Svensk bulletin 04/2013

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1304S
Kanslibulletin 4/13 2.2.2013

INNEHÅLL

Styrelsens frågetimme i februari
SRAL:s Vårdagar 2013
Premier delas ut på Vårmötet
Medlemmarnas motioner till SRAL:s vårmöte
De ungas kommunikationsläger
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Internationella Radioamatördagen
Radiopryldag på SyväHuissi
Sökes arrangör för Sommarlägret 2014
Två radioamatörkurser börjar i Lahtis
Radioamatörkurs i Jyväskylä
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme i februari

Februari frågetimme hålls undantagsvis den andra lördagen i februari.
Alltså den 9.2.2013 kl. 14:00 Finsk tid. Frekvensen är 3685 kHz.

Frågetimmen börjar med att de närvarande styrelsemedlemmarna anmäler sig, Varefter man kan ställa frågor till dem. Frågor kan även skickas i förväg till förbundets kansli, ordföranden eller medlemmarna t.ex. på adressen kyselytunti & sral punkt fi

SRAL:s Vårdag 2013

SRAL:s Vårdag 2013 hålles i Riihimäki lördagen 20.4.2013. Dagarna arrangeras av Riihimäen kolmoset ry, OH3AD.

Platsen är Hyria, den samma där även Vårdagarna 2012 hölls. Adressen är Sakonkatu 1, Riihimäki. Mer information kommer via vårens bulletiner och tidningen Radioamatööri.

SRAL:s premier delas ut på vårmötet

Vid SRAL:s vårmöte som hålls 20.4.2013 delas förbundets premier ut. Förslag till pristagare skall ställas till styrelsens förfogande t.o.med 28.2.2013, antingen via e-post hallitus & sral punkt fi eller per brev till adressen SRAL, styrelsen, PB44, 00441 HELSINGFORS.

Premierna är följande:

Jäämaas pris
Beviljas för förtjänstfullt befrämjande av Förbundets verksamhet.

Koponens pris
Beviljas för exemplarisk operation på banden.

Lindells pris
Beviljas för befrämjandet av tekniken

Arvo Laros pris
Beviljas för befrämjandet av klubbverksamheten

Årets elementärklassist
Beviljas åt aktiv medlem som innehar elementär klass behörighet och som uppfört sig exemplariskt på banden.

Specialpris för skolningsverksamheten
Beviljas åt lärare eller annan person som förtjänstfullt befrämjat skolningsverksamheten.

Specialpris för tävlingsverksamheten
Beviljas åt framgångsrik tävlare eller person som befrämjat tävlingsverksamheten.

Årets telegrafist
Beviljas åt aktiv telegrafist eller person som befrämjat telegrafin.

Förbundets hederstecken
Beviljas åt person som utmärkt sig särskilt.

Förbundets förtjänsttecken i silver
Beviljas för långvarig förtjänstfull verksamhet inom Förbundet.

En lista över beviljade premier finns till påseende på SRAL:s hemsidor på adressen http://www.sral.fi/sral/tunnustuspalkinnot.html. Listan kan innehålla fel, speciellt gällande tecken för klubbverksamhet. Man kan anmäla korrigeringar och tillägg till adressen webmaster & sral punkt fi eller genom att ringa till kansliet.

Medlemmarnas motioner till vårmötet

Förbundets vårmöte hålles i Riihimäki 20.4.2013. Skriftliga motioner till vårmötet bör ställas styrelsen tillhanda senast två månader före mötet på adressen SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS. Tilläggsinfo finns i SRAL:s stadgar, paragraf 14. Stadgarna finns bl.a. i OH-förteckningen och på SRAL:s hemsidor. Vid behov kan de även erhållas från förbundets kansli.

De ungas kommunikationsläger

De ungas kommunikationsläger hålles i Leirisalo på Kimitoön 22.- 24.3.2013. Lägret börjar på fredagen c. Kl. 18 och slutar på söndagen kl. 14:00.

På programmet finns bl.a. Allus, OH1FJK, föredrag "Radioscouting från födseln till vår tid" samt "Schackbox eller den perfekta reseriggen" samt dessutom gör och lär "Antenner del IV" vi gör en 2m dipol till handriggen. Dipolen kommer att kosta c. 10 - 13 euro, så tag med litet kontanter. Heikkis, OH2LH, föredrag är "Radio eller dator" samt "SDR- vad är det?"

Dessutom innehåller programmet radioorientering, radioaktivitet, bastubadande, gemytlig samvaro mm. Någon lägeravgift uppbärs inte, men för bespisningen under lägret uppbärs en 25 euros avgift.

Anmälningar till Allu via emejl: oh1fjk & sral punkt fi eller allan.nurmi & gmail punkt com. Eventuella förfrågningar via telefon 0400 692 440 eller på banden. Anmälningarna önskas t.o.m. 8.3. De anmälda får närmare information om lägret.

Välkommen önskar arrangörerna.

Klubbarna meddelar

OH1AJ:s årsmöte

Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, stadgeenliga årsmöte hålls på klubben tisdagen 5.2.2013 kl.18:00. Adressen är Båtsmansvägen 2, Åbo. Kaffeservering. Välkommen önskar styrelsen.

OH3AA:s årsmöte

Hämeenlinnan radioamatöörit ry, OH3AA, håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubben 10.2.2013 kl. 13:00. Styrelsen önskar alla medlemmar välkomna.

Februari föredrag på OH2AP

Klubbföredraget i februari är om DX-lyssning. Jarmo Salmi, OH2GJL, berättar om "Aihkiniemen DX-kuunteluasema - Suomen suurin radioasema". Tidpunkten är torsdagen 14.2.2013 kl. 18 och platsen är den traditionella möteslokalen på Torpantie 7A Järvenpää. Kaffeservering.

OH9AB:s årsmöte

Napapiirin yhdeksiköt ry. OH9AB, håller sitt årsmöte 17.2.2013 kl. 10 - 14 i Santa's Technology Park. Adressen är Teknotie 14, 96930 Napapiiri, Rovaniemi. Mötet behandlar de stadgeenliga ärendena samt riktlinjerna för kommande verksamhet. OH9AB bjuder på kaffe och bulla. Välkommen.

OH3NE:s årsmöte

Tampereen Radioamatöörit ry:s årsmöte hålls den sista måndagen i februari den 25.2.2013 kl. 18 på Pyynikki utsiktstorn, d.v.s. klubblokalen därvid. Adressen är Näkötornintie 20. Vid mötet behandlas de stadgeenliga ärendena. Kaffeservering utlovas.

Bemärkelsedagar

85 år
04.02. Wiio Osmo, OH2TK

80 år
03.02. Vanninen Martti, OH2SS

70 år

02.02. Keskinen Reijo, OH3MJT
04.02. Uotila Pentti, OH1VT
09.02. Korjus Kalervo, OH2CX

60 vuotta
04.02. Piirainen Risto, OH8AZC
07.02. Pasuri Olli, OH6BA

50 vuotta
08.02. Pollari Tapani, OH6LOP
11.02. Varheenmaa Ilkka, OH1KSD

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Internationella radioamatördagen

Den internationella radioamatördagen infaller 18.4.2013. Man firar dagen till ära av grundandet av internationella radioamatörunionen IARU. IARU grundades år 1925.

Dagens tema i år är: "Radioamatörverksamheten uppnår kriskommunikationens andra århundrade." Temat syftar på det att radioamatörerna redan i ett århundrade har hjälpt till vid olika katastrofer. År 1913 dokumenterades det första tillfället då radioamatörerna hjälpte till med att erbjuda radiokontakter i samband med en våldsam översvämning i USA:s Mellanväst.

Den internationella radioamatördagen erbjuder igen ett ypperligt tillfälle att göra vår hobby känd, t.ex. genom att hålla öppna dörrar vid klubbarna eller ha förevisningar.

Radiopryldagen på SyväHuissi

Radiohullut arrangerar en vintrig pryldag 2.3.2013 kl. 12 - 16. Kom med och sälj dina överloppsprylar till lopptorget som är gratis för privatpersoner.

Huissi Idrottshus har rikligt med plats för många försäljningsbord i den rymliga salen. Parkeringsplatsen rymmer även många släp och bakluckor för försäljning. Adressen är Vaasantie 1081, 61350 Huissi. På platsen finns en buffet där man kan kila in på kaffe eller bulla. Välkommen från när och fjärran.

Sökes arrangör för sommarlägret 2014

Man söker alltså arrangör för år 2014 sommarläger. Sommarlägret hålles inom juli månad, någon noggrannare tidsgräns finns inte. Lägret varar i fyra dagar (torsdag - söndag). Om programmet kan arrangören bestämma fritt. I allmänhet är de egentliga programdagarna fredag och lördag. Ofta har man haft bl.a. ett lopptorg.

Är din klubb intresserad av att arrangera sommarlägret? Anhållan bör skickas till adressen hallitus & sral punkt fi eller till adressen Finlands Radioamatörförbund, PB 44 , 00441 HELSINGFORS. Ansökningstiden utgår 31.5.2013.

Två radioamatörkurser börjar i Lahtis

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, anordnar i februari två radioamatörkurser. Den första hålles tisdagar 19.2. - 29.4. kl. 18:00 - 21:00. Den andra kursen blir under sportlovsveckan 25.2. - 1.3.2013 dagligen kl. 10:00 - 16:00. Man börjar kursen med en presentation av radioamatörhobbyn.

Kurserna är identiska till innehållet och eleverna kan tillgodogöra sig bägge kurserna utan problem. Intensivkursen är ägnad för samtliga intresserade, men speciellt för dem som har vintersemester. Kurserna går av stapeln i klubbutrymmena på Radiobacken. Seppo, OH2TO; Raimo, OH3RV och Jari, OH2BU, fungerar som lärare.

Allt läromateria kan laddas ner på klubbens hemsidor www.oh3ac.fi/ra-kurssi. Materialet är interaktivt och möjliggör även tillträde till frågebanken. Materialet lämpar sig för självstudier, så en eller två gångers frånvaro från kursen är inget hinder.

Anmälningar och förfrågningar till Seppo Murtomaa, OH2TO, tel. 0400 713 545 Eller med e-post till oh3aclahti & gmail punkt com.

Radioamatörkurs i Jyväskylä

Keski-Suomen Radioamatöörit ry.,OH6AD, anordnar en radioamatörkurs torsdagskvällar börjandes 14.2. kl. 18:00. Kursen hålls i klubbutrymmena på Jyväskylän Monitoimitalo, Kuntoportti 3. Man kan anmäla sig till kursen t.o.m. den 7. Februari med en blankett på klubbens websidor på adressen www.oh6ad.fi/ilmoittaudu. Mera information av Jouni, OH6FYX, tel. 040 744 8043 eller oh6fyx & sral punkt fi.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SRAL:s peruskilpailu, Triathlon DX Contest, 10-10 International Winter Contest, Black Sea Cup International, FYBO Winter QRP Sprint, AGCW Straight Key Party, Mexico RTTY International Contest, North American Sprint och EPC WW DX Contest.

Nästa måndag 4.2. står RSGB 80m Club Championship i turen. Nästa tisdag 5.2. körs NAC VHF och ARS Spartan Sprint. Nästa onsdag 6.2. tävlas QRP Fox Hunt. Nästa torsdag 7.2. körs NAC 10 m ja Nästa fredag 8.2. QRP Fox Hunt samt NCCC Sprint Ladder.

Nästa veckoslut tävlas CQ WW RTTY WPX Contest, SARL Field Day Contest, YLRL YL-OM Contest, YL-ISSB QSO Party, Dutch PACC Contest, Asia-Pacific Spring Sprint, KCJ Topband Contest, OMISS QSO Party, FISTS Winter Sprint, RSGB 1st 1.8 MHz Contest och AWA Amplitude Modulation QSO Party.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 10 februari kl. 1500 finsk tid från OH6A i Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB