Svensk bulletin 34/2013

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1334S
Kanslibulletin 34/13 21.9.2013

INNEHÅLL

Kandidatnominering för SRAL:s styrelseval går ut 4.10.2013
SRAL:s Höstdagar i Tammerfors på lördagen den 16.11.2013
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurser på olika orter
CW-övningarna fortsätter
Pekka, OH2YY i Nepal och Bhutan
Delta i SAC och vinn en utlandsresa
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Kandidatnominering för SRAL:s styrelseval går ut 4.10.2013

Kandidatnomineringen för SRAL:s styrelseval går ut om ca två veckor, fredagen den 4.10.2013.

I tur att avgå under höstmötet 2013 för Finlands radioamatörförbund är styrelsemedlemmarna Timo Järvi, OH3LMG och Juhani Lehtosaari, OH2MD. Under höstmötet väljs två (2) medlemmar till styrelsen för en mandatperiod på tre år. Därtill väljs en ny medlem till styrelsen för en period på ett år i stället för Anne Lähdes, OH2YL som avgått ur styrelsen.

Varje medlem i Förbundet har rätt att skriftligt be valkommittén att ta emot sin kandidat för den kandidatlista som uppgörs för valet. Valhandlingarna, dvs. förslagen till kandidater för valet ombeds levereras till Finlands Radioamatörförbunds kansli till sekreteraren för valkommitten på adressen:

Finlands Radioamatörförbund,
Valkommittén,
Sekreterare Annika Wahlström,
PB 44, 00441 HELSINGFORS.

I det skriftliga förslaget för nämnas kandidatens efternamn, alla förnamn och där för finnas kandidatens samtycke till att ställa upp som kandidat.

De styrelsemedlemmar som står i tur att avgå kan ställa upp som kandidater igen, men i detta fall för de leverera valhandlingarna till kommittén.

Kandidaterna kan leverera en bild för valnumret av RA 11/2013 för en presentation (helst i elektronisk form) samt en fritt formulera text på högst 200 ord före 8.10.

SRAL:s Höstdagar i Tammerfors lördagen den 16.11.2013

Platsen för Höstdagarna är Monitoimitalo 13. Monitoimitalo finns beläget i Tammerfors centrum, ungefär en fem minuters vandring från järnvägsstationen. Adressen till platsen är Satakunnankatu 13. Bilister betjänas av Hämppiparkki som finns beläget nära stället.

Dörrarna öppnas klockan 10.00 på lördagen den 16 november och programmet håller på till klockan 16, då förbundets höstmöte börjar. I programmet kommer att ingå en omfattande helhet bestående av presentationer om säkerhetskommunikationstrafikering. Internationella talare kommer att finnas med, liksom finska myndigheter från branchen samt flera av oss TURVA- och Vapeparadioamatörer. I programmet ingår även de bekanta forumen, såsom Tomis, OH6EI, tävlingsforum och DX-forumet består av en presentation om Pekkas, OH2YY, DX-pedition i oktober. Och på lopptorget gör du fynd!

Mer information om inkvartering, program och kvällsfesten publiceras i oktobernumret av tidningen Radioamatööri.

Evenemanget ordnas av Suomen Radioturva ry (SRT), en nyligen inrättad nationell radioamatörförening som fokuserar på säkerhetskommunikationstrafik. Organisation av dagen samt programmet koordineras av Jyri Putkonen, OH7JP, egetanrop fungerar.

Kom och fira en trevlig höstdag i Tammerfors!

Klubbarna meddelar

OH2AP:s höstläger

Järvenpään Radioamatöörit ry, OH2AP, ordnar sitt traditinella höstläger lördagen den 28.9.2013. Platsen är den bekatanta Metsäpirtti i Rusutjärvi i Tusby. Adressen är Turaniementie 61, 04370 Rusutjärvi (Tusby kommun).

På lördagen 10.00 inleds uppsättande av lägret. Det egentliga programmet börjar kl. 12.00 med Maris, OH2FPK, presentation om evenemanget "Youngsters On The Air", som efterföljs av middag.

Ungefär 13.30 försätter presentationerna med temat "Förbättrad trapdipol". Arska, OH2EC berättar om den förbättring han utvecklat till en traditionell trapdipol. Efter detta hörs och ses Ramis, OH2BCI, bildpresentation om Kristina Cruises och radioamatörernas resa till Karibien. Sist i tur står Mattis, OH7SV, "Balunklinik" dvs. en interaktiv presentation, där man efter en grundläggande presentation kan gå igenom frågor som uppstått samt söka svar till dem.

Från matsalsutrymmena går man ca kl. 18 och lediggör utrymmet för annat bruk. Kvällen fortsätter i strandbastun. Välkommen.

Bemärkelsedagar

80 år

21.09. Kantanen Pertti, OH2VZ
21.09. Suominen Aimo, OH1SZ
25.09. Ekko Timo, OH1SM

70 år

21.09. Koukkula Ilkka, OH2-1499
23.09. Nykänen Ari, OH2JBV
27.09. Kingelin Pertti, OH6HJP

60 år

21.09. Strandvall Greger, OH2PE
26.09. Koskinen Hannu, OH1HK
30.09. Ahvenainen Juhani, OH5YU

50 år

23.09. Hietala Jari, OH1WT
24.09. Jänkävaara Seppo, OH2EDV
30.09. Lamponen Jari, OH4JPS

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurser på olika orter

Kurs för elementär klass börjar i Lahtis 1.10 kl 18.00

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, ordnar en radioamatörkurs som inleds tisdagen 1.10 kl. 18.00 med en presentation av radioamatörverksamheten och kursen. Det är fråga om en kurs som bereder deltagarna till examen i elementär klass och som hålls på tisdagar fram till slutet av november, men även de som önkar utföra examen för allmän klass preppas. Kursen hålls i klubbens utrymmen i den gamla stationsbyggnaden på Radiobacken.

Under kursen ordnas den mängd examina som behövs, och även utomstående kan delta i examen. Som kurslärare fungerar Seppo, OH2TO; Raimo, OH3RV; Ismo, OH2IV och Jari, OH2BU. Det kursmaterial som behövs finns på klubbens webbsidor på adressen www.oh3ac.fi/ra-kurssi.

Anmälningar till kursen görs åt antingen Seppo Murtomaa, OH2TO, tfn 0400 713 545 eller oh3aclahti & gmail punkt com.

Radioamatörkurs i Åbo

Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, ordnar en radioamatörkurs som börjar på onsdagen den 2.10.2013. Platsen är Stårarmsgatan 3, Åbo. Ingång från innergården, dörren har märkningen OH1AAA.

Kurskvällarna hålls på onsdagar kl. 18.00 och utbildningen varar ungefär två timmar per gång. Kursen innehåller 11 kvällar. Under den sista kvällen hålls examen. Kurspriset är 50 euro. Priset inkluderar studiematerialet.

Anmälning till kursen och tilläggsinformation: Jouni Anttila, tfn 040 771 0420 eller oh1co & sral punkt fi. Välkomna!

Radioamatörkurs i Kouvola

Nästa radioamatörkurs i Kouvola Rörradiomuseum börjar söndagen den 6.10.2013 kl. 17. Kursen avslutas i december genom anordnad examen. Kurskvällarna hålls på söndagar. Mer information av Heikki Eskola, tfn 041 544 2554 eller oh5ges & sral punkt fi.

CW-övningarna börjar igen

CW-övningarna börjar igen fr.o.m. 1 oktober och fortsätter fram till slutet av december. ÖVningarna sker dagligen klockan 15.00 finsk tid. Frekvensen är 3556 kHz ± QRM. CW-trafiken varar så länge som det räcker stationer. Kontakterna är vanliga CW-kontakter inga "ringar".

Som motstationer fungerar oH1BGG, OH2BGG, OH1MAU, OH9TH, OH2BGH, OH3GQE, OH1FJ och OH1LEO. Varje operatör använder sitt anrop som kan variera och även enligt de önskemål som har framförts. E-post fungerar med egetanrop.

Genom att hålla kontakter med de nämnda stationerna kan man få ett CW Activity Award. Reglerna finns bl.a. på SRAL:s webbplats och i tidningen Radioamatööri 7/2012.

Pekka, OH2YY, i Nepal och Bhutan

Pekka, OH2YY är QRV från Nepal med anropet 9N2YY 2-5.10.2013 (anropet bekräftas först efter ankomst i landet). Pekka är även QRV från Bhutan med anropet A52YY 6-10.10.2013.

Från Nepal är Pekka QRV på 18, 21, 24 och 28 MHz banden. Från Bhutan är han även QRV på andra HF-band. Antenner finns för 7-28 MHz.

Pekka påträffas säkrast under kvällar och nätter på 14-28 MHz SSB. Öronen är enligt normal praxis känsliga för OH-anrop.

QSL antingen direkt eller via SRAL och även LOTW används.

Delta i SAC och vinn en utlandsresa

CW-delen av Scandinavian Activity Contest tävlas detta veckoslut, 21-22.9.2013, kl. 1200-1200 UTC. SSB-delen tävlas 12-13.10.2013 kl. 1200-1200 UTC. Till den traditionella landskampen behövs minst 400 OH-loggar. Delta även du! Alla OH-stationers poäng påverkar landskampsresultaten. Vi släpper väl inte "pojken" till Sverige?

CCF önskar även detta år främja finländarnas SAC-aktivitet. Således deltar man i utlottningen om man håller minst 300 QSO:n i CW delen och sänder in loggen. Samma gäller SSB: minst 300 QSO:n och en insänd logg berättigar till deltagande i utlottningen.

Klassen kan vara single op all band eller single band (inte check log), bara det samlas 300 eller fler kontakter.

Som priser fungerar resor till CCF/OHDXF-vinterdagar (a.k.a. CCF-kryssningen) i Tallinn. En resa per sändarslag lottas ut bland de insända OH-loggarna. Färjan åker iväg 31.1.2014 Helsingfors-Tallinn, retur 2.2.2014. Hotell, två nätter i en personers rum + frukost och deltagande i evenemanget samt måltid ingår.

I denna tävling är OH/OH0/OJ0 finländare.

Alla med i SAC-tävlingarna!

Mer information om CCF/OHDXF/ERAU Winter Meeting 2014 och en länk till anmälningar inför resan kommer till CCF:s webbsidor i ett senare skede.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CW-delen i SAC. Kom med allihopa för att ge poäng åt Finland! Därtill tävlas detta veckoslut QRP Afield, Feld Hell Sprint, UBA ON Contest på 6 meter och BARTG Sprint 75.

Nästa tisdag 24.9 står NAC 2,3 GHz + up i tur. Nästa onsdag, 25.9, tävlas SKCC Sprint och CWops Mini-CWT Test. Nästa torsdag, 26.9, står RSGB 80m Club Sprint och CWops Mini-CWT Test i tur. På fredagen, 27.9, tävlas NCCC RTTY Sprint Ladder och NCCC Sprint.

Nästa veckoslut tävlas ARRL EME Contest, CQ WW RTTY Contest och AGCW VHF/UHF Contest

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, lördagen den 28 september klockan 1500 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX