Svensk bulletin 10/2013

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1310S
Kanslibulletin 10/13 16.3.2013

INNEHÅLL

Kansliet stängt vecka 14
Medlemsintyg finns att fås
Programmet för SRAL:s vårdag har publicerats
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
* Ansökan om rättigheter att anordna höstdagarna 2013 bör sändas före
utgången av mars *
Arrangör för FM-tävlingarna i radioorientering 2013 sökes
ITE-evenemang 31.3.2013
Deltagare till evenemanget Youngsters On The Air sökes
T2-preppkursen fortsätter i Lahtis på tisdag 19.3
Ärende om QSL-kort för OH2-stationer
Tävlingsnyheter
Även 4 m i tävlingen för längsta QSO år 2012
Nästa bulletin

Kansliet stängt vecka 14

SRAL:s kansli är stängt 2-5.4.2013. Då läses inte bulletinen heller.

Medlemsintyg finns att fås

Medlemsintyget från Finlands Radioamatörförbund finns åter att fås. Nya
medlemmar får automatiskt intyget gratis i samband med att de blir
medlemmar. Gamla medlemmar kan bestlla intyget från SRAL:s kansli till
priset fem euro. Medlemsintyget kan beställas per telefon, e-post eller via
beställningsblanketten på SRAL:s webbplats från adressen
http://www.sral.fi/tilaukset/.

Programmet för SRAL:s vårdag har publicerats

SRAL:s vårdag 2013 hålls Riihimäki lördagen den 20.4.2013. Evenemanget
anordnas av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD.

Platsen är Hyria, den samma där även Vårdagarna 2012 hölls. Adressen är
Sakonkatu 1, Riihimäki och läroanstalten finns i hörnet av Sakonkatu och
Arjavirrankatu.

Programmet under vårdagen

kl. 9.15-10.00 Turva-forumOH7JP

kl. 9.15-10.00 YL-träff och "Expeditionsstämning från Luxemburg, OH2YL.
Även OM är välkomna att delta!

kl. 10.00-10.45 Expeditionsberättelse om VP9 Bermuda och ärende om
konditionerna på 50 MHz, OH1ZAA

kl. 10.00-10.45 Hur skall man fungera tillsammans med en synskadad, OH2FP

kl. 11.00-11.45 Historia för klubben OH3AD, OH3RU

kl. 11.00-11.45 VHF/UHF-forum OH6ZZ

kl. 12.00-12.45 Styrelsen frågetimme

kl. 12.00-12.45 VAPEPA-forum, OH3FN

kl. 13.00-13.45 Multiband stationsteknik i samband med EME-månkontakter,
OH2DG

kl. 13.00-13.45 Träff för Behörighetskontrollanter, OH1ZAA

kl. 14.00-14.45 Magnetloopar på HF-frekvenser, OH7SV

kl. 14.00-14.45 Repeaterforum och ärenden om nya digitala sändarslag, OH2LAK

kl. 15.00-15.45 Ibruktagning av mjukvaruradioteknologi inom försvarsmakten,
OH3EAJ

kl. 15.00-15.45 ÅRsmöte för OHDXF ry

kl. 15.45-16.00 Vårdagslotteri, OH3AD

kl. 16.00- Finlands Radioamatörförbunds vårmöte

kl. 18.30. Ham Dinner - ravintola Graniitti, Riihimäki

Ham Dinner

Som avslutning av vårdagen samlas vi till en gemensam kvällsmåltid fr.o.m.
kl. 18.30 i Ravintola Graniitti, som öppnats i kärncentrum av Riihimäki år
2012. Denna "Ham Dinner" innehåller förutom god mat även program med
radioamatörtema. Ravintola Graniitti finns vid Gratiinin aukio vid adressen
Kauppakuja 6.

Måltiderna kan väljas utifrån följande alternativ:

Förrätt 1: Batat-vaniljsoppa
Förrätt 2: Getostkrokett och örtsallad -hallonvinegrette

Huvudrätt 1: Glödstekt lax (stenmurklestuvning, duchessepotatis)
Huvudrätt 2: Örtfärsfyllt majshönebröst (sparrisrisotto, cider-smörsås)
Huvudrätt 3: Länge sjuden oxstek (bearnaisesås, ost-potatiskaka)

Som efterrätt till alla måltider ingår vitchokladkaka, sjuden rabarber och
kaffe.

Priset för måltiden är 30 euro. Måltiden och de drycker som därmed åtnjuts
betalas efter måltiden i restaurangen.

Till kvällsmåltiden bör anmälningar göras senast 17.4.2013 till Jorma
Heinonen, per e-post oh3ex & sral punkt fi eller per telefon 045 634 2809. Meddela den förrätt (1 eller 2) samt huvudrätt (1, 2 eller 3) av de ovan nämnda alternativen.

Välkomna till vårdagen.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Tapio Salo, OH1KOF, har
lämnat oss.

Vi hedrar Tapios minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH5AD:s årsmöte

Haminan Radioamatöörit ry håller sitt årsmöte tisdagen den 19.3.2013 kl.
18.30 i klubbutrymmena i Kokkokallio. De stadgeenliga årsmötesärendena
behandlas. Medlemmarnas motioner och andra ärenden som skall framföras
ombeds sändas till styrelsen före mötet. Välkomna.

RATS:s årsmöte

Radioamatööritekniikan seura, RATS ry, OH2NXX, håller sitt årsmöte
23.3.2012 kl. 14.00 i byråcentret Keilasatama i Esbo. Adressen är
Keilasatama 5, 02150 Esbo. De stadgeenliga ärendena behandlas och
kaffeservering ordnas. Välkomna!

OH6AD:s årsmöte

Alla är välkomna till Keski-Suomen Radioamatöörit ry:s vårmöte, som hålls
på måndagen den 8 april 2013 fr.o.m. kl. 18.00 i klubbutrymmet i Jyväskylän
Monitoimitalo, (Kuntoportti 3). Under mötet behandlas de ärenden som
stadgats för vårmötet i 10 § i stadgarna. I föreningens möten har samtliga
egentliga medlemmar, 15 år fyllda ungdomsmedlemmar, hedersordföranden och
hedermedlemmar rösträtt. Välkomna! Styrelsen

OH2AA:s årsmöte

Kakkosten kerho ry, OH2AA, OH2AN, håller sitt årsmöte 2013 på onsdagen den
10.4.2013 kl. 18.00 i klubbutrymmena vid adressen Kassörsgatan 4 A 118,
00520 HELSINGFORS. Ingång till klubbutrymmena sker via Dressingränden, dvs.
Nivån ovanför Banmästargatan och Stinsgatan. I mötet behandlas de ärenden
som fastställs i 10 § i klubbens stadgar. Kaffe/te samt smått tilltugg
serveras. Välkomna!! Styrelsen för OH2AA.

OHDXF:s årsmöte

OH DX Foundation r.y. håller sitt stadgeenliga årsmöte i samband med SRAL:s
vårdagar i Riihimäki 20.4.2013 kl. 15.00. Under mötet behandlas de ärenden
som fastställs i 11 paragrafen i föreningens stadgar. Välkomna! Styrelsen
för OHDXF

Lusvädring (Lutikoiden tuuletus)

OH1AD:S "sista traditionella" lusvädring ordnas lördagen den 4.5 klockan
10.00 - 16.00 i Salon Radiokerho och på gården. Adressen är Vanha
Perttelintie 200, Salo. Stora mängder gammalt bonk till billiga priser
utlovas. Plättarna, bullarna, kaffer och grillkorven är färska enligt
gammal praxis.

OBS! Det finns begränsade parkeringsutrymmen på gården, så samåkning
rekommenderas. En del parkeringsutrymme finns även på parkeringsplatsen
till den gamla kyrkan i närheten. Vårens mest populära munhuggning!
Välkomna!

Bemärkelsedagar

70 år

21.03. Teuvo Hiltunen, OH4KJW
21.03. Risto Tiilikainen, OH2BT

60 år

20.03. Herbert Udd, OH2UDD
24.03. Klaus Stenvall, OH6TG

50 år

19.03. Jaakko Kiuttu, OH8FCK
20.03. Jari Saarinen, OH1CJ

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

ITE-evenemang31.3.2013

Kangasalan Radiokerho, OH3ABN, anordnar följande ITE-evenemang söndagen
31.3.2013 kl. 11-13 Finsk tid. Detta lekfulla evenemang strävar till att
uppmuntra till självbygge och operation med egenbyggda apparater. I
evenemanget använder ITE-stationerna tecknet /i i slutet av sitt anrop,
t.ex. OH3ABN/i.

Samtliga radioamatörer oavsett utrustning är välkomna att delta i
evenemanget. I år utlottas priser bland alla ITE-stationer som deltagit och
skickat information om sin station.

Deltagare till evenemanget Youngsters On The Air sökes

Under sommaren 2013 anordnas evenemanget Youngsters On The Air redan för
tredje gången. Evenemanget är ett en vecka långt läger som riktar sig till
ungdomar. Unga radioamatörer från olika länder i Europa samlas för att fira
gemensam tid i samband med intressant program. Häri ingår bl.a. besök till
radiostationer, presentationer, tävlingar samt att stifta bekantskap med
olika kulturer osv.

Tidpunkten för lägret är 5-12 augusti och i år deltar lag från 15 olika
länder. Lägret hålls i år mycket nära, i staden Elva i Estland.

Europeiska kommissionen stöder lägret, så för deltagande återstår bara 30 %
av resekostnaderna och en lägeravgift på 50 euro. Ifall du blev intresserad
av evenemanget och är intresserad av att åka till Estland för att
tillbringa en trevlig vecka, ta kontakt med Mari Nikkilä, OH2FPK,
oh2fpk & sral punkt fi. Det vore även bra om du kortfattat kunde berätta vad du är intresserad och varför du skulle vilja komma med. Ifall det kommer något att fråga, svarar Mari gärna på frågor. Maris telefonnummer är 044 027 2700.

T2-preppkursen fortsätter i Lahtis 19.3

Preppkurserna hålls på tisdagar kl. 18.00 - 21.00 i klubbutrymmena på
Radiobacken i Lahtis, och följande gång är inkommande tisdag 19.3.
Preppkursen är öppen för alla radioamatörer och förutsätter inte medlemskap
i klubben.

Under preppkursen är syftet att inte hålla föreläsningar, eller gå igenom
den brokiga mängden i T2-kraven, utan främst sådana ärenden, där de
studerande känner sig osäkra. Därför kan man delta utan "uppvärmning". Som
lärare för preppkursen fungerar Raimo, OH3RV; Jaska, OH3LV och Jari, OH2BU.
Redan 11 elever han anmält sig till preppkursen och de som önskar komma med
kan endera anmäla sig via oh3aclahti & gmail punkt com eller per telefon
0400-503221.

* Ansökan om rättigheter att anordna höstdagarna 2013 bör sändas före
utgången av mars *

Finlands Radioamatörförbund håller sitt stadgeenliga höstmöte 16.11.2013.
För evenemanget söks en anordnare. Det finns möjlihet att ordna höstdagar i
samband med höstmötet. Under detta kan det t.ex. förekomma föreläsningar,
träffar och eventuellt lopptorg. Programmet är fritt att ordnas av
anordnaren.

Är din klubb intresserad av att ordna höstdagarna? Ansökningar för
rättigheterna att anordna höstdagarna kan sändas till adressen hallitus &
sral punkt fi eller Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441
HELSINGFORS. Ansökningstiden går ut 31.3.2013.

Arrangör för FM-tävlingarna i radioorientering 2013 sökes

I radioorientering tävlar man i 80m och 2m klasserna som två olika
tävlingar. Tävlingarna bör arrangeras under maj-juli månader vid lämplig
tidpunkt för Er klubb. Vanligen går dessa tvådagars tävlingar av stapeln
lördag-söndag. Detta passar utmärkt t.ex. i samband med klubbens
veckoslutsläger.

Är din klubb intresserad av att arrangera tävlingarna? Skicka ansökan till
adressen oh2jku & sral punkt fi. Ansökningstiden utgår 31.3.2013.

Ärende om QSL-kort för OH2-stationer

Du, som har ett anrop som börjar med OH2-prefix, om du inte har fått
QSL-kort under ett års tid, eller anmält vart du vill ha dina kort, ta
kontakt med QSL-managern för OH2-distriktet, Timo Tapaninen, OH2BMH. Han
kontaktuppgifter är e-post oh2bmh & sral punkt fi eller telefon 040 546 4592.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas BARTG HF RTTY Contest, Russian DX Contest, AGCW
VHF/UHF Contest, ARL VHF/UHF Analogue/Digital Contest, Feld Hell Sprint,
North American Sprint och UBA Spring Contest.

På tisdag 19.3 står NAC SHF i tur. 19-20.3 tävlas CLARA HF Contest. Nästa
onsdg, 20.3, tävlas QRP Fox Hunt. På torsdag 21.3 står NAC 70 MHz, NAQCC
Straight Key/Bug Sprint och RSGB 80m Club Championship. Nästa fredag 22.3
tävlas QRP Fox Hunt och NCCC Sprint.

Nästa veckoslut tävlas CLARA HF Contest, Nauryz DX Contest och UBA Spring
Contest.

Även 4 m i tävlingen för längsta QSO år 2012

Den årliga tävlingen för det längsta QSO:et har nu fått en fyra meters
klass. I tävlingen för år 2012 tas kontakter från fyra meter med som egen
klass. Kontakter för alla band kan undantagsvis anmälas till tävlingen för
2012 fram till slutet av mars. Reglerna för tävlingen finns på SRAL:s
webbsidor i samband med VHF-tävlingskalendern.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 24 mars
klockan 15.00 på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX