Svensk bulletin 15/2013

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1315S
Kanslibulletin 15/13 4.5.2013

INNEHÅLL

Ännu finns det inkvarteringsutrymmen på sommarlägret
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Skrivar- och fotograferingstävling
Traditionsradioevenemang PRT 16 2.6.2013
Antennbyggarkurs i Lahtis lördagen 18.5
Telegrafikurs vid Kauniaisten radiokerho
Välkomna till radioamatörernas lägerskola
Tävlingsnyheter
6 m Marathon började
Nästa bulletin

Ännu finns det inkvarteringsutrymmen på sommarlägret

SRAL:s sommarläger, EvoHami 2013 ordnas i Lammi i Tavastehus 11-14.7.2013.

I huvudsak bor man i tält eller husvagnar på lägret. En kilometer från
lägerområdet finns Evocentret. Inkvarteringsutrymmena i Evocentret är
främst riktat åt de personer som p.g.a. hälsoskäl inte kan slå upp läger på
det egentliga lägerområdet.

I Evocentret finns ännu lediga utrymmen för inkvartering. Dessa kan bokas
via SRAL:s byrå. I Evocentret övernattar man i tvåpersoners rum.
Övernattarna placeras i rummen i den ordning som de bokas, ifall bokaren
inte har en egen rumskompis.

Inkvarteringspriset i Evocentret är 40euro/dygn/2personer. I priset ingår
sänglinnen och handdukar. Inkvarteringen bör betalas före utgången av maj.
Då inkvartering bokas fås betalningsinstruktioner.

Anordnaren kommer att lägga upp halvplutonstält, därifrån de som inte själv
vill eller orkar sätta upp egna tält kan reservera inkvartering. Egen
sovsäck och eget liggunderlägg bör tas med. Tältövernattning kostar 5
euro/natt. Även i tältinkvarteringen finns ännu rikligt med ledigt.
Tältinkvartering kan bokas via SRAL:s kansli.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att Pekka Bogel, OH3IV, har lämnat oss. Vi
hedrar Pekkas minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Kakkosten Kerho ry, det händer på OH2AA:

Invigningen av de nya klubbutrymmena sker nästa TISDAG 7.5 kl. 18.00.
Klubben har flyttat till nya utrymmen på adressen Gesällvägen 12 AB 1,
Åggelby, Helsingfors. Programmet under invigningskvällen är andra delen av
Penas (OH2CG) presentation "Tillverkning av kretskort i hemmamiljö". Kaffe
och bulla serveras. Välkomna!! Styrelsen för OH2AA

Turun Radioamatöörit ry:s vårsäsongsöppning

Vårsäsongen öppnas på OH1AA:s station i Sommelo på Hirvensalo med grillning
den 16.5. 2013. Närmare adress: Sommelontie 61 Åbo. Kaffepannan hålls varm
medan vi lyssnar efter kommande sommarens första ES-öppning på 6 meter.
Välkommen önskar styrelsen.

Kakkosten kerhos vårläger 18-19.5.2013

Klubbens traditionella vårläger hålls i det traditionella Kontion maja i
Botby i Helsingfors. Programmet är inte klart ännu, men följ informationen
på klubbens webbplats eller i bulletinen. Styrelsen för OH2AA

Pedition till 70-talet

Välkommen till Östra-Finlands radioentusiasters sommardagar i Rääkkylä.
Sommardagarna firas 7. - 9.6.2013 i Koivuniemi i Rääkkylä. Adressen är
Koivuniementie 20 82300 Rääkkylä. Lokator: KP42th.

Programmet inleds med uppsättning av stationerna på fredag eftermiddag. För
inkvartering finns rum, stugor samt husvagns- och tältplatser till
förfogande. Reserveringar bedes direkt till Koivuniemi tel. 040 9600
629/Riitta, eller med emejl riitta & sinea punkt fi. Säg att du vill komma
till sommardagarna.

Evenemanget är gratis. Tilläggsuppgifter på OH7AB:s webbsidor samt telefon
046 8840841. Kom som du är, men i 70-tals anda. Vi belönar de bästa.

Välkommen önskar Pohjois-Karjalan Radiokerho ry, OH7AB

Bemärkelsedagar

80 år

06.05. Reijo Lähde, OH2BFM

70 år

10.05. Lauri Himmi, OH5SC
12.05. Mikko Hurmalainen, OH2HEM

60 år

05.05. Tapio Tirkkonen, OH7WN
09.05. Timo Nykänen, OH5WM

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Skrivar- och fotograferingstävling

I början av året började en skrivar- och fotograferingstväling i tidningen
Radioamatööri och tävlingen varar till slutet av året.

I bägge tävlingar finns en serie, där alla skrivelser och bilder som
publiceras i Radioamatööri deltar. I bägge tävlingar är första priset ett
500 euros presentkort och det andra och tredje priset en prenumeration på
tidningen CQ under ett år.

Vinnarna röstas fram genom internetomröstning i början på år 2014. Bland
alla som röstas lottas en årgång av tidningen CQ ut.

Traditionsradioevenemang PRT 16 2.6.2013

De amatörer som är intresserade av gamla radion och att hålla kontakt med
hjälp av gamla radion är åter i etern 2.6.2013.

Genom evenemanget visas respekt åt alla de personer, som för över 60 år
sedan skötte om kommunikationen i krigsomständigheter och vi kommer ihåg
apparaturen som till utförandet var helt annorlunda än nuvarande masklådor.
Det är inte fråga om en tävling, utan om trevlig samvaro.

Alla stationer kallas med i verksamheten oberoende av åldern på
utrustningen. De stationer som använder sig av teknik från andra
världskriget lägger till /SA efter sitt anrop. Ifall apparaturen som
används är över 40 år gammal läggs /S till efter anrop.

Alla traditionsradiostationer som deltar i evenemanget får ett PRT 16
diplom, likaså de stationer som har hållit kontakt med minst fem
traditionsradiostationer.

OH2C fungerar som ledarstation för evenemanget, med placering i Hangon
Rintamamuseo i Lappohja. Mer information fås från adressen
www.jatkosota.fi/rintamamuseo.

Anordnare är OH2AAB / Lohjan Radioamatöörit.

TIDTABELL: 2.6.2013, CW, klockan 09–11 finsk tid och AM klockan 13–15 finsk
tid.

Anmälningar senast 15.5 till adressen perinneradio.t16 & gmail punkt com. Berätta
vilken typ av traditionsradio du har, QTH, operatör och sändarslag. De som
opererar med kristall meddelar naturligtvis även frekvensen. Ifall det i
närheten även fungerar andra traditionsradiostationer, berättar du väl även
deras anrop och QTH, så att vi kan välja s.k. stolpfrekvenser som är längre
ifrån varandra.

Frekvenslistor och annan information kommer på evenemangets webbplats på
adressen http://prt16.net.

Generalrepetitionen är 26.5.2013, tidtabellen är den samma som under själva
traditionsradioevenemanget. Separata anmälningar för denna övning behövs
inte. På CW hittas stationerna på ca 3556 och 3560 kHZ och AM sändningarna
i närheten av 3720 kHz. Du kan även testa din egen stolpfrekvens.

Välkomna med i evenemanget där rören glöder, reläet i Bertta knattrar och
motorn i omvandlaren surrar.

OH2C / OH2AAB

Antennbyggarkurs i Lahtis lördagen 18.5

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC, ordnar en antennbyggkurs på
Radiobacken i Lahtis lördagen 18.5. med början kl. 11:00. Kursen är ämnad i
huvudsak för nya radioamatörer och naturligtvis till alla som vill lära sig
bygga enkla basantenner.

Kursen är tudelad. T.o.m. måndagen 6.5. bör man anmäla hurudan basantenn
man ämnar bygga. Därefter anskaffas materialet som saminköp sålunda att
byggandet kan verkställas 18.5. Man kan även komma till kursen med eget
material och även för att bara titta på. Tilläggsinfo på adressen
www.oh3ac.fi.

Telegrafikurs vidKauniaisten radiokerho

Kauniaisten radiokerho ordnar en telegrafikurs 22.8 - 26.9.2013. Kursen
hålls på klubben i Kasavuoren koulu på torsdagar kl. 19-20. Till kursen kan
såväl nybörjare som repeterare delta. Under kursen övas traditionellt
lyssnande av telegrafi, men även teori för inlärning av telegrafi gås
igenom liksom CW-trafik på radioamatörbanden.

Till kursen kan man anmäla sig antingen genom att lägga till sitt namn i
doodleförfrågan eller genom att meddela sitt namn och eventuellt sitt
radioamatöranrop till adressen oh2gek & sral punkt fi. Länken till Doodleförfrågan
finns på SRAL:s webbplats under punkten "Tulevia tapahtumia". Anmälningar
önskas t.o.m. 1.8.2013.

Kursen är avgiftsfri för KRK:s medlemmar, för andra kostar kursen 5 euro.
För de som studerar vid läroanstalten i Grankulla debiteras ingen
kursavgift. Kursgenomförandet förutsätter en tillräcklig deltagarmängd.

I samband med anmälandet är det bra att meddela på hurdan nivå de egna
telegrafifärdigheterna är. Nybörjare: du vet vad man pratar om, men
behärskar inte morsealfabetet. Repeterare: du har någongång telegraferat
och känner till alfabetet, men behöver repetition.

Välkommen!

Välkomna till radioamatörernas lägerskola

Finlands Radioamatörförbund anordnar den 6:e nationella lägerskolan för
unga den 7. - 14.7.2013 vid Evo forstinstitut i Tavastehus. Lägerskolan
hålles delvis överlappande med SRAL:s sommarläger, vars program deltagarna
även kan delta i. Som målsättning för nya deltagare är behörighet i
elementär klass. Mer information från SRAL:s webbsidor. Förfrågningar till
ungdomshandledare Mari Nikkilä, OH2FPK, oh2fpk & sral punkt fi.

Anmälningar till lägrets ledare Jukka Heikinheimo, OH2BR, helst t.o.m.
slutet av maj. Epostadressen är oh2br & sral punkt fi. Vid anmälningen
bedes meddela elevens namn, ålder, postadress och ev. diet samt
förmyndarens kontaktuppgifter. Man tar max 15 elever till lägerskolan så
det rekommenderas att anmäla sig omgående.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling, 10-10 Int. Spring Contest, ARI
International DX Contest, WAB LF Phone och MIE 33 Contest.

Nästa måndag 6.5 tävlas RSGB 80m Club Championship. På tisdag 7.5 tävlas
NAC VHF och ARS Spartan Sprint. Nästa onsdag 8.5 tävlas CWops Mini-CWT Test
och NAQCC-EU Monthly Sprint. Nästa torsdag 9.5 står NAC 50 MHz, NAQCC
Straight Key/Bug Sprint och QRP Minimal Art Session i tur. Nästa fredag
10.5 tävlas NCCC Sprint Ladder och Slobozhansky Sprint Contest.

Nästa veckoslut tävlas EUCW Fraternizing CW QSO Party, SKCC Weekend
Sprintathon, VOLTA WW RTTY Contest, CQ-M International DX Contest,
Portuguese Navy Day Contest, FISTS Spring Sprint och 50 MHz Spring Sprint.

6 m Marathon började

Välkommen att delta i det tionde sex meters maratonet. OH3AG ordnar den
glädjande sex meters tävlingen för tionde och samtidigt sista gången.
Tävlingen överförs fr.o.m. nästa år till att ornas av britterna (UKSMG).
Det är fråga om en aktivitetstävlingen under sommarkonditionerna på sex
meter. Tävlingen inleds 4.5 och avslutas 4.8. Det lilla speciella med
tävlingen är uppföljning i realtid. Inloggning och övrig information finns
på adressen http://6m.dy.fi.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 12 maj kl. 1500 finsk tid
från OH6A i Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX