen. I tur att
avgå är ordförande Raimo Lehto, OH2BCI, samt styrelsens medlemmar Jukka
Heikinheimo, OH2BR och Marko Wirtanen, OH8WM.

Varje medlem i Förbundet har rätt att skriftligt be valkommittén ta med sin
kandidat till den kandidatlista som uppgörs för kandidatlistan.
Valhandlingarna, dvs. förslag till kandidater i valet ombeds levereras till
Finlands Radioamatörförbundets kansli till sekreteraren för valkommittén.
Adressen är:

Finlands Radioamatörförbund,
Valkommittén
Sekreterare Annika Wahlström,
PB 44, 00441 HELSINGFORS

I det skriftliga förslaget bör kandidatens efternamn samt alla förnamn
nämnas, och där bör även ingå kandidatens försäkran om att kandidaten
samtycker till att ställa upp som kandidat. Därtill bör det även finnas ett
omnämnande, om förslaget har lämnats in för att delta i val av Förbundets
ordförande eller val av styrelsemedlem.

De medlemmar som står i tur att avgå kan åter ställa upp som kandidater,
men även de bör då lämna in valhandlingarna.

Motioner till höstmötet

Medlemsmotionerna till SRAL:s höstmöte bör levereras skriftligt jämte
motiveringar och underskrifter till SRAL:s styrelse senast 15.9.2012.

Medlemsmotionen bör vara undertecknad av minst tio av Förbundets medlemmar.
Motionerna sänds på adressen Suomen Radioamatööriliitto ry, styrelsen, PB
44, 00441 HELSINGFORS.

Texter till verksamhetsplanen fram till 8.9

Handledarna och kommittéernas ordförande, sänd era texter till SRAL:s
verksamhetsplan för år 2013 före 8.9. Texterna sänds till
verksamhetsledaren på adressen toiminnanjohtaja & sral.fi.

Sänd ansökan om höstdagarna 2012 omgående

Höstdagarna 2012 bör p.g.a. postomröstningstidtabeller hållas 17.11.2012.
Ansökningstiden för anordnanderättigheter av höstadagarna gick ut i slutet
av augusti. Ifall din klubb dock är intresserad av att ordna dagarna, sänd
en ansökan omgående!

Klubbarna meddelar

OH6AD:s höstläger

OH6AD ordnar sitt höstläger 31.8-2.9.2012 i Uuraisten Urheilijoiden
Hiihtomaja i Uurainen. Adressen till platsen är Kangastie 7, 41230
Uurainen. På lägret firas Keski-Suomen Radioamatöörit ry:s 50 åriga
historia.

Under veckoslutets tid finns det möjlighet att bekanta sig med SRAL Field
Day evenemanget. Lägret öppnas kl. 18 på fredag, men man kan dyka upp redan
tidigare på fredag.

Förhandsanmälningar tas emot för anordnande av servering. Anmälningar till
klubbens sekreterare Jaakko, e-post oh6fqi & sral.fi. Välkomna!

Stella Polaris lägret

OH3CRAC ordnar 21-23.9.2012 ett läger med temat "operation Stella Polaris"
i Pyhävuori i Kristinestad.

I programmet finns på fredagkväll bl.a. Pekka Visuris och Lauri Lehtonens
utlägg om temat "Mannerheims och Rytis svåra val", evenemang kring
"operation Stella Polaris" samt verksamheten i Nystad och på lördag kväll
även "hambastu". Vid behov strävas det till att samtransport ordnas till
seminarietillfället i Närpes.

ÖVernattningsplatser finns i begränsad mängd vid skidstugan, men det finns
rikligt med husvagnsplatser. Mer information och anmälningar till Heka,
OH6AWB, tfn 0400 360 570. Egetanrop fungerar. Den information som behövs om
önskad service är nödvändiga.

Stella Polaris seminarium

Stella Polaris seminariet hålls 22-23.9.2012 i Närpes. Platsen är Närpes
Vuxeninstitut, Vasavägen 764, Yttermark. Seminarieavgiften är 80 euro. Den
sista anmälningsdagen är 12.9.2012. Anmälning sker till e-postadressen
hsp180112 & gmail.com eller telefonnummer 040 708 8030. Det finns möjlighet
att inkvartera sig i läroanstalten. I seminariet finns även en utställning,
där det finns radioutrustning, dokument, fotografier och böcker.

Bemärkelsedagar

70 år

01.09. Pajuvirta Kalevi, OH6GRE
07.09. Miettinen Jorma, OH3MJC

60 år

04.09. Koskinen Valto, OH2BPI
04.09. Jaakkola Heikki, OH3IJ
06.09. Malmi Kari, OH5XT / OG5M

50 år

05.09. Peltonen Juha, OH6MTG
08.09. Ylinen Tomi, OH6EI

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurs i Åbo

Radioamatörkursen i Åbo börjar på onsdag 10.10.2012 kl. 18. Kursen hålls i
Turun Radioamatöörit ry:s utrymmen på Stålarmsgatan 3, Åbo. Anmälningar
till Jouni Anttila tfn 040 771 0420 eller oh1co & sral.fi.

DX-tips

F4EZG är igång 1-3 september från Madagaskar med anropet 5R8VE. QRV på
40-10 meter SSB. QSL via F4EZG.

DF8AN är igång från Reunion 2-10 september med anropet FR/DF8AN.
Sändarslaget är i huvudsak CW. QSL via DF8AN.

JA1NBN igång från Nauru 3-10 september med anropet C21BN. Banden är 40 - 10
meter. QSL via JH1NBN.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SRAL Field Day, All Asian DX Contest, Russian RTTY
WW Contest, CWOps CW Open, AGCW Straight Key Party och DARC 10-Meter
Digital Contest.

Nästa tisdag 4.9 står NAC VHF och ARS Spartan Sprint i tur. Nästa torsdag
6.9 tävlas NAC 10 m och på fredag 7.9 Brazil Independence Day BPSK31 CDX
Contest och NCCC Sprint Ladder.

Nästa veckoslut tävlas G3ZQS Memorial Straight Key Contest, North American
Sprint och SKCC Weekend Sprintathon.

SAC 2012

Datumen för Scandinavian Activity contest är i år: CW 15-16.9.2012 kl
1200-1200 UTC och SSB 13-14.10.2012 kl. 1200-1200 UTC.

I tävlingen ordnas i år för första gången i tillägg till den traditionella
landskampen även en National Team Contest. I Finlands team har följande
operatörer valts:

CW
SO AB HP OH8X
SO AB HP OH2BH
SO AB LP OH2XX
SO AB LP OH5Z
SO AB LP 3Bander + Wires OH4JT
M/S OH9W

SSB
SO AB HP OH8X
SO AB HP OH2BH
SO AB LP OH8UV
SO AB LP OH5Z
SO AB LP 3Bander + Wires OH3JP
M/S OH1TX

Därtill behövs minst 400 OH-loggar för den traditionella SAC landskampen.
Delta även du, även dina poäng påverkar landskampsresultatet! Vi låter ju
inte "pojken" åka till Sverige?

Detta år tävlas inom SAC även klubbutmanings- och single element tävlingar
för OH-stationer.

I klubbutmaningen finns två tävlingskategorier:

A) Klubbstationens och medlemmarnas sammanlagda resultat
B) Mängden insända loggar i förhållande till mängden medlemmar

En klubb som deltar i klubbutmaningen sänder före tävlingen sin
medlemsmängd åt tävlingsmanagern per e-post till og9x & sral.fi. Efter
tävlingen sänds en lista på anrop, som skall räknas in i klubbens resultat.

I år kan OH-stationerna vid sidan om det egentliga SAC tävla i Single
element kategorier. Loggarna sänds normalt till den officiella
SAC-kategorin, men före tävlingen görs en anmälan till tävlingsmanagern per
e-post till og9x & sral.fi om deltagande i single element tävlingen. Du
behöver inte veta om du deltar i all band eller single band på förhand.

Single element innebär att stationen på alla band för aktivitet enbart har
en 1 elements antenn, dvs. t.ex. dipol, vertikal, loop, flerbandsvertikal, windom osv.

Tävlingsklasserna är följande:
SOAB HP, LP, QRP
SOSB 80, 40, 20, 15, 10

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 9
september, klockan 1500 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.