Svensk bulletin 02/2013

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1302S
Kanslibulletin 2/13 19.1.2013

INNEHÅLL

EvoHami 2013
SRAL:s klubbverksamhetsdagar 2013
De ungas kommunikationsläger
Silent key
Anordningsrättigheterna för Höstdagarna finns att ansökas
Bemärkelsedagar
Studera till radioamatör på nätet
Två radioamatörkurser börjar i Lahtis
Avbrott på text-TV clustern
Kontestevenemang i Helsingfors 31.1. och 1.2.
SOCWA 2013 - en annorlunda CW aktivitet
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

EvoHami 2013

Finlands Radioamatörförbunds sommarläger EvoHami 2013, arrangeras 11. - 14.7.2013
Vid Evo friluftsområde i Lammi i Tavastehus. Lägret kommer att gå i vildmarksanda.
Det blir ett traditionellt fyra dagars sommarevenemang som man hoppas kommer att
samla möjligast många medlemmar i vårt stora amatörbroderskap under samma tak.
Himmelen är ju taket. SRAL står för arrangemangen.

Lopptorget ordnas under en stor presenning. Försäljning direkt från eget släp
är även möjligt. Kommersiella aktörer kan sätta upp egna torgkojor.
SRAL kommer även att idka smärre persedelförsäljning under lägret.

Lägret är beläget c. 45 kilometer norr om Tavastehus på östra sidan av
Padasjokivägen, lokatorrutan är KP21ne. Den huvudsakliga logiformen är eget
tält eller husvagn och utrymme finns reserverat i tillräcklig mängd.
Inneinkvarteringen är begränsad vid det närbelägna Evokeskus, som SRAL även
har bokat för lägret.
Innelogi kan bokas i början av april från SRAL:s kansli. Mera därom senare.

Planeringen av lägret har redan påbörjats och man har beställt bra väder.

SRAL:s klubbverksamhetsdagar 2013

SRAL:s klubbverksamhetsdagar ordnas i Scandic Hotel i Uleåborg
16-17.2.2013.

Förbundet bekostar i anmälningsordning seminariepaket samt logi åt de 30 först
anmälda, i första hand åt en medlem per klubb.

Om du är intresserad av klubbverksamhet, hör inte till någon klubb men önskar
Delta, tag kontakt. Resekostnaderna bör envar eller klubben stå för.

Ett Ham-nattåg från Helsingfors till Uleåborg avgår från Helsingfors 15.2. kl.21:52.
Det ankommer till Uleåborg 16.2. kl. 07:45. De som reser med tåget får redan där
en del av programmet. Jäktade deltagare kan flyga tillbaka.
Märkväl att klubbaktivitetsdagarna sammanfaller med begynnelseveckoslutet för
vintersemestern i Södra Finland, så boka i tid.

På programmet finns presentation av olika klubbar, trevliga saker, planering av
kommande evenemang, trevlig samvaro samt ett besök till stationen i Arkala.

Ett detaljerat program kommer senare.

Bindande anmälningar t.o.med 1.2. till adressen kerhotoimikunta & sral punkt fi.
Förfrågningar kan riktas till Marko Saloranta, oh2lgw & sral punkt fi eller tel
040 7229507.

Välkommen önskar arrangörerna.

De ungas kommunikationsläger

De ungas kommunikationsläger hålles i Leirisalo på Kimitoön 22.- 24.3.2013.
Lägret börjar på fredagen c. Kl. 18 och slutar på söndagen kl. 14:00.

På programmet finns bl.a. Allus, OH1FJK, föredrag "Radioscouting från
födseln till vår tid" samt "Schackbox eller den perfekta reseriggen" samt
dessutom gör och lär "Antenner del IV" vi gör en 2m dipol till handriggen.
Dipolen kommer att kosta c. 10 - 13 euro, så tag med litet kontanter.
Heikkis, OH2LH, föredrag är "Radio eller dator" samt "SDR- vad är det?"

Dessutom innehåller programmet radioorientering, radioaktivitet,
bastubadande, gemytlig samvaro mm. Någon lägeravgift uppbärs inte, men för
bespisningen under lägret uppbärs en 25 euros avgift.

Anmälningar till Allu via emejl: oh1fjk & sral punkt fi eller allan.nurmi & gmail punkt com. Eventuella förfrågningar via telefon 0400 692 440 eller på banden.
Anmälningarna önskas t.o.m. 8.3. De anmälda får närmare information
om lägret. Välkommen.

Silent Key

Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Pentti Haapalainen,
OH5TE, samt Kari Malmi, OH5XT/OG5M har lämnat oss.

Vi hedrar Penttis och Karis minne med en stunds tystnad.

Anordningsrättigheterna för Höstdagarna finns att ansökas

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga höstmöte hålles 16.11.2013.
Man söker en arrangör för evenemanget. Det är möjligt att ordna ett endags evenemang,
Höstdagarna, i samband med mötet, i vilket ingår föredrag och möten samt ett lopptorg.

Är din klubb intresserad av att arrangera Höstdagarna?
Ansökningar om rättigheter att ordna mötet kan sändas på adressen hallitus & sral punkt fi eller Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

Rätten att ordna Höstmötet samt Höstdagarna kan sökas fram till 31.3.2013.

Bemärkelsedagar

90 år
24.01. Uppgårdh Harry, OH0AZZ

80 år
20.01. Vanhala Jorma, OH5RE
21.01. Ekblom Lars, OH2-0291

70 år
24.01. Alanko Timo, OH1-6594
24.01. Böstman Ralf, OH2AXZ
27.01. Anttila Reino, OH2FRD / OH2-1212

60 år
19.01. Viitanen Esko, OH2BEO
24.01. Hentinen Timo, OH2UF
27.01. Ahola Pekka, OH3CJ

50 år
19.01. Syri Arto, OH9-5266
21.01. Koistinen Lauri, OH2LXO
23.01. Paakkari Juha, OH8MIZ

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Studera till radioamatör på nätet

Kurser som behandlar K- samt T1-modulerna börjar i januari på nätet.
På kurserna lär man frågebankens olika ämneshelheter en i sänder, varför
det är möjligt att komma med även mitt i kursen och studera de moduler
man missat på följande kurs. Kurser hålles i början av året samt på
våren och hösten. Mera info på SRAL:s hemsidor.

Två radioamatörkurser börjar i Lahtis

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, anordnar i februari två radioamatörkurser.
Den första hålles tisdagar 19.2. - 29.4. kl. 18:00 - 21:00.
Den andra kursen blir under sportlovsveckan 25.2. - 1.3.2013 dagligen kl.
10:00 - 16:00. Man börjar kursen med en presentation av radioamatörhobbyn.

Kurserna är identiska till innehållet och eleverna kan tillgodogöra sig
bägge kurserna utan problem. Intensivkursen är ägnad för samtliga intresserade,
men speciellt för dem som har vintersemester. Kurserna går av stapeln i
klubbutrymmena på Radiobacken. Seppo, OH2TO; Raimo, OH3RV och Jari, OH2BU,
fungerar som lärare.

Allt läromateria kan laddas ner på klubbens hemsidor www.oh3ac.fi/ra-kurssi.
Materialet är interaktivt och möjliggör även tillträde till frågebanken.
Materialet lämpar sig för självstudier, så en eller två gångers frånvaro
från kursen är inget hinder.

Anmälningar och förfrågningar till Seppo Murtomaa, OH2TO, tel. 0400 713 545
Eller med e-post till oh3aclahti & gmail punkt com.

Avbrott på text-TV clustern

Det har förekommit avbrott på text-TV clustern från och med december.
Problemen började då man bytte servern för DX-Summit. Man har varit i
Kontakt med de som upprätthåller DX-Summit och man undersöker saken med YLE.

Kontestevenemang i Helsingfors 31.1. samt 1.2.

Välkommen med på tävlingsklubbarnas möte som anordnas av CCF på Viking
Lines Mariella den 1. Februari kl. 11:00. Det intressanta programmet
hittar du på CCF:s eller OHDXF:s websidor.
Föredragshållare är Nigel, G3TXF samt RW4WM, som upprätthåller den
populära websidan cqcontest.ru samt vår SAC kontaktperson Kim, OH6KZP.

Anmälning sker genom att fylla i en kryssningsanmälningsblankett på
nämnda sida. Deltagaravgiften är 30 euro med lunch och 14 euro utan.
Summan bör inbetalas på det i formuläret nämnda bankkontot.

På torsdag kväll den 31.1 kl. 19 anordnas i Hotell Grand Marinas bar
en tillställning där personer som inte deltar i kryssningen har
tillfälle att bekanta sig med de utländska gästerna.

SOCWA 2013 - en annorlunda CW-aktivitet

SOCWA står för Scandinavian Open CW Activity och körs under hela året 2013.
Ändamålet är att befrämja användandet av telegrafi. Iden går ut på att
nordiska radioamatörer kontaktar varann eller stationer i andra länder
med telegrafi, med QSO:n som räcker minst 10 minuter.

QSO:na är långa för att ge deltagarna god tid att byta meddelanden.
Det är viktigt att anpassa sig till motstationens telegrafihastighet.

De som deltar i SOCWA registrerar sig på hemsidan: www.socwa.se.
Det finns anvisningar på hemsidan. När ett QSO har hållits, bokförs det på sidan.
För att QSO:t skall godkännas måste den ha räckt åtminstone 10 minuter och
bägge parters loggar bör stämma överens.
Man får ha ett obegränsat antal QSO:n med samma station, dock högst ett per
dag och band.

Alla band enligt IARU:s rekommendationer är tillåtna. Samtliga radioamatörer
som hållit minst 52 godkända QSO:n kan erhålla ett award.
Mer information finns på www.socwa.se.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Feld Hell Sprint, LZ Open Contest,
YL-ISSB QSO Party, Hungarian DX Contest och North American QSO Party.
Nästa måndag 21.1. står Run for the Bacon QRP Contest och nästa tisdag
22.1. NAC 2,3 GHz + up i turen.
Nästa onsdag 23.1. körs SKCC Sprint, QRP Fox Hunt och CWops Mini-CWT Test.
Nästa torsdag 24.1. tävlas CWops Mini-CWT Test.
Nästa fredag 25.1. tävlas NAQCC Straight Key/Bug Sprint, QRP Fox Hunt
och NCCC Sprint Ladder.

Nästa veckoslut tävlas CQ 160-Meter Contest, REF Contest, BARTG RTTY Sprint,
UBA DX Contest, SPAR Winter Field Day samt WAB 1.8 MHz Phone.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 27 januari kl. 1500
finsk tid från OH6A i Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB