Svensk bulletin 44/2013

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1344S
Kanslibulletin 44/13 14.12.2013

INNEHÅLL

Erkki Heinos minnesfonds stipendium finns att ansökas
Klubbarna meddelar
Välkomna på glöggbjudning
Bemärkelsedagar
CW-övningarna fortsätter till slutet av året
Två kurser för elementär klass börjar i Lahtis
Sjö-VHF-kurs i Lahtis under januari-februari 2014
Kom med på tävlings- och DX-evenemang i Tallinn 1.2.2014
Tävlngsnyheter
Nästa bulletin

Erkki Heinos minnesfonds stipendium finns att ansökas

SRAL:s styrelse meddelar att ett stipendium på 250 euro från Erkki Heinos minnesfond finns att ansökas av unga personer (under 29 åringar) som studerar radio- eller datatrafiksteknik eller kommunikation. Det motiverade ansökningarna bör adresseras till förbundets styrelse före 16.12.2013 per e-post hallitus & sral punkt fi.

Klubbarna meddelar

OH3NE:s extra möte och valmöte

Tampereen Radioamatöörit ry håller sitt extra möte i klubbutrymmena vid Pyynikin näkötorni måndagen den 16 december 2013 klockan 18. Adressen till klubben är Näkötornintie 20.

Under mötet behandlas de stadgeenliga ärenden som blev på hälft under årsmötet 27.2.2013.

Valmötet för Tampereen Radioamatöörit ry hålls i klubbutrymmet vid Pyynikin näkötorni, Näkötornintie 20, måndagen 16.12.2013 genast efter att det extra mötet som hålls klockan 1800 har avslutats.

Under mötet behandlas de stadgeenliga ärendena som fastställts för valmötet.

Kaffeservering. Välkomna!

Styrelsen

OH2AA:s lilla jul

Kakkosten Kerho ry, OH2AA, OH2AN håller sin lilla julfest 17.12.2013 kl. 18.00 i klubbens grotta på adressen Gäsellvägen 12 A b1. Gröt, glögg, kaffe, te, pepparkakor, jultårtor och gott sällskap utlovas. Välkomna!

Styrelsen för OH2AA

OH6AA:s lilla jul

Vasa Sexorna rf håller sin lillajul på onsdagen den 18 december 2013 kl. 19-21 vid klubben. Adressen är Kyrkoesplanaden 34, Vasa. Alla medlemmar med!

God jul till SRAL:s personal samt alla radioamatörer!

Önskar

OH6AA/Vasa sexorna

OH4ACD:s lillajul 2-5.1.2014

Radiotomtarnas första lilla jul år 2014 firas vid Puulan Radio Clubs radiostationer OH4ACD och OH4O torsdag till söndag 2-5.1.2014. Samtidigt firas Käpälämäkis ett års jubileum.

Rabatterad skinka, överloppslådor och välsaltade mujkar samt andra godsaker för vintern utlovas.

USB-bastubadarna svettas med F2-konditionsreservation. Ta med egna ioner. Välkomna!

Inbjudan till glöggfest

Välkomna till SRAL:s byrå på traditionella glöggbjudning nästa torsdag 19.12.2013 kl. 14.00 - 18.00. Adressen till byrån är Krämarbackastigen 9, Helsingfors. Märk att glöggbjudningens tidpunkt har förlängts med en timme, dvs. bjudningen håller på till klockan sex på kvällen.

Bemärkelsedagar

70 år
19.12. Reima Koivisto, OH2BQP

60 år
17.12. Teijo Heistola, OH3AZE
22.12. Vilho Partanen, OH7MJU

50 år
15.12. Matti Leppämäki, OH3MMF / OH0MMF / OH3M
19.12. Jarmo Korhonen, OH2KKV / OH7JK
19.12. Monica Grönroos, OH2BWZ
19.12. Olli Nopanen, OH2BXG

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

CW-övningarna fortsätter till årets slut

CW-övningarna fortsätter dagligen klockan 15 finsk tid fram till slutet av december. Frekvensen är 3556 kHz ± QRM. CW-trafiken varar så länge som motstationer förekommer. Kontakterna är vanliga CW-kontakter, inte ringar.

Motstationerna är OH1BGG, OH2BGG, OH1MAU, OH9TH, OH2BGH, OH3GQE, OH1FJ och OH1LEO. När man hållit en tillräcklig mängd kontakter med de nämnda stationerna kan man ansöka om CW Activity Award, vars regler finns på SRAL:s webbplats under rubriken "Ajankohtaista/Tulevia tapahtumia".

Två kurser i elementär klass börjar i Lahtis

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; ordnar under våren igen två stycken kurser för elementär klass.

- En kvällskurs som hålls under tisdagar kl. 18-21 börjar tisdagen 28.1 och avslutas 25.3.

- Den intensivkurs som hålls under sportlovsveckan börjar måndagen den 24.2 och slutar på fredagen 28.2 under samma vecka. Kursen hålls dagligen kl. 10.00-16.00.

Under bägge kurser ordnas de examina som behövs. Som lärare fungerar Seppo, OH2TO; Raimo, OH3RV; Ismo, OH2IV och Jari, OH2BU. Kurserna hålls i klubbens utrymmen på Radiobacken. Kursanmälningar kan göras till Seppo, OH2TO per telefon 0400 713 545 eller e-post oh3aclahti & gmail punkt com. Kursmaterialet finns att laddas ner från klubbens webbsidor på adressen www.oh3ac.fi. Även läroplanerna publiceras där inom de närmaste dagarna.

Sjö-VHF-kurs i Lahtis under januari-februari 2014

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; ordnar en för alla öppen och gratis sjö-VHF-kurs i klubbens utrymmen på Radiobacken. Kursen börjar på söndagen 19.1.2014, då studier sker kl. 12-16. Kursen fortsätter under de därpå följande tre söndagarna (26.1, 2.2 och 9.2) under samma tidpunk, men så att man i slutet av den sista kursdagen 9.2 håller examen. Som kurslärare fungerar Oiva, OH2NSM.

För att kursen skall hållas krävs att minst tio personer anmäler sig till kursen. Från klubbens webbsidor www.oh3ac.fi hittas en länk för Strandskepparens radiokommunikationshandbok. Anmäl dig till kursen antingen per oh3aclahti & gmail punkt com eller oh2nsm & sral punkt fi.

Kom med på tävlings- och DX-evenemang i Tallinn 1.2.2014

Contest Club Finland och OHDX Foundation ordnar tillsammans med Estlands Radioamatörförbund tävlings- och DX-betonade vinterdagar i Tallinn 1.2.2014.

Många intressanta föredrag utlovas lördagen den 1.2.2014, bl.a.
- Z8 OH-speditionen (Veijo, OH6KN)
- CQWW inom en timme(Randy, K5ZD)
- Filternyheter (Ranko, 4O3A)
- ES, LY, OH och YL WRTC2014 -teamen finns på plats. Kom med för att understöda lagen!

Samtidigt kommer du att träffa många amatörer från Östersjöområdet och även längre ifrån. Under söndagen 2.2 finns det möjlighet att stifta bekantskap med Tonnos, ES5TV, tävlingsstation.

Individuellt program och anmälningar före 31.12.2013 via webbplatsen www.contestclubfinland.com.

Vi ses i Tallinn!

CCF Styrelse

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas ARRL 10-Meter Contest och International Naval Contest.

Nästa måndag 16.12 står Run for the Bacon QRP Contest och NAQCC-EU Monthly Sprint i tur. På tisdag 17.12 tävlas NAC SHF. Nästa onsdag 18.12 står NAQCC Straight Key/Bug Sprint och QRP Fox Hunt i tur. På torsdag 19.12 tävlas i sin tur NAC 70 MHz. 20.12-1.1 tävlas Lighthouse Christmas Lights QSO Party. Nästa fredag 20.12 tävlas QRP Fox Hunt, NCCC Sprint, Russian 160-Meter Contest och AGB-Party Contest.

Nästa veckoslut tävlas Feld Hell Sprint, OK DX RTTY Contest och Croatian CW Contest.

Nästa bulletin

Följande, och samtidigt årets sista bulletin sänds om en vecka, söndagen den 22 december klockan 1500 finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.