Svensk bulletin 09/2013

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1309S
Kanslibulletin 9/13 9.3.2013

INNEHÅLL

SRAL:s vårdag 2013
SRAL:s sommarläger 2013
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Ansökan för rättigheterna att ordna höstdagarna 2013
En anordnare till FM-tävlingarna i radioorientering 2013 sökes
ITE-evenemang 31.3.2013
T2-preppkurs börjar i Lahtis ti 12.3. kl. 18.00
Tävlingsnyheter
6 m Maraton
Även 4 m i tävlingen för längsta QSO år 2012
YL Cup 2013
Nästa bulletin

SRAL:n Kevätpäivä 2013

SRAL:s Vårdag 2013 hålls i Riihimäki lördagen 20.4.2013. Dagarna arrangeras av Riihimäen kolmoset ry, OH3AD.

Platsen är Hyria, den samma där även Vårdagarna 2012 hölls. Adressen är Sakonkatu 1, Riihimäki och läroanstalten finns i hörnet av Sakonkatu och Arjavirrankatu. Bilparkering och rutten till läroanstalten har märkts ut med SRAL-märken.

Dörrarna till vårdagsevenemanget öppnas på morgonen kl. 09.00 och programmet börjar kl. 10.00. Programmet innehåller intressanta föreläsningar och forum om traditionella delområden av radioamatörverksamheten samt några specialföreläsningar. Ett mer specifikt program publiceras närmare evenemanget i aprilnumret av tidningen Radioamatööri, i bulletinen och på OH3AD:s webbplats.

Det ombeds att företag som önskar försäljnings- och utställningsplatser under vårdagen å det snaraste kontaktar Jorma Heinonen, OH3EX per e-post oh3ex ät sral punkt fi eller per telefon 045 634 2809.

Som kontaktperson för den anordnande organisationen fungerar ordförande för OH3AD, Marko Saarela OH2LRD, e-post oh2lrd & sral punkt fi, telefon 040 587 2531.

För långväga gäster finns inkvartering i Riihimäki i två hotell nära varandra i centrumområdet samt i Lempivaara lägerområde som finns i stadens omedelbara närhet. Mer information fås från SRAL:S webbplats och från marsnumret av tidningen Radioamatööri.

Vårdagens lopptorg

Under vårdagen fungerar åter ett gratis lopptorg som verkställs av OH3AD. Lopptorgsmaterial med radioamatöranknytning bör märkas med en papperslapp, där det finns information om försäljaren, beskrivning av produktne och pris. Lopptorgsövervakarna tar pris för prylarna vid kassan och vid dagens slut kan försäljaren hämta sina pengar och osålda produkter från övervakarna. Försäljningslappar för lopptorget kan skrivas ut via OH3AD:S webbplats före evenemanget.

Trots övervakning innehas ansvar för produkter som säljs i t.ex. fall av försvinnande eller att de går sönder av den försäljare som satt produkten till försäljning, inte av anordnaren av vårdagen.

Frågor som berör lopptorget besvaras å Riihimäen kolmosets vägnar av Jukka Tamminen, OH3OJ (e-post oh3oj ät sral punkt fi) och Kai Piho, OH3GLY (oh3gly ät sral punkt fi).

Välkomna till vårdagen.

SRAL:s sommarläger 2013

SRAL:s sommarläger, EvoHami 2013 ordnas i Lammi i Tavastehus 11-14.7.2013. Adressen till lägret är Saukonojantie 44, Tavastehus 16970 EVO (tidigare Lammi), ETRS89 geografiska koordinater (~WGS84): 61° 12.3'N, 25° 7.233'E [Läses 61 grader, 12 komma 3 minuter nordlig bredd. 25 grader, 7 komma 233 minuter östlig längd.] Lägret hålls i rutan KP21NE.

Området finns beläget 45 kilometer från Tavastehus mot Padasjoki. Lägerområdet är torr och grusbaserad mo, ett näs mellan Pitkänniemenjärvi och Ylisen Rautjärvi.

Man får åka bil längs vägarna, men bilföre i terräng är inte tillåtet. På lägerområdet finns två borrbrunnar, i vilka det finns drickdugligt vatten och därtill finns två insjöar där man kan simma. Det finns flera lägereldsplatser och en täckt lägereldsplats, som är tillgänglig för rullstolsbundna. Under i eldplatsen under taket är det tillåtet att göra upp öppen eld, även under de tider skogsbrandsvarning gäller.

Det finns tillräcklig med utrymme även för större tält och husvagnar samt vindskydd. Det är förbjudet att slå läger vid simstranden! Anordnaren kommer att lägga upp halvplutonstält, därifrån de som inte själv vill eller orkar sätta upp egna tält kan reservera inkvartering.

En kilometer från lägerområdet finns Evocentret, därifrån man kan boka inkvartering inomhus i två personers rum. Bokningstiden börjar 29.4 och bokningarna görs till SRAL:s kansli. Kapacitet finns för ungefär 80 personer. Inkvarteringsutrymmena i Evocentret är främst riktat åt de personer som pg.a. hälsoskäl inte kan slå upp läger på det egentliga lägerområdet.

Bespisning ordnas i ett fältkök. Det finns inga vattenklosetter på området, men däremot finns det tillräckligt med utedass, även ett invalidutedass. För elanvändning debiteras en separat elavgift.

Användning av aggregat rekommenderas inte p.g.a. störande ljud.

Programmet kommer att vara utomhusbaserat. Radioorientering utlovas, likaså metning, lägereldar med plättstekning osv. På lägret kommer det att finnas HF- och VHF-stationer. Radio Hami kommer att sända program under lägret. Lopptorg ordnas. SRAL:s materialförsäljning samt kommersiella aktörer kommer att finnas på plats.

Mer information om lägret kommer i bulletinerna och de kommande numren av tidningen Radioamatööri.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Pertti Malinen, OH2KBS, och Martti Sukanen, OH5NY har lämnat oss.

Vi hedrar Perttis och Marttis minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Besök vid Päijät-Tavastlands räddningsverks regionledningscentral

Räddningschefen i Päijät-Tavastland området, Veli-Pekka OH3VP har bjudit in de intresserade till att besöka räddningsverkets regionledningsledntar i Mustakallio i Lahtis 11.3 kl. 17.45 - 22.00. I regionledningscentralen får vi en kort presentation om räddningsverket och vi kan bl.a. bekanta oss med det utrymme där som har reserverats för Lahden Radioamatöörikerho ry och radioamatörstationen.

Du kan läsa inbjudan och programmet under evenemanget från länken http://www.oh3ac.fi/OH3AC%20vierailu.pdf. MEr information och specifikationer finns inom kort på klubbens webbsidor.

OH4AC:s årsmöte

Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry, OH4AC, håller sitt årsmöte vid klubben i Mikkeli på adressen Raviradantie 4-6, 12.3.2013 kl. 18.30. De stadgeenliga ärendena behandlas. Kaffe och vetebaserat serveras fr.o.m. kl. 18.00. Välkommen önskar styrelsen.

OH5AD:s årsmöte

Haminan Radioamatöörit ry håller sitt årsmöte tisdagen den 19.3.2013 kl. 18.30 i klubbutrymmena i Kokkokallio. De stadgeenliga årsmötesärendena behandlas. Medlemmarnas motioner och andra ärenden som skall framföras ombeds sändas till styrelsen före mötet. Välkomna.

RATS:s årsmöte

Radioamatööritekniikan seura, RATS ry, OH2NXX, håller sitt årsmöte 23.3.2012 kl. 14.00 i byråcentret Keilasatama i Esbo. Adressen är Keilasatama 5, 02150 Esbo. De stadgeenliga ärendena behandlas och kaffeservering ordnas. Välkomna!

Bemärkelsedagar

80 år

10.03. Ossi Seppi, OH2AYA
13.03. Olavi Korkia-Aho, OH2IP

60 år

11.03. Markku Riikonen, OH2DA
12.03. Pekka Tiihonen, OH7AWS

50 år

12.03. Ari Värri, OH5KFP / OH5-6668
13.03. Jukka Salonen, OH3-5148
13.03. Jouko Yli-Sorvari, OH6LDE

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

ITE-evenemang 31.3.2013

Kangasalan Radiokerho, OH3ABN, anordnar följande ITE-evenemang söndagen 31.3.2013 kl. 11-13 Finsk tid. Detta lekfulla evenemang strävar till att uppmuntra till självbygge och operation med egenbyggda apparater. I evenemanget använder ITE-stationerna tecknet /i i slutet av sitt anrop, t.ex. OH3ABN/i.

Samtliga radioamatörer oavsett utrustning är välkomna att delta i evenemanget. I år utlottas priser bland alla ITE-stationer som deltagit och skickat information om sin station.

T2-preppkurs börjar i Lahtis ti 12.3 kl. 18.00

Från elementär till allmän klass eller direkt till allmän klass?

Den till allmän klas beredande T2-preoppkursen vid OH3AC börjar på tisdagen 12.3 kl. 18! Preppkursen är öppen för alla radioamatörer och förutsätter inte medlemskap i klubben.

Preppkurserna hålls på tisdagar kl. 18-21 i klubbens utrymmen på Radiobacken i Lahtis och preppandet fortsätter på tisdagar så länge som de studerande har behov att lära sig hemligheterna i T2-modulen. Under den första preppkursträffen går vi igenom kraven i T2-modulen och sätter oss in i de önskemål som eleverna har genom att gå igenom frågorna i examen för T2-modulen.

Under preppkursen är syftet att inte hålla föreläsningar, eller gå igenom den brokiga mängden i T2-kraven, utan främst sådana ärenden, där de studerande känner sig osäkra. Önskemålet är att de som deltar i kursen själva utreder för sig själv under vilka teman de största felpoängen kommer i T2-övningsmodulen. Övningsprov kan utföras på adressen http://www.ham.fi/tentti/.

Som lärare för preppkursen fungerar Raimo OH3RV och Jaska OH3LV. Som koordinator för kursen fungerar Jari, OH2BU. Det finns redan sex anmälda till preppkursen och de som ännu önskar delta kan anmäla sig per antingen e-post till oh3aclahti & gmail punkt com eller per telefon 0400 503 221. Mer information från klubbens webbplats www.oh3ac.fi.

Ansökan om rättigheterna att anordna höstdagarna 2013

Finlands Radioamatörförbund håller sitt stadgeenliga höstmöte 16.11.2013. För evenemanget söks en anordnare. Det finns möjlihet att ordna höstdagar i samband med höstmötet. Under detta kan det t.ex. förekomma föreläsningar, träffar och eventuellt lopptorg. Programmet är fritt att ordnas av anordnaren.

Är din klubb intresserad av att ordna höstdagarna? Ansökningar för rättigheterna att anordna höstdagarna kan sändas till adressen hallitus & sral punkt fi eller Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS. Ansökningstiden går ut 31.3.2013.

Arrangör för FM-tävlingarna i radioorientering 2013 sökes

I radioorientering tävlar man i 80m och 2m klasserna som två olika tävlingar. Tävlingarna bör arrangeras under maj-juli månader vid lämplig tidpunkt för Er klubb. Vanligen går dessa tvådagars tävlingar av stapeln lördag-söndag. Detta passar utmärkt t.ex. i samband med klubbens veckoslutsläger.

Är din klubb intresserad av att arrangera tävlingarna? Skicka ansökan till adressen oh2jku & sral punkt fi. Ansökningstiden utgår 31.3.2013.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas RSGB Commonwealth Contest, SKCC Weekend Sprintathon, AGCW QRP Contest, UBA Spring Contest, EA PSK63 Contest och North American Sprint.

Nästa tisdag 12.3 står NAC UHF i tur. Nästa onsdag 13.3 tävlas QRP Fox Hunt, RSGB 80m Club Championship och NAQCC EU Monthly Sprint. På onsdag 13.3 och torsdag 14.3 tävlas CWops Mini-CWT Test. På fredag 15.3 står QRP Fox Hunt och NCCC Sprint i tur.

Nästa veckoslut tävlas BARTG HF RTTY Contest, Russian DX Contest, AGCW VHF/UHF Contest, ARL VHF/UHF Analogue/Digital Contest, Feld Hell Sprint, North American Sprint och UBA Spring Contest.

6 m Marathon

Välkomna att delta i det tionde sex meters maratonet. OH3AG ordnar det tionde glädjande sex meters maratonet, och samtidigt för den sista gången. Tävlingen övergår nästa år till att ordnas av britterna (UKSMG). Det är fråga om en aktivitetstävling under sommarkonditionerna på sex meter. Tävlingen inleds 4.5 och avslutas 4.8. "Lockbetet" för leken är en realtida uppföljning. Anmälning och övrig information hittas på adressen http://6m.dy.fi.

Även 4 m i tävlingen för längsta QSO år 2012

Den årliga tävlingen för det längsta QSO:et har nu fått en fyra meters klass. I tävlingen för år 2012 tas kontakter från fyra meter med som egen klass. Kontakter för alla band kan undantagsvis anmälas till tävlingen för 2012 fram till slutet av mars. Reglerna för tävlingen finns på SRAL:s webbsidor i samband med VHF-tävlingskalendern.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 17 mars kl. 15.00 finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX