Svensk bulletin 04/2014

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1404S
Kanslibulletin 4/14 25.1.2014

INNEHÅLL

Styrelsens frågetimme i februari 8.2
Anmälningstiden för klubbaktivitetsdagarna har förlängts till 30.1
Medlemmarnas petitioner till vårmötet
Förslag till mottagare av premier
Silent key
Röstning om skriveri- och fotografitävlingen 2013
Rätten att anordna SRAL:s Vårdagar kan ansökas
Klubbarna meddelar
De ungas kommunikationsläger i Leirisalo på Kimitoön
Radioamatörexamen på onsdagar i förbundets kansli
Examina när som helst
Bemärkelsedagar
Kurs för elementär klass börjar i Lahtis nästa tisdag 28.1.2014 kl. 18.00
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme i februari 8.2

På lördagen 1.2 genomförs inte styrelsens frågetimme p.g.a. CCF:s och
OHDXF:s tävlings- och DX-evenemang. Nästa gång styrelsens frågetimme ordnas
är lördagen den 8.2. Frågetimmen börjar kl. 14.00 finsk tid och avslutas
kl. 15.00 finsk tid. Frekvensen är den gamla och bekanta 3685 kHz.

Syftet med frågetimmen är att fungera som ett offentligt
diskussionstillfälle mellan medlemmarna och styrelsen i fråga om
aktualiteter eller ärenden som dryftas bland medlemmarna.

Då de styrelsemedlemmar som är på plats har anmält sig, kan medlemmarna
framföra frågor åt dessa styrelsemedlemmarna. Om inga egentliga frågor
finns åt styrelsen, är det möjligt att diskutera andra intressanta ärenden
om verksamheten. Styrelsemedlemmarna har även möjligheten att berätta om
aktualiteter inom den egna sektorn. Kom med och diskutera!

Anmälningstiden för klubbaktivitetsdagarna har förlängts till 30.1

SRAL:s klubbkommitté ordnar denna gång de traditionella
klubbaktivitetsdagarna i Nystad 15-16.2.2014. Platsen är hotell Aquarius.
Radioamatörklubbarna kan sända en representant, som är SRAL medlem, till
evenemanget.

SRAL bekostar inkvarteringen för deltagarna i två personers rum,
möteslunchen under ankomstdagen på lördag, mötesprogrammet samt
inträdesbiljetten till besöksstället. På söndag ingår hotellfrukost.
Besöksstället är eventuellt Bonk-muséet.

Programmet börjar på lördag kl. 11.30 med lunch och avslutas på söndag ca
kl. 12.00. Klubbdagarnas program fastställs inom en nära framtid.

Vi ber deltagarna bereda sig på att kort (ca 10 minuter) berätta om den
klubb som representeras.

Till Nystad kommer man bl.a. med bussar från Helsingfors (Vainion
liikenne). Bussen går från Helsingfors på kl. 07.00 på lördag morgon och på
söndag från Nystad kl. 15.10. Bussen åker rutten
Helsingfors-Salo-Åbo-Laitila-Nystad.

Anmälningar fram till 30.1.2014 till Marko Saloranta, OH2LGW, e-post oh2lgw
& sral punkt fi. Mer information fås av Marko, OH2LGW, tfn 040 722 9507.

Medlemmarnas petitioner till vårmötet

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls 26.4.2014.
Medlemmarnas skriftliga petitioner bör sändas undertecknade jämte
motiveringar styrelsen tillhanda senast två månader före mötet. Petitionen
bör vara undertecknad av minst tio medlemmar.

Förslag till mottagare av premier

Under SRAL:s vårmöte delas förbundets premier ut. Förslag till mottagare av
premier bör sändas till styrelsen före 1.3.2014 antingen till
e-postadressen hallitus & sral punkt fi eller per post till SRAL,
styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

En lista över premierna finns på SRAL:s webbplats och i OH-luettelo. En
lista över redan beviljade premier finns på SRAL:s webbplats. På listan är
året för beviljande det till utdelningsåret föregående år. Det finns
brister på listan. Korrigeringar och fel kan meddelas till adressen
webmaster & sral punkt fi eller genom att ringa till förbundets kansli.

Silent key

Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Arto Blomberg,
OH1NYM och Simo Lehtinen, OH2ZJ har lämnat oss. Vi hedrar Artos och Simos
minne med en stunds tystnad.

Röstning om skriveri- och fotografitävlingen 2013

Röstningen om bästa skrivna artikel och bästa publicerade fotografi har
börjat på SRAL:s webbplats under medlemssidorna. Röstningen pågår till
16.2.2014. Var med och välj den bästa skrivelsen och bilden år 2013! Bland
de som röstar lottas en årgång av tidningen CQ ut. En länk till
röstningssidorna hittas på SRAL:s huvudsida.

Rätten att anordna SRAL:s Vårdagar kan ansökas

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls 26.4.2014. Man
söker en arrangör för mötet. Det är möjligt att planera SRAL:s Vårdagar med
föreläsningar mm. i samband med mötet. Ansökningarna t.o.m. 31.1.2014 till
adressen hallitus & sral punkt fi.

Klubbarna meddelar

OH3AC:s bulletin söndagen 26.1 kl. 9.30 på frekvensen 3 685 kHz

Lahden Radioamatöörikerho ry ger sin bulletin söndagen 26.1 kl. 9.30 finsk
tid. Frekvensen är den gamla och bekanta 3 685 kHz. I bulletinen hör du de
senaste nyheterna och framför allt kan du kvittera bulletinen och efter det
t.ex. hålla kontakter med andra som kvitterar bulletinen på 80 m.
Bulletinen blir läst av Retu, OH3WK.

Eftersom femmornas klubbars sambulletin ges på samma frekvens kl. 9.45
finsk tid, tas klubbens bulletinkvitteringar emot några kHz bredvid
frekvensen den läses upp på, följ bulletinläsarens instruktioner.

OH1AJ:s årsmöte

Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt stadgeenliga årsmöte på
klubbrummet tisdagen 4.2.2014 kl. 18.30. Klubbens adress är Puosuntie 2. På
listan finns årsmötesärenden. Kaffeservering. Välkomna! Direktionen

OH5AA:s årsmöte

Viitosten Kerho - The Club of Fives ry. håller sitt årsmöte tisdagen
4.2.2014 kl. 19.00 på klubbrummet, Pahkakatu 9 A, Kotka. De stadgeenliga
ärendena enligt 14 § behandlas. Välkomna att besluta om den kommande
verksamheten! Kaffeservering

Möteskallelse

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry håller sitt stadgeenliga årsmöte söndagen
den 9.2.2014 kl. 14.00 i klubbutrymmena på Hakapellontie. Under mötet
behandlas de stadgeenliga årsmötesärendena. Välkomna!

OH2AP:s årsmöte

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt årsmöte torsdagen
13.2.2014 kl. 19.00 (märk tiden!) på den redan bekanta årsmötesplatsen,
dvs. hos Olli Kumpulainen, OH2OW, på adressen Torpantie 7 A, Träskända. De
stadgeenliga ärendena behandlas. Årsmöteskaffe serveras fr.o.m. kl. 18.30.

OH1AA:s årsmöte

Turun Radioamatöörit ry håller sitt årsmöte i klubbens utrymmen via OH1AAA
på Stålarmsgatan den 13.2.2013, med början kl. 18.30. De stadgeenliga
ärendena behandlas. Kaffe med dopp. Välkomna! 73 de direktionen

De ungas kommunikationsläger i Leirisalo på Kimitoön

För femte gången kallar Kimitoön till kommunikationsläger 21 - 23.3.2014.
Lägret öppnas kl. 18.00 på fredag och avslutas på söndag före middagstid.

Det finns allehanda program. Presentationer, aktiviteter, byggande och
bastubadande, därtill utlovas god mat och sällskap i fråga om allehanda
radioamatörärenden. Vi bygger en ljusfyr, för vilken du bör reserveras
ungefär 7 år. Fyren blinkar flera år. En fullspäckad helg utlovas, där du
har möjlighet att lära dig nytt i den oändliga radioamatörlärdomen.

En trakteringsavgift för lägret som är 30 euro uppbrs för veckoslutet.
Anmälningarna till lägerledare "Allu" Allan Nurmi, OH1FJK, oh1fjk är sral.fi.
Mer information fås från nummer 0400 692 440.

Radioamatörexamen på onsdagar i förbundets kansli

På SRAL:s kansli håller man radioamatörsexamen varje onsdag. Nästa examen
är 29.1 kl. 16:00 - 18:00. Adressen är Kaupinmäenpolku 9.

Examen fortsätter tills vidare varje onsdag. Man behöver inte anmäla sig i
förväg. Ta med dig kontant betalning, en räknare samt identitetsbevis.
Examen kostar 13 euro/modul.

Examina när som helst

På allmän begäran ges en påminnelse om att man redan för flera år sedan
frångått de nationella examensdagarna som ordnades några gånger i året.
Numera kan man delta i radioamatörexamen när som helst, genom att på
förhand ta kontakt med examensanordnarna och med dessa komma överens om när
och var man vill utföra examen. Härtill ordnar klubbarna ibland även större
examenstillfällen. En lista över examensanordnare finns i OH-luettelo och
på SRAL:s webbplats under rubriken "miten pääsen radioamatööriksi".

Bemärkelsedagar

85 år

31.01. Järvinen Antero, OH2VO

70 år

02.02. Kinnunen Olli, OH2XN

60 år

26.01. Koskinen Markku, OH3BB / OH2BED
29.01. Sirkka Martti, OH2BSY

50 år

28.01. Kettunen Erik, OH2HBZ
28.01. Laitinen Jari, OH2FSA

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

* Kurs i elementär klass börjar i Lahtis inkommande tisdag 28.1.2014 kl.
18.00 *

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC inleder vårens första kurs under
inkommande tisdag, 28.1 kl. 18.00 på Radiobacken. Redan fem personer är
intresserade! Kursen hålls under tisdagkvällar och fortsätter till ca 25.3.
Till kurserna kan man anmäla sig via Seppo, OH2TO, tfn 0400 713 545 eller
per e-post till oh3aclahti & gmail punkt com. Kursmaterial och läroplan hittas på
klubbens webbplats www.oh3ac.fi.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ 160 Meter Contest, REF Contest, BARTG RTTY
Sprint, UBA DX Contest och WAB 1.8 MHz Phone.

26-27.1 tävlas Classic Exchange. Nästa tisdag, 28.1. står NAC 2,3 GHz + up
i tur.

Nästa veckoslut tävlas Triathlon DX Contest, 10-10 International Winter
Contest, Black Sea Cup International, EPC WW DX Contest, AGCW Straight Key
Party, Mexico RTTY International Contest och North American Sprint.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 2 februari
kl. 15.00 på 3720 kHz +- QRM.
Styrelsens frågetimme ordnas den 8.2.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.