Svensk bulletin 02/2014

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1402S
Kanslibulletin 2/14 11.1.2014

INNEHÅLL

Kansliet stängt tisdagen 14.1.
Medlemmarnas petitioner till årsmötet
Klubbaktivitetsdagen i Nystad
Arrangeringsrätten för SRAL:s Vårdagar kan ansökas
De ungas kommunikationsläger i Leirisalo
Silent Key
Radioamatörsexamen på onsdagar i Förbundets kansli
Radioamatörexamen i Tammerfors
Bemärkelsedagar
Youngsters On The Air 2014
Öppna FM-tävlingarna i radioorientering 2014
Rävjaktslägret
Kurser för elementär klass börjar i Lahtis 28.1 samt 24.2.2014
Marin VHF-kurs börjar i Lahtis 19.1.2014
Radio- och telefonmuseets föreläsningar för allmänheten i Petäjävesi
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Kansliet stängt tisdagen 14.1.

SRAL:s kansli är stängt nästa tisdag 14.1.2014.

Medlemmarnas petitioner till Vårmötet

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls 26.4.2014. Medlemmarnas skriftliga petitioner bör sändas undertecknade jämte motiveringar styrelsen tillhanda senast två månader före mötet. Petitionen bör vara undertecknad av minst tio medlemmar.

Klubbaktivitetsdagen i Nystad

Obs. Västkusten. SRAL:s klubbaktivitetsdagar hålls i Nystad 15. - 16.2.2014.
Sätt in datumet i kalendern.

Rätten att anordna SRAL:s Vårdagar kan ansökas

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls 26.4.2014. Man söker en arrangör för mötet.Det är möjligt att planera SRAL:s Vårdagar med föreläsningar mm. i samband med mötet.Ansökningarna t.o.m. 31.1.2014 till adressen hallitus & sral punkt fi.

De ungas kommunikationsläger i Leirisalo

De ungas kommunikationsläger blir av 21. - 23.3. i Leirisalo på Kimitoön. På programmet finns utökande av färdigheterna i elektronik och radioamatörverksamhet, byggprojekt, bastubad mm. Samt trevlig samvaro. Mer om saken i februari tidningen. Man uppbär en trakteringsavgift för lägret som är 30 Euro.Anmälningarna till Allan Nurmi, OH1FJK, allan punkt nurmi & gmail punkt com.

Silent Key

Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Vesa Mäkelä, OH3WF samt Helge Salmela, OH2RR har lämnat oss.

Vi hedrar Vesas och Helges minne med en stunds tystnad.

Radoamatörsexamen på onsdagar vid Förbundets kansli

På SRAL:s kansli håller man radioamatörsexamen varje onsdag. Nästa examen är 15.1.kl. 16:00 - 18:00. Adressen är Kaupinmäenpolku 9. Examen fortsätter tills vidare varje onsdag. Man behöver inte anmäla sig i förväg. Hämta med dig kontant betalning, en räknare samt identitetsbevis. Examen kostar 13 euro/modul.

Radioamatörexamen i Tammerfors 16.1.

Tommi, OH3FCB, håller radioamatörexamen på OH3NE:s klubblokal torsdagen 16.1. kl. 17:00. Klubblokalen hittar du vid Pyynikki utsiktstorn. Adressen är Näkötornintie 20.

Anmäl dig till examen senast onsdagen 15.1. till Tommi per telefon 050 3436744 Eller med epost till oh3fcb & sral punkt fi.

Bemärkelsedagar

85 år

16.01. Lindström Stig, OH2ZX

80 år

13.01. Kyheröinen Matti, OH2SM

70 år

16.01. Myöhänen Seppo, OH7QV

50 år

19.01. Piittinen Ari, OH3FGV

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Youngsters On The Air

Hej alla unga! Snart är det igen dags för Youngsters On The Air -lägret och nu om någonsin är det lätt att delta. Lägret går nämligen av stapeln i Finland nästa sommar.

Lägret hålls i Virdois, vid Marttisen Lomakeskus den 15. - 22. Juli. Märk datumen i din kalender om du är intresserad av att delta. Till det finska teamet ryms med fem personer, varav en är "Team Leader". Om du känner dig ung och vill vara med, var i kontakt med Mari, OH2FPK, oh2fpk & sral punkt fi Eller tel. 044 0272700. Kolla även YOTA:s websidor http://www.ham-yota.eu/.

Öppna FM-tävlingar i radioorientering 2014

OH3CRAC i samråd med IF Länken arrangerar året 2014 Finska Mästerskap i radioorientering. Tävlingen hålls 14. - 15.6.2014 vid Pyhävuori i Kristinestad. Tävlingen består av två 3,5 MHz tävlingar. På lördagskvällen är det sprint och söndagsmorgonen vanlig 3,5 MHz tävling.

Anmälningar t.o.med 31.5. med epost till oh2jku & sral punkt fi. Anmälningsblankett mm. Finns på ARDF Finlands websidor, adressen http://ardf.pp.fi/.

Rävjaktläger

OH3CRAC arrangerar ett rävjaktsläger på Pyhävuori i Kristinestad 14. - 16.6.2014. Logi och matreserveringar till Heka, OH6AWB, tel. 0400 360570 eller egetanrop.

Två kurser i elementär klass börjar i Lahtis

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; ordnar under våren igen två stycken kurser för elementär klass.

- En kvällskurs som hålls under tisdagar kl. 18-21 börjar tisdagen 28.1 och avslutas 25.3.

- Den intensivkurs som hålls under sportlovsveckan börjar måndagen den 24.2 och slutar på fredagen 28.2 under samma vecka. Kursen hålls dagligen kl. 10.00-16.00.

Under bägge kurser ordnas de examina som behövs. Som lärare fungerar Seppo, OH2TO; Raimo, OH3RV; Ismo, OH2IV och Jari, OH2BU. Kurserna hålls i klubbens utrymmen på Radiobacken.

Kursanmälningar kan göras till Seppo, OH2TO per telefon 0400 713 545 eller e-post oh3aclahti & gmail punkt com. Kursmaterialet finns att laddas ner från klubbens webbsidor på adressen www.oh3ac.fi. Även läroplanerna publiceras där.

Marin-VHF-kurs i Lahtis under januari-februari 2014

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; ordnar en för alla öppen och gratis Marin-VHF-kurs i klubbens utrymmen på Radiobacken. Kursen börjar på söndagen 19.1.2014, då studier sker kl. 12-16. Kursen fortsätter under de därpå följande tre söndagarna (26.1, 2.2 och 9.2) under samma tidpunk, men så att man i slutet av den sista kursdagen 9.2 håller examen. Som kurslärare fungerar Oiva, OH2NSM.

För att kursen skall hållas krävs att minst tio personer anmäler sig till kursen. Från klubbens webbsidor www.oh3ac.fi hittas en länk för Kustskepparens radiokommunikationshandbok. Anmäl dig till kursen antingen per oh3aclahti & gmail punkt com eller oh2nsm & sral punkt fi.

Föreläsningar på Radio- och telefonmuseet i Petäjävesi

Januari föreläsningen hålles 15.1., då Jussi Harola berättar om försvarsmaktens signalutrustning. Denna föreläsning är i auditoriet Miilu på Miiluvägen kl. 18:00

Tillställningen är avgiftsfri och öppna för allmänheten.

Nästa föreläsning är 12.2, då polisinspektör Pertti Keinänen berättar om polisradionätverkets historia.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas NRAU-Baltic Contest, North American QSO-Party och DARC 10 meter Contest.

Nästa tisdag 14.1. körs NAC-UHF och nästa torsdag NAC 70 MHz.

Nästa veckoslut tävlas LZ Open Contest, Hungarian DX Contest, Feld Hell Sprint och North American QSO Party.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 19 januari kl. 15.00 finsk tid från OH6A
i Vasa på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.