Svensk bulletin 44/2012

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1244S
Kanslibulletin 43/12 01.12.2012

INNEHÅLL

Medlemsavgifter per e-post
Klubbarna meddelar
Höstdagsbilder på höstdagssidorna
Silent key
Anordningsrättigheterna för Vårdagarna 2013 finns att ansökas
Anordningsrättigheterna för Sommarlägren 2013 samt 2014 finns att ansökas
Bemärkelsedagar
Traditionsradioevenemanget 6.12.2012
Skrivnings- och fototävling 2013
Julen nalkas och radiobockarna rör på sig
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Medlemsavgifter per e-post

De medlemmar av Finlands Radioamatörförbund som icke har en egenanrops e-postadress
, eller som har avsagt sig skickandet av räkningen per e-post, kommer att få
sina pappersfakturor per post. Andra får sina fakturor per e-post.

Man kan avsäga sig mottagandet av e-posträkningar genom att ta kontakt till
SRAL:s kansli.

Klubbarna meddelar

OH5AG:s lillajul

Kouvolan Radiokerho håller sin lillajul på Aseman Vintti i Kouvola, lördagen 8.12.2012 efter kl. 19. Anmälningar till Esa, oh5krq & sral punkt fi eller 044 512 9059. Välkomna!

Glöggtillfälle vid OH5AG

Traditionellt glögg och pepparkakor på klubben söndagen 9.12.2012 efter kl. 17.

Lahden Radioamatöörikerho ry:s OH3AC årsmöte och lillajul

Lahden Radioamatöörikerho ry:s årsmöte hålls måndagen 10.12.2012 kl. 18 på Radiobacken. Tillfället äger rum i gamla stationsbyggnadens festsal. Vid mötet godkänns bl.a. nästa års verksamhetsplan samt budget och väljes klubbens ordförande och styrelse. Man kan delta med fullmakt eller elektroniskt via Skype. Möteshandlingarna hittas på klubbens hemsidor.

Strax efter mötet, c. Kl. 19 börjar klubbens lillajulsfest i samma lokal. Som vanligt arrangeras även ett lotteri där huvudvinsten är en splitterny 2m / 70 cm transceiver. Vi erinrar oss Höstdagarna i ett anförande. Vi hoppas att alla som närvarit vid Höstdagarna med avec samt klubbens alla nya radioamatörer ställer upp. Samtliga som är intresserade av radioamatörverksamhet är välkomna. Vi bjuder på glögg och kaffe.

Styrelsen

Julkaffe vid OH8AA

OH8AA håller sitt traditionella julkaffe i Uleåborg tisdagen 18.12.2012 kl. 18-20. Platsen är Joulumerkintie 2, Mäntylän nuorisotalo, 2 våningen. Välkommen.

Höstdagsbilder på Höstdagssidorna

På Lahden Radioamatöörikerho ry:s höstdagssidor www.oh3ac.fi finns nu foton från Höstdagarna. Där finns även de flesta föredragen som hölls under höstdagarna.

Silent Key

Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Teuvo Hulkko, OH9PF, har lämnat oss. Vi hedrar Teuvos minne med en stunds tystnad.

Anordningsrättigheterna för Vårdagarna 2013 finns att ansökas

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålles 20.4.2013. Man söker en arrangör för evenemanget. Det är möjligt att ordna ett endags evenemang, Vårdagarna, i samband med mötet, i vilket ingår föredrag och möten samt ett lopptorg.

Är din klubb intresserad av att arrangera Vårdagarna? Ansökningar om rättigheter att ordna mötet kan sändas på adressen hallitus & sral punkt fi eller Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

Rätten att ordna vårmötet och Vårdagarna 20.4.2013 kan sökas fram till 31.12.2012.

Anordningsrättigheterna för Sommarlägren 2013 och 2014 finns att ansökas

Sökes arrangörer för sommarlägren 2013 och 2014. Sommarlägret hålles under juli månad, Noggrannare tidsgräns finns ej. Lägret är fyrdagigt (to - sö). Programmet kan arrangören bestämma fritt. I allmänhet har de egentliga programdagarna varit fredag och lördag. I samband med lägret har man även haft försäljningsexpo och lopptorg.

Är din klubb intresserad av att arrangera sommarlägret? Ansökningar om rättigheter att ordna lägren kan sändas på adressen hallitus & sral punkt fi eller Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

Ansökningstiden utgår den 31.12.2012.

Bemärkelsedagar

80 år

06.12. Auer Ahti, OH5QI

70 år

03.12. Tallkvist Folke, OH6NVT
05.12. Lepoaho Risto, OH6YW

60 år

01.12. Henriksson Sture, OH0JFP
02.12. Stenlund Henrik, OH2BLO

50 år

02.12. Mura Timo, OH3CE
05.12. Törhönen Jussi, OH7DC
08.12. Liimatta Jari, OH7JL
10.12. Fletcher Michael, OH2AUE / OH2FM

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Traditionsradioevenemang 6.12.2012

Det traditionella nostalgiska traditionsradioevenemanget, i ordningen redan det femtonde, hålls 6.12.2012 kl. 11-15 finsk tid. Som ledarstation för evenemanget fungerar radiostation OI3SVM som placerats i Tavastehus i Finlands Artillerimuseum.

Tidtabell för evenemanget: (samtliga finsk tid) AM-delen som fördelats i två aktivitetsperioder A kl. 11-12, B kl. 12-13. CW-delen som också delats i två perioder A kl. 13-14, B kl. 14-15. Under de olika perioderna är olika traditionsstationer i gång.

Ändamålet med evenemanget är icke tävling eller meritrankning av deltagarna. Inga loggar samlas. Som motstationer välkomnas även alla stationer med modernare utrustning.

De anmälda traditionsradiostationernas frekvenstabeller och en förteckning på stationerna Finns på OH3AA:s websida, adressen http://sral.fi/oh3aa. Välkommen att köra traditionsstationer.

Skrivnings- och fototävling 2013

I tidningen Radioamatööri inleds en skrivnings- och fototävling. I bägge tävlingarna finns en serie, där alla som skrivit artiklar och fått fotografier publicerade under år 2013 deltar.

I bägge tävlingarna är huvudpriset ett presentkort på 500 euro (affären meddelas senare). Som andra och tredje pris fungerar en årgång av tidningen CQ.

Vinnarna utses via internetomröstning på förbundets medlemssidor i början av år 2014. Bland alla som röstar utlottas en årgång och tidningen CQ.

Julen nalkas och radiobockarna rör på sig

Det hörs mäkta från Muonio, c. 200 km från Rovaniemi. Jullandet kör igen i gång och en grupp tomtar kommer till platsen den 7. december för att aktivera sig redan samma kväll.

Nu är det emellertid fråga om något ovanligt. OH9SCL på platsen och OF9X som remote ämnar
sprida Julens Budskap ut över världen. Lyssna på nästa bulletin - stationerna är efter bulletinen i gång på två olika frekvenser för att hälsa "bockfolket" och inleda Laplands jultrafik. QTH är Harriniva, www.harriniva.fi/.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas ARRL 160-Meter Contest, ARRL EME Contest, Wake-Up! QRP Sprint, Ten-Meter RTTY Contest, SRAL:s peruskilpailu och SARL Digital Contest.

Nästa tisdag 4.12. står NAC VHF och ARS Spartan Sprint i turen. Nästa onsdag 5.12. köres QRP Fox Hunt och nästa torsdag 6.12. NAC 10 m samt Sexornas Kuudennen Päivän Cup. Fredagen 7.12. körs QRP Fox Hunt och NCCC Sprint.

Nästa veckoslut tävlas ARRL 10-Meter Contest, International Naval Contest och SKCC Weekend Sprintathon.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 9 december kl. 1500 finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB/OH2TE