Svensk bulletin 40/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1240S
Kanslibulletin 40/12 27.10.2012

INNEHÅLL
Styrelsens frågetimme 10.11.2012
Valhandlingarna är publicerade
Viktig information om omröstningen
SRAL:s Höstdagar och höstmöte i Lahtis 16.-18.11.2012
Höstdagsbulletin nu varje söndag
Silent key
Anordningsrättigheterna för sommarlägren 2013 och 2014 samt Vårdagarna 2013 finns att ansökas
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Traditionsradioevenemanget 6.12.2012
Radioamatörexamen i Lahtis ti 13.11 kl. 20.00
Radioamatörkurser
Tävlingsnyheter
Kom med i Femmornas hösttävling 3.11.2012
Z6 för första gången med i CQWW-kontesten
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme nästa lördag 10.11.2012

Nästa veckas lördag den 10.11. hålles styrelsens frågetimme.
Frågetimmen börjar kl. 14:00 Finsk tid och slutar kl. 15:00 Finsk tid.
Frekvensen är den gamla vanliga 3685 kHz.

I början anmäler sig de närvarande styrelsemedlemmarna, varefter man kan ställa frågor.
Frågor kan även skickas i förskott till kansliet, till ordföranden eller
styrelsemedlemmarna på adressen kyselytunti & sral.fi.

Valhandlingarna är publicerade

Valhandlingarna för SRAL:s val har publicerats på Förbundets webbsidor på adressen
http://www.sral.fi/vaalit12/.
Observera att filens storlek är 2,5 MB

Viktig information om omröstningen

Postomröstningsmaterialet sänds till de röstberättigade med novembernumret av tidningen
Radioamatööri. Tidningen utkommer vecka 44. Ifall en röstberättigad inte har röstat i
postomröstningen, kan han fortfarande rösta på höstmötesplatsen i Lahtis 17.11.2012
kl. 13.00 - 15.00.

Valkommittén har blivit tillfrågad hur många kandidater man kan rösta på i valet av SRAL:s
styrelsemedlemmar. Enligt röstningsinstruktionerna röstar man i valet av styrelsemedlemmar
på högst två kandidater. I valet av ordförande röstas på en kandidat. På röstsedeln får man inte
göra andra antecknar, eftersom dessa kan förorsaka att sedeln underkänns.
Poströsten godkänns om den kommit fram senast 15.11.2012, eller ställts Finlands
Radioamatörförbund tillhanda senast under öppethållningstiden samma dag (kl. 12.00 - 17.00).
Observera att Posten garanterar c. 3 dagars leveranstid för svarsförsändelsen.
Posta din röst i tid.

SRAL:s Höstdagar och höstmöte i Lahtis 16.-18.11.2012

Finlands Radioamatörförbund rf:s Höstdagar och höstmöte hålls i Lahtis 16-18.11.2012.
i konferenscentret Fellmannia.
Evenemanget ordnas av Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC.

Evenemangets program har publicerats och finns att beskådas på Höstdagssidorna på
webbplatsen: http://www.oh3ac.fi/ samt naturligtvis i tidningen Radioamatööri som
utkommer nästa vecka.

Fredagen den 16.11. bjuder OH3AC alla kl. 18:00 till Hotell Cumulus till ett Get-together
och cocktailtillfälle. Man kan fortsätta kvällen med middag i restaurang Huviretki eller
gå på teater för att se "Maa on syntinen laulu" premiären kl. 19:00.
Juntta-bastun börjar kl.20:00 och platser har reserverats från stadens mest populära
Nattklubb för hugade.

Lördagen 17.11. öppnas Fellmannias dörrar kl. 09:00 för anmälningen, lopptorget samt
Frukost. Programmet börjar i alla fyra salar kl. 10:00 helt i synkron med ankomsten av
de flesta tågen.

Under dagens lopp hör vi i auditoriet evenemangets hedersgästs, IARU:s president Hans
Blondel Timmermanns, PB2T, två föredrag, Kommunikationsverkets representants föredrag samt
Intressanta föredrag om Lahtis Långvågsradiostations historia och operation Stella Polaris.

Sal A bjuder på ett rikt HF program, som börjar med ett tävlingsforum och fortsätter med
CQWW-tävlingens nya vindar. DX-forumets två föredrag fortsätter programmet som avslutas
med en berättelse om Finlands största radiostation, DX-lyssnarnas Aihkiniemi. Gestapos hemliga
radionät samt radiospionen Thoralf Kyrre avslutar programmet.

I sal B bekantar vi oss med samarbetet mellan radioamatörerna och samhället.
Vapepa forumet följs av ett föredrag om MPK, varefter man dryftar interaktionen med
kommunalförvaltningen samt nätverksutbildningen och det nya behörighetsexamenssystemet.
Programmet i salen avslutas med två föredrag om radioscouting samt radioscouter.

I sal C har vi först VHF/UHF-forumet varefter man dryftar 70 MHz och presentation av
Reglementsarbetsgruppen. Föredrag om professionella radionätverk samt
FET-lineärförstärkare utökar våra tekniska färdigheter varefter programmet avslutas
med handikappforumet.

Under lördagen äger dessutom ett YL-möte kl. 12:30, produktdemonstrationer samt
"Sightseeing Lahti" rum.

SRAL's höstmöte börjar kl. 15:30 i auditoriet.

Kvällsfesten börjar kl. 19:00. På programmet finns bl.a. blomsterhälsning till
ordföranden, IARU:s hälsning, samt hälsningstal av Finlands bästa telegrafist
Lasse Mårtenson. Därpå följer naturligtvis festsupe samt nachspex på nattklubben.

På söndagen fortsätter programmet med lopptorgets auktion, bekantande med Skidmuseet samt
OH3AC:s utrymmen på Radiobacken sant Radio- och TV museet.

På mötesplatsen finns hela dagen tillgång till mat och dryck, även med A-rättigheter.
Ett WLAN finns tillgängligt för samtliga deltagare. Andra tjänster är ett ypperligt
lopptorg, Non-stop behörighetsexamen under lördagen, ett dunder-lotteri, program
för familjemedlemmar osv. Du kan även hämta dina QSL-kort till OH3AC:s reception.

Man har registrerat redan 135 deltagare.

Alla deltagande som anmäler tågets eller bussens ankomsttid åt anordnaren, upphämtas
gratis från tåg- eller busstationen och förs till Fellmannia eller bredvidvarande
Cumulushotell. OH3AC ansvarar även för returtransport.

För de personer som kommer till Lahtis med egen bil finns ca 70 gratisplatser bredvid
mötesplatsen. Ifall du är rörelsebehindrad, meddela detta på förhand så ordnar vi en
parkeringsplats i närheten av huvuddörren. Gratis parkering kan enbart utlovas
åt personer som meddelat sitt behov på förhand.

Samtlig anmälning till höstdagarna, inklusive inkvartering, lopptorg, kvällsbuffékort,
sight-seeing osv kan skötas per e-post till klubbens adress oh3aclahti & gmail punkt
com, efter Höstdagsbulletinen eller till Tapio Ryynänen, OH3RT; tfn 020 615 8353.

Lopptorget

På höstdagarna finns ett traditionellt lopptorg samt "auktionslopptorg". Du kan ta med dig
din rigg eller andra prylar till lopptorget och villiga köpare kan under dagens lopp ge
ökade anbud för dessa. Ifall anbuden inte överskrider din begäras, kan du i slutet av dagen
föra bort dina grejer eller sälja den till högst bjudande. Lopptorget är givetvis gratis.

Höstdagsbulletinen nu varje söndag

Lahden Radioamatöörikerho ry:s traditionella radiobulletin ges nu under
varje söndag fram till Höstdagarna med anledning av Höstdagarna. Efter
bulletinen kan man fråga om Höstdagarna, anmäla sig till evenemang eller ge
idéer till Höstdagsprogram eller anordnandet.

Bulletinen ges alltså varje söndag kl. 09.30 finsk tid på frekvensen 3.685
kHz. Eftersom femmornas klubbars bulletin börjar 09.45 på samma frekvens,
förflyttar vi oss till frekvensen 3.690 kHz fr.o.m. 09.45. Kom och lyssna,
fråga och ge idéer!
Höstdagsbulletinen ges varje söndag kl. 09.30 finsk tid på frekvensen 3.685 kHz. Kl. 09.45
övergår man till en annan ledig frekvens.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Pertti Lemettinen, VE3ZSS/OH9JSS,
har lämnat oss. Vi hedrar Perttis minne med en stunds tystnad.

Anordningsrättigheterna för sommarlägren 2013 och 2014 samt Vårdagarna 2013 finns att ansökas

Klubbarna kan ansöka om rättigheterna att ordna sommarläger 2013 och 2014 fram till slutet av året. Ansökningar om rättigheter att ordna lägren kan sändas på adressen hallitus & sral punkt fi eller Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

Därtill kan rätten att ordna vårmötet och Vårdagarna 20.4.2013 sökas fram till 31.10.2012.

Klubbarna meddelar

OH4O:s Mujkläger hålls litet tidigare 28.10.-31.10.2012

Puulan Radio Club firar sitt traditionella Mujkläger vid OTTO-stationen från söndag till onsdag 28.10.-31.10. Förutom mujkfiske utlovas bl.a. satellitlyssnande, åskådande av stjärnhimmel samt grillande av MAK-KALA. Mer information från Facebook. Välkommen!

Bemärkelsedagar

80 år

29.10. Ruutiainen Seppo, OH1SK

70 år

28.10. Rouhiainen Juhani, OH2BAH
06.11. Esko Lyytinen, OH2AYP

60 år

28.10. Ahonen Markku, OH3EAU
28.10. Koponen Jorma, OH1MAU / OH9TH
03.11. Olavi Pärkkä, OH6KWV
06.11. Jan-Anders Berg, OH2AUK
08.11. Keijo Upola, OH2FDJ
10.11. Antero Tanninen, OH1KW

50 år

28.10. Vanne Kai, OH1LTU
31.10. Heino Ari, OH3MZ / OH1LWA
01.11. Ismo Nurmi, OH7XE / OH1TIN
02.11. Harri Kivelä, OH5MLF / OH5MM

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Traditionsradioevenemang 6.12.2012

Det traditionella nostalgiska traditionsradioevenemanget, i ordningen redan det femtonde, hålls 6.12.2012 kl. 11-15 finsk tid. Som ledarstation för evenemanget fungerar radiostation OI3SVM som placerats i Tavastehus i Finlands Artillerimuseum.

Tidtabell för evenemanget: (samtliga finsk tid) AM-del som fördelats i två aktivitetsperioder A kl. 11-12, B kl. 12-13. CW-del som också delats i två perioder A kl. 13-14, B kl. 14-15.

Ifall du deltar i evenemanget med en gammal traditionsradio, anmäl dig på adressen oh3aa & sral punkt fi för att få en egen stolpfrekvens. I din anmälan bör du ge följande information: stationens anrop, typ av traditionsradio, QTH, operatör samt sändarslag (CW, AM eller bägge). Ifall TX endast fungerar med kristall, meddela de kristallfrekvenser som du kan använda. Sista anmälningsdagen är 22.11.2012.

Radioamatörexamen i Lahtis ti 13.11 kl. 20.00

På tisdag 13.11 kl. 20.00 hålls radioamatörexamen i K- och T1-modulerna för elementärklass vid den gamla stationsbyggnaden på Radiobacken. Förutom för kursmedlemmarna riktar sig examen till alla andra också. Du kan anmäla dig till Jari, OH2BU, antingen oh2bu & sral punkt fi eller 0400 503 221.

Radioamatörkurser

Teknologernas radioamatörkurs i Otaniemi

Polyteknikkojen Radiokerho arrangerar en radioamatörkurs 5-8.11. Undervisningen sker huvudsakligen i spelutrymmet, Jämeräntaival 3A börjandes kl.17:00.

Kursen siktar särskilt till Allmän klass examen, men vid tenten kan man även Svara på elementär klass frågor. Kursen är gratis. Examen arrangeras senare vid överenskommen tidpunkt, troligen torsdagen efter kursen. Tilläggsinfo och anmälning till prk & list.ayy.fi eller #prk@ircnet.

Radioamatörkurs i Riihimäki

Riihimäen Kolmoset ry., OH3AD, samt Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA, anordnar En gemensam radioamatörkurs i Riihimäki 6.11. - 13.12.2012.

Som lärare fungerar Marko Saarela, OH2LRD, från Riihimäki och Juha Cederlund, OH3RF från Tavastehus. Undervisningen sker som närstudier i Riihimäki och kursmaterialet finns i elektronisk form på OH3AD-Moodle.

Under varje kursgång presenteras alltid någon sak genom uppvisning, t.ex. praktisk användning av radioamatörstation eller t.ex. praktisk användning av något radioamatörrelaterad mätapparatur.

Kursen är avgiftsfri. I huvudsak sker undervisningen vid Riihimäen Kolmosets klubblokal Vid gamla Glasbruket, Lasitehtaanaukio 2 (eller Mikontie 1 eller Lehmustie 2, beroende på navigator). Vid behov kan även utrymmen från Riihimäen varuskunta användas, ifall deltagarantalet blir
stort.

En typisk kurskväll instuderas först en timme K-modul, varefter man övergår till teknik i två timmar.

Anmäl dig till kursen per e-post till Marko Saarela, adressen oh2lrd & sral.fi eller per telefon/sms 040 5872 531. Anmäl dig tom 31.10.2012. Välkommen

Radioamatörkursen i Lahtis fortsätter - än hinner du med

Lahden Radioamatöörikerhos grunkurs K-modul har genomförts med en lyckad examen för 10 deltagare.Nu fortsätter kursen med T1 modulen. Som lärare fungerar Seppo, OH2TO, Tapio, OH3FYD samt Jari, OH2BU.Allt kursmaterial finns på klubbens hemsida www.oh3ac.fi/radiokurssi.
Kom på tisdagen kl. 18:00 till den gamla stationsbyggnaden. Du kan anmäla dig i förväg till Seppo Murtomaa, OH2TO, tel. 0400 713 545 eller oh3aclahti & gmail punkt com.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SSB-delen av CQWW.

Nästa torsdag 1.11. står i turen NAC 10 m. Nästa fredag 2.11. körs NCCC Sprint.

Nästa veckoslut tävlas Viitosten syysottelu, ARRL EME Contest, IPARC Contest, Ukrainian DX Contest, ARRL Sweepstakes Contest, High Speed Club CW Contest och DARC 10-Meter Digital Contest.

Tisdagen 6.11. står NAC VHF och ARS Spartan Sprint i turen. Torsdagen 8.11. körs NAC 50 MHz och fredagen 9.11. NCCC Sprint.

Andra veckoslutet i November tävlas WAE DX Contest, 10-10 International Fall Contest, JIDX Phone Contest, OK/OM DX Contest, CQ-WE Contest och SKCC Weekend Sprintathon.

Kom med i Femmornas hösttävling 3.11.2012

Femmornas hösttävling går av stapeln lördagen 3.11.2012.
Fonidelen är kl. 0700 - 0859 UTC, CW delen kl. 1000 - 1159 UTC samt RTTY kl. 1300 - 1359 UTC.
Läs reglerna från oktober numret av tidningen Radioamatööri eller SRAL:s hemsidor.
Välkommen med

Z6 för första gången med i CQWW

Z60K-operationen startade ett nytt kapitel i radioamatörverksamheten i Kosovo.
Radioamatörförbundet i Kosovo, SHARK, har registrerats och dess medlemsantal väntas
växa till femtio under detta år.
På QRZ.com-sajten kan man hitta bl.a. följande kosovo-operatörers anrop:
Z61AJ, Z61DD, Z61DX, Z61FF och Z61VB.

Torsdagen 25.10.2012 anmälde SHARK sitt första deltagande i CQWW-kontesten.
Det kommer att finnas två stationer i gång i Multi-2 serien.
Som operatörer fungerar förutom SHARK medlemmar även utländska radioamatörer.
Anropet Z60WW kommer att användas.

Man kommer att köra från en bra belägen station i huvudstaden Pristina.
Stationen har bl.a. en beam samt två K3:or.

Detta är första gången som Z6-prefixet och Kosovo är i gång i någon tävling.
Även användningen av 80m bandet är tillåtet för första gången torsdagen 25.10.2012.

Operatörerna vid konteststationen är Ali, Z61DD, Driton, Z61DX, Feti, Z61FF, Stein,
LA4MIA, Martti, OH2BH, Dusan, S52DD samt Teemu, SM0W.
QSL via OH2BH.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om två veckor, söndagen den 11. november från OH6A i Vasa, klockan 1500
finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB/OH2TE