Svensk bulletin 33/2013

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1333S
Kanslibulletin 33/13 14.9.2013

INNEHÅLL

Kandidatnominering för SRAL:s styrelseval går ut 4.10.2013
Texter till SRAL:s verksamhetsplan för år 2014
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurer på olika orter
Stella Polaris seminarium i Kaskö
SAC nästa veckoslut
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Kandidatnominering för SRAL:s styrelseval går ut 4.10.2013

Kandidatnomineringen för SRAL:s styrelseval går ut om ca tre veckor, fredagen den 4.10.2013.

I tur att avgå under höstmötet 2013 för Finlands radioamatörförbund är styrelsemedlemmarna Timo Järvi, OH3LMG och Juhani Lehtosaari, OH2MD. Under höstmötet väljs två (2) medlemmar till styrelsen för en mandatperiod på tre år. Därtill väljs en ny medlem till styrelsen för en period på ett år i stället för Anne Lähdes, OH2YL som avgått ur styrelsen.

Varje medlem i Förbundet har rätt att skriftligt be valkommittén att ta emot sin kandidat för den kandidatlista som uppgörs för valet. Valhandlingarna, dvs. förslagen till kandidater för valet ombeds levereras till Finlands Radioamatörförbunds kansli till sekreteraren för valkommitten på adressen:

Finlands Radioamatörförbund,
Valkommittén,
Sekreterare Annika Wahlström,
PB 44, 00441 HELSINGFORS.

I det skriftliga förslaget för nämnas kandidatens efternamn, alla förnamn och där för finnas kandidatens samtycke till att ställa upp som kandidat.

De styrelsemedlemmar som står i tur att avgå kan ställa upp som kandidater igen, men i detta fall för de leverera valhandlingarna till kommittén.

Kandidaterna kan leverera en bild för valnumret av RA 11/2013 för en presentation (helst i elektronisk form) samt en fritt formulera text på högst 200 ord före 8.10.

Texter till SRAL:s verksamhetsplan för år 2014

Texter ombeds från handledarna och ordförandena för kommittéerna till SRAL:s verksamhetsplan. Dessa bör sändas före 19 september. Texterna kan sändas till verksamhetsledare Jan Hubach, OH1ZAA på adressen toiminnanjohtaja & sral punkt fi.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Voitto Siren, OH3KOC, har lämnat oss. Vi hedrar Voittos minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH2AP:s höstläger

Järvenpään Radioamatöörit ry, OH2AP, ordnar sitt traditinella höstläger lördagen den 28.9.2013. Platsen är den bekatanta Metsäpirtti i Rusutjärvi i Tusby. Adressen är Turaniementie 61, 04370 Rusutjärvi (Tusby kommun).

På lördagen 10.00 inleds uppsättande av lägret. Det egentliga programmet börjar kl. 12.00 med Maris, OH2FPK, presentation om evenemanget "Youngsters On The Air", som efterföljs av middag.

Ungefär 13.30 försätter presentationerna med temat "Förbättrad trapdipol". Arska, OH2EC berättar om den förbättring han utvecklat till en traditionell trapdipol. Efter detta hörs och ses Ramis, OH2BCI, bildpresentation om Kristina Cruises och radioamatörernas resa till Karibien. Sist i tur står Mattis, OH7SV, "Balunklinik" dvs. en interaktiv presentation, där man efter en grundläggande presentation kan gå igenom frågor som uppstått samt söka svar till dem.

Från matsalsutrymmena går man ca kl. 18 och lediggör utrymmet för annat bruk. Kvällen fortsätter i strandbastun.

Lägeravgiften är 9 euro inkluderande program, måltider, kaffe och bastubadande. Som lägerledare fungerar Esko, OH2ME. Välkommen.

Bemärkelsedagar

80 år

16.09. Collin Topi, OH3KOH
21.09. Kantanen Pertti, OH2VZ
21.09. Suominen Aimo, OH1SZ

70 år

21.09. Koukkula Ilkka, OH2-1499
23.09. Nykänen Ari, OH2JBV

60 år

14.09. Kronholm Alef, OH6ECO
15.09. Romu Jukka, OH2BRF
18.09. Pynnönen Eino, OH6TK
20.09. Argillander Rauno, OH6LFG
21.09. Strandvall Greger, OH2PE

50 år

23.09. Hietala Jari, OH1WT

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurser på olika orter

Kurs för elementär klass börjar i Lahtis 1.10 kl 18.00

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, ordnar en radioamatörkurs som inleds tisdagen 1.10 kl. 18.00 med en presentation av radioamatörverksamheten och kursen. Det är fråga om en kurs som bereder deltagarna till examen i elementär klass och som hålls på tisdagar fram till slutet av november, men även de som önkar utföra examen för allmän klass preppas. Kursen hålls i klubbens utrymmen i den gamla stationsbyggnaden på Radiobacken.

Under kursen ordnas den mängd examina som behövs, och även utomstående kan delta i examen. Som kurslärare fungerar Seppo, OH2TO; Raimo, OH3RV; Ismo, OH2IV och Jari, OH2BU. Det kursmaterial som behövs finns på klubbens webbsidor på adressen www.oh3ac.fi/ra-kurssi.

Anmälningar till kursen görs åt antingen Seppo Murtomaa, OH2TO, tfn 0400 713 545 eller oh3aclahti & gmail punkt com.

OH3AC ordnar även skräddarsydd utbldning för särskilda grupper.

Radioamatörkurs i Åbo

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, ordnar en radioamatörkurs som börjar på onsdagen den 2.10.2013. Platsen är Stårarmsgatan 3, Åbo. Ingång från innergården, dörren har märkningen OH1AAA.

Kurskvällarna hålls på onsdagar kl. 18.00 och utbildningen varar ungefär två timmar per gång. Kursen innehåller 11 kvällar. Under den sista kvällen hålls examen. Kurspriset är 50 euro. Priset inkluderar studiematerialet.

Anmälning till kursen och tilläggsinformation: Jouni Anttila, tfn 040 771 0420 eller oh1co & sral punkt fi. Välkomna!

Radioamatörkurs i Kouvola

Nästa radioamatörkurs i Kouvola Rörradiomuseum börjar söndagen den 6.10.2013 kl. 17. Kursen avslutas i december genom anordnad examen. Kurskvällarna hålls på söndagar. Mer information av Heikki Eskola, tfn 041 544 2554 eller oh5ges & sral punkt fi.

Stella Polaris seminarium i Kaskö

Årets Stella Polaris seminarium ordnas i Kaskö stadshus 20-21.9.2013. Evenemanget börjar på fredagen 20.9 kl. 17.00. Stella Polaris lunchen hålls på fredagen kl. 21.00. Till lunchen fungerar förhandsanmälan, som kan göras till e-postadressen hsp80112 & gmail punkt com eller per telefon till nummer 040 708 8030.

På lördagen hörs bl.a. presentationer och fraföranden fr.o.m. kl. 10.00. T.ex. Ben Nyberg, OH6PA, berättar om utställningsidéerna för år 2013 och Pekka Visuri talar om temat "Varför kom storoffensiven i juli 1944 som en överraskning". I programmet har även SRAL ett framförande.

SAC nästa veckoslut

CW-delen i Scandinavian Activity Contest tävlas nästa veckoslut, 21-22.9.2013 kl 1200-1200 UTC. Till den traditionella landskampen behövs åtminstone 400 OH-loggar. Kom med även du, även dina poäng påverkar resultatet i landskampen! Vi släpper väl inte "pojken" till Sverige?

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas WAE DX Contest, FOC QSO Party, CIS DX QPSK63 Contest och North American Sprint.

Nästa måndag, 16.9, tävlas Run for the Bacon Contest. Nästa tisdag 17.9
står NAC SHF i tur. På torsdagen 19.9 tävlas NAC 70 MHz och NAQCC Straight Key/Bug Sptint. På fredagen 20.9 står NCCC RTTY Sprint Ladder, NCCC Sprint och AGB NEMIGA Contest i tur.

Nästa veckoslut tävlas CW-delen i SAC. Alla med och ge poäng åt Finland!
Därtill tävlas QRP Afield, Feld Hell Sprint, UBA ON Contest på 6 meter och
BARTG Sprint 75 under nästa veckoslut.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, lördagen den 21 september klockan 15.00 finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX