Svensk bulletin 38/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1238S
Kanslibulletin 38/12 13.10.2012

INNEHÅLL
Kandidaterna i SRAL:s val
SRAL:s Höstdagar och höstmöte i Lahtis - programmet har publicerats
Höstdagsbulletin nu varje söndag
Silent key
Ansökningstiden för anordnande av sommarlägren har förlängts
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
JOTA nästa veckoslut
Radioamatörexamen i Lahtis ti 16.10 kl. 20.00
CW-kurs i Åbo
Radioamatörkurser
Finländare QRV i världen
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Kandidaterna i SRAL:s val

Val av ordförande

2. Jari Jussila, OH2BU/OH7RF
3. Merja Koivaara, OH1EG

val av styrelsemedlemmar

4. Jari Jussila, OH2BU/OH7RF
5. Jussi Kekki, OH3LCH/OH5C
6. Jukka Pappinen, OH6MWQ
7. Marko Wirtanen, OH8WM

Kandidatpresentationerna publiceras i novembernumret av tidningen
Radioamatööri, med vilken även poströstningsmaterial postas åt de
röstberättigade.

I början av veckan läggs kandidatpresentationerna på SRAL:s webbplats under
valsidorna. Understödsskrivelser till sidorna kan sändas per e-post till
adressen webmaster & sral punkt fi. Skrivelserna bör följa god smak och sed.

Därtill scannas valdokumenten in och läggs ut på Förbundets webbplats under
medlemssidorna under nästa vecka.

SRAL:s Höstdagar och höstmöte i Lahtis - programmet har publicerats

De tre dagar långa höstdagarna samt höstmötet hålls i centrum av Lahtis i
mötescenter Fellmannia. Höstdagarna ordnas av Lahden Radioamatöörikerho
ry., OH3AC.

Programmet för evenemanget börjar förutom en sista finslipning vara klart.

På fredag 16.11 bjuder OH3AC alla till ett get together cocktail evenemang
i Hotell Cumulus, som ligger bredvid Fellmannia. Träffa IARU Region 1:s
president Hans Blondeel Timmerman, PB2T; samt andra föredraganden och
deltagare. Kvällen kan fortsättas med en måltid i den hemtrevliga
restaurangen Huviretki i Cumulus eller också kan man besöka den anrika
Teatteri Vanha Juko, därifrån biljetter har bokats till "Maa on syntinen
laulu", som har premiär kl. 19.00.

Motsvarande börjar basubadande kl. 20.00 i bastun i Cumulus översta våning.
Från Lahtis bästa nattklubb har plats bokats åt de personer som ännu orkar
festa efter teater eller bastubadande.

På lördag 17.11 öppnas dörrarna till Fellmannia kl. 09.00 till anmälning,
lopptorg och morgonkaffe. Programmet börjar kl. 10.00, passligt med tanke
på de flesta tågens ankomsttider.

Programmet i auditoriet, dvs. huvudsalen, är följande:

kl. 10.45 IARU:s president HAns Blondeel Timmerman, PB2T; berättar om det
Internationella Radioamatörförbundets, IARU:s, verksamhet.

kl. 11.30 "Huomio, huomio, täällä Lahti” - Historia om långvågsstationen i
Lahtis. Helena Peippo, Lahtis Radio- och tv-museum

kl. 12.15 Kommunikationsverkets roll och uppgifter, Kommunikationsverkets
representant radionätverksspecialist Kalle Pikkarainen, OH7RE

kl. 13.00 Mystiska "Operation Stella Polaris", Lauri "Lasse" Lehtonen,
forskare och författare

kl. 14.00 Project Goodwill Kosovo Hans Blondeel Timmerman PB2T; IARU Region
1

I Sal A:

kl. 10.00 Tävlingsforum. Timo, OG9X. Inom forumet behandlas temat ”Behålls
pojken i SAC 2012?” samt ”CQ WW 2012 SSB STN X” story. Därtill delas priser
ut från flertalet tävlingar, vandringspriser osv.

kl. 11.30 De nyaste aktualiteterna från tävlingen CQ WW. Jukka, OH6LI.

klo 12.30 DX-forum. Teman som behandlas i forumet - med liten reservation -
Pekka och Pekka på Julöarna VK9XM, Pekka, OH2YY och Pekka, OH1TV samt
European DX Foundation EUDXF presentation av Hans Blondeel Timmerman PB2T,
ordförande för EUDXF

kl. 13.45 DX-lyssnarstationen i Aihkiniemi – Finlands största radiostation?
Jarmo, OH2GJL och Martti Karimies

kl. 14.45 Intressant historia om Gestapos radionätverk i Finland och
radiospion Thoralf Kyrre. Kari, OH1UH

I Sal B:

kl. 10.00 Vapepa-forum. Timo, OH3FN

kl. 11.00 MPK – Försvarsutbildningsföreningen - vad är det? Timo, OH3LMG

kl. 11.45 Hur kan en radioamatör påverka i den kommunala förvaltningen -
eller går det? Professor emeritus Aimo, OH3ECU

kl. 12.30 Erfarenheter om radioamatörutbildning som nätbaserade kurser.
Rauno, OH6AYW

kl. 13.15 Nya dimensioner för behörighetsklassystemet. Jan ”Zaba”, OH1ZAA

kl. 14.00 Ordnande av en täckande verksamhetspresentantion, som exempel
JOTA-evenemanget i Heureka. Juhani, OH2MD

kl. 14.30 Radioscouter – hobbyn som möts. Allan, OH1FJK; förbundets
radioscouthandledare. Alla scouter i Lahtisnejden har bjudits in.

I Sal C:

kl. 10.00 VHF/UHF-forum. Jussi, OH5LK

kl. 10.45 Fyra meter, dvs. 70 MHz - Erfarenheter från det nya bandet!
Hannu, OH3DP

kl. 11.30 Bestämmelser som berör radioamatörverksamhet samt
intressebevakning. Arbetsgruppen för bestämmelserna presenterar sig. Marko,
OH8WM

kl. 12.30 Framtiden för yrkesinriktade radiotelefonnätverk. Pete Peltola,
Bandercom Oy

kl. 13.30 En kilowatt med en FET - mysterieslutsteget. Matti, OH7SV

kl. 14.30 Handikappevenemang. Moden gammal kommunikation. Tomi, OH2JRO;
Retu, OH3WK och Heikki, OH5FXO. Till evenemanget kallas alla handikappade
radioamatörer samt alla medlemmar i handikapporganisationerna i
Lahtisnejden.

Därtill finns i programmet Sight Seeing Lahti kl. 10.00 och 14.00 samt
PepBub som är Räddningsservicens kommunikationstekniska förenings lednings-
och kommunikationscenter buss. Bussen finns att ses på Hansa-torget bredvid
Fellmannia.

SRAL:s höstmöte öppnas kl. 15.30 i auditoriet.

Motsvarande öppnas kvällsfesten kl. 19.00. I programmet finns
blomsterutdelning till ordföranden, IARU:s hälsningar, utlottning av
huvudpriset i lotteriet och givetsvis en måltid. Fortsättning i nattklubben
Ilotalo eller Armas.

Söndag 18.11, programmet fortsätter

kl. 11.00 lopptorgets auktion

kl. 10.00-17.00 bekantande med Skidmuseet och

kl. 10.00-17.00 bekantande med Radio- och tv-museet samt OH3AC:s
klubbutrymmen på Radiobacken. Förutsättningen för denna är att
detrenoveringsarbete som pågår i museet är färdigt eller att vi får
särskilt tillstånd att bekanta oss med museet.

Kl. 12.00 ”Sight seeing” Lahtis rundtur och bekantande med staden med en
professionell guide.

På mötesplatsen finns givetvis smått tilltugg hela dagen, liksom lunch och
dryck med A-rättigheter. Även gratis WLAN finns för alla deltagare. Annan
service är ett briljant lopptorg, nonstop behörighetsexamina under hela
lördagen, toppenbra lotterier samt program för övriga familjemedlemmar. Du
kan även ta med dig dina utgående QSL-kort till OH3AC:s reception.

Anmälningar

Till alla deltagare, som anmäler sig på förhand till Höstdagarna tillverkas
ett bröstid, där deltagarens bild, namn och anrop framgår. Det finns redan
ca 105 namn på deltagarlistan!

Transport till evenemangplatsen

Alla deltagande som anmäler tågets eller bussens ankomsttid åt anordnaren,
upphämtas gratis från tåg- eller busstationen.

För personer som kommer med egen bil

För de personer som kommer till Lahtis med egen bil finns ca 70
gratisplatser bredvid mötesplatsen. Ifall du är rörelsebehindrad, meddela
detta på förhand så ordnar vi en parkeringsplats i närheten av huvuddörren.
Det finns ca 50 parkeringsplatser kvar. Boka din egen snart.

Ta kontakt per e-post eller via Höstdagsbulletinen

Anmälning till höstdagarna, meddelande av tågets eller bussens ankomsttid
samt bokande av gratisparkering eller andra bokningar kan skötas per e-post
till klubbens adress oh3aclahti & gmail punkt com eller ännu mer smidigt skötas
efter Höstdagsbulletinen på söndagar klockan 09.30 på 3685 kHz.

Inkvartering

Cumulus Lahti finns ca 50m från mötesplatsne. OH3AC har förhandlat en
rumskvot och mötespriset 79 euro/natt i en personsrum eller 85 euro/natt i
två personers rum. Ifall du har K-Plussa eller Ykkösbonus, kan du
eventuellt få rum ännu billigare. Cumulus Lahti, telefon (03) 813 711.

Scandic Lahti finns beläget nära tågstationen, dvs. i närheten av
Radiobacken. Inkvarteringspriset är 80 euroa/1person/dygn och 90
euro/2personer/dygn. Inkvartering bokas direkt via hotellet, tfn (03) 339
3911 eller e-post lahti & scandichotels punkt com.

Omenahotelli Ifall du önskar bo i Omena-självbetjäningshotell, finns ett
sådant vid kanten av torget i Lahtis, adressen är Rauhankatu 14. Hotellet
är ca 500 m från Fellmannia. Prissättningne i Omenahotelli är dynamisk,
priset för ett rum är 55-60 euro/natt åt 1-4 personer.

Var modig, var nyfiken, kom till Lahtis, Finlands radiohuvudstad!

Välkommen! Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC

Höstdagsbulletin nu varje söndag

Lahden Radioamatöörikerho ry:s traditionella radiobulletin ges nu under
varje söndag fram till Höstdagarna med anledning av Höstdagarna. Efter
bulletinen kan man fråga om Höstdagarna, anmäla sig till evenemang eller ge
idéer till Höstdagsprogram eller anordnandet.

Bulletinen ges alltså varje söndag kl. 09.30 finsk tid på frekvensen 3.685
kHz. Eftersom femmornas klubbars bulletin börjar 09.45 på samma frekvens,
förflyttar vi oss till frekvensen 3.690 kHz fr.o.m. 09.45. Kom och lyssna,
fråga och ge idéer!

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att Ole Holmström, OH2GT, har lämnat oss. Vi
hedrar Oles minne med en stunds tystnad.

Ansökningstiden för sommarlägren har förlängts

Klubbarna kan ansöka om rättigheterna att ordna sommarläger 2013 och 2014
fram till slutet av året. Ansökningar om rättigheter att ordna lägren kan
sändas på adressen hallitus & sral punkt fi eller Finlands Radioamatörförbund rf,
PB 44, 00441 HELSINGFORS.

Därtill kan rätten att ordna vårmötet och Vårdagarna 20.4.2013 sökas fram
till 31.10.2012.

Klubbarna meddelar

OH4O:s Mujkläger 29.10.-1.11.2012

Puulan Radio Club firar sitt traditionella Mujkläger vid OTTO-stationen
från måndag till torsdag 29.10.-1.11. Förutom mujkfiske utlovas bl.a.
satellitlyssnande, åskådande av stjärnhimmel samt grillande av MAK-KALA.
Mer information från Facebook. Välkommen!

Bemärkelsedagar

80 år

16.10. Lasse Martti Liimatainen, OH5QD
22.10. Nyyssönen Aarre, OH8PI

70 år

18.10. Kujala Jukka, OH1QK
18.10. Kujala Matti, OH1QT
18.10. Bäckström Rolf, OH2BEW
21.10. Ljungqvist Bertel, OH1YA / SM0MKM

60 år

21.10. Laiho Jari, OH1-1647

50 år

15.10. Vuokare Kari, OH7NYO
18.10. Hakala Isko, OH3OS / OH2NHH

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

JOTA nästa veckoslut

Scouternas JOTA, dvs. Jamboree On The Air är världens scouters största
årliga evenemang, då ca 500 000 från 120 länder deltar. I JOTA deltar c. 10
000 radiostationer. Finlands huvudstation är OH2JAM, detta år med QTH i
Heureka i Dickursby. På Heurekas gårsplan finns en radioamatörstation och
därtill presenteras under evenemanget bl.a. radioorientering.

Radioamatörexamen i Lahtis ti 16.10 kl. 20.00

På tisdag 16.10 kl. 20.00 hålls radioamatörexamen i K- och T1-modulerna för
elementärklass vid den gamla stationsbyggnaden på Radiobacken. Förutom för
kursmedlemmarna riktar sig examen till alla andra också. Du kan anmäla dig
till Pena, OH3TY; pentti.lareva & phnet punkt fi eller 0405 543 923.

CW-kurs i Åbo

Radioamatörklubbarna i Åbo arrangerar en CW kurs som börjar 19.10.2012 kl.
18:00. Adressen är Piispanristintie 2C. Som lärare fungerar Alpo
Kautiainen, OH1MG, oh1mg & sral punkt fi, 044 046 1860.

Radioamatörkurser i Lahtis

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; meddelar:

Radioamatörkurs i Lahtis fortsätter, än hinner du med!

Lahden Radioamatöörikerhos radioamatörkurs började på tisdagen den 2.10 i
klubbens utrymmen på Radiobacken i den Gamla stationsbyggnaden. Det var 12
entusiastiska deltagare

Under kursen utförs examen inom primärklass och de som önskar preppas till
allmän klass. Som lärare fungerar Seppo, OH2TO; Tapio, OH3FYD och Jari,
OH2BU.

Allt kursmaterial som behövs och tilläggsinformation finns på klubbens
webbplats på adressen http://www.oh3ac.fi/ra-kurssi. Du kan ännu komma med.
Kom på tisdagen kl. 18:00 till Gamla stationsbyggnaden. Anmälningar till
kursen antingen åt Seppo Murtomaa, OH2TO; tfn 0400 713 545 eller till
oh3aclahti & gmail.com.

Teknologernas radioamatörkurs i Tammerfors

Polyteknikkojen Radiokerho arrangerar en radioamatörkurs 5. -8.11.
Undervisningen sker huvudsakligen i spelutrymmet, JMT 3A börjandes kl.17:00.

Kursen siktar särskilt till Allmän klass examen, men vid tenten kan man
även Svara på elementär klass frågor. Kursen är gratis. Examen arrangeras
senare vid överenskommen tidpunkt. Tilläggsinfo och anmälning till prk &
list.ayy.fi eller #prk@ircnet.

Radioamatörkurs i Riihimäki

Riihimäen Kolmoset ry., OH3AD, samt Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA,
anordnar En gemensam radioamatörkurs i Riihimäki 6.11. - 13.12.2012.

Som lärare fungerar Marko Saarela, OH2LRD, och Juha Cederlund, OH3RF.
Undervisningen Sker i Riihimäki och kursmaterialet finns i elektronisk form
på OH3AD-Moodle.

Kursen är avgiftsfri. I huvudsak sker undervisningen vid Riihimäen
Kolmosets klubblokal Vid gamla Glasbruket, Lasitehtaanaukio 2.

En typisk kurskväll pluggas först en timme K-modul, varefter man övergår
till teknik i två timmar.

Anmäl dig till kursen per e-post till Marko Saarela, adressen oh2lrd &
sral.fi eller per telefon 040 5872 531. Anmäl dig tom 31.10.2012. Välkommen

Finländare QRV i världen

Luxemburg igång under SAC SSB

Kim, OH6KZP, aktiverar tävlingsstationen LX7I under Scandinavian Activity
Contest SSB 13-14.10. Syftet är att samla tankar och känslor från "andra
sidan pile-upen" för att utveckla vår gemensamma tävling. Samtidigt hjälper
Kim gärna nya och gamla tävlanden i att förflytta en halvsällsynt
multiplikator från ett band till ett annat. Föreslå alltså modigt QSY, då
våra vägar möts!

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Scandinavian Activity Contestin SSB, Makrothen RTTY
Contest, Oceania DX Contest, QRP ARCI Fall QSO Party, EU Autumn Sprint,
FISTS Fall Sprint, North American Sprint, SKCC Weekend Sprintathon och UBA
ON Contest.

Nästa tisdag 16.10 står NAC ShF i tur och på torsdag 18.10 NAC 70 MHz. På
fredag 19.10 tävlas NCCC Sprint och MCG Autumn Sprint.

Nästa veckoslut tävlas JARTS WW RTTY Contest, SYLRA Contest, 10-10 Int.
Fall Contest, Stew Perry Topband Challenge, Worked All Germany Contest,
W/VE Islands QSO Party, Feld Hell Sprint och Asia-Pacific Fall Sprint.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, lördagen den 21 oktober
klockan 1500 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX