Svensk bulletin 40/2013

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1340S
Kanslibulletin 40/13 9.11.2013

INNEHÅLL

SRAL:s höstdagar och höstmöte nästa lördag 16.11.2013
Välkomna till höstdagarnas festsupé
Postomröstningstiden för SRAL:s styrelseval håller på att avslutas
Öppet hus vid SRAL:s byrå
SRAL:s sommarläger 2014
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Radioamatörkurs i Otnäs
Anmälningar till Traditionsradioevenemanget före 18.11
Z81X QRV från Södra Sudan
CR2X tackar för OH-kontakterna
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

SRAL:s höstdagar och höstmöte nästa lördag 16.11.2013

SRAL:s höstdag hålls nästa veckas lördag 16.11.2013 i Monitoimitalo som finns i centrum av Tammerfors. Adressen till platsen är Satakunnankatu 13, 33100 Tammerfors. Dörrarna öppnas kl. 10.00. SRAL:S höstmöte börjar klockan 16.00.

Monitoimitalo finns i centrum av Tammerfors, ca en 10 minuters promenad från järnvägsstationen och Keskustori. Monitoimitalo 13 finn alltså beläget på norra sidan om Koskipuisto, till höger bredvid Hotelli Tammer, då man kommer norrut från Hämeenkatu. Ingången till Monitoimitalo sker från Pellavatehtaankatu.

Höstdagsevenemangen sker i huvudsak i fjärde våningen. Där finns Wivi Lönn salen, där bl.a. höstmötet ordnas. I aulautrymmet finns företagens och SRAL:s medlemsföreningarnas försäljnings- och utställningsbord. Bordsplatser kan frågas om per e-post från adressen radioturva & gmail punkt com.

Bilburna gäster betjänas av de närliggande Finnpark parkeringsplatserna. Vid Monitoimitalo finns inga kundparkeringsplatser.

I programmet finns en omfattande helhet av föredrag som berör säkerhetskommunikationstrafik. Med på evenemanget finns IARU Region 1 säkerhetskommunikationskoordinator Greg Mossop, G0DUB från England samt finska myndigheter inom branschen. Därtill hör vi praktiska exempel på hur man olika klubbar har skött om turvaverksamheten.

I programmet finns även bekanta forum, såsom tävlingsforum, DX-forum och repeaterforum.

Under höstdagarna finns det traditionella övervakade avgiftsfria lopptorget för SRAL:s medlemmar. Varje försäljare bör för sina loppor lägga prislappar samt skriva sitt eget anrop i samband med priset. Lopptorget stängs kl. 15.45 och resten av försäljningsmaterialet bör föras bort före klockan 17.

På fredagen 15.11 ordnas i Cumulus Pinjakabinett en öppen bastu för självkostnadspris, där man t.ex. kan diskutera det kommande årsmötet på lördagen.

Inträdesavgiften till Höstdagarna är 5 euro/personn för SRAL:s medlemmar och deras familjemedlemmar samt 7 euro/person för icke-medlemmar.

Inkvarteringskvoterna för höstdagarna har gått ut, och under mötesveckoslutet är hotellsituationen svår i Tammerfors. Anordnaren har bara två stycken tvåpersoners rum i Holiday Inn till priset 145 euro/natt. Ring 050 360 2600 före nästa tisdag, ifall du vill reservera något av dessa rum.

Det lönar sig givetvis alltid att fråga hotellen om avbokade platser. Med tanke på kvällssupén på lördagen är det väsentligt att komma ihog att man t.ex. till huvudstadsnejden slipper med tåg ännu klockan 23.07 och även Expressbussarna kan vara ett alternativ.

Evenemanget ordnas av Suomen Radioturva ry, en nyligen inrättad riksomfattande radioamatörförening om fokuserar på säkerhetskommunikationstrafik. Dagens anordnande och program koordineras av Jyri Putkonen, OH7JP, egenanrop fungerar.

Mer specifik information om Höstdagarna finns i oktobernumret av tidningen Radioamatööri samt från SRT ry:s temporära webbsidor på adressen radioturva.dyndns.org.

Välkomna att fira en trevlig höstdag till Tammerfors!

Välkomna till höstdagarnas festsupé

Höstdagarnas höjdpunkt - festsupén - ordnas lördagen den 16 november fr.o.m. klockan 19 vid Grand Hotel Tammer. Samma ställe i Tampere-talo, där vår efterfesten för Självständighetsdagsfestmottagning hålls någon vecka senare.

Anmälningarna till evenemanget behöver vi t.o.m. inkommande tisdag, 12 november kl 14 per e-post till radioturva & gmail punkt com.

Kvällssupékorten löses ut i samband med anmälningen till Höstdagarna. Priset fr kvällssupén är 39 euro.

I programmet för festsupén finns även utlottning av Höstdagarnas lotteripriser.

Postomröstningstiden för SRAL:s styrelseval håller på att avslutas

Postomröstningsmaterialet för SRAL:s styrelseval sändes till de röstberättigade med novembernumret av tidningen Radioamatööri. Poströsten godkänns, ifall den har nått fram senast 14.11.2013 eller levererats till Finlands Radioamatörförbund senast under öppethållningstiden för ifrågavarande dag (kl. 12 - 17). Posten meddelar att svarsförsändelserna tar ca 3 dagar att leverera, så posta din röstsedel i tid.

Ifall medlemmen inte har röstat per post, kan denne rösta på höstmötesplatsen i Tammerfors, i Monitoimitalo 13, 16.11.2013. Röstningspunkten är öppen 13.30 - 15.30. Adressen till Monitoimitalo är Satakunnankatu 13.

Kandidatpresentationerna för SRAL:s styrelseval kan läsas i novembernumret av tidningen Radioamatööri samt på SRAL:s webbplats.

Öppet hus vid SRAL:s byrå

SRAL:s byrå har öppet hus 26.11.2013 kl. 17.00 - 20.00. Diskussioner, kaffe, bulla och tips till julbockens hjälpare utlovas. Förbundet byrå finns beläget på adressen Krämarbackastigen 9, 00440 Helsingfors. Välkommen!

SRAL:s sommarläger 2014

SRAL:s sommarläger 2014 hålls i lomakeskus Revontuli i Hankasalmi 3-6.7.2014. Lägret ordnas av Keski-Suomen Radioamatöörit ry, OH6AD.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Erkki Heinola, OH9PH; Per-Erik Lindfors, OH2VI; och Börje Tapiola, OH6MXB lämnat oss.

Vi hedrar Erkkis, Per-Eriks och Börjes minne med enstunds tystnad.

Klubbarna meddelar

Öppet hus på Radiobacken, söndagen 10.11 kl. 12-16

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; presenterar radioamatörverksamhet och sin klubb genom öppet hus idag söndag 10.11 kl. 12-16. I klubben kan radioamatöranläggningar och -antenner ses, och därtill även utbildningsmaterial. Gästerna kan hålla radiokontakter från stationen.

Klubben är belägen på Radiobacken vid den Gamla Radiostationen, exakt mittemellan de två radiomasterna! Till klubben kommer man via Radio- och tv-museets portar, varifrån det finns skyltning. Med navigator kan man orientera sig till Radiomäenkatu, och köra fram till parkeringsplatsen.

Även radioamatörerna är välkomna att stifta bekantskap med klubben!

OH6AG:s höstmöte

CQ-klubben - CQ-kerho r.f. håller sitt höstmöte nästa torsdag, den 14 november kl. 19.00 i Lastentarhanopettajain laitos utrymmen i Campus Allegro. Ingång sker via Storgatan 17. De stadgeenliga ärendena behandlas, bl.a. val av ny styrelse för år 2014. Samtidigt fungerar mötet om november månadsmöte, informering och trevlig samvaro utlovas. Klubben bjuder på kaffe/te samt skinksmörgås. Välkomna!

OH6AD:s höstmöte och lillajul

Välkommen till Keski-Suomen Radioamatöörit ry:s höstmöte och lillajul, som hålls måndagen den 18 november 2013 klockan 18.00 i klubbutrymmena i Monitoimitalo i Jyväskylä. Adressen är Kuntoportti 3. Under mötet behandlas de i 10 § i stadgarna fastställda ärendena för höstmötet. Varje egentlig medlem, 15 år fylld ungdomsmedlem, hedersordförande och hedersmedlemmar har rösträtt. Välkomna! Styrelsen

Balunpresentation i Grankulla

Matti Hohtola, OH7SV, föreläser om temat baluner för dämpning av HF-störningar på Kauniaisten Radiokerho, OH2NRG. Föreläsningen äger rum på torsdagen den 21.11.2013 i klubbutrymmena i Kasavuoren koulu. Adressen är Kasavuorentie 1, Grankulla.

Presentation i Träskända

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, (tidigare Järvenpään Radioamatöörit ry) ordnar en föreläsningskväll 21.11.2013 kl. 18.00. Förbundets verksamhetsledare Jan "Zaba" Hubach, OH1ZAA, kommer med färska SRAL hälsningar och föreläser om temat "Bandet som scen: stereofonisk frekvensövervakning, två antenner på en bom". Föreläsningen hålls på den gamla bekanta platsen, dvs. hos Olli Kumpulainen, OH2OW på adressen Torpvägen 7 A, Träskända.

OH1AA:s lillajul

Turun Radioamatöörit ry., OH1AA, firar lillajul i klubbutrymmena på OH1AAA på Stålarmsgatan 28.11.2013, fr.o.m. kl. 18.00. Traditionerna följs i form av glögg- och kaffeservering samt jultårtor. Välkomna! 73 de Styrelsen

Antennkurs i Träskända

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry., OH2AP, ordnar en antennkurs på klubben, där deltagarna bygger en trappdipol åt sig. Som lärare fungerar Arska, OH2EC. Material kan köpa av klubben till självkostnadspris.

Kursdeltagarna samlas två-tre gånger för att tillsammans bygga antenner. Den första träffen är lördagen den 30.11.2013 kl. 10. Platsen är den gamla bekanta samlingplatsen hos Olli Kumpulainen, OH2OW, vid adressen Torpvägen 7A, Träskända. Anmälningar till kursen önskas snarast möjligt till Esko, OH2ME, tfn 0400 944 776 eller oh2me & sral punkt fi.

OH5AG:s lillajul

För att följa traditionen samlar vi oss till Vinden i Ravintola Asema för lillajulsstämning lördagen den 7.12.2013 kl. 18, platser har reserverats åt 20 personer. Vi kommer ihåg det gångna året, planerar det kommande och diskuterar allmänt. Mer information och instruktioner för att anmäla sig finn på klubbens webbsidor på adressen http://www.oh5ag.com/. Välkomna.

Bemärkelsedagar

85 år

17.11. Tikka Seppo, OH3PI

80 år

12.11. Arvilommi Jukka, OH3MBV / OH5MBV

70 år

10.11. Veijola Hannu, OH2VH / OH6KOZ
11.11. Kehä Rauno, OH2LOQ / OH4TI

50 år

13.11. Piippo Jorma, OH8FAF / OH8-9573

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Radioamatörkurs i Otnäs

Polyteknikkojen radiokerho, OH2TI, ordnar en radioamatörkurs i Otnäs 12-28.11 på tisdagar och torsdagar och examen i december eller januari. Undervisningen börjar kl. 17 i klubbutrymmena. Adressen är Jämeräntaival 3A, Otnäs, Esbo, översta våningen. Mer information och anmälningar: prk & list punkt ayy punkt fi. Mer information fås även från klubbens webbplats på adressen http://prk.ayy.fi/.

Anmälningar till traditionsradioevenemanget före 18.11

Traditionsradioevenemanget hålls 6.12.2013 kl. 11-15 finsk tid. Som ledarstation för evenemanget fungerar OI4PM som sänder från Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry:s QTH.

Ifall du deltar i evenemanget med en gammal traditionsradio, anmäl dig till adressen oh4ac punkt posti & gmail punkt com för att få en egen stolpfrekvens. Ge i din anmälan följande information: stationens anrop, typ av traditionsradio, QTH, operatör samt sändarslag (CW, AM eller bägge). Ifall TX enbart fungerar med kritall, meddela de kristallfrekvenser du kan använda. Sista anmälningsdagen är 18.11.2013.

Z81X QRV från Södra Sudan

Ett internationellt team är QRV från Södra Sudan 14-28.11.2013. Anropet är Z81X. Operationen fokuserar i synnerhet på 160 och 80 metersbanden. Medlemmarna från teamet deltar även i Single band kategorierna i CQWW CW-delen. Därtill är man aktiv på SSB på de lägre banden under tävlingsveckoslutet.

Teamet leds av ordföranden för IARU Region ett, Hans Blondeel Timmerman, PB2T. Teamet ordnare under värdskap av Södra Sudans post- och telekommunikationsministerium samt under stöd av Yasme Foundation workshopar, som riktar in sig på administration av radioamatörfrekvenser samt utvecklande av regler. De övriga operatörerna i teamet är Dietmar, DL3DXX; Wayne, N7NG; Olli, OH0XX; Martti, OH2BH; Pertti, OH2PM; Veijo, OH6KN; Tevfik, TA1HZ; Massimo, Z81B (IZ0EGB) och Diya, Z81D (YI1DZ).

I planerna finns tre stationer med tillhörande förstärkare, som alla fungerar med generatortröm, nedre banden med vertikaler och beverage antenner. Eventuellt kommer två olika QTH att användas.

Z81X goodwill projektet ordnas i samarbete med bl.a. Radio Arcala, DX University och IARU Region 1. För att stöda DX University, fäster teamet fokus på pileupbeteende och operationsteknik.

Uppdateringar och mer information finns på Z81X qrz.com sidor. QSL via OH0XX.

CR2X tackar för OH-kontakterna

Kim, OH6KZP, deltog i CQWW SSB tävlingen från Radio Arcalas station på Azorerna. Med anropet CR2X höll han totalt 9177 kontakter, varav 123 var från Finland eller Åland. I single Operator All Band kategorin var det uppnådda resultatet ca 16,6 miljoner poäng, vilket är nytt rekord i Europa. Kim tackar varmt alla finska motstationer för kämpandet. Mer om operationen på Azorerna kan man höra på tävlingsforumet under Höstdagarna. Välkomna att lyssna!

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas RTTY-delen av WAE DX Contest, 10-10 Int. Fall Contest, Digital, JIDX Phone Contest, OK/OM DX Contest, SKCC Weekend Sprintathon och CQ-WE Contest.

Nästa tisdag 12.11 står NAC UHF i tur, och på onsdag 13.11 tävlas QRP Fox Hunt, CWops Mini-CWT Test, NAQCC-EU Monthly Sprint samt RSGB 80m Club Sprint. Nästa torsdag 14.11 tävlas NAC 50 MHz och CWops Mini-CWT Test. Nästa fredag 1511 står QRP Fox Hunt, NCCC Sprint och YO International PSK31 Contest i tur.

Nästa veckoslut tävlas ARRL EME Contest, SARL Field Day Contest, LZ DX Contest, Feld Hell Sprint, All Austrian 160-Meter Contest, RSGB 2nd 1.8 MHz Contest, EPC PSK63 QSO Party och Homebrew and Oldtime Equipment Party.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 17 november klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX