Svensk bulletin 03/2013

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1303S
Kanslibulletin 3/13 26.1.2013

INNEHÅLL

Styrelsens frågetimme i februari
SRAL:s sommarläger 2013
SRAL:s klubbverksamhetsdagar 2013
De ungas kommunikationsläger
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
ITE-evenemanget 31.3.2013
Studera till radioamatör på nätet
Två radioamatörkurser börjar i Lahtis
Radioamatörkurs i Jyväskylä
Text-TV clustern fungerar igen
Kontestevenemang i Helsingfors 31.1. och 1.2.
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme i februari

Februari frågetimme hålls undantagsvis den andra lördagen i februari. Alltså den 9.2.2013 kl. 14:00 Finsk tid. Frekvensen är 3685 kHz.

Frågetimmen börjar med att de närvarande styrelsemedlemmarna anmäler sig, Varefter man kan ställa frågor till dem. Frågor kan även skickas i förväg till förbundets kansli, ordföranden eller medlemmarna t.ex. på adressen kyselytunti & sral punkt fi

SRAL:s sommarläger 2013

Finlands Radioamatörförbunds sommarläger EvoHami 2013, arrangeras 11. - 14.7.2013 Vid Evo friluftsområde i Lammi i Tavastehus. Lägret kommer att gå i vildmarksanda. Det blir ett traditionellt fyra dagars sommarevenemang som man hoppas kommer att samla möjligast många medlemmar i vårt stora amatörbroderskap under samma tak. Himmelen är ju taket. SRAL står för arrangemangen.

Lopptorget ordnas under en stor presenning. Försäljning direkt från eget släp är även möjligt. Kommersiella aktörer kan sätta upp egna torgkojor. SRAL kommer även att idka smärre persedelförsäljning under lägret.

Lägret är beläget c. 45 kilometer norr om Tavastehus på östra sidan av Padasjokivägen, lokatorrutan är KP21ne. Den huvudsakliga logiformen är eget tält eller husvagn och utrymme finns reserverat i tillräcklig mängd. Inneinkvarteringen är begränsad vid det närbelägna Evokeskus, som SRAL även har bokat för lägret. Innelogi kan bokas i början av april från SRAL:s kansli. Mera därom senare.

Planeringen av lägret har redan påbörjats och man har beställt bra väder.

SRAL:s klubbverksamhetsdagar 2013

SRAL:s klubbverksamhetsdagar ordnas i Scandic Hotel i Uleåborg 16-17.2.2013.

Förbundet bekostar i anmälningsordning seminariepaket samt logi åt de 30 först anmälda, i första hand åt en medlem per klubb.

Bindande anmälningar t.o.med 1.2. till adressen kerhotoimikunta & sral punkt fi. Förfrågningar kan riktas till Marko Saloranta, oh2lgw & sral punkt fi eller tel 040 7229507.

Välkommen önskar arrangörerna.

De ungas kommunikationsläger

De ungas kommunikationsläger hålles i Leirisalo på Kimitoön 22.- 24.3.2013. Lägret börjar på fredagen c. Kl. 18 och slutar på söndagen kl. 14:00.

På programmet finns bl.a. Allus, OH1FJK, föredrag "Radioscouting från födseln till vår tid" samt "Schackbox eller den perfekta reseriggen" samt dessutom gör och lär "Antenner del IV" vi gör en 2m dipol till handriggen. Dipolen kommer att kosta c. 10 - 13 euro, så tag med litet kontanter. Heikkis, OH2LH, föredrag är "Radio eller dator" samt "SDR- vad är det?"

Dessutom innehåller programmet radioorientering, radioaktivitet, bastubadande, gemytlig samvaro mm. Någon lägeravgift uppbärs inte, men för bespisningen under lägret uppbärs en 25 euros avgift.

Anmälningar till Allu via emejl: oh1fjk & sral punkt fi eller allan.nurmi & gmail punkt com. Eventuella förfrågningar via telefon 0400 692 440 eller på banden. Anmälningarna önskas t.o.m. 8.3. De anmälda får närmare information om lägret. Välkommen önskar arrangörerna.

Klubbarna meddelar

Kakkosten kerho, OH2AA, meddelar:

På onsdagen 30.1.2013 kl. 19:00 hålles på klubblokalen ett föredrag. Rubriken är "Aseman kauko-ohjaus, miten tein sen". Det är Risto, OH3UU/OH2BCV som berättar om sina erfarenheter och lösningar av att fjärrstyra en radiostation via internet. Klubblokalen finns på adressen Kassörsgatan 4A 118, 0052 HELSINGFORS. Man bjuder på kaffe och bulla. Välkommen önskar OH2AA:s styrelse.

OH1AJ:s årsmöte

Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, stadgeenliga årsmöte hålls på klubben tisdagen 5.2.2013 kl.18:00. Adressen är Båtsmansvägen 2, Åbo. Kaffeservering. Välkommen önskar styrelsen.

Februari föredrag på OH2AP

Klubbföredraget i februari är om DX-lyssning. Jarmo Salmi, OH2GJL, berättar om "Aihkiniemen DX-kuunteluasema - Suomen suurin radioasema".

Tidpunkten är torsdagen 14.2.2013 kl. 18 och platsen är den traditionella möteslokalen på Torpantie 7A Järvenpää. Kaffeservering.

OH3NE:s årsmöte

Tampereen Radioamatöörit ry:s årsmöte hålls den sista måndagen i februari den 25.2.2013 kl. 18 på Pyynikki utsiktstorn, d.v.s. klubblokalen därvid. Adressen är Näkötornintie 20. Vid mötet behandlas de stadgeenliga ärendena. Kaffeservering utlovas.

Bemärkelsedagar

85 år
04.02. Wiio Osmo, OH2TK

80 år
03.02. Vanninen Martti, OH2SS

70 år

27.01. Anttila Reino, OH2FRD / OH2-1212
30.01. Lavikainen Eero, OH7NOW
30.01. Fors Harald, OH6NYZ
02.02. Keskinen Reijo, OH3MJT
04.02. Uotila Pentti, OH1VT

60 år

27.01. Ahola Pekka, OH3CJ
04.02. Piirainen Risto, OH8AZC

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

ITE-evenemanget den 31.3.2013

Kangasalan Radiokerho, OH3ABN, anordnar nästa ITE-evenemang söndagen 31.3.2013 kl. 11 - 13 Finsk tid.

Detta gladlynta evenemang har som ändamål att uppmuntra amatörerna till självbygge och att hålla kontakter med egenhändigt gjorda apparater. Vid evenemanget fogar ITE-stationerna bokstaven /I till sitt anrop, t.ex. OH3ABN/I.

Samtliga radioamatörer oavsett utrustningens art är välkomna att delta.

I år utlottas priser bland alla de stationer som deltagit och skickat in sina stationsdata.

Studera till radioamatör på nätet

Kurser som behandlar K- samt T1-modulerna börjar i januari på nätet. På kurserna lär man frågebankens olika ämneshelheter en i sänder, varför det är möjligt att komma med även mitt i kursen och studera de moduler man missat på följande kurs. Kurser hålles i början av året samt på våren och hösten. Mera info på SRAL:s hemsidor.

Två radioamatörkurser börjar i Lahtis

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, anordnar i februari två radioamatörkurser. Den första hålles tisdagar 19.2. - 29.4. kl. 18:00 - 21:00. Den andra kursen blir under sportlovsveckan 25.2. - 1.3.2013 dagligen kl. 10:00 - 16:00. Man börjar kursen med en presentation av radioamatörhobbyn.

Kurserna är identiska till innehållet och eleverna kan tillgodogöra sig bägge kurserna utan problem. Intensivkursen är ägnad för samtliga intresserade, men speciellt för dem som har vintersemester. Kurserna går av stapeln i klubbutrymmena på Radiobacken. Seppo, OH2TO; Raimo, OH3RV och Jari, OH2BU, fungerar som lärare.

Allt läromateria kan laddas ner på klubbens hemsidor www.oh3ac.fi/ra-kurssi. Materialet är interaktivt och möjliggör även tillträde till frågebanken. Materialet lämpar sig för självstudier, så en eller två gångers frånvaro från kursen är inget hinder.

Anmälningar och förfrågningar till Seppo Murtomaa, OH2TO, tel. 0400 713 545 Eller med e-post till oh3aclahti & gmail punkt com.

Radioamatörkurs i Jyväskylä

Keski-Suomen Radioamatöörit ry.,OH6AD, anordnar en radioamatörkurs torsdagskvällar börjandes 14.2. kl. 18:00. Kursen hålls i klubbutrymmena på Jyväskylän Monitoimitalo, Kuntoportti 3. Man kan anmäla sig till kursen t.o.m. den 7. Februari med en blankett på klubbens websidor på adressen www.oh6ad.fi/ilmoittaudu. Mera information av Jouni, OH6FYX, tel. 040 744 8043 eller oh6fyx & sral punkt fi.

Text-TV clustern fungerar igen

Text-TV clustern har reparerats. Tack går till YLE och de som upprätthåller DX Summit.

Kontestevenemang i Helsingfors 31.1. samt 1.2.

Välkommen med på tävlingsklubbarnas möte som anordnas av CCF på Viking Lines Mariella den 1. Februari kl. 11:00. Det intressanta programmet hittar du på CCF:s eller OHDXF:s websidor. Föredragshållare är Nigel, G3TXF samt RW4WM, som upprätthåller den populära websidan cqcontest.ru samt vår SAC kontaktperson Kim, OH6KZP.

Anmälning sker genom att fylla i en kryssningsanmälningsblankett på nämnda sida. Deltagaravgiften är 30 euro med lunch och 14 euro utan. Summan bör inbetalas på det i formuläret nämnda bankkontot.

På torsdag kväll den 31.1 kl. 19 anordnas i Hotell Grand Marinas bar en tillställning där personer som inte deltar i kryssningen har tillfälle att bekanta sig med de utländska gästerna.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ 160-Meter Contest, REF Contest, BARTG RTTY Sprint, UBA DX Contest, SPAR Winter Field Day samt WAB 1.8 MHz Phone och Classic Exchange.

Nästa onsdag 30.1. står QRP Fox Hunt i turen. Nästa fredag 1.2. körs QRP Fox Hunt och NCCC Sprint Ladder.

Nästa veckoslut tävlas 10-10 International Winter Contest och EPC WW DX Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 3 februari kl. 1500 finsk tid från OH6A i Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB