Svensk bulletin 01/2013

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1301S
Kanslibulletin 1/13 12.1.2013

INNEHÅLL

SRAL:s klubbverksamhetsdagar 2013
Medlemsavgiftsfakturorna har skickats
Silent key
Anordningsrättigheterna för Höstdagarna finns att ansökas
Bemärkelsedagar
Sökes arrangör för FM i radioorientering 2013
Sökes arrangör för NM i radioorientering 2014
Avbrott på text-TV clustern
Tävlingsnyheter
Första deltävlingen i FM-serien i morgon, söndagen 13.1.2013
Tävlingsresultatsidan har uppdaterats
Nästa bulletin

SRAL:s klubbverksamhetsdagar 2013

SRAL:s klubbverksamhetsdagar ordnas i Scandic Hotel i Uleåborg
16-17.2.2013.

Förbundet bekostar i anmälningsordning seminariepaket samt logi åt de 30 först
anmälda, i första hand åt en medlem per klubb.

Om du är intresserad av klubbverksamhet, hör inte till någon klubb men önskar
Delta, tag kontakt. Resekostnaderna bör envar eller klubben stå för.

Ett Ham-nattåg från Helsingfors till Uleåborg avgår från Helsingfors 15.2. kl.21:52.
Det ankommer till Uleåborg 16.2. kl. 07:45. De som reser med tåget får redan där
en del av programmet. Jäktade deltagare kan flyga tillbaka.
Märkväl att klubbaktivitetsdagarna sammanfaller med begynnelseveckoslutet för
vintersemestern i Södra Finland, så boka i tid.

På programmet finns presentation av olika klubbar, trevliga saker, planering av
kommande evenemang, trevlig samvaro samt ett besök till stationen i Arkala.

Ett detaljerat program kommer senare.

Bindande anmälningar t.o.med 1.2. till adressen kerhotoimikunta & sral punkt fi. Förfrågningar kan riktas till Marko Saloranta, oh2lgw & sral punkt fi eller tel 040 7229507.

Medlemsavgiftsfakturorna har skickats

Fakturorna har skickats per e-post till de medlemmar som har ett egenanrop och
Vilka inte har avsagt sig mottagandet av faktura per e-post.
Andra har skickats pappersfakturor via posten.
De medlemmar vars e-post har kommit tillbaka får även pappersfakturor.

Silent Key

Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Mauri Jukkara, OH9NY,
samt Antti Nevala, OH1-9467 har lämnat oss.
Vi hedrar Mauris och Anttis minne med en stunds tystnad.

Anordningsrättigheterna för Höstdagarna finns att ansökas

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga höstmöte hålles 16.11.2013.
Man söker en arrangör för evenemanget. Det är möjligt att ordna ett endags evenemang,
Höstdagarna, i samband med mötet, i vilket ingår föredrag och möten samt ett lopptorg.

Är din klubb intresserad av att arrangera Höstdagarna?
Ansökningar om rättigheter att ordna mötet kan sändas på adressen hallitus & sral punkt fi
eller Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

Rätten att ordna Höstmötet samt Höstdagarna kan sökas fram till 31.3.2013.

Bemärkelsedagar

80 år
15.01. Koljonen Kimmo, OH8OT
16.01. Ritmala Arvo, OH3ZP
20.01. Vanhala Jorma, OH5RE
21.01. Ekblom Lars, OH2-0291

70 år
14.01. Talarmo Reino, OH3MA
15.01. Lillsved Per-Åke, OH6BD

60 år
12.01. Pernu Erkki, OH6TZ
19.01. Viitanen Esko, OH2BEO

50 år
12.01. Nevalainen Heikki, OH7LOG
13.01. Vahla Anne, OH5JYX
17.01. Jauhiainen Jari, OH2BYJ
19.01. Syri Arto, OH9-5266
21.01. Koistinen Lauri, OH2LXO

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Sökes arrangör för FM i radioorientering 2013

I radioorientering tävlar man i 80m och 2m klasserna som två olika tävlingar.
Tävlingarna bör arrangeras under maj-juli månader vid lämplig tidpunkt för
Er klubb. Vanligen går dessa tvådagars tävlingar av stapeln lördag-söndag.
Detta passar utmärkt t.ex. i samband med klubbens veckoslutsläger.

Är din klubb intresserad av att arrangera tävlingarna? Skicka ansökan
till adressen oh2jku & sral punkt fi. Ansökningstiden utgår 31.3.2013.

Sökes arrangör för NM i radioorientering 2014

Nordiska Mästerskapen i radioorientering anordnas i Finland år 2014.
Tävlingarna bör arrangeras under ett veckoslut, fredag - söndag i
början av Augusti månad.

Är din klubb intresserad av att arrangera tävlingarna? Skicka ansökan
till adressen oh2jku & sral punkt fi. Ansökningstiden utgår 31.5.2013.

Avbrott på text-TV clustern

Det har förekommit avbrott på text-TV clustern från och med december.
Problemen började då man bytte servern för DX-Summit. Man har varit i
Kontakt med de som upprätthåller DX-Summit och man undersöker saken med YLE.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas NRAU-Baltic Contest, Hunting Lions in the
Air Contest, MI QRP January CW Contest, WW PMC Contest, North American
QSO Party, DARC 10-Meter Contest, UK DX BPSK63 Contest, Old New Year
Contest och Midwinter Contest.

Nästa måndag 14.1. står NAQCC-EU Monthly Sprint i turen. Nästa
tisdag 15.1. körs NAC SHF, nästa onsdag 16.1. QRP Fox Hunt
och nästa torsdag 17.1. NAC 70 MHz samt NAQCC Straight Key/Bug Sprint.
Nästa fredag 18.1. körs QRP Fox Hunt och NCCC Sprint Ladder.

Nästa veckoslut tävlas Feld Hell Sprint, LZ Open Contest,
YL-ISSB QSO Party, Hungarian DX Contest och North American QSO Party.

Första deltävlingen i FM-serien i morgon, söndagen 13.1.2013

Första deltävlingen i FM-serien, NRAU-Baltic Contest,
Tävlas i morgon, söndagen 13.1.2013. CW-delen är kl. 0630-0830 UTC och
SSB-delen kl. 0900-1100 UTC. Reglerna finns på adressen:
http://www.nrau.net/nrau-baltic-contest/rules.html.

Tävlingsresultatssidorna har uppdaterats

Resultatsidan hittas på SRAL:s hemsidor på adressen
http:// www.sral.fi/kilpailut/tuloksia/2012/.
Man har uppdaterat SRAL Field Day 2012 SSB resultat samt CCF
Jultävlingssprinten 2012 CW-resultat.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 20 januari kl. 1500
finsk tid från OH6A i Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB