Svensk bulletin 36/2013

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1336S
Kanslibulletin 36/13 5.10.2013

INNEHÅLL

Följande frågetimme för styrelsen 12.10
Kandidaterna för SRAL:s styrelseval publiceras 7.10.2013
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurser på olika orter
Radioamatörexamen i Lahtis 8.10 kl. 20.00
Pekka, OH2YY, i Nepal och Bhutan
Tävlingsnyheter
Delta i SAC och vinn en utlandsresa
Nästa bulletin

Följande frågetimme för styrelsen 12.10

På grund av förbundets kommunikationsdagar hålls följande frågetimme för styrelsen först nästa veckas lördag, 12.10. Frågetimmen börjar kl. 14.00 finsk tid och avslutas kl. 15.00 finsk tid. Frekvensen är den gamla och bekanta 3685 kHz.

Syftet med frågetimmen är att fungera som diskussionstillfälle mellan styrelsen och medlemmar i fråga om aktualiteter eller andra ärenden som medlemmarna funderar på.

Då de styrelsemedlemmar som är på plats har anmält sin närvaro, kan medlemmarna ställa frågor till styrelsemedlemmarna. Ifall egentliga frågor till styrelsen inte finns är det möjligt att ta fram även andra intressesanta teman som berör verksamheten. Styrelsemedlemmarna har även möjligheten att berätta om aktualiteter inom den egna sektorn. Kom och diskutera!

Kandidaterna för SRAL:s styrelseval publiceras 7.10.2013

Kandidatnomineringen för SRAL:s styrelseval gick ut fredagen 4.10.2013. Kandidaterna i valet publiceras nästa måndag 7.10.2013, efter att kandidaterna först har godkänts i valkommitténs möte. Namnen på kandidaterna publiceras på förbundets webbsidor på måndag kväll.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Heikki Turunen, OH2AYG, har lämnat oss. Vi hedrar Heikkis minne med en stunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Viestikallio väcks upp!

I Viestikallio ordnas en aktivitetsdag 12.10. Matti Hohtola, OH7SV, håller en "Balunklinik" kl. 15.15. Efter inledningen diskuteras ämnet. De frågor som uppstår gås igenom och samtidigt söker man lösningar till dessa.

I eftermiddagens program finns även allmänt pratande i skenet av en grilleld och även ett mindre lotteri ordnas. Deltagandeavgiften i programmet är 20 euro, och summan inkluderar presentationen, parkering, grillkorv, dryck, lott, lägereld samt trevligt sällskap.

Dagens vinst används för upprätthållande av Viestikallio! Donationer får göras till lotteriet!

Välkomna! Artjärven Viestitekninen Yhdistys

OH6AP / RadioHullut ordnar en radioprylsdag

OH6AP och RadioHullut ordnar de traditionella höstprylsdagarna nästa veckas lördag 12.10.2013 kl. 12-16. Kom och köp eller sälj dina radioprylar till privatpersoner på en gratis försäljningsplats samt för att träffa bekanta.

I Huissin Urheilutalo finns mycket utrymme i en öppen sal på försäljningsbord och på den stora parkeringsplatsen finns även mycket utrymme för försäljning från släpkärror. Adressen till Urheilutalo är Vaasantie 1081, 61350 Huissi, "Ilmajoki". På plats finns en buffet, där man emellanåt kan ta sig en kopp kaffe eller något smått att äta.

På platsen finns även en avdelning för kommerciella försäljare av apparater. Välkomna att fira en radioaktiv eftermiddag, även från längre håll!

OH6AAD:s sommarläger

Viitasaaren Radiokerhon, OH6AAD, håller sitt traditionella sommarläger i Koliman leirikeskus i Viitasaari 1-3.11.2013. I lägerprogrammet finns åtminstone den traditionella rövarsteksgropen, DX-bastu och prathörnan. Uppvärmt utrymme inomhus och platser för släpvagnar finns, sovsäckar och egen mat med! Den frivilliga lägeravgiften är 5 euro, under 18 åringar gratis.

Viitasaaren Radiokerho ry håller sitt årsmöte under lägrets gång i Koliman leirikeskus, 3.11 kl. 10.00. I mötet behandlas de stadgeenliga ärendena. Välkomna!

Bemärkelsedagar

80 år

13.10. Aalto Esko, OH3XQ

70 år

06.10. Jokinen Jouko, OH2BCP
06.10. Träskbäck Kurt, OH2LR
09.10. Laaksonen Tarmo, OH1-6806
12.10. Kautiainen Alpo, OH1MG
13.10. Lahti Pentti, OH1PL

60 år

05.10. Kangas Markku, OH1IM
06.10. Möttönen Veikko, OH1JEZ
06.10. Mäkinen Jari, OH3GSH
09.10. Riihimäki Ari, OH6ZI
13.10. Pölkki Risto, OH6FTR
13.10. Heinola Olli, OH3HO
14.10. Heikkinen Martti, OH2BVR / OH2PC

50 år

12.10. Holstila Pekka, OH2TA

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurser på olika orter

Radioamatörkurs i Kouvola

Kouvolan Putkiradiomuseo börjar sin radioamatörkurs söndagen den 6.10.2013 kl. 17. Kursen avslutas i examen som ordnas i december. Kurskvällarna hålls på söndagar. Mer information fås från Heikki Eskola, tfn 041 544 2554 eller e-post oh5ges & sral punkt fi.

Radioamatörkursen fortsätter i Lahtis, ännu hinner man med!

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, ordnar en kurs, som började senaste tisdag med tio personer anmälda, men ännu hinner man komma med! Följande kurskväll är nästa tisdag 8.10 kl. 18.00. Det är fråga om en kurs som bereder deltagaren i examen för elementär klass. Kursen hålls på tisdag kvällar fram till november. Kursen hålls i klubbens utrymmen i den gamla stationsbyggnaden på Radiobacken.

Som kurslärare fungerar Seppo OH2TO, Raimo OH3RV, Ismo OH2IV och Jari OH2BU. Allt kursmaterial som behövs finns på klubbens webbsidor på adressen www.oh3ac.fi/ra-kurssi.

Anmälningar antingen till Seppo Murtomaa, OH2TO, tfn 0400 713 545 eller oh3aclahti & gmail punkt com.

Radioamatörexamen i Lahtis 8.10 kl. 20.00

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, ordnar på tisdagen den 8.10 en examen för alla moduler, KI, T1, T2 och morse som avslutning på kurskvällen ca kl. 20.00. Examenstillfället är även öppet för alla andra som önskar delta. Anmälningar till examen till Jari, OH2BU, antingen per e-post oh2bu & sral punkt fi eller per telefon 0400 503 221.

Pekka, OH2YY, i Nepal och Bhutan

Pekka, OH2YY är QRV från Nepal med anropet 9N2YY 2-5.10.2013 (anropet bekräftas först efter ankomst i landet). Pekka är även QRV från Bhutan med anropet A52YY 6-10.10.2013.

Från Nepal är Pekka QRV på 18, 21, 24 och 28 MHz banden. Från Bhutan är han även QRV på andra HF-band. Antenner finns för 7-28 MHz.

Pekka påträffas säkrast under kvällar och nätter på 14-28 MHz SSB. Öronen är enligt normal praxis känsliga för OH-anrop.

QSL antingen direkt eller via SRAL och även LOTW används.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Foneralli, 15 meter SSTV Dash Contest, TARA PSK Rumble Contest, Oceania DX Contest, EU Autumn Sprint, UBA ON Contest och RSGB 21/28 MHz Contest.

Nästa tisdag 8.10 står NAC UHF och ARS Spartan Sprint I tur. På onsdagen 9.10 tävlas NAQCC Straight Key/Bug Sprint, RSGB 80m Club Sprint och CWops Mini-CWT Test. Nästa torsdag 10.10 står NAC 50 MHz, 10-10 International 10-10 Day Sprint och CWops Mini-CWT Test i tur. Nästa fredag 11.10 tävlas NCCC RTTY Sprint Ladder och NCCC Sprint.

Nästa veckoslut tävlas SSB-delen i Scandinavian Activity Contest, Makrothen RTTY Contest, Oceania DX Contest, SKCC Weekend Sprintathon, QRP ARCI Fall QSO Party, EU Autumn Sprint, FISTS Fall Sprint, North American Sprint och UBA ON Contest.

Delta i SAC och vinn en utlandsresa

SSB-delen av Scandinavian Activity Contest tävlas nästa veckoslut 12-13.10.2013 kl. 1200-1200 UTC. Delta även du! Alla OH-stationers poäng påverkar landskampsresultaten. Vi släpper väl inte "pojken" till Sverige?

CCF önskar även detta år främja finländarnas SAC-aktivitet. Således deltar man i utlottningen om man håller minst 300 QSO:n i CW delen och sänder in loggen. Samma gäller SSB: minst 300 QSO:n och en insänd logg berättigar till deltagande i utlottningen.

Klassen kan vara single op all band eller single band (inte check log), bara det samlas 300 eller fler kontakter.

Som priser fungerar resor till CCF/OHDXF-vinterdagar (a.k.a. CCF-kryssningen) i Tallinn. En resa per sändarslag lottas ut bland de insända OH-loggarna. Färjan åker iväg 31.1.2014 Helsingfors-Tallinn, retur 2.2.2014. Hotell, två nätter i en personers rum + frukost och deltagande i evenemanget samt måltid ingår.

I denna tävling är OH/OH0/OJ0 finländare.

Alla med och tävla!

Mer information om CCF/OHDXF/ERAU Winter Meeting 2014 och en länk till anmälningar inför resan kommer till CCF:s webbsidor i ett senare skede.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 13 oktober kl. 1500 finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX