Svensk bulletin 23/2013

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1323S
Kanslibulletin 23/13 6.7.2013

INNEHÅLL

EvoHami 2013 nästa vecka
SRAL:s kansli stängt under lägret
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

EvoHami 2013- lägret nästa vecka

SRAL:s sommarläger EvoHami 2013 börjar nästa torsdag 11.7.2013 kl. 12:00 med öppningsceremoni. Lägret anordnas på Evo friluftsområde i Lammi i Tavastehus.
Adressen är Saukonojantie 44, Tavastehus, 16970 EVO. Lokatorn är KP21ne.

Lägerområdet i Evo är beläget c. 45 km från Tavastehus mot Padasjoki, på östra sidan av Rahtijärvivägen. En karta finnes i juni numret av tidningen Radioamatööri samt på SRAL:s websidor.

Lopptorget

I lägrets "city" ordnas ett lopptorg. Till lopptorgsområdet förs bord och området täcks med presenningar. Var och en ansvarar själv för försäljningen av sina prylar.

Kommerciella försäljare.

På lopptorget finns även kommerciella aktörer samt en lägerhandel. Dessa försäljningspunkter Hittas näst intill lopptorhet. Till lopptorget kan man köra med bil och sälja sitt bonk från släp eller baklucka.

VIKTIGT
Reservera tillräckligt med kontanter till lägret. På lägret kan man endast betala med kontanter. De närmaste bankautomaterna finns i Tuulos och Lammi samt Padasjoki kyrkbyar på c. 20 km avstånd.

Bespisning

Det finns många matvarianter från husmanskost till grillade delikatesser. Morgonmål serveras kl. 8-11 och lunch kl. 11-16 (söndag 11-15). Kvällsbitar serveras från torsdag till lördag.

Det lönar att ta med sig egna bespisningsredskap till lägret. Man får 50 cent rabatt på matpriset, ifall man hämtar sin lunch i ett kärl som främjar en hållbar utveckling. En diskplats byggs i samband med mattältet, så att man kan diska sina bespisningsredskap.

Lägerstation

Både HF- och VHF stationer uppförs till lägret. Toke, OH6RM med vänner har uppfört en 100 meters mast till lägerstationen. I masten kommer en TH11DX för HF, en 14 elements yagi på två meter och högst uppe i masten en Diamond 510 vertikalantenn för 2 m/70 cm. Lägrets arrangörer tackar Toke och andra inblandade för denna enastående möjliget att få kommunicera som en toppenstation från mitt i skogen. Välkommen till sommarlägret för att hålla kontakter. Anropet är OH3N.

Förutom lägerstationen kommer OH2HQ-stationen att vara i gång med lägerskolekrafter på 15 meter. Stationen deltar I IARU HF Championship kontesten I Finlands HQ-team. OH2HQ:s antenn är belägen I en separate mast.

Militärradioamatörstation

Torsdag till söndag fungerar militärradioamatörstationen OI3W på lägret. Den är utrustad för HF-, VHF- samt UHF banden. Stationen uppförs in i en GAZ66 lastbil och sköts av Marko, OH2LGW och Marko, OH2LRD. Med är även en Sisu 8 x 8 terränglastbil med klassrumscontainer för presentationer. Välkommen att bekanta er med stationen.

Lägeravgifter

Hela lägret 15 euro/person
Dagsvisit 10 euro
Familjemedlem 10 euro
Familjeavgift 30 euro
Deltagare under 12 år gratis

Lägrets repeaters

Lägrets 2m repeater sänder på 145,625 MHz. Deviationen är den normala -0,6 MHz. Lägrets 70 cm repeater sänder på frekvensen 434,750 MHz och deviationen är -2,0 MHz. Bägge repeatrar fordrar en CTCSS-ton på 123,0 Hz. Effekten är 5 W.

Övriga repeaters I området kan man hitta på lägerguiden samt via SRAL:s websidor.

Sammelpunkt för QSL-kort

Avgående QSL-kort kan lämnas i lägrets infopunkt.

Elektricitet
På lägret finns kraftström. Fältelnätverket kommer att konstrueras till en del av lägerområdet. För användning av elektricitet uppbärs en separat elavgift, som för första dygnet är 10 euro, andra dygnet 5 euro och tredje dygnet 5 euro. Eventuella storkonsumenter faktureras separat.

Lägerservice

Radio Hami sänder program under lägrets gång på frekvenserna 91,7 MHz, 6170 kHz, 5980 kHz samt 1602 kHz.

På lägret finns en tältbastu I närheten av simstranden. Bastun I Evocentret står till förfogande för de som bor där. På lördag morgon är Bastun reserverad för YL-bastun.

På lägret finns även en "Evo-SER-scen". På scenen kan man lämna elektronikskrot, och man får även plocka med sig skrot från scenen.

Det finns flere utedass, även ett inva-dass.

På lägerområdet finns två borrbrunnar med drickbart vatten. Dessutom finns där en simstrand. Det finns flera eldstäder samt ett grilltak, där man även kommer in med rullstol. I takets eldstad får man angöra eld även under skogsbrandsvarning.

Lägerprogrammet

Torsdag 11.7.

Kl. 12:00 Lägret öppnas

Kl. 15:00 teknisk rådgivning i radioorientering, apparatgranskningar och justering,
Juhani,OH2MD

Fredag 12.7.

Kl. 10:00 Nationalparksberättelser samt föredrag om desanterna under åren 1939 - 1944.
Kari, OH1UH,föredrar i Evocentret
Kl. 11:00 - 12:30 Traditionsradioämnen I Evocentret, bl.a. modifiering av VRGK -artilleriradion
till 80 meter samt andra föredrag.
Kl. 13:00 "Den perfekta skogsstationen", Allan, OH1FJK föredrar i Jussis Grilltak.
Kl. 14:00 vägledning till nybörjare om ARDF under rubriken "Evonkuusta etsimässä"
Kl. 15:00 Handiham forum i Jussis Grilltak
Kl. 18:00 Fisketävling vid Ylinen Rautjärvi
Kl. 20:00 - 21:00 uppträder Dogbone, Tero Arteli OH2ROCK som solist samt Heikki Napola,
Jukka Loikala och Esa Lilja.
Kl. 21:00 Kvällsbrasa med plättgräddning och dipolkastning med olika metoder.

Lördag 13.7.

Kl. 08:00 Damernas YL-bastu, i Evocentret
Kl. 09:30 YL-möte
Kl. 10:30 Mini CTU, Tomi, OH6EI, I Evocentret
Kl. 12:00 Styrelsens frågetimme, I Jussis Grilltak
Kl. 13:00 VHF-forum, Juho, OH6ZZ I Evocentret
Kl. 13:00 Professional wideband monitoring receivers, Rainer Penthold, DL1RDG föredrar på lägerområdet.
Kl. 14:00 Magnetloopar på HF-frekvenser, Matti, OH7SV, föredrar på lägerområdet
Kl. 15:00 TURVA-forum och Suomen Radioturva,Jyri, OH7JP, på lägerområdet
Kl. 15:00 startar ARDF FM-tävlingar startar från lägerområdet
Kl. 16:00 Militärradioamatörmöte på OI3W-stationen
Kl. 19:00 På kvällen finns igen glatt kvällsprogram runt lägerelden, plättgräddning, dipolkastning mm.

På lördag blir det även en ITE-utställning I Osmo A. Wiios anda I lägrets city. Heikki, OH2BGX förestår.

Söndag 14.7.

Kl. 10:00 Radioamatörsexamen I Evocentret
Kl. 12:00 Lägret avslutas, lägerområdet.

Radioamatörsexamen

På söndagen kan man avlägga radioamatörsexamen kl. 10:00 i Evocentret. Anmälningarna bör göras till SRAL:s kansli t.o.m. 9.7.2013. Anmäl vilka moduler du ämnar avlägga. Ett identitetsbevis samt kvitto på avlagd examensavgift bör medtagas. Examen kostar 13 euro per modul och bör betalas till SRAL:s konto, numret hittas på SRAL:s webbsidor.

Anvisningar för behandling av avfall.

Man har en strikt sorteringspolicy för sopor och avfall på Evocentret. Naturligtvis följer vi de anvisningar som finns för området.

För lägertiden har man uppfört talrika uppsamlingspunkter dit man bör föra sitt sorterade skräp. Där finns skilda kärl för metall, glas, brännbart papper och papp, recirkulerade flaskor och burkar samt blandavfall. I blandavfallet får man inte lägga bioavfall. Bioavfallet samlas, av hygienskäl, upp endast I Evocentrets egen avfallspunkt som finns invid vägen till bastun.

De som anländer med husvagn eller husbil ombedes taga med sig sitt blandavfall, för att minska på det avfall som blir kvar på området.

I samband med anmälningen får varje tältlag några avfallspåsar, och flere påsar kan fås efter behov.

Vi önskar alla ett angenämt och snyggt läger.

SRAL:s kansli stängt under lägret

SRAL:s kansli är stängt på grund av lägret 10. -12.7.

Klubbarna meddelar

OH3CRAC:s årsmöte

OH3CRAC håller sitt årsmöte 13.7.2013 i samband med SRAL:s sommarläger i Lammi. Noggrannare mötestid och plats meddelas i lägrets INFO-punkt.

Bemärkelsedagar

70 år

10.07. Loimuneva Jukka, OH2-1911
14.07. Valli Uolevi, OH9LVY

60 år

06.07. Tervo Esa, OH8MCE
08.07. Häyry Ilpo, OH5EE
14.07. Pennanen Juha, OH2BLY

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Venezuelan Independence Day Contest, DL-DX RTTY Contest, Original QRP Contest och DARC 10-Meter Digital Contest.

Nästa tisdag 9.7. star NAC UHF samt nästa onsdag 10.7. NAQCC-EU Monthly Sprint I turen. Nästa torsdag 11.7. körs NAC 50 MHz. Nästa fredag 12.7. tävlas QRP Fox Hunt.

Nästa veckoslut tävlas FISTS Summer Sprint, IARU HF World Championship och SKCC Weekend Sprintathlon.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen 14 juli klockan 15.00 finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHZ +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB