Svensk bulletin 36/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1236S
Kanslibulletin 36/12 29.9.2012

INNEHÅLL

Styrelsens frågetimme nästa lördag 6.10.2012
SRAL:s Höstdagar och höstmöte i Lahtis 16-18.11.2012
Höstdagsbulletin nu varje söndag
Kandidatnomineringar till valen pågår tom 5.10.
Anordnare till förbundets evenemang sökes
Klubbarna meddelar
Ändringar på SRAL:s hemsidor
Bemärkelsedagar
Radiobonkdagen 13.10.2012 i Ilmajoki
CW övningar börjar 1.10.2012
Radioamatörkurser
Kontakta de Azoriska öarna och vinn priser
Pekka, OH1TV och Pekka, OH2YY, QRV från Julön
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme nästa lördag 6.10.2012

Nästa veckas lördag den 6.10. hålles styrelsens frågetimme. Frågetimmen börjar kl. 14:00 Finsk tid och slutar kl. 15:00 Finsk tid. Frekvensen är den gamla vanliga 3685 kHz.

I början anmäler sig de närvarande styrelsemedlemmarna, varefter man kan ställa frågor. Frågor kan även skickas i förskott till kansliet, till ordföranden eller styrelsemedlemmarna på adressen kyselytunti & sral.fi.

SRAL:s Höstdagar och höstmöte i Lahtis 16-18.11.2012

Finlands Radioamatörförbund rf håller sina Höstdagar och sitt höstmöte i Lahtis centrum, i mötes- och konferenscenter Fellmannia.

Höstdagarna är denna gång, efter en lång tid, tre dagar långa och ordnas av Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC.

På fredag 16.11 är samlingsprogram och traditionell bastu samt eventuellt program för hela familjen.

På lördag 17.11 sker intressant program samtidigt i tre salar och dagens höjdpunkt i slutet av eftermiddagen är Förbundets höstmöte. Även ett stort lopptorg som är gratis erbjuds hela dagen.

Programmet tar dock inte slut efter höstmötet, utan efter en liten paus börjar en festmåltid med mycket intressant program.

På söndag 18.11 finns möjligheten att t.ex. stifta bekantskap med Radio- och TV-museet i Lahtis, skidmuseet eller annat i stadens kulturutbud.

Programmet är under arbete och publiceras senast i november numret av tidningen Radioamatööri.

Alla som anmäler sig i förväg till Höstdagarna får ett blusmärke med deltagarens foto, Namn och anrop.
Man kan anmäla sig till klubbens adress oh3aclahti & gmail.com eller per radio efter Höstdagsbulletinen.

Transport:

Samtliga deltagare som meddelar sin tåg eller bussankomsttid hämtas gratis från tåg- eller busstationen. Ankomsttiden kan meddelas till klubbens e-postadress oh3aclahti & gmail.com eller den som läser höstdagsbulletinen.

För dem som kommer med egen bil finns det c. 70 gratis parkeringsplatser. Uppgifter om användning och reservering av dessa kommer senare.

Logi:

Förmånliga logierbjudanden, börjandes från 59,99/natt publiceras i nästa veckas bulletin.

Följ bulletinerna samt Förbundets andra kanaler för meddelanden eller besök klubbens höstdagssidor som håller på att utvecklas: www.oh3ac.fi

Välkomna till Lahtis, Finlands radiostad!

Höstdagsbulletin nu varje söndag

Lahden Radioamatöörikerho ry:s traditionella radiobulletin ges nu under varje söndag fram till Höstdagarna med anledning av Höstdagarna. Efter bulletinen kan man fråga om Höstdagarna, anmäla sig till evenemang eller ge idéer till Höstdagsprogram eller anordnandet.

Bulletinen ges alltså varje söndag kl. 09.30 finsk tid på frekvensen 3.685 kHz. Eftersom femmornas klubbars bulletin börjar 09.45 på samma frekvens, förflyttar vi oss till frekvensen 3.690 kHz fr.o.m. 09.45.

Kom och lyssna, fråga och ge idéer!

Kandidatnomineringar till valen pågår tom 5.10.

Under Finlands radioamatörförbunds höstmöte väljs en ordförande för en period på två år samt två styrelsemedlemmar för en period på tre år.

Varje medlem i Förbundet har rätt att skriftligt begära av valkommittén att den egna kandidaten tas med i den kandidatförteckning som uppgörs för valen. Valhandlingarna, dvs. förslag till kandidater, ombeds levereras till Finlands Radioamatörförbunds kansli fram till 5.10.2012. Valkommitténs sekreterare nås på adressen:

Finlands Radioamatörförbund,
Valkommittén,
Sekreterare Annika Wahlström,
PB 44, 00441 HELSINGFORS.

I det skriftliga förslaget bör nämnas kandidatens efternamn och alla förmamn, och där bör även finnas kandidatens försäkran om samtycke till kandidaturen samt ifall förslaget lämnats in för posten som Förbundets ordförande eller som styrelsemedlem.

Anordnare till förbundets evenemang sökes

Är din klubb intresserad av att ordna förbundets evenemang? Anordnare till sommarlägren 2013 och 2014 samt vårdagarna 2013 sökes.

För sommarlägren går tiden ut 30.9.2012 och för Vårdagarna 31.10.2012. Läs mer på SRAL:s webbplats framsida.

Klubbarna meddelar

Jokilaakson Radiokerhos lillajul

Jokilaakson Radiokerho firar sin lillahjul undantagsvis först den 5.-7.10.2012. Tidpunkten är alltså avvikande från det som tidigare meddelats. Platsen är Eevalan Erälomats Erätupa-stuga i Jämsä.

Ändringar på SRAL:s hemsidor

På hemsidorna har man öppnat en Termbank. Stommen härstammar från Reino Janhunens, OH2HK, Termipakki bok och publiceras med hans medgivande. Såvida ej annat meddelas, är termerna sammanställda av honom. För att få med nya, och även gamla termer, ord etc. Finns på sidan en blankett för att ge feedback. Termbanken finns på adressen http://sral.fi/termipakki/.

Bemärkelsedagar

80 år
02.10. Uimonen Pentti, OH7HAD

70 år
06.10. Ruppa Erkki, OH1ZN

60 år
29.09. Valtonen Esa, OH2EV / OH2BQG
07.10. Ristilä Juha, OH1KS

50 år
29.09. Kuumola Veikko, OH3LB
29.09. Kolehmainen Mikko, OH7MHB
03.10. Nuutinen Harri, OH2JBA
08.10. Nieminen Tero, OH7NT / OH2LVU

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radiobonkdagen 13.10. i Ilmajoki

Den traditionella Radiohullujen Radiorompepäivä hålles lördagen 13.10.2012 kl. 12-16 vid Huissin Urheilutalo i Ilmajoki. Adressen är Vaasantie 1081 61350 Ilmajoki.

Kom med och sälj bort ditt bonk på denna gratis marknad. Här kan du utöka ditt lager av eventuellt nödvändiga varor samt träffa bekanta.

Välkommen från när och fjärran Förfrågningar med e-post till webmaster & radiohullut.net eller oh6fso & sral.fi.

CW-övningarna börjar 1.10.2012

CW-övningarna börjar den 1:a oktober och fortsätter till slutet av december, Varje dag efter kl. 15:00. Frekvensen är 3556 kHz +- QRM.

CW trafiken fortsätter så länge det finns stationer. Kontakterna är vanliga CW-QSO:n icke s.k. ringar.

Motstationerna är OH1BGG, OH2BGG, OH1MAU, OH9TH, OH3GQE, OH2BGH,
Leo OH1FJ, och Timo OH3GQE.

Radioamatörkurser

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; meddelar:

Radioamatörkurs i Lahtis börjar 2.10.2012

Lahden Radioamatöörikerhon ry inleder en radioamatörkurs på tisdagen den 2.10 kl. 18 i klubbens utrymmen på Radiobacken i den Gamla stationsbyggnaden.

Under den första kurskvällen presenteras radioamatörverksamheten mer omfattande liksom kursens innehåll och uppbyggande av en egen station. Under kursen utförs examen inom primärklass och de som önskar preppas till allmän klass. Som lärare fungerar Seppo, OH2TO; Tapio, OH3FYD och Jari, OH2BU.

Allt kursmaterial som behövs och tilläggsinformation finns på klubbens webbplats på adressen http://www.oh3ac.fi/ra-kurssi. Anmälningar till kursen antingen åt Seppo Murtomaa, OH2TO; tfn 0400 713 545 eller till oh3aclahti & gmail.com.

Radioamatörikurs i Kouvola

En radioamatörkurs börjar i Kouvolan Putkiradiomuseo, adress Pajaraitti 1, söndagen den 7.10 kl. 17-20. Kurskvällarna är även söndagar i fortsättningen fram till kursen avslutas i examen som hålls i november eller december.

Under första kurskvällen presenteras radioamatörverksamheten även mer omfattande liksom även kursinnehållet och uppbyggandet av en egen station. Mer information fås från kursdragaren: Heikki Eskola (OH5GES), eskola & gmail.com, tfn 041 544 2554. Priset för kursen är 50 euro och det innehåller även materialet.

Radioamatörkurs i Åbo

Radioamatörkursen i Åbo börjar på onsdag 10.10.2012 kl. 18. Kursen hålls i Turun Radioamatöörit ry:s utrymmen på Stålarmsgatan 3, Åbo. Anmälningar till Jouni Anttila tfn 040 771 0420 eller oh1co & sral.fi.

Kontakta de Azoriska öarna och vinn priser

Samtliga nio Azoriska öar är aktiva under detta veckoslut och för att vara med i utlottningen, bör kontakter hållas till minst fem av dessa. Mängden lotter ökar, ifall man lyckas kontakta alla. Priserna är två gratis resor med tillhörande hotell och transport till Azorerna. Resorna lottas ut 15.10.2012. Därtill sänds alla som kontaktat alla nio Azoriska öarna ett diplom per e-post.

Stationer och öar: Santa Maria, CU1ARM; San Miguel, CU2ARA; Terceira, CU3URA; Graciosa, CU4ARG; Sao Jorge, CU5AM; Pico, CU6GRP; Faial, CU7CRA; Flores, CU8ARF; Corvo, CU9AC. CU1ARM stationen operteras av Martti, OH2BH, Juha, OH8NC och Kimmo, OH9MDV.

Samtliga QSO:n kvitteras via byrån. Direktpost till CU2CE.

Mer information om "QSO-rallyt" och frekvenserna fås från operationens webbsidor på adressen http://azores-islands-hunt.com/. På operationens webbplats finns även en logg i nästan realtid, där QSO:n med alla nio stationer kan ses.

Detta veckoslut är även CR2X stationen QRV i CQWW RTTY tävlingen med Bernie, ZS4TX vid spakarna.

Pekka, OH1TV och Pekka, OH2YY, QRV från Julön

Pekka, OH1TV, och Pekka, OH2YY, är QRV från Christmas Island med anropet VK9XM. Operationen inleds 6.10.2012 ca kl. 1200 UTC och avslutas 12.10.2012 ca kl 2400 UTC. Två stationer är igång, antennerna är yagin för 14 - 28 MHz, dipol för 7 MHz och 3 el yagi för 50 MHz. SSB och CW. Konditionerna borde vara bra på de övre banden. QSL via SRAL eller direkt via OH2YY. Det strävas till att loggen uppdateras en gång per dag och QSO:n kan kontrolleras via VK9XM:S sida på QRZ.com.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ WW RTTY Contest och UBA ON Contest.

Nästa tisdag 2.10. står NAC VHF och ARS Spartan Sprint i turen. Nästa torsdag 4.10. tävlas NAC 10 m och nästa fredag 5.10. NCCC Sprint.

Nästa veckoslut tävlas YLRL DX/NA YL Anniversary Contest, ARRL EME Contest, EPC Russia DX Contest, WAB HF Phone Contest, EU Autumn Sprint samt UBA ON Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 7 oktober klockan 15.00
finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB/OH2TE