Svensk bulletin 38/2013

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

b sral @ sca $SRAL1338S
Kanslibulletin 38/13 19.10.2013

INNEHÅLL

Kandidatpresentationer och valdokument har publicerats
Klubbarna meddelar
Jamboree On The Air detta veckoslut 19-20.10.2013
CW-övningarna fortsätter till årets slut
Bemärkselsedagar
Behörighetsexamina i Hansakallio 19-20.10
Traditionsradioevenemang PRT17
CR2X i rekordjakt i tävlingen CQWW SSB
WRTC2014-teamen har valts
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Kandidatpresentationer och valdokument har publicerats

Presentationen av kandidaterna för SRAL:s styrelseval har publicerats på valsidorna på förbundets webbplats. Adressen är http://www.sral.fi/vaalit13/

Understödsskrivelser publiceras på SRAL:s webbsidor i samband med kandidatpresentationerna. Dessa kan sändas per e-post till adressen webmaster & sral punkt fi. Skrivelserna bör följa god ton och smak.

Postomröstningsmaterialet sänds till de röstberättigade med novembernumret av tidningen radioamatööri. Om medlemmen inte har röstat genom postomröstning, han denne rösta på höstmötesplatsen i Tammerfors (Monitoimitalo 13, Satakunnankatu 13) 16.11.2013 kl. 13.30 - 15.30.

De av förbundets medlemmar som bor utomlands kan få postomröstningsmaterialet postledes på förhand, genom att meddela om detta åt valnämndens sekreterare.

Valhandlingarna har publicerats på medlemssidorna, vilka man kommer åt via SRAL:s huvudsida genom länken "jäsenille".

Klubbarna meddelar

Lahden Radiokerho ry:s, OH3AC, bulletin 27.10 kl. 9.30 finsk tid

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, ger sin traditionella bulletin söndagen den 27.10 kl. 9.30 finsk tid på frekvensen 3685 kHz. Kom och hör de senaste aktualiteterna från Päijänne-Tavastland. Eftersom det på samma frekvens 9.45 läses femmornas klubbars sambulletin tas bulletinkvitteringar emot enligt bulletinstationens instruktioner, antingen på en högre eller lägre frekven.

OH4ACD:s Mujkfestival 28.10-1.11.2013

Puulan Radio Club ry startar sin lekmujksjaktvecka måndagen den 28.10. OH4ACD och OH4O är aktiva hela veckoslutet fram till fredag från Hirvensalmi, vid stranden av Puulavesi. I lägerprogrammet finns bl.a. plaskande av MUF-nät samt SSB-bastu. MEr specifik information från Facebook, se Puulan Radio Club. Välkomna.

Presentation på Kakkosten kerho

På Kakkosten kerho ordnas en presentation "baluner i dämpningen av HF-störningar" på tisdagen den 29.10.2013 kl. 18.30. Efter inledningen gås de fall som kommer fram igenom och samtidigt söker man efter lösningar till dessa. Presentationen hålls av Matti, OH7SV. Platsen är klubbens grotta i Åggelby/Dammen i Helsingfors. Adressen är Gesällsvägen 12 a B 1. Välkommen! Styrelsen för OH2AA

OH6AAD:s traditionella sommarläger

Viitasaaren Radiokerho, OH6AAD, ordnar sitt traditionella sommarläger i Koliman leirikeskus i Viitasaari 1-3.11. I lägerprogrammet finns åtminstone traditionellt rövarstekande, dx-bastu och diskussioner.

Varma inkvarteringsutrymmen och släpvagnsplatser finns, men ta med sovsäckar och eget ätbart. Den frivilliga lägeravgiften är 5 euro, under 18 åringar gratis.

Viitasaaren Radiokerho ry:s årsmöte ordnas under lägrets gång i Koliman leirikeskus 3.11 kl. 10.00. Under mötet behandlas de stadgeenliga ärendena. Välkomna!

OF40R på banden

Rautaruukin Raahen tehtaan radioamatöörikerho, OH8R, firar klubbens 40 åriga strapatser genom att komma i etern med specialanroet OF40R under ett års tid. Klubben grundades år 1974 och under hela dess existens har verksamheten varit mycket aktivt. OF40R är i huvudsak QRV på HF-områdena.
QSL bara direkt via OH8DR.

Jamboree On The Air detta veckoslut 19-20.10.2013

Detta veckoslut fylls radioamatörbanden av scouternas radioamatörstationer. 500 000 scouter runt världen deltar i det traditionella Jamboree-On-The-Air, dvs. JOTA-evenemanget för att byta hörigheter med andra scouter. Samtidigt visar man upp både radioamatör- och scoutverksamheten för andra. Även detta år ordnas olika radioscoutsevenemang och presentationer runtom i Finland. Ungefär 10 000 scoutradioamatörstationer beräknas vara igång. Evenemanget har en lång tradition, eftersom årets scoutläger i etern är det femtiosjätte i ordningen.

Evenemanget började lördagen den 19.10 kl. 00.01 och avslutas på söndag natt kl. 23.59 lokaltid i respektive land. I Finland har evenemanget öppnats på lördagen klockan 12.00 finsk tid på frekvensen 3710 kHz.

Som huvudstation i Finland fungerar OH2JAM. QTH denna gång är Jockis. Därtill är Finlands Scoutorganisations stationer QRV från olika håll i Finland med anropen OH2S och OH2GSF samt med suffixen SUF. Nu är ett utmärkt tillfälle att samla poäng för scouternas SUF-award, vars regler finns på Finska JOTA:s webbsidor. Till sidorna kommer man via SRAL:s huvudsida, www.sral.fi.

Scoutstationerna kallar varann genom "CQ JAMBOREE" eller med telegrafi "CQ JAM". Scoutstationernas schedtider är lördag kl. 13.00 finsk tid, på frekvensen 7080 kHz och kl. 15.45 finsk tid på 3750 kHz.

De radioamatörstationer som deltar i JOTA kan lägga till /J efter sitt anrop. Den internationella huvudstationen för evenemanget är igång från Geneve med anropet HB9S. De flesta radiostationerna för scourorganisationerna känns igen genom bokstäverna JAM och S i suffixet.

Stort JOTA-evenemang och presentation av radioamatörverksamhet i Esbo 19-20.10

I Hansakallionkoulu i Esbo ordnas lördagen och söndagen 19-20.10 JOTA-evenemang bägge dagar kl. 10-18 och samtidigt även presentation av radioamatörverksamhet. Anropet OH2S används åtminstone av två stationer, med vilka scouterna och även andra kan hålla kontakter. Presentationen av radioamatörverksamheten riktas till unga och familjer, dock utan att glömma de äldre! Hansakallion koulu finns beläget ungefär 250 meter från Köklax station. Vägvisning finns.

Förutom att hålla kontakter kan man på plats njuta av kaffe och vetebullar som skoleleverna bryggt och bakat samt njuta av trevlig radioscouts- och amatöranda. Vi önskar att så många scouter, radioscouter och radioamatörer som möjligt kommer på plats för att medföra känsla och en positiv anda för evenemanget.

OH2S kommer att vara på frekvensen 3685 kHz ± QRM och önskar att så många stationer som möjligt skulle komma och hålla s.k. grundkontakter med stationer. Inte heller flera kontakter skadar, eftersom människorna bakom mikrofonerna byts ut hela tiden, och att det även kan finnas second operators vid mikrofonen.

Evenemanget ordnas av Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC under bistånd av tidningen Länsiväylä och scoutkåren Kaukakuutit. Adressen till Hansakallion koulu är Hansakallio 4, 02780 ESBO. Mer information ges av Ismo, OH2IV via ismovilkas & gmail punkt com, tfn 050 370 1013 eller Jari, OH2BU; tfn 0400 503 221, oh2bu & sral punkt fi.

CW-övningarna fortsätter till slutet av året

CW-övningarna började igen 1 oktober och fortsätter dagligen kl. 15.00 finsk tid fram till slutet av december. Frekvensen är 3556 kHz ± QRM. CW-trafiken tar varje dag så länge som stationer räcker till. Kontakterna är vanliga CW-kontakter, inga ringar. Motstationerna är OH1BGG, OH2BGG, OH1MAU, OH9TH, OH2BGH, OH3GQE, OH1FJ och OH1LEO. Genom att hålla kontakter till ovannämnda stationer kan du spara poäng till CW Activity Award. Reglerna finns på SRAL:s webbsidor under punkten "Aktuellt".

Bemärkelsedagar

70 år
22.10. Virtanen Esa, OH2BWL
25.10. Alhonen Taisto, OH2HI
28.10. Nieminen Timo, OH6DT

60 år
22.10. Gustafsson Harri, OH2JIZ
25.10. Maunu Pentti, OH1KU
26.10. Manninen Tarja, OH2GQH

50 år
27.10. Alanko Olli, OH6FGF / OH6OA

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Behörighetsexamina i Hansakallio 19-20.10

I samband med radioamatörpresentationen i Hansakallio i Esbo kan man även utföra examen inom alla moduler, K-, T1- och T2. Ifall examen känns intressant ta kontakt med Jari, OH2BU antingen per e-post oh2bu & sral punkt fi eller tfn 0400 503 221.

Traditionsradioevenemang PRT17

Traditionsradioevenemanget, i ordningen redan det sjuttonde, hålls på fredagen 6.12.2013 kl. 11-15 finsk tid. Ledningsstationen för evenemanget fungerar från Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry:s klubbstation med anropet
OI4PM.

Tidtabell för evenemange: AM-del som delats i två perioder, A kl. 11-12 finsk tid, B kl. 12-13 finsk tid. CW-delen,som delats i två perioder: A kl. 13-14 finsk tid, B kl 14-15 finsk tid.

Huvudsyftet med evenemanget är inte en tävling eller att ordna deltagarna i rangordning. Inga loggar samlas in. Alla som önskar delta i evenemanget är välkomna att delta som motstationer, även radioamatörstationer med nyare utrustning.

Ifall du deltar i evenemanget med en gammal traditionsradio, anmäl dig till adressen oh4ac punkt posti & gmail punkt com för att få en egen stolpfrekvens. Ge följande information i din anmälan: stationens anrop, typ av traditionsradio, QTH, operatör samt sändarslag (CW, AM eller bägge). Ifall TX enbart fungerar med en kristall, meddela de frekvenser du har möjlighet att använda. Den sista anmälningsdagen är måndagen den 18.11.2013.

Frekvenstilldelningstabellen för de traditionsradiostationer som har anmält sig kommer till OH4AC:s webbsidor på adressen http://sral.fi/oh4ac.

CR2X i rekordjakt under tävlingen CQWW SSB

Kim, OH6KZP, är igång från Radio Arcalas station på Azorerna i CQWW SSB tävlingen 26-27.10 med anropet CR2X. Han jagar Europeiskt rekord i single operator kategorin, under handledning av den flerfaldiga Europeiska mästaren Toni, OH2UA. Du kan delta i farten genom resultattavlor eller audio- och videostream i realtid under alla de 48 timmar tävlingen pågår. Detta på adressen cqcontest.net.

WRTC2014-teamen har valts

Teamen för World Radiosport Team Championship som tävlas i USA i juli nästa år har valts. Från Finland deltar Toni, OH2UA och Kim, OH6KZP.

I det som kallas radioamatörernas "olympiska spel", dvs. WRTC-tävlingen, finns över 50 två personers lag som under 24 timmars tid tävlar från stationer som har likadana antenner och anläggningar som motsvarar varandra. Tävlingen ordnas under tävlingen IARU HF World Championship.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas JARTS WW RTTY Contest, 10-10 International Fall Contest, Worked All Germany Contest, Stew Perry Topband Challenge, W/VE Islands QSO Party, Feld Hell Sprint och Asia-Pacific Fall Sprint.

Nästa måndag 21.10 står Run for the Bacon QRP Contest och NAQCC-EU Monthly Sprint i tur. På tisdag 22.10 tävlas NAC 2,3 GHz + up. På onsdagen den 23.10 tävlas SKCC Sprint och CWops Mini-CWT Test. På torsdagen den 24.10. tävlas CWops Mini-CWT Test och RSGB 80m Club Sprint.

Nästa veckoslut tävlas SSB-delen av CQ Worldwide och ARRL EME Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 28 oktober klockan 15.00 finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX