Svensk bulletin 37/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1237S
Kanslibulletin 37/12 6.10.2012

INNEHÅLL

Kandidatnomineringar till valen publiceras 8.10.2012
SRAL:s Höstdagar och höstmöte i Lahtis 16-18.11.2012
Höstdagsbulletin nu varje söndag
Silent Key
Anordnare till förbundets evenemang sökes
Bemärkelsedagar
Radiobonkdagen 13.10.2012 i Ilmajoki
JOTA tredje veckoslutet i oktober
CW övningarna fortsätter till årets slut
CW kurs i Åbo
Radioamatörkurser
Finnarna QRV ute i världen
Tävlingsnyheter
SAC SSB nästa veckoslut
Nästa bulletin

Kandidatnomineringar till valen publiceras 8.10.2012

Kandidatnomineringen till SRAL:s ordförande- och styrelseval slutade i fredags 5.10.2012. Kandidaterna publiceras nästa måndag 8.10.2012, på kvällen efter valnämndens möte.

SRAL:s Höstdagar och höstmöte i Lahtis 16-18.11.2012

Finlands Radioamatörförbund rf håller sina Höstdagar och sitt höstmöte i Lahtis centrum, i mötes- och konferenscenter Fellmannia.

Höstdagarna är denna gång, efter en lång tid, tre dagar långa och ordnas av Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC.

Programmet publiceras i nästa veckas bulletin, på klubbens hemsida www.oh3ac.fi samt naturligtvis i november numret av tidningen Radioamatööri.Ett digert och högklassigt program är att vänta, ty man har bokat över 20 timmar program som berör radioamatörverksamhetens samtliga områden.

Utöver de traditionella DX-, tävlings- och VHF/UHF-fora behandlas även radions historia, Teknik, mottagarantenner, kursverksamhet samt radioamatörverksamhetens samhälleliga roll. Det finns även specialprogram för scouter och handikappade. Icke amatörer som hör till nämnda grupper äger fritt inträde.

Logialternativ:

Cumulus Lahti är beläget c. 50m från mötesplatsen. OH3AC har förhandlat ett förmånligt rumspris på 79 € per natt i enkelrum samt 85 € per natt i dubbelrum. Om du har Plussakort eller Ykkösbonus kan du få rummet ännu förmånligare. Cumulus Lahti, tel. (03) 813 711.

Scandic Lahti finns nära järnvägsstationen, alltså alldeles vid Radiobacken. Logipriserna är 80 € för enkelrum samt 90 € för dubbelrum per natt. Logireservationer bör göras direkt till hotellet, tel. (03) 339 3811 eller emejl lahti & scandichotels.com

Omenahotels. Ifall du vill övernatta i Omena-självservicehotellet, finns det ett sådant vid torget i Lahtis. Adressen är Rauhankatu 14, c. 500m från Fellmannia. Prissättningen är dynamisk, rumspriset varierar 55-60€ per natt för 1-4 personer.

Anmälning:

Alla som anmäler sig i förväg till Höstdagarna får ett blusmärke med deltagarens foto, Namn och anrop. Anmälningen är inte obligatorisk men hjälper vid arrangemangen. Man kan anmäla sig till klubbens adress oh3aclahti & gmail.com eller per radio efter Höstdagsbulletinen. Frekvensen är 3685 kHz.

Transport:

Samtliga deltagare som meddelar sin tåg eller bussankomsttid hämtas gratis från tåg- eller busstationen. Ankomsttiden kan meddelas till klubbens e-postadress oh3aclahti & gmail.com eller den som läser höstdagsbulletinen.

För dem som kommer med egen bil finns det c. 70 gratis parkeringsplatser. Om du har rörelsemen, anmäl därom i förtid så kan vi arrangera parkeringsplats Alldeles vid huvudingången. Det finns c. 50 gratis parkeringsplatser kvar. Tag kontakt med e-post eller till Höstdagsbulletinen.

Följ bulletinerna samt Förbundets andra kanaler för meddelanden eller besök klubbens höstdagssidor som håller på att utvecklas: www.oh3ac.fi

Välkomna till Lahtis, Finlands radiostad!

Höstdagsbulletin nu varje söndag

Lahden Radioamatöörikerho ry:s traditionella radiobulletin ges nu under varje söndag fram till Höstdagarna med anledning av Höstdagarna. Efter bulletinen kan man fråga om Höstdagarna, anmäla sig till evenemang eller ge idéer till Höstdagsprogram eller anordnandet.

Bulletinen ges alltså varje söndag kl. 09.30 finsk tid på frekvensen 3.685 kHz. Eftersom femmornas klubbars bulletin börjar 09.45 på samma frekvens, förflyttar vi oss till frekvensen 3.690 kHz fr.o.m. 09.45.

Kom och lyssna, fråga och ge idéer!

Silent Key

Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörsyster Birgit Granholm, OH0YL, samt vår amatörbroder Paavo Leppänen, OH1FPW, har lämnat oss.

Vi hedrar Birgits och Paavos minne med en stunds tystnad.

Anordnare till förbundets Vårdagar sökes

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls 20.4.2013.

Sökes arrangör för evenemanget. I samband med mötet är det möjligt att arrangera Vårdagarna, ett endags evenemang där man har föredrag och möten samt eventuellt ett Lopptorg, enligt arrangörens önskan.

Är din klubb intresserad av att ordna förbundets evenemang? Anordnare till sommarlägren 2013 och 2014 samt vårdagarna 2013 sökes.

För Vårdagarna går ansökningstiden ut 31.10.2012. Läs mer på SRAL:s
webbplats framsida.

Bemärkelsedagar

70 år

06.10. Ruppa Erkki, OH1ZN
11.10. Viitanen Pekka, OH2ZY

60 år

07.10. Ristilä Juha, OH1KS
10.10. Loponen Unto, OH3-1947

50 år

08.10. Nieminen Tero, OH7NT / OH2LVU
15.10. Vuokare Kari, OH7NYO

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radiobonkdagen 13.10. i Ilmajoki

Den traditionella Radiohullujen Radiorompepäivä hålles lördagen 13.10.2012 kl. 12-16 vid Huissin Urheilutalo i Ilmajoki. Adressen är Vaasantie 1081 61350 Ilmajoki.

Kom med och sälj bort ditt bonk på denna gratis marknad. Här kan du utöka ditt lager av eventuellt nödvändiga varor samt träffa bekanta.

Välkommen från när och fjärran Förfrågningar med e-post till webmaster & radiohullut.net eller oh6fso & sral.fi.

JOTA tredje veckoslutet i oktober

Scouternas JOTA, dvs. Jamboree On The Air arrangeras igen under tredje veckoslutet i Oktober. JOTA är världens scouters största årliga evenemang, då c. 500 000 från 120 länder deltar. I JOTA deltar c. 10 000 radiostationer. Finlands huvudstation är OH2JAM, detta år med QTH i Heureka i Dickursby.

CW-övningarna fortsätter till årets slut

CW-övningarna börjar den 1:a oktober och fortsätter till slutet av december, Varje dag efter kl. 15:00. Frekvensen är 3556 kHz +- QRM.
CW trafiken fortsätter så länge det finns stationer. Kontakterna är vanliga CW-QSO:n icke s.k. ringar.

Motstationerna är OH1BGG, OH2BGG, OH1MAU, OH9TH, OH3GQE, OH2BGH, OH1FJ och OH1LEO.

Välkommen med. 73 önskar operatörerna Jorma, OH1MAU; Leo, OH1FJ samt Timo, OH3GQE.

CW-kurs i Åbo

Radioamatörklubbarna i Åbo arrangerar en CW kurs som börjar 19.10.2012 kl. 18:00. Adressen är Piispanristintie 2C. Som lärare fungerar Alpo Kautiainen, OH1MG, oh1mg & sral.fi, 044 046 1860.

Radioamatörkurser

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; meddelar:

Radioamatörkurs i Lahtis fortsätter, än hinner du med!

Lahden Radioamatöörikerhos radioamatörkurs började på tisdagen den 2.10 i klubbens utrymmen på Radiobacken i den Gamla stationsbyggnaden. Det var 12 entusiastiska deltagare

Under kursen utförs examen inom primärklass och de som önskar preppas till allmän klass. Som lärare fungerar Seppo, OH2TO; Tapio, OH3FYD och Jari, OH2BU.

Allt kursmaterial som behövs och tilläggsinformation finns på klubbens webbplats på adressen http://www.oh3ac.fi/ra-kurssi. Du kan ännu komma med. Kom på tisdagen kl. 18:00 till Gamla stationsbyggnaden. Anmälningar till kursen antingen åt Seppo Murtomaa, OH2TO; tfn 0400 713 545 eller till oh3aclahti & gmail.com.

Radioamatörikurs i Kouvola

En radioamatörkurs börjar i Kouvolan Putkiradiomuseo, adress Pajaraitti 1, söndagen den 7.10 kl. 17-20. Kurskvällarna är även söndagar i fortsättningen fram till kursen avslutas i examen som hålls i november eller december.

Under första kurskvällen presenteras radioamatörverksamheten även mer omfattande liksom även kursinnehållet och uppbyggandet av en egen station. Mer information fås från kursdragaren: Heikki Eskola (OH5GES), eskola & gmail.com, tfn 041 544 2554. Priset för kursen är 50 euro och det innehåller även materialet.

Radioamatörkurs i Åbo

Radioamatörkursen i Åbo börjar på onsdag 10.10.2012 kl. 18. Kursen hålls i Turun Radioamatöörit ry:s utrymmen på Stålarmsgatan 3, Åbo. Anmälningar till Jouni Anttila tfn 040 771 0420 eller oh1co & sral.fi.

Teknologernas radioamatörkurs i Tammerfors

Polyteknikkojen Radiokerho arrangerar en radioamatörkurs 5. -8.11. Undervisningen sker huvudsakligen i spelutrymmet, JMT 3A börjandes kl.17:00.

Kursen siktar särskilt till Allmän klass examen, men vid tenten kan man även Svara på elementär klass frågor. Kursen är gratis. Examen arrangeras senare vid överenskommen tidpunkt. Tilläggsinfo och anmälning till prk & list.ayy.fi eller #prk@ircnet.

Radioamatörkurs i Riihimäki

Riihimäen Kolmoset ry., OH3AD, samt Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA, anordnar En gemensam radioamatörkurs i Riihimäki 6.11. - 13.12.2012.

Som lärare fungerar Marko Saarela, OH2LRD, och Juha Cederlund, OH3RF. Undervisningen Sker i Riihimäki och kursmaterialet finns i elektronisk form på OH3AD-Moodle.

Kursen är avgiftsfri. I huvudsak sker undervisningen vid Riihimäen Kolmosets klubblokal Vid gamla Glasbruket, Lasitehtaanaukio 2.

En typisk kurskväll pluggas först en timme K-modul, varefter man övergår till teknik I två timmar.

Anmäl dig till kursen per e-post till Marko Saarela, adressen oh2lrd & sral.fi eller Per telefon 040 5872 531. Anmäl dig tom 31.10.2012. Välkommen

Finnarna QRV ute i världen

Pekkas på Julön

Pekka, OH1TV, och Pekka, OH2YY, är QRV från Christmas Island med anropet VK9XM. Operationen inleds 6.10.2012 ca kl. 1200 UTC och avslutas 12.10.2012 ca kl 2400 UTC. Två stationer är igång, antennerna är yagin för 14 - 28 MHz, dipol för 7 MHz och 3 el yagi för 50 MHz. SSB och CW. Konditionerna borde vara bra på de övre banden. QSL via SRAL eller direkt via OH2YY. Det strävas till att loggen uppdateras en gång per dag och QSO:n kan kontrolleras via VK9XM:S sida på QRZ.com.

Luxemburg är i gång vid SAC SSB-del

Kim, OH6KZP, aktiverar konteststationen LX7I i Scandinavian Activity kontestens SSB-del 13. - 14.10. Ändamålet är att samla in erfarenheter och tankar från "andra sidan av pile-upen".

Samtidigt hjälper Kim nya och gamla tävlare att öva hur man flyttar en någorlunda sällsynt Multiplier från ett band till ett annat. Föreslå gärna QSY, då vi möts.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas YLRL DX/NA YL Anniversary Contest, ARRL EME Contest, EPC Russia DX Contest, WAB HF Phone Contest, EU Autumn Sprint samt UBA ON Contest.

Nästa tisdag 9.10 står NAC UHF i turen. Nästa onsdag 10.10. körs 10-10 Int. 10-10 Day Sprint, NAQCC Straight Key/Bug Sprint, NAQCC-EU Monthly Sprint och RSGB 80m Club Sprint. Nästa torsdag 11.10. körs även NAC 50MHz. Nästa fredag 12.10. är NCCC Sprint i turen.

Nästa veckoslut tävlas SAC SSB-del, Makrothen RTTY Contest, Oceania Contest, QRP ARCI Fall QSO Party, EU Autumn Sprint, FISTS Fall Sprint, North American Sprint och UBA ON Contest.

SAC SSB nästa veckoslut

Scandinavian Activity Contests SSB del tävlas nästa veckoslut 13. - 14-10.2012. Kl. 12:00 - 12:00 UTC. Till den traditionella landskampen behövs åtminstone 400 OH-loggar. Kom alltså med, även dina poäng räknas. Låt inte Sverige vinna.

Detta år tävlas inom SAC även nationella klubbutmanings- samt single-element tävlingar.

I klubbutmaningen finns två klasser:

A) Klubbstationens samt medlemmarnas sammanslagda resultat
B) Antalet inlämnade loggar i förhållande till medlemsantalet

Klubb som deltar i utmaningen skickar före tävlingen sitt medlemsantal till tävlingsmanagern Till adressen og9 & sral.fi.

Single element betyder att du för varje band har endast en en-elements antenn, dvs. dipol, Vertikal, loop, flerbands-vertikal eller windom.

Klasserna är följande:
SOAB HP, LP, QRP
SOSB 80, 40, 20, 15, 10 m

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 14 oktober klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB/OH2TE