Svensk bulletin 05/2014

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1405S
Kanslibulletin 5/14 1.2.2014

INNEHÅLL

Styrelsens frågetimme i februari 8.2
Klubbverksamhetsdagarna
Medlemmarnas petitioner till Vårmötet
Förslag till mottagare av förbundets premier
Silent key
Röstning om skriveri- och fotografitävlingen i tidningen Radioamatööri år 2013 är igång
Klubbarna meddelar
De ungas kommunikationsläger i Leirisalo på Kimitoön
Radioamatörexamen på onsdagar i förbundets kansli
Examen och kurs i elementär klass fortsätter under nästa tisdag 4.2.2014 kl. 18.00
LRC-radiokurs och examen för öppenhavsskeppare i Lahtis 22.3 kl. 10-17
Bemärkelsedagar
Tävlingsnyheter
SRAL:s grundtävling tävlas under den första söndagen i månaden
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme i februari 8.2

Nästa gång styrelsens frågetimme ordnas är lördagen den 8.2. Frågetimmen
börjar kl. 14.00 finsk tid och avslutas kl. 15.00 finsk tid. Frekvensen är
den gamla och bekanta 3685 kHz.

Syftet med frågetimmen är att fungera som ett offentligt
diskussionstillfälle mellan medlemmarna och styrelsen i fråga om
aktualiteter eller ärenden som dryftas bland medlemmarna.

Då de styrelsemedlemmar som är på plats har anmält sig, kan medlemmarna
framföra frågor åt dessa styrelsemedlemmarna. Om inga egentliga frågor
finns åt styrelsen, är det möjligt att diskutera andra intressanta ärenden
om verksamheten. Styrelsemedlemmarna har även möjligheten att berätta om
aktualiteter inom den egna sektorn. Kom med och diskutera!

Klubbverksamhetsdagarna

SRAL:s klubbkommitté ordnar Klubbverksamhetsdagar i Nystad 15-16.2.2014.
Platsen är hotell Aquarius. Ännu rymms man med. Lediga platser kan frågas
från adressen kerhotoimikunta & sral punkt fi.

Medlemmarnas petitioner till Vårmötet

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls 26.4.2014.
Medlemmarnas skriftliga petitioner bör sändas undertecknade jämte
motiveringar styrelsen tillhanda senast två månader före mötet. Petitionen
bör vara undertecknad av minst tio medlemmar.

Förslag till mottagare av förbundets premier

Under SRAL:s vårmöte delas förbundets premier ut. Förslag till mottagare av
premier bör sändas till styrelsen före 1.3.2014 antingen till
e-postadressen hallitus & sral punkt fi eller per post till SRAL,
styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

En lista över premierna finns på SRAL:s webbplats och i OH-luettelo. En
lista över redan beviljade premier finns på SRAL:s webbplats. Från listan
kan man kontrollera att den nominerade personen inte har fått priset
tidigare.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Timo Hartikainen, OH2CD;
Toivo Hautaniemi, OH7SU; Rauno Kehä, OH4TI / OH2LOQ; Pertti Koskiniemi,
OH9FIS och Juha Valtola, OH8AZR har lämnat oss.

Vi hedrar Timos, Toivos, Raunos, Perttis och Juhas minne med en stunds
tystnad.

* Röstning om skriveri- och fotografitävlingen i tidningen Radioamatööri år
2013 är igång *

Röstningen om bästa skrivna artikel och bästa publicerade fotografi har
börjat på SRAL:s webbplats under medlemssidorna. Röstningen pågår till
16.2.2014. Var med och välj den bästa skrivelsen och bilden år 2013! Bland
de som röstar lottas en årgång av tidningen CQ ut. En länk till
röstningssidorna hittas på SRAL:s huvudsida.

Klubbarna meddelar

OH1AJ:s årsmöte

Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt stadgeenliga årsmöte på
klubbrummet tisdagen 4.2.2014 kl. 18.30. Klubbens adress är Puosuntie 2. På
listan finns årsmötesärenden. Kaffeservering. Välkomna! Direktionen

OH5AA:s årsmöte

Viitosten Kerho - The Club of Fives ry. håller sitt årsmöte tisdagen
4.2.2014 kl. 19.00 på klubbrummet, Pahkakatu 9 A, Kotka. De stadgeenliga
ärendena enligt 14 § behandlas. Välkomna att besluta om den kommande
verksamheten! Kaffeservering

Möteskallelse

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry håller sitt stadgeenliga årsmöte söndagen
den 9.2.2014 kl. 14.00 i klubbutrymmena på Hakapellontie. Under mötet
behandlas de stadgeenliga årsmötesärendena. Välkomna!

OH2AP:s årsmöte

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt årsmöte torsdagen
13.2.2014 kl. 19.00 (märk tiden!) på den redan bekanta årsmötesplatsen,
dvs. hos Olli Kumpulainen, OH2OW, på adressen Torpantie 7 A, Träskända. De
stadgeenliga ärendena behandlas. Årsmöteskaffe serveras fr.o.m. kl. 18.30.

OH1AA:s årsmöte

Turun Radioamatöörit ry håller sitt årsmöte i klubbens utrymmen via OH1AAA
på Stålarmsgatan den 13.2.2013, med början kl. 18.30. De stadgeenliga
ärendena behandlas. Kaffe med dopp. Välkomna! 73 de direktionen

OH7AI:s årsmöte

OH7AI:s stadgeenliga årsmöte hålls vid klubben 16.2.2014 kl. 14.00. Under
mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Välkomna.

De ungas kommunikationsläger i Leirisalo på Kimitoön

För femte gången kallar Kimitoön till kommunikationsläger 21 - 23.3.2014.
Lägret öppnas kl. 18.00 på fredag och avslutas på söndag före middagstid.

Det finns allehanda program. Presentationer, aktiviteter, byggande och
bastubadande, därtill utlovas god mat och sällskap i fråga om allehanda
radioamatörärenden. Vi bygger en ljusfyr, för vilken du bör reserveras
ungefär 7 år. Fyren blinkar flera år. En fullspäckad helg utlovas, där du
har möjlighet att lära dig nytt i den oändliga radioamatörlärdomen.

En trakteringsavgift för lägret som är 30 euro uppbrs för veckoslutet.
Anmälningarna till lägerledare "Allu" Allan Nurmi, OH1FJK, oh1fjk är sral.fi.
Mer information fås från nummer 0400 692 440.

Radioamatörexamen på onsdagar i förbundets kansli

På SRAL:s kansli håller man radioamatörsexamen varje onsdag. Nästa examen
är 5.2 kl. 16:00 - 18:00. Adressen är Kaupinmäenpolku 9, Helsingfors. Till
examina kan man komma när som helst mellan kl. 16 och 18, dock bör examen
vara granskad före klockan 18.00.

Examen fortsätter tills vidare varje onsdag. Man behöver inte anmäla sig i
förväg. Ta med dig kontant betalning, en räknare samt identitetsbevis.
Examen kostar 13 euro/modul.

* Examen och kurs i elementär klass fortsätter under nästa tisdag 4.2.2014
kl. 18.00 *

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC:s kurs i elementär klass fortsätter
nästa tisdag med öppna examina för K- och T1-modulerna samt med inledning
av undervisning i teknik. Ännu hinner man med på kursen som ordnas i
Radiobackens gamla stationsbyggnad.

LRC-radiokurs och examen för öppenhavsskeppare i Lahtis 22.3 kl. 10-17

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; ordnar på lördagen den 22.3 kl. 10-17
en öppen LRC-radiokurs och examen för öppenhavsskeppare i klubbens utrymmen
på Radiobacken.

Ari Caselius fungerar som lärare för kursen. Anmälningarna antingen till
koulutus & oh3ac punkt fi eller till Jari, OH2BU; tfn 0400 503 221. Från klubbens
webbplats www.oh3ac.fi fås mer information.

Bemärkelsedagar

85 år
07.02. Lähteenmäki Klaus, OH2XQ

80 år
08.02. Ahonen Rauno, OH3JSX

70 år
02.02. Kinnunen Olli, OH2XN

60 år
05.02. Kekkonen Erkki, OH2EKK
07.02. Saarinen Simo, OH1FPA

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling, Triathlon DX Contest, 10-10
International Winter Contest, Black Sea Cup International, EPC WW DX
Contest, AGCW Straight Key Party, Mexico RTTY International Contest och
North American Sprint.

Nästa tisdag 4.2 står NAC VHF i tur och torsdagen 6.2 NAC 10 m.

Nästa veckoslut tävlas YL-ISSB QSO Party, CQ WW RTTY WPX Contest,
Asia-Pacific Spring Sprint, Dutch PACC Contest, KCJ Topband Contest, SKCC
Weekend Sprintathon, OMISS QSO Party, FISTS Winter Sprint och RSGB 1st 1.8
MHz Contest.

SRAL:s grundtävling tävlas under första söndagen i månaden

SRAL:s grundtävling tävlas alltid den första söndagen i månaden. SSB-delen
är kl. 1200-1259 UTC och CW klockan 1400-1459 UTC.

Syftet med tävlingen är att vänja amatörer i elementär klass samt nya
amatörer i allmän klass i HF-tävlingar samt att aktivera klubbar och second
operatorer.

Tävlingsklasserna är elementär klass, klubbklass, second operator klass,
nya amatörer i allmän klass och allmän klass. I alla tävlingsklasser hålls
kontakter med stationer som deltar i tävlingen. Frekvensområdet för
personer i allmänklass är begränsad.

Tävlingen sker på 80 meters bandet. Det vore önskvärt att alla använder
högst 120 W effekt. Tävlingsreglerna finns på SRAL:s tävlingssidor under
rubriken tävlingar.

Välkomna med på söndagen den 2.2.2014.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, lördagen den 8 februari klockan 1500
finsk tid från OH6A i Vasa på 3720 kHz.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.