Svensk bulletin 41/2013

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1341S
Kanslibulletin 41/13 16.11.2013

INNEHÅLL

SRAL:s höstdagar och höstmöte hölls 16.11.2013
Öppet hus vid SRAL:s byrå
Silent key
Klubbarna meddelar
Bemärkelsedagar
Anmälningar till Traditionsradioevenemanget före 18.11
Spionage- och radiounderrättelsens historia - föredrag i Petäjävesi i höst
Tävlingsnyheter
Förhandsinformation om Sexornas Sjätte Dagens Cup
Nästa bulletin

SRAL:s höstdagar och höstmöte hölls 16.11.2013

SRAL:s höstdag hölls denna veckas lördag 16.11.2013 i Monitoimitalo som finns i centrum av Tammerfors.

Öppet hus vid SRAL:s byrå

SRAL:s byrå har öppet hus 26.11.2013 kl. 17.00 - 20.00. Diskussioner, kaffe, bulla och tips till julbockens hjälpare utlovas. Förbundet byrå finns beläget på adressen Krämarbackastigen 9, 00440 Helsingfors. Välkommen!

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Jorma Vanhala, OH5RE lämnat oss.

Vi hedrar Jormas minne med enstunds tystnad.

Klubbarna meddelar

OH6AD:s höstmöte och lillajul

Välkommen till Keski-Suomen Radioamatöörit ry:s höstmöte och lillajul, som hålls måndagen den 18 november 2013 klockan 18.00 i klubbutrymmena i Monitoimitalo i Jyväskylä. Adressen är Kuntoportti 3. Under mötet behandlas de i 10 § i stadgarna fastställda ärendena för höstmötet. Varje egentlig medlem, 15 år fylld ungdomsmedlem, hedersordförande och hedersmedlemmar har rösträtt. Välkomna! Styrelsen

Balunpresentation i Grankulla

Matti Hohtola, OH7SV, föreläser om temat baluner för dämpning av HF-störningar på Kauniaisten Radiokerho, OH2NRG. Föreläsningen äger rum på torsdagen den 21.11.2013 i klubbutrymmena i Kasabergets skola. Adressen är Kasabergsgatan 1, Grankulla.

Presentation i Träskända

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, (tidigare Järvenpään Radioamatöörit ry) ordnar en föreläsningskväll 21.11.2013 kl. 18.00. Förbundets verksamhetsledare Jan "Zaba" Hubach, OH1ZAA, kommer med färska SRAL hälsningar och föreläser om temat "Bandet som scen: stereofonisk frekvensövervakning, två antenner på en bom". Föreläsningen hålls på den gamla bekanta platsen, dvs. hos Olli Kumpulainen, OH2OW på adressen Torpvägen 7 A, Träskända.

OH1AA:s lillajul

Turun Radioamatöörit ry., OH1AA, firar lillajul i klubbutrymmena på OH1AAA på Stålarmsgatan 28.11.2013, fr.o.m. kl. 18.00. Traditionerna följs i form av glögg- och kaffeservering samt jultårtor. Välkomna! 73 de Styrelsen

Antennkurs i Träskända

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry., OH2AP, ordnar en antennkurs på klubben, där deltagarna bygger en trappdipol åt sig. Som lärare fungerar Arska, OH2EC. Material kan köpa av klubben till självkostnadspris.

Kursdeltagarna samlas två-tre gånger för att tillsammans bygga antenner. Den första träffen är lördagen den 30.11.2013 kl. 10. Platsen är den gamla bekanta samlingplatsen hos Olli Kumpulainen, OH2OW, vid adressen Torpvägen 7A, Träskända. Anmälningar till kursen önskas snarast möjligt till Esko, OH2ME, tfn 0400 944 776 eller oh2me & sral punkt fi.

Bemärkelsedagar

85 år

17.11. Tikka Seppo, OH3PI

60 år

19.11. Vesterinen Matti, OH6JOE
24.11. Kaisla Jyri, OH2-1028
25.11. Jauhiainen Heikki, OH2NUC / OH4SM

50 år

19.11. Tikkanen Esa, OH4-4182
19.11. Tanninen Markku, OH3FP
20.11. Salminen Harri, OH2LGE
25.11. Värmälä Pekka, OH2NAG / OH2VP

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Anmälningar till traditionsradioevenemanget före 18.11

Traditionsradioevenemanget hålls 6.12.2013 kl. 11-15 finsk tid. Som ledarstation för evenemanget fungerar OI4PM som sänder från Mikkelin Seudun Radioamatöörit ry:s QTH.

Ifall du deltar i evenemanget med en gammal traditionsradio, anmäl dig till adressen oh4ac punkt posti & gmail punkt com för att få en egen stolpfrekvens. Ge i din anmälan följande information: stationens anrop, typ av traditionsradio, QTH, operatör samt sändarslag (CW, AM eller bägge). Ifall TX enbart fungerar med kritall, meddela de kristallfrekvenser du kan använda. Sista anmälningsdagen är 18.11.2013.

Underrättelse- och spionagehistoria - föreläsningar i Petäjävesi

Radio- och telefonmuseet i Petäjävesi arrangerar i samarbete med Petäjävesi Rotary Club en föreläsningsserie för allmänheten. Nästa onsdags föreläsning äger rum på Petäjävesi församlingshem 20.11. kl. 18. Då föreläser pol. Doktor Pekka Visuri om vilken underrättelseinformation Finlands ledning hade tillgång till och hur den användes sommaren 1944. Tillställningen är avgiftsfri och öppna för allmänheten.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas ARRL EME Contest, SARL Field Day Contest, LZ DX Contest, Feld Hell Sprint, All Austrian 160-Meter Contest, RSGB 2nd 1.8 MHz Contest, EPC PSK63 QSO Party och Homebrew and Oldtime Equipment Party.

Nästa måndag 18.11. står Run for the Bacon QRP Contest i turen och nästa tisdag 19.11. körs NAC SHF. Nästa onsdag 20.11. tävlas QRP Fox Hunt samt nästa torsdag 21.11. NAC 70 MHz samt NAQCC Straight Key/Bug Sprint. Nästa fredag 22.11. körs QRP Fox Hunt och NCCC Sprint.

Nästa veckoslut tävlas CQ WW - kontestens CW-del.

Förhandsinformation om Sexornas Sjätte Dagens Cup

CQ-Klubben rf. ,OH6AG, välkomnar radioamatörerna att fira självständighetsdagen med en traditionell telegrafitävling. Tävlingen går 6.12.2013 kl. 10:00 - 10:59 Finsk tid. Frekvensområdena är 80 samt 40 m banden. Tävlingsbudet är RST + löpande nummer + landskapstecken. Till exempel 599 079 PO. Numereringen börjar med 001.

Tävlingsklasserna är:
- Allmän klass, högst 100W - övriga Finland
- Elementär klass - övriga Finland
- QRP - övriga Finland
- Allmän klass, max. 100W - sexorna
- Elementär klass - sexorna
- QRP - sexorna

Tävlingsreglerna kommer på SRAL:s websidor och de publiceras även i tidningen Radioamatööri, december numret. Välkommen med.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 24 november på frekvensen 3720 kHz +- QRM

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.