Svensk bulletin 07/2013

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1307S
Kanslibulletin 7/13 23.2.2013

INNEHÅLL

Styrelsens frågetimme 2.3.
SRAL:s vårdag 2013
Förslag till mottagare av premier bör lämnas in före 28.2.2013
Silent key
De ungas kommunikationsläger - anmäl dig före 8.3
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radiopryldag på SyväHuissi
Ansökan om ordnande rättigheter till Höstdagarna 2013
Lärotimmar från radioamatörkurs på video
Sportlovsveckans intensivkurs börjar i Lahtis inkommande måndag 25.2
Tävlingsnyheter
Även 4 m till tävlingen för längsta QSO 2012
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme 2.3.

Nästa veckas lördag 2.3 hålls styrelsens frågetimme. Frågetimmen börjar kl.
14.00 finsk tid och avslutas 15.00 finsk tid. Frekvensen är den gamla
bekanta 3685 kHz.

I början av frågetimmen anmäler sig styrelsemedlemmarna närvarande,
varefter man kan ställa dem frågor. Frågor kan även sändas på förhand till
förbundets kansli, ordföranden eller styrelsemedlemmen, bl.a. på adressen
kyselytunti & sral.fi.

SRAL:s vårdag 2013

SRAL:s Vårdag 2013 hålls i Riihimäki lördagen 20.4.2013. Dagarna arrangeras
av Riihimäen kolmoset ry, OH3AD.

Platsen är Hyria, den samma där även Vårdagarna 2012 hölls. Adressen är
Sakonkatu 1, Riihimäki och läroanstalten finns i hörnet av Sakonkatu och
Arjavirrankatu. Bilparkering och rutten till läroanstalten har märkts ut
med SRAL-märken.

Dörrarna till vårdagsevenemanget öppnas på morgonen kl. 09.00 och
programmet börjar kl. 10.00. Programmet innehåller intressanta
föreläsningar och forum om traditionella delområden av
radioamatörverksamheten samt några specialföreläsningar. Ett mer specifikt
program publiceras närmare evenemanget i aprilnumret av tidningen
Radioamatööri, i bulletinen och på OH3AD:s webbplats.

I vårdagsevenemanget ordnas även det traditionella varulotteriet "I
Räyskälä sommarlägrets anda". Priserna är bl.a. riggar, prylar med
radioamatöranknytning osv. Vårdagen vid läroanstalten avslutas med SRAL
rf:s stadgeenliga vårmöte klockan 16.00.

Under evenemanget säljs kaffe, andra drycker och lunch. Efter evenemanget
finns det möjlighet till en gemensam kvällsmåltid, "Ham Dinner", fr.o.m. ca
18.30.

Det ombeds att företag som önskar försäljnings- och utställningsplatser
under vårdagen å det snaraste kontaktar Jorma Heinonen, OH3EX per e-post
oh3ex ät sral punkt fi eller per telefon 045 634 2809.

Som kontaktperson för den anordnande organisationen fungerar ordförande för
OH3AD, Marko Saarela OH2LRD, e-post oh2lrd & sral.fi, telefon 040 587 2531.

Deltagaravgifterna för vårdagen är i traditionell egentliga tavastländsk
anda skäliga:
– vuxna 5 euro
– par 7 euro
– under 18 åringar gratis.

För långvga gäster finns inkvartering i Riihimäki i två hotell nära
varandra i centrumområdet samt i Lempivaara lägerområde som finns i stadens
omedelbara närhet. Mer information fås från SRAL:S webbplats och från
marsnumret av tidningen Radioamatööri.

Vårdagens lopptorg

Under vårdagen fungerar åter ett gratis lopptorg som verkställs av OH3AD.
Lopptorgsmaterial med radioamatöranknytning bör märkas med en papperslapp,
där det finns information om försäljaren, beskrivning av produktne och
pris. Lopptorgsövervakarna tar pris för prylarna vid kassan och vid dagens
slut kan försäljaren hämta sina pengar och osålda produkter från
övervakarna. Försäljningslappar för lopptorget kan skrivas ut via OH3AD:S
webbplats före evenemanget.

Trots övervakning innehas ansvar för produkter som säljs i t.ex. fall av
försvinnande eller att de går sönder av den försäljare som satt produkten
till försäljning, inte av anordnaren av vårdagen.

Frågor som berör lopptorget besvaras å Riihimäen kolmosets vägnar av Jukka
Tamminen, OH3OJ (e-post oh3oj ät sral punkt fi) och Kai Piho, OH3GLY
(oh3gly ät sral punkt fi).

Välkomna till vårdagen.

Förslag till mottagare av premier bör lämnas in före 28.2.2013

Vid SRAL:s vårmöte som hålls 20.4.2013 delas förbundets premier ut. En
lista över premier kan ses på SRAL:s webbplats, OH-katalogen eller
februarinumret av tidningen Radioamatööri.

Förslag till pristagare skall ställas till styrelsens förfogande t.o.m.
28.2.2013, antingen via e-post hallitus & sral punkt fi eller per brev till
adressen SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

En lista över beviljade premier kan ses på SRAL:s webbplats på adressen
http://www.sral.fi/sral/tunnustuspalkinnot.html.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår hedersordförande Osmo A. Wiio, OH2TK,
har lämnat oss. Vi hedrar Osmos minne med en stunds tystnad.

De ungas kommunikationsläger - änmäl dig före 8.3

SRAL ordnar de ungas kommunikationsläger hålls i Leirisalo på Kimitoön 22 -
24.3.2013. Lägret börjar på fredag kväll. Mer information från SRAL:s
webbplats under aktualiteter (ajankohtaista).

Lägret leds av "Allu", Allan Nurmi, OH1FJK. Anmälningar till Allu per
e-post oh1fjk & sral.fi före 8.3. Förfrågningar per telefon från nummer 0400
692 440. De som anmält sig blir tillsända mer specifika instruktioner för
lägret. Välkomna!

Klubbarna meddelar

OH7AI:s årsmöte

Iisalmen Radiokerho ry, OH7AI, håller sitt stadgeenliga årsmöte vid klubben
24.2.2013 kl 14.00. Välkomna önskar direktionen.

OH3NE:s årsmöte

Tampereen Radioamatöörit ry:s årsmöte hålls den sista måndagen i februari
den 25.2.2013 kl. 18 på Pyynikki utsiktstorn, d.v.s. klubblokalen därvid.
Adressen är Näkötornintie 20. Vid mötet behandlas de stadgeenliga ärendena.
Kaffeservering utlovas.

OH3AC:s årsmöte

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC; årsmöte 25.2 kl. 18.30

Klubbens vårmöte, eller s.k. bokslutsmöte hålls på måndagen 25.2. kl. 18.30
i klubbens utrymmen på Radiobacken. Under mötet behandlas
verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2012.

Ett utkast till verksamhetsberättelsen samt arbetsordningen för mötet finns
att läsas på klubbens webbsidor www.oh3ac.fi. Man kan även delta i mötet
genom fjärrkontakt (Skype, telefon) eller med fullmakt.

Även andra intresserade i radioamatörverksamhet är välkomna att delta i
mötet.

OH1AA:s årsmöte

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sitt årsmöte tosdagen 28.2.2013 kl.
18.30. Adressen är Stålarmsgatan 3, dvs utrymmena för OH1AAA. I årsmötet
behandlas de stadgeenliga ärendena. Kaffe och bulla. Välkomna!!

73 direktionen de OH1AA

OH2AP:s årsmöte

OH2AP håller årsmöte torsdagen 28.2.2013 kl. 18 på den redan bekanta
årsmötesplatsen, dvs hemma hos Olli Kumpulaisen, OH2OW, vid adressen
Torpantie 7 A, Träskända. Förutom de normala årsmötesärendena och -valen
fattas beslut om ändring av föreningens stadgar (andra behandlingen).
Årsmöteskaffe erbjuds. Välkommen!

OH5AE:s årsmöte

Elimäen Radioamatöörikerho ry håller sitt årsmöte i klubbutrymmena i
Elimäen Haukkavuori lördagen 2.3.2013 fr.o.m. kl. 14.00. De stadgeenliga
årsmötesärendena behandlas. Välkomna.

OH9AA:s årsmöte

Kemin Yhdeksiköt ry håller sitt årsmöte i Pruntsi tisdagen 5.3.2013 klockan
18.00. Adressen är Kauppakatu 28, Kemi. Välkomna.

NukkuMattis årsmöte

Yle Amateurs, OH2NM/OH2YLE, håller sitt årsmöte i Bastustugan i Böle
socialhus torsdagen 7.3.2013 kl. 16.00. Sedvanliga mötesärenden, bastu,
mindre tilltugg och snack utlovas och därtill utlovar Risto, OH3UU, berätta
om PicAxe-programmering och Jukka, OH2GF, berättar kortfattat om
Rundradions kortvågsverksamhet. Välkomna.

OH4AC:s årsmöte

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry, OH4AC, håller sitt årsmöte vid klubben i
Mikkeli på adressen Raviradantie 4-6, 12.3.2013 kl. 18.30. De stadgeenliga
ärendena behandlas. Kaffe och vetebaserat serveras fr.o.m. kl. 18.00.
Välkommen!

Styrelsen

Bemärkelsedagar

85 år

01.03. Eero Luomala, OH6-140

70 år

01.03. Raimo Honkaniemi, OH6OH
02.03. Vilho Hiilesmaa, OH2MM / OH0MM
03.03. Matti Nikkilä, OH3NWU

60 år

23.02. Espo Markku, OH5WU
26.02. Haka Pentti, OH2TC
28.02. Hohtola Matti, OH7SV

50 år

24.02. Lahtivirta Heikki, OH2LH/OH2BSH

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radiopryldag på SyväHuissi

Radiohullut arrangerar en vintrig pryldag 2.3.2013 kl. 12 - 16. Kom med och
sälj dina överloppsprylar till lopptorget som är gratis för privatpersoner.

Huissi Idrottshus har rikligt med plats för många försäljningsbord i den
rymliga salen. Parkeringsplatsen rymmer även många släp och bakluckor för
försäljning. Adressen är Vaasantie 1081, 61350 Huissi. På platsen finns en
buffet där man kan kila in på kaffe eller bulla. Välkommen från när och
fjärran.

Ansökan om anordnanderättigheter för Höstdagarna 2013

Finlands Radioamatörförbund håller sitt stadgeenliga höstmöte 16.11.2013.
För evenemanget söks en anordnare. Det finns möjlihet att ordna höstdagar i
samband med höstmötet. Under detta kan det t.ex. förekomma föreläsningar,
träffar och eventuellt lopptorg. Programmet är fritt att ordnas av
anordnaren.

Är din klubb intresserad av att ordna höstdagarna? Ansökningar för
rättigheterna att anordna höstdagarna kan sändas till adressen
hallitus & sral.fi eller Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441
HELSINGFORS. Ansökningstiden går ut 31.3.2013.

Lärotimmar från radioamatörkurs på video

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA, och Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD,
ordnade en radioamatörkurs under hösten 2012. Kursen innehöll ärenden för
K- och T1-modulerna. Lärotimmarna finns nu att ses på YouTube. De filmades
in av Juhani Lehtosaari, OH2MD.

Sammanlagt är videorna 10 timmar och 1 minut (K-modulen 5 timmar 12 minuter
och T1-modulen 4 timmar 49 minuter). Det finns en länkt till videorna från
SRAL:s webbplats huvudsida, www.sral.fi.

Sportlovsveckans intensivkurs börjar i Lahtis inkommande måndag 25.2

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, ordnar en intensivkurs under
sportlovsveckan som inleds nu på måndag 25.2 vid Radiobacken kl. 10.00.
Kursen fortsätter hela veckan dagligen kl. 10-16. Det finns redan åtta
anmälningar ändra från Esbo och Helsingfors, men fler rymms ännu med!

Vårens kvällskurs började förra tisdagen kl. 19.00 och fortsätter på
tisdagkvällar fram till april. Även till denna kurs hinner man med galant!
Under bägge kurser ordnas den mängd examina som behövs.

Utbildningsmaterial, läroplaner och ytterligare information finns på
webbsidorna www.oh3ac.fi/ra-kurssi. Som lärare för kursen fungerar Seppo,
OH2TO; Raimo, OH3RV och Jari, OH2BU. Anmälningar och förfrågningar antingen
till Seppo Murtomaa, OH2TO, tfn 0400 713 545 eller per e-post till
oh3aclahti & gmail.com.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ 160-Meter Contest, REF Contest, SARL Youth Day
Sprint, UBA DX Contest, North American QSO Party, High Speed Club CW
Contest och SARL Digital Contest.

Nästa måndag 25.2 står CQC Winter QSO Sprint i tur och på tisdag 26.2 NAC
2,3 GHz + up. På onsdagen 27.2 tävlas QRP Fox Hunt. CWops Mini-CWT Test
tävlas på onsdag och torsdag 27 och 28.2. På fredag 1.3 står QRP Fox Hunt i
tur.

Nästa veckoslut tävlas ARRL International DX Contest.

Även 4 m med i tävlingen för längsta QSO 2012

Den årliga tävlingen för det längsta QSO:et har nu fått en fyra meters
klass. I tävlingen för år 2012 tas kontakter från fyra meter med som egen
klass. Kontakter för alla band kan undantagsvis anmälas till tävlingen för
2012 fram till slutet av mars. Reglerna för tävlingen finns på SRAL:s
webbsidor i samband med VHF-tävlingskalendern.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka söndagen den 3 mars klockan 1500 finsk tid
från från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX