Svensk bulletin 37/2013

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1337S
Kanslibulletin 37/13 12.10.2013

INNEHÅLL

Kandidatnomineringen för SRAL:s styrelseval
Klubbarna meddelar
Jamboree On The Air nästa veckoslut 19.-20.10.2013
Bemärkelsedagar
Radioamatörexamen i Lahtis 15.10.
Radioamatörkurser
Tävlingsnyheter
Delta I SAC och vinn en utlandsresa
Nästa bulletin

Kandidatnomineringen för SRAL:s styrelseval

Följande personer kandiderar i styrelsevalet:

2 Niko Halminen, OH2GEK
3 Mauno Hirvonen, OH7UE
4 Timo Järvi, OH3LMG
5 Juhani Lehtosaari, OH2MD

Presentation av kandidaterna publiceras i november numret av tidningen Radioamatööri. Dessutom finns presentationerna på SRAL:s hemsidors valsida nästa vecka. Valhandlingarna läggs också dit under nästa vecka.

Postomröstningsmaterialet skickas till de röstberättigade med november Radioamatööri. Om medlem icke röstat I postomröstningen kan han rösta på höstmötesplatsen i Tammerfors 16.11.2013 kl. 13.30 - 15.30. SRAL:s höstmöte hålles vid Monitoimitalo på adressen Satakunnankatu 13, Tammerfors.

De medlemmar som är bosatta utomlands kan få sitt röstningsmaterial tillskickat på förhand genom att anmäla därom till sekreteraren för valnämnden.

Understödsframföranden publiceras på SRAL:s hemsidors valsida. De bör skickas per e-post till adressen webmaster & sral punkt fi. Skriverierna bör följa god sed.

Klubbarna meddelar

OH6AA på utflykt

Vasa Sexorna rf. anordnar nästa onsdag den 16.10.2013 kl. 18:00 en visit till Meteorian på Söderfjärden. Uppsamling på klubben kl. 17:30 eller direkt vid Meteorian kl. 17:50. Raincheck: om det råder köldgrader på onsdagen uppskjuts besöket till våren 2014. Alla med önskar OH6AA:s styrelse.

OH1AA:s lillahjul

Turun Radioamatöörit ry. OH1AA firar sin lillajul på klubblokalen på Stålarmsgatan den 28.11.2013, börjandes kl. 18:00. Traditionellt serveras glögg och kaffe med dopp och tårta. Välkommen önskar styrelsen.

Jamboree On The Air nästa veckoslut 19.-20.10.2013

Scouternas JOTA, dvs. Jamboree On The Air är världens scouters största årliga evenemang, då ca 500 000 scouter från 120 länder deltar. I JOTA deltar c. 10000 radiostationer.

Scoutstationerna anropar varandra med "CQ JAMBOREE" eller på CW "CQ JAM". De medverkande radiostationerna kan sätta till sitt anrop tecknet /J. Evenemangets internationella huvudstation opererar från Geneve med anropet HB9S. Finlands huvudstation är OH2JAM I Jokiois.

Ylä-Karjalan Radioamatörit deltar I JOTA evenemanget med anropet OH7ABE/J tillsammans med Nurmeksen Partiolaiset på lördagen 19.10. kl. 12 - 14. Stationen är i gång från scouternas Korvenpoika-stuga I rutan KP43HN.

Pohjois-Karjalan Radiokerho kör tillsammans med Liperin Kokkoveikot i JOTA. Man är i gång med anropet OH7SUF 19.10. kl. 12 - 14 från Reponiemi scoutstuga.

Stor JOTA- och radioamatöraktivitetspresentation I Esbo 19. - 20.10.

På Hansakallio skola I Esbo anordnas på lördagen och söndagen kl. 10 - 18 en stor presentation av JOTA och radioamatörverksamheten. Man kör med anropet OH2S med två stationer och presentationen är speciellt riktad till unga och familjer.

Evenemanget arrangeras av Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC tillsammans med Länsiväylä tidningen. Adressen till Hansakallio skola är Hansakallio 4, 02780 Esbo.

Bemärkelsedagar

80 år

13.10. Aalto Esko, OH3XQ

70 år

12.10. Kautiainen Alpo, OH1MG
13.10. Lahti Pentti, OH1PL
15.10. Henricson Olof, OH6MFY

60 år

13.10. Pölkki Risto, OH6FTR
13.10. Heinola Olli, OH3HO
14.10. Heikkinen Martti, OH2BVR / OH2PC

50 år

12.10. Holstila Pekka, OH2TA / OH0TA / OH0X / OG0I / OG2I
18.10. Komppa Olavi, OH7KF

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörexamen i Lahtis 15.10 kl. 18.00

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, ordnar på tisdagen den 15.10 en examen för alla moduler, KI, T1, T2 och morse som avslutning på kurskvällen ca kl. 18.00. Examenstillfället är även öppet för alla andra som önskar delta. Anmälningar till examen till Jari, OH2BU, antingen per e-post oh2bu & sral punkt fi eller per telefon 0400 503 221.

Radioamatörkurser

Radioamatörkursen fortsätter i Lahtis, ännu hinner man med!

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, fortsätter kursen, som började senaste tisdag med elva personer anmälda, men ännu hinner man komma med! Följande kurskväll är nästa tisdag 15.10 kl. 18.00. Det är fråga om en kurs som bereder deltagaren i examen för elementär klass. Kursen hålls på tisdag kvällar fram till november. Kursen hålls i klubbens utrymmen i den gamla stationsbyggnaden på Radiobacken.

Som kurslärare fungerar Seppo OH2TO, Raimo OH3RV, Ismo OH2IV och Jari OH2BU. Allt kursmaterial som behövs finns på klubbens webbsidor på adressen www.oh3ac.fi/ra-kurssi.

Anmälningar antingen till Seppo Murtomaa, OH2TO, tfn 0400 713 545 eller oh3aclahti & gmail punkt com.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas Scandinavian Activity Contestens SSB-del, Makrothen RTTY Contest, Oceania DX Contest, SKCC Weekend Sprintathon, QRP ARCI Fall QSO Party, EU Autumn Sprint, FISTS Fall Sprint, North American Sprint och UBA ON Contest.

Nästa tisdag 15.10. står NAC 1,3 GHz i turen ochja nästa torsdag 17.10. NAC 70 MHz.

Nästa veckoslut tävlas JARTS WW RTTY Contest, 10-10 International Fall Contest, Worked All Germany Contest, Stew Perry Topband Challenge, W/VE Islands QSO Party, Feld Hell Sprint och Asia-Pacific Fall Sprint.

Delta i SAC och vinn en utlandsresa

SSB-delen av Scandinavian Activity Contest tävlas 12-13.10.2013 kl. 1200-1200 UTC. Delta även du! Alla OH-stationers poäng påverkar landskampsresultaten. Vi släpper väl inte "pojken" till Sverige?

CCF önskar även detta år främja finländarnas SAC-aktivitet. Således deltar man i utlottningen om man håller minst 300 QSO:n i CW delen och sänder in loggen. Samma gäller SSB: minst 300 QSO:n och en insänd logg berättigar till deltagande i utlottningen.

Klassen kan vara single op all band eller single band (inte check log), bara det samlas 300 eller fler kontakter.

Som priser fungerar resor till CCF/OHDXF-vinterdagar (a.k.a. CCF-kryssningen) i Tallinn. En resa per sändarslag lottas ut bland de insända OH-loggarna. Färjan åker iväg 31.1.2014 Helsingfors-Tallinn, retur 2.2.2014. Hotell, två nätter i en personers rum + frukost och deltagande i evenemanget samt måltid ingår.

I denna tävling är OH/OH0/OJ0 finländare.

Alla med i SAC-tävlingarna!

Mer information om CCF/OHDXF/ERAU Winter Meeting 2014 och en länk till anmälningar inför resan kommer till CCF:s webbsidor i ett senare skede.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 20 oktober klockan 1500 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.