Svensk bulletin 03/2014

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1403S
Kanslibulletin 3/14 18.1.2014

INNEHÅLL

Marko Wirtanen till vice ordförande
Anmäl dig till klubbaktivitetsdagarna senast 24.1
Medlemmarnas petitioner till vårmötet
Förslag till mottagare av premier
Röstning om skriveri- och fotografitävlingen 2013
Rätten att anordna SRAL:s Vårdagar kan ansökas
Uppdatering av SRAL:s text-tv-sidor
Klubbarna meddelar
De ungas kommunikationsläger i Leirisalo på Kimitoön
Radioamatörexamen på onsdagar i förbundets kansli
Examina när som helst
Bemärkelsedagarna
Två kurser i elementärklass i Lahtis börjar 28.1.2014 och 24.2.2014
Redan 12 anmälda på Marin VHF-kursen som börjar på söndag
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Marko Wirtanen till vice ordförande

Marko Wirtanen, OH8WM, har 16.1.2014 valts till SRAL:s vice ordförande. Han
fungerade som vice ordförande även år 2013.

Anmäl dig till klubbaktivitetsdagarna senast 24.1

SRAL:s klubbkommitté ordnar denna gång de traditionella
klubbaktivitetsdagarna i Nystad 15-16.2.2014. Platsen är hotell Aquarius.
Radioamatörklubbarna kan sända en representant, som är SRAL medlem, till
evenemanget.

SRAL bekostar inkvarteringen för deltagarna i två personers rum,
möteslunchen under ankomstdagen på lördag, mötesprogrammet samt
inträdesbiljetten till besöksstället. På söndag ingår hotellfrukost.
Besöksstället är eventuellt Bonk-muséet.

Programmet börjar på lördag kl. 11.30 med lunch och avslutas på söndag ca
kl. 12.00. Klubbdagarnas program fastställs inom en nära framtid.

Vi ber deltagarna bereda sig på att kort (ca 10 minuter) berätta om den
klubb som representeras.

Till Nystad kommer man bl.a. med bussar från Helsingfors (Vainion
liikenne). Bussen går från Helsingfors på kl. 07.00 på lördag morgon och på
söndag från Nystad kl. 15.10. Nussen åker rutten
Helsingfors-Salo-Åbo-Laitila-Nystad.

Anmälningar fram till 24.1.2014 till Marko Saloranta, OH2LGW, e-post
oh2lgw & sral punkt fi. Mer information fås av Marko, OH2LGW, tfn 040 722 9507.

Välkomna!

Medlemmarnas petitioner till vårmötet

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls 26.4.2014.
Medlemmarnas skriftliga petitioner bör sändas undertecknade jämte
motiveringar styrelsen tillhanda senast två månader före mötet. Petitionen
bör vara undertecknad av minst tio medlemmar.

Förslag till mottagare av premier

Under SRAL:s vårmöte delas förbundets premier ut. Förslag till mottagare av
premier bör sändas till styrelsen före 1.3.2014 antingen till
e-postadressen hallitus & sral punkt fi eller per post till SRAL, styrelsen, PB 44,
00441 HELSINGFORS.

En lista över premierna finns på SRAL:s webbplats och i OH-luettelo. En
lista över redan beviljade premier finns på SRAL:s webbplats. På listan är
året för beviljande det till utdelningsåret föregående år. Det finns
brister på listan. Korrigeringar och fel kan meddelas till adressen
webmaster & sral punkt fi eller genom att ringa till förbundets kansli.

Röstning om skriveri- och fotografitävlingen 2013

Röstningen i skriveri- och fotografitävlingen för tidningen Radioamatööri
år 2013 börjar under nästa vecka på förbundets webbplats, under
medlemssidorna. Bland alla röstande utlottas en årgång av tidningen CQ. Mer
information i nästa bulletin.

Rätten att anordna SRAL:s Vårdagar kan ansökas

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls 26.4.2014. Man
söker en arrangör för mötet. Det är möjligt att planera SRAL:s Vårdagar med
föreläsningar mm. i samband med mötet. Ansökningarna t.o.m. 31.1.2014 till
adressen hallitus & sral punkt fi.

Uppdatering av SRAL:s text-tv sidor

SRAL:s text-tv sidor kan inte uppdateras i denna stund p.g.a. tekniska
problem. SRAL:s kanslipersonal utreder ärendet.

Klubbarna meddelar

OH1AF årmöte

Teljän Radioamatöörit ry (OH1AF/OH1AB/OH1F) håller sitt årsmöte på
klubbhuset i Viasvesi nästa onsdag 22.1.2014 kl. 18.30. Klubbens adress är
Vanha Raumantie 703, 28660 BJÖRNEBORG. De stadgeenliga ärendena behandlas.
Kaffeservering. Välkomna!

OH1AJ:s årsmöte

Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt stadgeenliga årsmöte på
klubbrummet tisdagen 4.2.2014 kl. 18.30. Klubbens adress är Puosuntie 2. På
listan finns årsmötesärenden. Kaffeservering. Välkomna! Direktionen

Möteskallelse

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry håller sitt stadgeenliga årsmöte söndagen
9.2.2014 kl. 14.00 i klubbutrymmena på Hakapellontie. Under mötet behandlas
de stadgeenliga årsmötesärendena. Välkomna!

De ungas kommunikationsläger i Leirisalo på Kimitoön

De ungas kommunikationsläger blir av 21. - 23.3. i Leirisalo på Kimitoön.
På programmet finns utökande av färdigheterna i elektronik och
radioamatörverksamhet, byggprojekt, bastubad mm. Samt trevlig samvaro. Mer
om saken i februari tidningen. Man uppbär en trakteringsavgift för lägret
som är 30 euro. Anmälningarna till Allan Nurmi, OH1FJK, allan punkt nurmi &
gmail punkt com.

Radioamatörexamen på onsdagar i förbundets kansli

På SRAL:s kansli håller man radioamatörsexamen varje onsdag. Nästa examen
är 22.1.kl. 16:00 - 18:00. Adressen är Kaupinmäenpolku 9. Examen fortsätter
tills vidare varje onsdag. Man behöver inte anmäla sig i förväg. Hämta med
dig kontant betalning, en räknare samt identitetsbevis. Examen kostar 13
euro/modul.

Examina när som helst

På allmän begäran ges en påminnelse om att man redan för flera år sedan
frångått de nationella examensdagarna som ordnades några gånger i året.
Numera kan man delta i radioamatörexamen när som helst, genom att på
förhand ta kontakt med examensanordnarna och med dessa komma överens om när
och var man vill utföra examen. Härtill ordnar klubbarna ibland även större
examenstillfällen. En lista över examensanordnare finns i OH-luettelo och
på SRAL:s webbplats under rubriken "miten pääsen radioamatööriksi".

Bemärkelsedagar

80 år

23.01. Suominen Veikko, OH1SU

70 år

21.01. Ljungqvist Krister, OH1WH / OH0WH / SM0FAG

60 år

23.01. Pennala Veikko, OH8LXT
26.01. Koskinen Markku, OH3BB / OH2BED

50 år

19.01. Piittinen Ari, OH3FGV
22.01. Ruotsalainen Juha, OH4NPB

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Två kurser i elementär klass börjar i Lahtis 28.1.2014 och 24.2.2014

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; ordnar under våren två kurser i
elementär klass på Radiobacken:

- På tisdagar kl. 18.00 - 21.00 ordnas en kvällskurs som börjar tisdagen
den 28.1 och slutar tisdagen 25.3.

- Under sportlovsveckan hålls en intensivkurs som börjar på måndag 24.2 och
slutar fredag 28.2. Kursen är dagligen kl. 10-16.

Till bägge kurser anmäler man sig till Seppo, OH2TO, tfn 0400 713 545 eller
e-post oh3aclahti & gmail punkt com. Kursmaterialet och läroplanerna finns på
klubbens webbplats www.oh3ac.fi.

Redan 12 anmälda på Marin VHF-kursen som börjar på söndag

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; ordnar en Marin VHF-kurs på
Radiobacken. Kursen börjar på söndag 19.1.2014 kl. 12.00 och fortsätter de
följande tre söndagarna. Det finns redan 12 anmälda, men fler rymms med!

Som kurslärare fungerar Oiva, OH2NSM. Anmälning till kursen sker antingen
via oh3aclahti & gmail punkt com eller oh2nsm & sral punkt fi.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas LZ Open Contest, Hungarian DX Contest, Feld Hell
Sprint och North American QSO Party.

Nästa tisdag 21.1 står NAC SHF i tur.

Nästa veckoslut tävlas CQ 160-Meter Contest, REF Contest, BARTG RTTY
Sprint, UBA DX Contest och WAB 1.8 MHz Phone.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 26 januari
klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.