Svensk bulletin 33/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1233S
Kanslibulletin 33/12 8.9.2012

INNEHÅLL
Kandidatnomineringen för valen pågår
Motioner till höstmötet
Ansökan om vårdagarna 2013
Ansökan om sommarlägren 2013 och 2014
Silent key
Klubbarna meddelar
Stella Polaris seminarium och OI6SP
Åbo dag 16.9.2012
Bemärkelsedagar
Tillägg till SRAL:s webbplats
Radioamatörkurser
Tävlingsnyheter
SAC 2012 nästa veckoslut
Nästa bulletin

Kandidatnomineringen för valen pågår

Under Finlands radioamatörförbunds höstmöte väljs ordförande för en period på två år och två medlemmar på tre år vardera till styrelsen. I tur att avgå är ordförande Raimo Lehto, OH2BCI, samt styrelsens medlemmar Jukka Heikinheimo, OH2BR och Marko Wirtanen, OH8WM.

Varje medlem i Förbundet har rätt att skriftligt be valkommittén ta med sin kandidat till den kandidatlista som uppgörs för kandidatlistan. Valhandlingarna, dvs. förslag till kandidater i valet ombeds levereras till Finlands Radioamatörförbundets kansli till sekreteraren för valkommittén. Adressen är:

Finlands Radioamatörförbund,
Valkommittén
Sekreterare Annika Wahlström,
PB 44, 00441 HELSINGFORS

I det skriftliga förslaget bör kandidatens efternamn samt alla förnamn
nämnas, och där bör även ingå kandidatens försäkran om att kandidaten
samtycker till att ställa upp som kandidat. Därtill bör det även finnas ett omnämnande, om förslaget har lämnats in för att delta i val av Förbundets ordförande eller val av styrelsemedlem.

Motioner till höstmötet

Medlemsmotionerna till SRAL:s höstmöte bör levereras skriftligt jämte
motiveringar och underskrifter till SRAL:s styrelse senast 15.9.2012.

Medlemsmotionen bör vara undertecknad av minst tio av Förbundets medlemmar.
Motionerna sänds på adressen Suomen Radioamatööriliitto ry, styrelsen, PB
44, 00441 HELSINGFORS.

Ansökan om vårdagarna 2013

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls 20.4.2013. Vi söker
en anordnare för evenemanget. Det är möjligt att ordna vårdagar runt
vårmötet, dvs. ett evenemang på en dag då det hålls presentationer och
träffar och där det eventuellt ordnas lopptorg. Programmet fastställs fritt
av anordnaren.

Är din klubb intresserad av att ordna Vårdagarna? Ansökningarna om
anordnanderättigheter kan sändas på adressen hallitus & sral.fi eller till
Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS. Ansökningstiden
går ut 31.10.2012.

Ansökan om sommarlägren 2013 och 2014

Anordnare för sommarlägren 2013 och 2014 söks. Är din klubb intresserad att
ordna sommarläger? Ansökningar för anordnanderättigheter kan sändas på
adressen hallitus & sral.fi eller till Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44,
00441 HELSINGFORS. Ansökningstiden går ut 30.9.2012.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Nils Klang, OH5OH och
Paavo Saarela, OH6-5475 har lämnat oss. Vi hedrar Nils och Paavos minne med
en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Haminan Radioamatöörit har öppet hus 14-16.9.2012

Haminan Radioamatöörit ry. deltar redan för fjärde gången i Valojen Yö
evenemanget i Hamina. Evenemanget hålls på fredag 14.9.2012. Anropet som
används är OG5A och klubben lägger upp två HF-stationer i Haminan
Ruutikellari. Den ena stationen opererar på SSB och den andra fokuserar på
presentation av digitala sändarslag under evenemanget.

Förutom HF-stationerna kommer två punkter för givande av CW finnas i
Ruutikellari och därtill finns även en reparationspunkt för elektronik.
Samlarna är säkert intresserade av Ilpos, OH5IJL, omfattande radiosamling,
därifrån sällsynta kommunikationsmottagare kommer att uppvisas.
Publikevenemanget börjar kl. 17 och fortsätter långt in på natten.

På lördag och söndag fortsätter det med öppet hus då klubben deltar med två
stationer i SAC CW tävlingen.

Mer information fås från OH5AD:s webbplats http://oh5ad.ijl.fi/.
Information fås även per e-post oh5ts & sral.fi. Välkomna från när och
fjärran!

Stella Polaris lägret

OH3CRAC ordnar 21-23.9.2012 ett läger med temat "operation Stella Polaris"
i Pyhävuori i Kristinestad.

I programmet finns på fredagkväll bl.a. Pekka Visuris och Lauri Lehtonens
utlägg om temat "Mannerheims och Rytis svåra val", evenemang kring
"operation Stella Polaris" samt verksamheten i Nystad och på lördag kväll
även "hambastu". Vid behov strävas det till att samtransport ordnas till
seminarietillfället i Närpes.

ÖVernattningsplatser finns i begränsad mängd vid skidstugan, men det finns
rikligt med husvagnsplatser. Mer information och anmälningar till Heka,
OH6AWB, tfn 0400 360 570. Egetanrop fungerar. Den information som behövs om
önskad service är nödvändiga.

OH2AP håller extra möte

Järvenpään Radioamatöörit ry, OH2AP, håller ett extra möte i samband med
höstlägret i Metsäpirtti i Tusby lördagen den 29.9.2012 med början kl. 13.
Under mötet behandlas ändringen av föreningens stadgar. Stadgeändringen
kräver två behandlingar, varav den andra ämnas hållas i samband med
årsmötet år 2013. Välkomna.

OH2AP:s höstläger

OH2AP:s traditionella höstläger hålls i Metsäpirtti i Tusby vid stranden av
Rusutjärvi den 29-30.9.2012. Välkommen!

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC, meddelar

Radio- och TV-museet i Lahtis är stängt tills vidare.

Museet är tills vidare stängt med anledning av akuta reparationsarbeten.
Under en kort tid kommer det inte vara möjligt att hålla kontakter via Arvi
Hauvonens minnesstation, OH3R, som finns i utrymmena. Således kan inte
heller klubbens medlemmar hålla jour åtminstone under inkommande söndag.

Radio- och TV-museet samt Lahden Radioamatöörikerho ry ber om ursäkt om att
museet överraskandevis temporärt har stängts. Ett nytt meddelande kommer då
Museet åter öppnar sina dörrar.

Stella Polaris seminarium och OI6SP

Stella Polaris seminariet hålls 22-23.9.2012 i Närpes. Platsen är Närpes
Vuxeninstitut, Vasavägen 764, Yttermark. Seminarieavgiften är 80 euro. Den
sista anmälningsdagen är 12.9.2012. Anmälning sker till e-postadressen
hsp180112 & gmail.com eller telefonnummer 040 708 8030. Det finns möjlighet
att inkvartera sig i läroanstalten.

Radioamatörklubben Sydbottens Sexor - Suupohjan Kuutoset r.f. finns även
med och ordnar ett föredrag om radioamatörverksamhet i samband med
seminariet. De tar även med sig radioutrustning för uppvisning till
seminarieutrymmet. Specialanropet OI6SP kommer att användas.

Åbo dag 16.9.2012

Jouko, OH1NN, och Leo, OH1LEO, är QRV på söndag 16.9.2012 under Åbo dag.

Frekvenser: på telegrafi 3556 kHz, 7021 kHz och 14020-14070 kHz, på ssb
3685 kHz, 3680 kHz, 7060 kHz, 14267 kHz. Alla frekvenser ± QRM. Eftersom
bägge stationer enbart har en operatör kommer det att förekomma
obligatoriska pauser. Om dessa meddelas på frekvenserna.

Andra radioamatörer bjuds med för att hålla radioamatörkontakter. Alla
kontakter kvitteras med QSL-kort.

Bemärkelsedagar

70 år

15.09. Koivisto Vesa, OH6MBQ
16.09. Lehto Ari, OH2FU / OH3NU

60 år

11.09. Ryhänen Heimo, OH3ZV

50 år

08.09. Ylinen Tomi, OH6EI

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Tillägg till SRAL:s webbsidor

Protokollet från SRALs och Ficoras förhandlingar 30.5.2012 finns att läsas
på första sidan av SRAL:s webbplats samt från medlemssidorna. Till
medlemssidorna har även valkommitténs protokoll lagts till.

Till SRAL:s webbsidor har även en minnessida satts till. Till denna sida
kan minnen och minnesskrivningar sändas om Silent Key amatörer.
Skrivelserna och bilderna sänds till adressen muistelu & sral.fi. Mer
information finns på minnessidorna, http://www.sral.fi/muistelu/.

Under punkten Ajankohtaista på SRAL:s webbsidor har en egen kategori lagts
till för expeditioner. Denna är ämnad för expeditioner som utförs av
OH-stationer. Det kan vara fråga om DX-, fyr-, nationalparks-, rut-, IOTA-
eller en hurdan som helst annan expedition. En anmälan om expeditionen kan
lämnas in med evenemang blanketten, till vilken det finns en länk i nedre
kanten av sidan Ajankohtaista.

Radioamatörkurser

Radioamatörkurs i Lahtis börjar 2.10.2012

Lahden Radioamatöörikerhon ry inleder en radioamatörkurs på tisdagen den
2.10 kl. 18 i klubbens utrymmen på Radiobacken i den Gamla
stationsbyggnaden.

Under den första kurskvällen presenteras radioamatörverksamheten mer
omfattande liksom kursens innehåll och uppbyggande av en egen station.
Under kursen utförs examen inom primärklass och de som önskar preppas till
allmän klass. Som lärare fungerar Seppo, OH2TO; Tapio, OH3FYD och Jari,
OH2BU.

Allt kursmaterial som behövs och tilläggsinformation finns på klubbens
webbplats på adressen http://www.oh3ac.fi/ra-kurssi. Anmälningar till
kursen antingen åt Seppo Murtomaa, OH2TO; tfn 0400 713 545 eller till
oh3aclahti & gmail.com.

Radioamatörikurs i Kouvola

En radioamatörkurs börjar i Kouvolan Putkiradiomuseo, adress Pajaraitti 1,
söndagen den 7.10 kl. 17-20. Kurskvällarna är även söndagar i
fortsättningen fram till kursen avslutas i examen som hålls i november
eller december.

Under första kurskvällen presenteras radioamatörverksamheten även mer
omfattande liksom även kursinnehållet och uppbyggandet av en egen station.
Mer information fås från kursdragaren: Heikki Eskola (OH5GES),
eskola & gmail.com, tfn 041 544 2554. Priset för kursen är 50 euro och det
innehåller även materialet.

Radioamatörkurs i Åbo

Radioamatörkursen i Åbo börjar på onsdag 10.10.2012 kl. 18. Kursen hålls i
Turun Radioamatöörit ry:s utrymmen på Stålarmsgatan 3, Åbo. Anmälningar
till Jouni Anttila tfn 040 771 0420 eller oh1co & sral.fi.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas WAE DX Contest, G3ZQS Memorial Straight Key Contest,
North American Sprint och SKCC Weekend Sprintathon.

Nästa måndag, 10.9. står NAQCC-EU Monthly Sprint i tur och på tisdag 11.9
NAC UHF. Nästa tisdag, 12.9 samt torsdag 13.9 tävlas CWops Mini-CWT Test.
Nästa torsdag, 13.9 tävlas även NAC 50 MHz. Nästa fredag 14.9 tävlas NCCC
Sprint Ladder.

Nästa veckoslut tävlas CW-delen i SAC, Feld Hell Sprint och North American
Sprint.

Viitosten Syysottelu hålls i år lördagen den 3.11.2012. Reglerna finns på
SRAL:s webbplats på adressen http://www.sral.fi/kilpailut/kotikilpa.html.

SAC 2012 nästa veckoslut

CW-delen i Scandinavian Activity Contest tävlas nästa veckoslut,
15-16.9.2012, kl. 1200-1200 UTC. Det behövs minst 400 OH-loggar för den
traditionella SAC landskampen. Delta även du, även dina poäng påverkar
landskampsresultatet! Vi låter ju inte "pojken" åka till Sverige?

Detta år tävlas inom SAC även klubbutmanings- och single element tävlingar
för OH-stationer.

I klubbutmaningen finns två tävlingskategorier:

A) Klubbstationens och medlemmarnas sammanlagda resultat
B) Mängden insända loggar i förhållande till mängden medlemmar

En klubb som deltar i klubbutmaningen sänder före tävlingen sin
medlemsmängd åt tävlingsmanagern per e-post till og9x & sral.fi. Efter
tävlingen sänds en lista på anrop, som skall räknas in i klubbens resultat.

I år kan OH-stationerna vid sidan om det egentliga SAC tävla i Single
element kategorier. Loggarna sänds normalt till den officiella
SAC-kategorin, men före tävlingen görs en anmälan till tävlingsmanagern per
e-post till og9x & sral.fi om deltagande i single element tävlingen. Du
behöver inte veta om du deltar i all band eller single band på förhand.

Single element innebär att stationen på alla band för aktivitet enbart har
en 1 elements antenn, dvs. t.ex. dipol, vertikal, loop, flerbandsvertikal,
windom osv.

Tävlingsklasserna är följande:
SOAB HP, LP, QRP
SOSB 80, 40, 20, 15, 10

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 16
september kl. 1500 finsk tid på 3720 kHz ± QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.