Svensk bulletin 35/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1235S
Kanslibulletin 35/12 22.9.2012

INNEHÅLL
SRAL:s Höstdagar och höstmöte i Lahtis 16-18.11.2012
Höstdagsbulletin nu varje söndag
Kandidatnomineringar till valen pågår
Valförteckningen finns till påseende
Anordnare till förbundets evenemang sökes
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurser
Kontakta de Azoriska öarna och vinn priser
Pekka, OH1TV och Pekka, OH2YY, QRV från Julön
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

SRAL:s Höstdagar och höstmöte i Lahtis 16-18.11.2012

Finlands Radioamatörförbund rf håller sina Höstdagar och sitt höstmöte i
Lahtis centrum, i mötes- och konferenscenter Fellmannia.

Höstdagarna är denna gång, efter en lång tid, tre dagar långa och ordnas av
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC.

På fredag 16.11 är samlingsprogram och traditionell bastu samt eventuellt
program för hela familjen.

På lördag 17.11 sker intressant program samtidigt i tre salar och dagens
höjdpunkt i slutet av eftermiddagen är Förbundets höstmöte. Även ett stort
lopptorg som är gratis erbjuds hela dagen.

Programmet tar dock inte slut efter höstmötet, utan efter en liten paus
börjar en festmåltid med mycket intressant program.

På söndag 18.11 finns möjligheten att t.ex. stifta bekantskap med Radio-
och TV-museet i Lahtis, skidmuseet eller annat i stadens kulturutbud.

Följ bulletinerna samt Förbundets andra kanaler för meddelanden eller besök
klubbens höstdagssidor som håller på att utvecklas: www.oh3ac.fi

Välkomna till Lahtis, Finlands radiostad!

Höstdagsbulletin nu varje söndag

Lahden Radioamatöörikerho ry:s traditionella radiobulletin ges nu under
varje söndag fram till Höstdagarna med anledning av Höstdagarna. Efter
bulletinen kan man fråga om Höstdagarna, anmäla sig till evenemang eller ge
idéer till Höstdagsprogram eller anordnandet.

Bulletinen ges alltså varje söndag kl. 09.30 finsk tid på frekvensen 3.685
kHz. Eftersom femmornas klubbars bulletin börjar 09.45 på samma frekvens,
förflyttar vi oss till frekvensen 3.690 kHz fr.o.m. 09.45.

Kom och lyssna, fråga och ge idéer!

Kandidatnomineringar till valen pågår

Under Finlands radioamatörförbunds höstmöte väljs en ordförande för en
period på två år samt två styrelsemedlemmar för en period på tre år.

Varje medlem i Förbundet har rätt att skriftligt begära av valkommittén att
den egna kandidaten tas med i den kandidatförteckning som uppgörs för
valen. Valhandlingarna, dvs. förslag till kandidater, ombeds levereras till
Finlands Radioamatörförbunds kansli fram till 5.10.2012. Valkommitténs
sekreterare nås på adressen:

Finlands Radioamatörförbund,
Valkommittén,
Sekreterare Annika Wahlström,
PB 44, 00441 HELSINGFORS.

I det skriftliga förslaget bör nämnas kandidatens efternamn och alla
förmamn, och där bör även finnas kandidatens försäkran om samtycke till
kandidaturen samt ifall förslaget lämnats in för posten som Förbundets
ordförande eller som styrelsemedlem.

Valförteckningen finns till påseende

Valförteckningen över de röstberättigade finns till påseende i SRAL:S
kansli under fess öppethållningstider fr.o.m. nästa måndag, den 24.9.

Anordnare till förbundets evenemang sökes

Är din klubb intresserad av att ordna förbundets evenemang? Anordnare till
sommarlägren 2013 och 2014 samt vårdagarna 2013 sökes.

För sommarlägren går tiden ut 30.9.2012 och för Vårdagarna 31.10.2012. Läs
mer på SRAL:s webbplats framsida.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Tapani Kiintola, oH5LJQ
och Väinö Lehtoranta, OH2LX, lämnat oss. Vi hedrar Tapanis och Väinös minne
med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Sydbottens Sexor är QRV med anropet OI6SP.

Stella Polaris seminariet hålls i Närpes detta veckoslut.
Radioamatörklubben Sydbottens Sexor - Suupohjan Kuutoset r.f. finns även
med och ordnar ett föredrag om radioamatörverksamhet i samband med
seminariet. De tar även med sig radioutrustning för uppvisning till
seminarieutrymmet. Specialanropet OI6SP kommer att användas.

Sydbottens Sexor äänessä kutsulla OI6SP

OH2AP håller extra möte

Järvenpään Radioamatöörit ry, OH2AP, håller ett extra möte i samband med
höstlägret i Metsäpirtti i Tusby lördagen den 29.9.2012 med början kl. 13.
Under mötet behandlas ändringen av föreningens stadgar. Stadgeändringen
kräver två behandlingar, varav den andra ämnas hållas i samband med
årsmötet år 2013. Välkomna.

OH2AP:s höstläger

OH2AP:s traditionella höstläger hålls i Metsäpirtti i Tusby vid stranden av
Rusutjärvi den 29-30.9.2012. Välkommen!

OH4O:s mujkläger

Puulan Radio Club firar sitt traditionella mujkläger vid OTTO-stationen
från måndag till torsdag 29.10 - 1.11. Vid sidan om siklöjefisket lyssnas
det bl.a. på satelliter och även stjärnhimlen kommer att bevakas. Därtill
steks MAK-KALAA. Mer information från facebook. Välkommen.

Bemärkelsedagar

60 år

23.09. Puumala Terho, OH6-1292
29.09. Valtonen Esa, OH2EV / OH2BQG

50 år

24.09. Heija Matti, OH2JKF / OH3JKF / OH6KM
29.09. Kuumola Veikko, OH3LB
29.09. Kolehmainen Mikko, OH7MHB

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurser

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; meddelar

Radioamatörkurs i Lahtis börjar 2.10.2012

Lahden Radioamatöörikerhon ry inleder en radioamatörkurs på tisdagen den
2.10 kl. 18 i klubbens utrymmen på Radiobacken i den Gamla
stationsbyggnaden.

Under den första kurskvällen presenteras radioamatörverksamheten mer
omfattande liksom kursens innehåll och uppbyggande av en egen station.
Under kursen utförs examen inom primärklass och de som önskar preppas till
allmän klass. Som lärare fungerar Seppo, OH2TO; Tapio, OH3FYD och Jari,
OH2BU.

Allt kursmaterial som behövs och tilläggsinformation finns på klubbens
webbplats på adressen http://www.oh3ac.fi/ra-kurssi. Anmälningar till
kursen antingen åt Seppo Murtomaa, OH2TO; tfn 0400 713 545 eller till
oh3aclahti & gmail.com.

Radioamatörikurs i Kouvola

En radioamatörkurs börjar i Kouvolan Putkiradiomuseo, adress Pajaraitti 1,
söndagen den 7.10 kl. 17-20. Kurskvällarna är även söndagar i
fortsättningen fram till kursen avslutas i examen som hålls i november
eller december.

Under första kurskvällen presenteras radioamatörverksamheten även mer
omfattande liksom även kursinnehållet och uppbyggandet av en egen station.
Mer information fås från kursdragaren: Heikki Eskola (OH5GES), eskola &
gmail.com, tfn 041 544 2554. Priset för kursen är 50 euro och det
innehåller även materialet.

Radioamatörkurs i Åbo

Radioamatörkursen i Åbo börjar på onsdag 10.10.2012 kl. 18. Kursen hålls i
Turun Radioamatöörit ry:s utrymmen på Stålarmsgatan 3, Åbo. Anmälningar
till Jouni Anttila tfn 040 771 0420 eller oh1co & sral.fi.

Kontakta de Azoriska öarna och vinn priser

Alla nio Azoriska öar är aktiva under nästa veckoslut 29-30.9. Radio
Arcalas män i Finland (OH8X) och Azorerna (CR2X) har offentliggjort ett
speciellt QSO-rally, i vilken två resor till Azorerna utlottas.

Samtliga nio Azoriska öar kommer att vara aktiva under samma veckoslut och
för att vara med i utlottningen, bör kontakter hållas till minst fem av
dessa. Mängden lotter ökar, ifall man lyckas kontakta alla. Priserna är två
gratis resor med tillhörande hotell och transport till Azorerna. Resorna
lottas ut 15.10.2012. Därtill sänds alla som kontaktat alla nio Azoriska
öarna ett diplom per e-post.

Stationer och öar: Santa Maria, CU1ARM; San Miguel, CU2ARA; Terceira,
CU3URA; Graciosa, CU4ARG; Sao Jorge, CU5AM; Pico, CU6GRP; Faial, CU7CRA;
Flores, CU8ARF; Corvo, CU9AC. CU1ARM stationen operteras av Martti, OH2BH,
Juha, OH8NC och Kimmo, OH9MDV.

Samma veckoslut är CR2X stationen QRV i CQWW RTTY tävlingen med Bernie,
ZS4TX vid spakarna.

Mer information om "QSO-rallyt" och frekvenserna fås från operationens
webbsidor på adressen http://azores-islands-hunt.com/. På operationens
webbplats kommer även en logg i nästan realtid, där QSO:n med alla nio
stationer kan ses.

Pekka, OH1TV och Pekka, OH2YY, QRV från Julön

Pekka, OH1TV, och Pekka, OH2YY, är QRV från Christmas Island med anropet
VK9XM. Operationen inleds 6.10.2012 ca kl. 1200 UTC och avslutas 12.10.2012
ca kl 2400 UTC. Två stationer är igång, antennerna är yagin för 14 - 28
MHz, dipol för 7 MHz och 3 el yagi för 50 MHz. SSB och CW. Konditionerna
borde vara bra på de övre banden. QSL via SRAL eller direkt via OH2YY. Det
strävas till att loggen uppdateras en gång per dag och QSO:n kan
kontrolleras via VK9XM:S sida på qrz-com.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut täväas FOC QSO Party, AGCW VHF/UHF Contest och BARTG Sprint
75.

Nästa tisdag, den 25.9, står NAC 2,3 GHz + up i tur och på onsdag 26.9 SKCC
Sprint. Nästa onsdag och torsdag 26-27.9 tävlas CWops Mini-CWT Test. På
torsdag 27.9 står även RSGB 80m Club Sprint o tur och på fredag 28.9.
tävlas NCCC Sprint.

Nästa veckoslut tävlas CQ WW RTTY Contest och UBA ON Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, lördagen den 29
september klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Redaktör/bulletinsammanställare: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.