Svensk bulletin 11/2013

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1311S
Kanslibulletin 11/13 23.3.2013

INNEHÅLL

Nya radioamatörregler
Kansliet stängt vecka 14
Styrelsens frågetimme i april
Medlemsintyg finns att fås
SRAL:s Vårdag i Riihimäki 20.4.2013
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Ansökan om rättigheter att anordna höstdagarna 2013 bör sändas före utgången av mars
Arrangör för FM-tävlingarna i radioorientering 2013 sökes
Har din klubb returnerat klubbenkäten
ITE-evenemang 31.3.2013
Deltagare till evenemanget Youngsters On The Air sökes
T2-preppkursen fortsätter i Lahtis på tisdag 19.3
Ärende om QSL-kort för OH2-stationer
Tävlingsnyheter
Kalakukkotävlingen infaller på aprildagen men är inget skämt
Nästa bulletin

Nya radioamatörregler

Det nya radioamatörreglementet träder i kraft under nästa veckas lopp. Samtidigt träder även de nya radiofrekvensbestämmelserna i kraft. Här specifieras, förutom andra användares frekvenser, även de i Finland för radioamatörer lovliga frekvenserna. De nya rättigheterna får givetvis icke utnyttjas förrän de nya bestämmelserna har trätt i kraft.

SRAL kommer att publicera ett separat meddelande om de nya bestämmelserna på sina webbsidor efter att Kommunikationsverket har utgivit sitt officiella meddelande till intressegrupperna.

På kommunikationsverkets nya webbsidor har man samlat material om radioamatörverksamheten och radioamatörsexamen, såsom de gällande radioamatörbestämmelserna och ansökningsblanketter.

Kansliet stängt vecka 14

SRAL:s kansli är stängt 2-5.4.2013. Då läses inte bulletinen heller.

Styrelsen frågetimme i april

April månads frågetimme hålls i samband med Vårdagen 20.4.2013.

Medlemsintyg finns att fås

Medlemsintyget från Finlands Radioamatörförbund finns åter att fås. Nya medlemmar får automatiskt intyget gratis i samband med att de blir medlemmar. Gamla medlemmar kan beställa intyget från SRAL:s kansli till priset fem euro. Medlemsintyget kan beställas per telefon, e-post eller via beställningsblanketten på SRAL:s webbplats från adressen http://www.sral.fi/tilaukset/.

SRAL:s Vårdag i Riihimäki 20.4.2013

SRAL:s vårdag 2013 hålls Riihimäki lördagen den 20.4.2013. Evenemanget anordnas av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD.

Platsen är Hyria, den samma där även Vårdagarna 2012 hölls. Adressen är Sakonkatu 1, Riihimäki och läroanstalten finns i hörnet av Sakonkatu och Arjavirrankatu.

Programmet för vårdagen kan läsas på Riihimäen Kolmosets hemsidor http://oh3ad.fi/. Programmet publiceras även i april numret av tidningen Radioamatööri.

Ham Dinner

Som avslutning av vårdagen samlas vi till en gemensam kvällsmåltid fr.o.m. kl. 18.30 i Ravintola Graniitti, som öppnats i kärncentrum av Riihimäki år 2012. Denna "Ham Dinner" innehåller förutom god mat även program med radioamatörtema. Ravintola Graniitti finns vid Gratiinin aukio vid adressen Kauppakuja 6.

Måltiderna kan väljas utifrån följande alternativ:

Förrätt 1: Batat-vaniljsoppa
Förrätt 2: Getostkrokett och örtsallad -hallonvinegrette

Huvudrätt 1: Glödstekt lax (stenmurklestuvning, duchessepotatis)
Huvudrätt 2: Örtfärsfyllt majshönebröst (sparrisrisotto, cider-smörsås)
Huvudrätt 3: Länge sjuden oxstek (bearnaisesås, ost-potatiskaka)

Som efterrätt till alla måltider ingår vitchokladkaka, sjuden rabarber och kaffe.

Priset för måltiden är 30 euro. Måltiden och de drycker som därmed åtnjuts betalas efter måltiden i restaurangen.

Till kvällsmåltiden bör anmälningar göras senast 17.4.2013 till Jorma Heinonen, per e-post oh3ex & sral punkt fi eller per telefon 045 634 2809. Meddela den förrätt (1 eller 2) samt huvudrätt (1, 2 eller 3) av de ovan nämnda alternativen.

Lopptorget

Under vårdagen finns igen OH3AD:s gratis lopptorg för evenemangets deltagare. De saluförda radioamatörprylarna bör märkas med papperslappar som bör innehålla uppgifter om försäljaren, beskrivning av prylen samt dess pris. Lopptorgsövervakarna tar emot betalningen för produkterna vid kassan, och ägaren kan vid slutet av dagen avhämta både pengar samt osålda prylar av övervakarna.

Arrangörerna ansvarar inte för försvunna eller skadade prylar.

Tilläggsuppgifter om Vårdagen, logi mm. fås på OH3AD:s hemsida; http://oh3ad.fi/.

Välkommen till Vårdagen.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Pekka Wahlman, OH4QN, har lämnat oss.

Vi hedrar Pekkas minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH2AD:s årsmöte

VR:n Radioamatöörit ry:s, OH2AD, årsmöte hålls lördagen 6.4.2013 kl. 12:00 i Pieksämäki. Mötesplats är restaurang Victoria, Savontie 9. Stadgeenliga ärenden behandlas. Välkommen önskar styrelsen.

OH6AD:s vårmöte

Alla är välkomna till Keski-Suomen Radioamatöörit ry:s vårmöte, som hålls på måndagen den 8 april 2013 fr.o.m. kl. 18.00 i klubbutrymmet i Jyväskylän Monitoimitalo, (Kuntoportti 3). Under mötet behandlas de ärenden som stadgats för vårmötet i 10 § i stadgarna. I föreningens möten har samtliga egentliga medlemmar, 15 år fyllda ungdomsmedlemmar, hedersordföranden och hedermedlemmar rösträtt. Välkomna! Styrelsen

OH2AA:s årsmöte

Kakkosten kerho ry, OH2AA, OH2AN, håller sitt årsmöte 2013 på onsdagen den 10.4.2013 kl. 18.00 i klubbutrymmena vid adressen Kassörsgatan 4 A 118, 00520 HELSINGFORS. Ingång till klubbutrymmena sker via Dressingränden, dvs. Nivån ovanför Banmästargatan och Stinsgatan. I mötet behandlas de ärenden som fastställs i 10 § i klubbens stadgar. Kaffe/te samt smått tilltugg serveras. Välkomna!! Styrelsen för OH2AA.

OHDXF:s årsmöte

OH DX Foundation r.y. håller sitt stadgeenliga årsmöte i samband med SRAL:s vårdagar i Riihimäki 20.4.2013 kl. 15.00. Under mötet behandlas de ärenden som fastställs i 11 paragrafen i föreningens stadgar. Välkomna! Styrelsen för OHDXF

Lusvädring (Lutikoiden tuuletus)

OH1AD:S "sista traditionella" lusvädring ordnas lördagen den 4.5 klockan 10.00 - 16.00 i Salon Radiokerho och på gården. Adressen är Vanha Perttelintie 200, Salo. Stora mängder gammalt bonk till billiga priser utlovas. Plättarna, bullarna, kaffet och grillkorven är färska enligt gammal praxis.

OBS! Det finns begränsade parkeringsutrymmen på gården, så samåkning rekommenderas. En del parkeringsutrymme finns även på parkeringsplatsen till den gamla kyrkan i närheten.

Vårens mest populära munhuggning! Välkomna!

Kouvolan Radiokerho ry:s 50-års jubileumsläger 15. - 16.6.2013

Kouvolan Radiokerho ry. Firar sin 50-åriga existens vid Orilammen Maja 15. - 16.6.2013. På samma plats höll man SRAL:s sommarläger 1971 samt OH5AG:s 30-årsläger 1993.

Huvudsaken vid lägret kommer att vara trevlig samvaro och goda minnen. Lördagens program börjar kl. 14 med korta tal och festskål. Programkortet kostar 10 euro och inbegriper välkomstskål samt kaffe.Anmälningsinstruktioner samt programmet kommer att finnas på klubbens hemsida under våren.

Kost och logi beställs och betalas av envar deltagare själv direkt till Orilammen Maja, tel. (05) 389 881 eller info & orilampi punkt com. Mer information om Orilampi finns på http://www.orilampi.com/. I samband med anmälningen, nämn Kouvolan Radiokerho. Välkommen önskar styrelsen.

Bemärkelsedagar

95 år

05.04. Eng Bror, OH6OB

90 år

29.03. Reino Petäjä, OH1UA

85 år

01.04. Björkvall Klas, OH2MBX
03.04. Helenius Kauko, OH3PY

80 år

03.04. Kärkkäinen Pertti, OH2MT
06.04. Piiparinen Pentti, OH2BLA

70 år

27.03. Reijo Nuppola, OH1MD
30.03. Jussi Haarakangas, OH8LGC
31.03. Matti Alatalo, OH9RI / OH2RI / OH9R
03.04. Paananen Kimmo, OH7FF / OH7NVU
07.04. Cajander Kari, OH5WL
14.04. Martio Asko, OH2QT

60 år

24.03. Klaus Stenvall, OH6TG
27.03. Pentti Rahkala, OH9MCP
01.04. Aaltonen Ahti, OH1-4505
03.04. Hubach Jan, OH1ZAA / OH2MZA / OH0MZA / OH5ZA
06.04. Mikkola Juhani, OH2IN
08.04. Manner Jauri, OH2AWP
09.04. Keisa Juha, OH5MU
09.04. Vanhala Kari, OH2AWK
14.04. Vesterinen Markku, OH3HY

50 år

26.03. Ari Pietikäinen, OH2BSI / EI5IP
28.03. Kari Kotilainen, OH5KLK
30.03. Timo Häkkinen, OH1BT / OH3LTJ
01.04. Karjalainen Erkki, OH4TP

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Har din klubb returnerat klubbenkäten?

I februari skickade man med e-post alla klubbar en link till klubbenkäten. De klubbar som inte har e-postadress eller vars e-postmeddelande har returnerats till avsändaren, får frågeformuläret per post.

Genom att svara på denna enkät befrias klubben från medlemsavgift. Med denna enkät samlar man även in data för OH-katalogen. Sista returneringsdatum är 2.4.2013. Om din klubb inte ännu har returnerat enkäten, gör det omedelbart.

Ifall klubbens funktionärer inte ännu valts för detta år, kan man anmäla därom till kansliet och returnera enkäten efter att dessa valts.

Ifall inga ändringar i klubbens uppgifter förekommit, behöver man inte fylla i formuläret. En anmälan att inga ändringar föreligger räcker.

ITE-evenemanget 31.3.2013

Kangasalan Radiokerho, OH3ABN, anordnar följande ITE-evenemang söndagen 31.3.2013 kl. 11-13 Finsk tid. Detta lekfulla evenemang strävar till att uppmuntra till självbygge och operation med egenbyggda apparater. I evenemanget använder ITE-stationerna tecknet /i i slutet av sitt anrop, t.ex. OH3ABN/i.

Samtliga radioamatörer oavsett utrustning är välkomna att delta i evenemanget. I år utlottas priser bland alla ITE-stationer som deltagit och skickat information om sin station.

Deltagare till evenemanget Youngsters On The Air sökes

Under sommaren 2013 anordnas evenemanget Youngsters On The Air redan för tredje gången. Evenemanget är ett en vecka långt läger som riktar sig till ungdomar. Unga radioamatörer från olika länder i Europa samlas för att fira gemensam tid i samband med intressant program. Häri ingår bl.a. besök till radiostationer, presentationer, tävlingar samt att stifta bekantskap med olika kulturer osv.

Tidpunkten för lägret är 5-12 augusti och i år deltar lag från 15 olika länder. Lägret hålls i år mycket nära, i staden Elva i Estland.

Europeiska kommissionen stöder lägret, så för deltagande återstår bara 30 % av resekostnaderna och en lägeravgift på 50 euro. Ifall du blev intresserad av evenemanget och är intresserad av att åka till Estland för att tillbringa en trevlig vecka, ta kontakt med Mari Nikkilä, OH2FPK, oh2fpk & sral punkt fi. Det vore även bra om du kortfattat kunde berätta vad du är intresserad och varför du skulle vilja komma med. Ifall det kommer något att fråga, svarar Mari gärna på frågor. Maris telefonnummer är 044 027 2700.

T2-preppkursen fortsätter i Lahtis 19.3

Preppkurserna hålls på tisdagar kl. 18.00 - 21.00 i klubbutrymmena på Radiobacken i Lahtis, och följande gång är inkommande tisdag 19.3. Preppkursen är öppen för alla radioamatörer och förutsätter inte medlemskap i klubben.

Under preppkursen är syftet att inte hålla föreläsningar, eller gå igenom den brokiga mängden i T2-kraven, utan främst sådana ärenden, där de studerande känner sig osäkra. Därför kan man delta utan "uppvärmning". Som lärare för preppkursen fungerar Raimo, OH3RV; Jaska, OH3LV och Jari, OH2BU. Redan 11 elever han anmält sig till preppkursen och de som önskar komma med kan endera anmäla sig via oh3aclahti & gmail punkt com eller per telefon 0400-503221.

Ansökan om rättigheter att anordna höstdagarna 2013 bör sändas före utgången av mars

Finlands Radioamatörförbund håller sitt stadgeenliga höstmöte 16.11.2013. För evenemanget söks en anordnare. Det finns möjlihet att ordna höstdagar i samband med höstmötet. Under detta kan det t.ex. förekomma föreläsningar, träffar och eventuellt lopptorg. Programmet är fritt att ordnas av anordnaren.

Är din klubb intresserad av att ordna höstdagarna? Ansökningar för rättigheterna att anordna höstdagarna kan sändas till adressen hallitus & sral punkt fi eller Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS. Ansökningstiden går ut 31.3.2013.

Arrangör för FM-tävlingarna i radioorientering 2013 sökes

I radioorientering tävlar man i 80m och 2m klasserna som två olika tävlingar. Tävlingarna bör arrangeras under maj-juli månader vid lämplig tidpunkt för Er klubb. Vanligen går dessa tvådagars tävlingar av stapeln lördag-söndag. Detta passar utmärkt t.ex. i samband med klubbens veckoslutsläger.

Är din klubb intresserad av att arrangera tävlingarna? Skicka ansökan till adressen oh2jku & sral punkt fi. Ansökningstiden utgår 31.3.2013.

Ärende om QSL-kort för OH2-stationer

Du, som har ett anrop som börjar med OH2-prefix, om du inte har fått QSL-kort under ett års tid, eller anmält vart du vill ha dina kort, ta kontakt med QSL-managern för OH2-distriktet, Timo Tapaninen, OH2BMH. Han kontaktuppgifter är e-post oh2bmh & sral punkt fi eller telefon 040 546 4592.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CLARA HF Contest, Nauryz DX Contest och UBA Spring Contest.

Nästa tisdag 26.3. står NAC 2,3 GHz + up i turen och nästa onsdag 27.3. SKCC Sprint samt QRP Fox Hunt. CWops Mini-CWT Test körs nästa onsdag 27.3. och nästa torsdag 28.3. Nästa fredag 29.3. är QRP Fox Hunt och NCCC Sprint i turen.

Nästa veckoslut tävlas CQ WW WPX -kontestens foni-del.

Måndagen 1.4. körs Kalakukkokilpailu. Tisdagen 2.4. står NAC VHF och onsdagen 3.4. QRP Fox Hunt i turen. Torsdagen 4.4. tävlas NAC 10 m och fredagen 5.4. QRP Fox Hunt.

Första veckoslutet i april tävlas SRAL:n peruskilpailu, PODXS 070 Club PSK 31 Flavors Contes, SP DX Contest och RSGB RoPoCo

Tisdagen 9.4. står NAC UHF och onsdagen 10.4. NAQCC Straight Key/Bug Sprint i turen. CWops Mini-CWT Test tävlas onsdagen 10.4. och torsdagen 11.4. Torsdagen 11.4. körs även NAC 50 MHz.

Andra veckoslutet i april tävlas JIDX CW Contest, SKCC Weekend Sprintathon, EU Spring Sprint och Hungarian Straight Key Contest.

Kalakukkotävlingen infaller på aprildagen men är inget skämt

Kalakukkotävlingen körs annan dag påsk 1.4.2013. Tävlingen börjar med SSB-delen kl. 10:00 Finsk tid. Därpå följer CW-delen kl. 13:00 och slutligen RTTY-delen kl. 16:00.

Tävlingsreglerna har gjorts enligt önskemål från vanliga tävlingsintresserade finländare. Det finns inget loggtvång och motstationen bestraffas inte heller om du inte skickar in din logg. Du kan välja lämplig klass där du endast tävlar med likakunniga. Reglerna hittar du i mars numret av tidningen Radioamatööri, sida 26, samt på SRAL:s och CCF:s websidor. Oavsett om du håller blott några, eller hundra kontakter är det lika roligt!

Kalakukko är en FM-deltävling.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om tre veckor, söndagen den 14 april kl. 1500 finsk tid från OH6A i Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB