Svensk bulletin 39/2013

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1339S
Kanslibulletin 39/13 26.10.2013

INNEHÅLL

November styrelsens frågetimme
SRAL:s Höstdagar och höstmöte 16.11.2013
Klubbarna meddelar
CW-övningarna fortsätter till årets slut
Bemärkselsedagar
Traditionsradioevenemang PRT17
Underrättelse- och spionagehistoria - föreläsningar i Petäjävesi
CR2X i rekordjakt i tävlingen CQWW SSB
Tävlingsnyheter
Femmornas hösttävling nästa veckoslut
SRAL:s Peruskilpailu månadens första söndag
Nästa bulletin

November styrelsens frågetimme

November frågetimme hålles vid SRAL:s höstdagar.

SRAL:s Höstdagar och höstmöte 16.11.2013

SRAL:s Höstdagar hålles 16.11.2013 på Monitoimitalo 13 i Tammerfors centrum, ungefär en fem minuters vandring från järnvägsstationen. Adressen till platsen är Satakunnankatu 13. Bilister betjänas av Hämppiparkki Plevna och Frenckell som finns beläget nära stället.

I programmet kommer att ingå en omfattande helhet bestående av presentationer om säkerhetskommunikationstrafikering. IARU Region 1 säkerhetskommunikationskoordinator Greg Mossop, G0DUB, från England samt finska myndigheter kommer att vara med.

Programmet:

Fredag 15.11.
Kl. 19:00 Välkomstbastu i Cumulus-hotell Pinja till självkostnadspris.

Lördag 16.11.
Kl. 1000 dörrarna öppnas
Kl. 1015 Lopptorget öppnas
Kl. 1020 Välkomsttal
Kl. 1030 Säkerställande av kommunikationsförbindelser, Försörjningsberedskapscentralen.
Kl. 1120 International Emergency Communication today, IARU R1 EmComm coordinator Greg Mossop.
Kl. 1210 Räddningstjänstens signalbehov, Pirkanmaan aluepelastuslaitos.
Kl. 1310 Varaverkko i Norra Karelen, Tommi, OH7JJT
Kl. 1310 Tävlingsforum, Tomi, OH6EI
Kl. 1340 Myndighetssamarbetet i Nyland, Jukka, OH2MRS
Kl. 1420 WLAN i Turva-bruk - litet annorlunda, Harri, OH7KGW
Kl. 1420 DX-pedition till Bangladesh, Pekka, OH2YY
Kl. 1450 Aktuellt om VAPEPA, Timo, OH3FN
Kl. 1450 Repeaterforum, Erik, OH2LAK
Kl. 1530 Avslutningstal, Mot en SÄKER framtid.
Kl. 1600 Förbundets höstmöte börjar, lopptorget stänger, lotteriet.
Kl. 1900 Kvällsfest på Sokos-hotell Tammer.

Man kan köpa supekort till kvällsfesten till 39 euros pris från Tammers reception eller på mötesplatsen.

Försäljning

På höstdagarna finns ett övervakat, för medlemmarna gratis lopptorg. Varje försäljare bör förse sina loppor med prislappar som även har säljarens anrop. Lopptorget stänger 1545 och då bör man föra bort osålt material t.o.med kl. 17.

Inträdesavgift

Inträdesavgiften för medlemmar och deras familjemedlemmar 5 euro/pers samt icke-medlemmar 7 euro/pers.

Logi

Man har reserverat på Cumulus-hotell Pinja 30 rum för Höstdagarnas deltagare. Hotellets adress är Satakunnankatu 10. Var själv i kontakt med hotellet och nämn "Suomen Radioturva" då du reserverar. Telefon (03) 241 5111.

Restauranger

I Monitoimitalo finns ett litet cafe, Cafe 13, som är öppet 1000 - 1530.

Evenemanget ordnas av Suomen Radioturva ry (SRT), en nyligen inrättad nationell radioamatörförening som fokuserar på säkerhetskommunikationstrafik. Organisation av dagen samt programmet koordineras av Jyri Putkonen, OH7JP, egetanrop fungerar.

Kom med och fira en trevlig höstdag i Tammerfors!

Klubbarna meddelar

Lahden Radiokerho ry:s, OH3AC, tackar

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, var förra veckoslutet med i scouternas JOTA-evenemang och presenterade radioamatörverksamheten under scoutanropet OH2S på Hansakallio skola i Esbo. Evenemanget blev besökt av ett hundratal besökare och samma mängd QSO:n främst på 80 m. Även en ny radioamatör avlagde examen för elementär klass på tillfället. OH3AC samt OH2S tackar alla som hade kontakt med stationen.

OH4ACD:s Mujkfestival 28.10-1.11.2013

Puulan Radio Club ry startar sin lekmujksjaktvecka måndagen den 28.10. OH4ACD och OH4O är aktiva hela veckoslutet fram till fredag från Hirvensalmi, vid stranden av Puulavesi. I lägerprogrammet finns bl.a. plaskande av MUF-nät samt SSB-bastu. Mer specifik information från Facebook, se Puulan Radio Club. Välkomna.

Föredrag på Kyrkslätt radioklubb

Kyrkslätt radioklubb Kissen Kipinä, OH2ET, anordnar nästa tisdag 29.10. kl. 1800 en föredragskväll. Jari, OH2BU berättar om den allt mer populära elektroniska kvitteringen av QSO:n via Logbook of the World, LOTW, som redan har 524 miljoner QSO:n i sin databank. Föredraget hålls vid Ervasti-salen i det nya kommunhuset i Kyrkslätt. Adressen är Ervastintie 2. Välkommen alla medlemmar samt andra intresserade.

Presentation på Kakkosten kerho

På Kakkosten kerho ordnas en presentation "baluner i dämpningen av HF-störningar" på tisdagen den 29.10.2013 kl. 18.30. Efter inledningen gås de fall som kommer fram igenom och samtidigt söker man efter lösningar till dessa. Presentationen hålls av Matti, OH7SV. Platsen är klubbens grotta i Åggelby/Dammen i Helsingfors. Adressen är Gesällsvägen 12 a B 1. Välkommen! Styrelsen för OH2AA

OH6AAD:s traditionella sommarläger

Viitasaaren Radiokerho, OH6AAD, ordnar sitt traditionella sommarläger i Koliman leirikeskus i Viitasaari 1-3.11. I lägerprogrammet finns åtminstone traditionellt rövarstekande, dx-bastu och diskussioner.

Varma inkvarteringsutrymmen och släpvagnsplatser finns, men ta med sovsäckar och eget ätbart. Den frivilliga lägeravgiften är 5 euro, under 18 åringar gratis.

Viitasaaren Radiokerho ry:s årsmöte ordnas under lägrets gång i Koliman leirikeskus 3.11 kl. 10.00. Under mötet behandlas de stadgeenliga ärendena. Välkomna!

Lahden Radiokerho, OH3AC, på "Kätevä, Tekevä, Lukeva" mässan nästa veckoslut.

Vid mässcentret i Lahtis hålles nästa veckoslut 2.-3.11 årets största hantverks- och hobbymässa. Man väntar drygt 20 000 besökare till mässan. Lahden Radioamatöörikerho ry deltar i mässan med SRAL:s stöd.

Man kommer att vara i gång från mäss-stationen OH3AC både på lördag och söndag kl. 1000 - 1700 Finsk tid, på 80 meter på frekvensen 3685 kHz samt 40 meter (7060 kHz) samt även andra HF-frekvenser. Man hoppas på en ständig pile-up förstås. Mässbesökare beredes även möjlighet att agera "second operator".

Om du är intresserad att delta i förevisningen av radioamatörverksamhet, tag kontakt med Markku, OH3EAU, Tel. 0405 897489.

OF40R på banden

Rautaruukin Raahen tehtaan radioamatöörikerho, OH8R, firar klubbens 40 åriga strapatser genom att komma i etern med specialanroet OF40R under ett års tid. Klubben grundades år 1974 och under hela dess existens har verksamheten varit mycket aktivt. OF40R är i huvudsak QRV på HF-områdena. QSL bara direkt via OH8DR.

CW-övningarna fortsätter till slutet av året

CW-övningarna började igen 1 oktober och fortsätter dagligen kl. 15.00 finsk tid fram till slutet av december. Frekvensen är 3556 kHz ± QRM. CW-trafiken tar varje dag så länge som stationer räcker till. Kontakterna är vanliga CW-kontakter, inga ringar. Motstationerna är OH1BGG, OH2BGG, OH1MAU, OH9TH, OH2BGH, OH3GQE, OH1FJ och OH1LEO. Genom att hålla kontakter till ovannämnda stationer kan du spara poäng till CW Activity Award. Reglerna finns på SRAL:s webbsidor under punkten "Aktuellt".

Bemärkelsedagar

70 år

28.10. Nieminen Timo, OH6DT
01.11. Uuspää Pentti, OH2RO
02.11. Korkee Risto, OH3KX
10.11. Veijola Hannu, OH2VH / OH6KOZ
11.11. Kehä Rauno, OH2LOQ / OH4TI

60 år

26.10. Manninen Tarja, OH2GQH
04.11. Laakkonen Timo, OH7MWX / OH7TL
08.11. Luukko Seppo, OH7SX / OH3BQX

50 år

27.10. Alanko Olli, OH6FGF / OH6OA
29.10. Tiihonen Markku, OH8MKU / OH7YG
06.11. Lahikainen Jukka, OH2LRV
06.11. Tuikka Tuomo, OH9VM / OH8MEJ

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Traditionsradioevenemanget PRT17

Traditionsradioevenemanget, i ordningen redan det sjuttonde, hålls på fredagen 6.12.2013 kl. 11-15 finsk tid. Ledningsstationen för evenemanget fungerar från Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry:s klubbstation med anropet OI4PM.

Tidtabell för evenemange: AM-del som delats i två perioder, A kl. 11-12 finsk tid, B kl. 12-13 finsk tid. CW-delen,som delats i två perioder: A kl. 13-14 finsk tid, B kl 14-15 finsk tid.

Huvudsyftet med evenemanget är inte en tävling eller att ordna deltagarna i rangordning. Inga loggar samlas in. Alla som önskar delta i evenemanget är välkomna att delta som motstationer, även radioamatörstationer med nyare utrustning.

Ifall du deltar i evenemanget med en gammal traditionsradio, anmäl dig till adressen oh4ac punkt posti & gmail punkt com för att få en egen stolpfrekvens. Ge följande information i din anmälan: stationens anrop, typ av traditionsradio, QTH, operatör samt sändarslag (CW, AM eller bägge). Ifall TX enbart fungerar med en kristall, meddela de frekvenser du har möjlighet att använda. Den sista anmälningsdagen är måndagen den 18.11.2013.

Frekvenstilldelningstabellen för de traditionsradiostationer som har anmält sig kommer till OH4AC:s webbsidor på adressen http://sral.fi/oh4ac.

Underrättelse- och spionagehistoria - föreläsningar i Petäjävesi

Radio- och telefonmuseet i Petäjävesi arrangerar i samarbete med Petäjävesi Rotary Club en föreläsningsserie för allmänheten. Som teman har man Operation Stella Polaris, hur underrättelseverksamheten påverkade Finlands ledarskaps beslut på sommaren 1944 samt underrättelsehistoria fråm Mellersta Finland.

Den första föreläsningen äger rum på radio- och telefonmuseet 30.10. kl. 18. Företrädanden för Historieföreningen Stella Polaris, polices kand Jan-Erik Juselius, berättar om evakueringen av Finlands radiounderrättelsepersonal och arkiv till Sverige 1944.

Nästa föreläsning äger rum på Petäjävesi församlingshem 20.11. kl. 18. Då föreläser pol. Doktor Pekka Visuri om vilken underrättelseinformation Finlands ledning hade tillgång till och hur den användes sommaren 1944.

Samtliga tillställningar är avgiftsfria och öppna för allmänheten.

CR2X i rekordjakt under tävlingen CQWW SSB

Kim, OH6KZP, är igång från Radio Arcalas station på Azorerna i CQWW SSB tävlingen 26-27.10 med anropet CR2X. Han jagar Europeiskt rekord i single operator kategorin, under handledning av den flerfaldiga Europeiska mästaren Toni, OH2UA. Du kan delta i farten genom resultattavlor eller audio- och videostream i realtid under alla de 48 timmar tävlingen pågår. Detta på adressen cqcontest.net.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ Worldwide DX -kontestin fone-osa och ARRL EME Contest.

Nästa fredag 1.11. står NCCC Sprint i turen.

Nästa veckoslut tävlas Viitosten Syysottelu, SRAL:s peruskilpailu, IPARC Contest, Ukrainian DX Contest, Himalayan Contest, High Speed Club CW Contest och DARC 10-Meter Digital Contest.

Tiisdagen 5.11. körs NAC VHF ja ARS Spartan Sprint. Torsdagen 7.11. körs NAC 10 m. Perjantaina 8.11.står NCCC Sprint i turen.

Andra veckoslutet i november tävlas WAE DX -kontestens RTTY-del, 10-10 Int. Fall Contest, Digital, JIDX Phone Contest, OK/OM DX Contest, SKCC Weekend Sprintathon och CQ-WE Contest.

Femmornas hösttävling nästa veckoslut

Följande FM-seriens HF-tävling tävlas lördagen 2.11.2013. Foni delen är kl. 0700 - 0859 UTC, CW kl. 1000 - 1159 UTC och RTTY kl. 1300 - 1359.

Tävlingsklasserna för varje sändeslag är över 100W, högst 100W samt QRP. Tävlingsbud är RS(T) + löpande nummer + landskapstecken, t.ex. 59(9) 001 EK.

SRAL:s Peruskilpailu månadens första söndag

SRAL:s Peruskilpailu körs alltid på månadens första söndag. SSB-delen är kl. 1200 - 1259 UTC och CW-delen kl. 1400 - 1459 UTC.

Ändamålet är att vänja amatörer i elementär klass samt nya amatörer i allmän klass vid HF-tävlande samt aktivera klubbar.

Tävlingsklasserna är elementär klass, klubbklass, second-operator klass, nya med behörighet i allmän klass samt allmän klass.

Tävlingen går av på 80 meters frekvensbandet och man önskar att högst 120 W effekt används.
Reglerna finns på SRAL:s tävlingssidor.

Välkommen med på nästa veckas söndag.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om två veckor, söndagen den 10 november klockan 15.00 finsk tid från OH6A i Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.