Svensk bulletin 06/2014

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1406S
Kanslibulletin 6/14 8.2.2014

INNEHÅLL

Omorganisering av kansliets arbete
SRAL:s kansli är stängt torsdagen 13.2.2014
Klubbverksamhetsdagarna
Medlemmarnas petitioner till Vårmötet
Förslag till mottagare av förbundets premier
Silent key
Röstning om skriveri- och fotografitävlingen i tidningen Radioamatööri år 2013 är igång
Klubbarna meddelar
De ungas kommunikationsläger i Leirisalo på Kimitoön
Radioamatörexamen på onsdagar i förbundets kansli
Skidlovsveckans intensivkurs 24. - 28.2. i Lahtis
LRC-radiokurs och examen för öppenhavsskeppare i Lahtis 22.3 kl. 10-17
Bemärkelsedagar
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Omorganisering av kansliets arbete

Verksamhetsledarens vakans har avskaffats från och med början av februari. På kansliet fortsätter Annika Wahlström som informatör samt Mari Nikkilä som deltidsanställd. Annika kan kontaktas bl. a. I frågor som berör tidningen Radioamatööri, medlemsärenden samt beställningar. Paketen postas en gång i veckan och brevförsändelserna strävar man att skicka dagligen.

Som förman för behörighetsgranskarna har fungerat Juhani Lehtosaari, OH2MD,
från början av februari. Man kan kontakta honom i ärenden som berör examensfrågor. Om bestämmelsefrågor kan man kontakta ordföranden för bestämmelsearbetsgruppen Marko Wirtanen, OH8WM. Marko och Juhanis kontaktuppgifter finns på SRAL:s websidor.

SRAL:s kansli är stängt torsdagen 13.2.2014

Förbundets kansli är stängt nästa torsdag 13.2.2014.

Klubbverksamhetsdagarna

SRAL:s klubbkommitté ordnar Klubbverksamhetsdagar i Nystad 15-16.2.2014. Platsen är hotell Aquarius. Ännu rymms man med. Lediga platser kan frågas från adressen kerhotoimikunta & sral punkt fi.

Medlemmarnas petitioner till Vårmötet

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls 26.4.2014. Medlemmarnas skriftliga petitioner bör sändas undertecknade jämte motiveringar styrelsen tillhanda senast två månader före mötet. Petitionen bör vara undertecknad av minst tio medlemmar.

Förslag till mottagare av förbundets premier

Under SRAL:s vårmöte delas förbundets premier ut. Förslag till mottagare av premier bör sändas till styrelsen före 1.3.2014 antingen till e-postadressen hallitus & sral punkt fi eller per post till SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

En lista över premierna finns på SRAL:s webbplats och i OH-luettelo. En lista över redan beviljade premier finns på SRAL:s webbplats. Från listan kan man kontrollera att den nominerade personen inte har fått priset tidigare.

Silent key

Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Pentti Honkanen, OH2AVL har lämnat oss.

Vi hedrar Penttis minne med en stunds tystnad.

Röstning om skriveri- och fotografitävlingen i tidningen Radioamatööri år 2013 är igång

Röstningen om bästa skrivna artikel och bästa publicerade fotografi har börjat på SRAL:s webbplats under medlemssidorna. Röstningen pågår till 16.2.2014. Var med och välj den bästa skrivelsen och bilden år 2013! Bland de som röstar lottas en årgång av tidningen CQ ut. En länk till röstningssidorna hittas på SRAL:s huvudsida.

Klubbarna meddelar

Möteskallelse

Hämeenlinnan Radioamatöörit ry håller sitt stadgeenliga årsmöte söndagen den 9.2.2014 kl. 14.00 i klubbutrymmena på Hakapellontie. Under mötet behandlas de stadgeenliga årsmötesärendena. Välkomna!

OH2AP:s årsmöte

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt årsmöte torsdagen 13.2.2014 kl. 19.00 (märk tiden!) på den redan bekanta årsmötesplatsen, dvs. hos Olli Kumpulainen, OH2OW, på adressen Torpantie 7 A, Träskända. De stadgeenliga ärendena behandlas. Årsmöteskaffe serveras fr.o.m. kl. 18.30.

OH1AA:s årsmöte

Turun Radioamatöörit ry håller sitt årsmöte i klubbens utrymmen via OH1AAA på Stålarmsgatan den 13.2.2013, med början kl. 18.30. De stadgeenliga ärendena behandlas. Kaffe med dopp. Välkomna! 73 de direktionen

OH7AI:s årsmöte

OH7AI:s stadgeenliga årsmöte hålls vid klubben 16.2.2014 kl. 14.00. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Välkomna.

OH7AB:s årsmöte

Pohjois-Karjalan Radiokerho, OH7AB, håller sitt årsmöte söndagen 23.2.2014 kl. 12:00. Mötesplatsen är Oy Arbonaut Ltd, Kaislakatu 2, Joensuu. Kaffeservering, välkomna.

OH5AE:s årsmöte

Elimäen Radioamatöörikerho ry. Håller sitt årsmöte på klubblokalen på Haukkavuori i Elimäki. Tidpunkten är 1.3.2014 kl. 14:00. Stadgeenliga ärenden, välkommen.

OH3AC:s årsmöte

Lahden radioamatöörikerho ry. Håller sitt årsmöte måndagen 3.3.2014 kl. 18:30 på klubblokalen på Radiobacken. Stadgeenliga ärenden behandlas. Alla är välkomna som är intresserade av radioamatörverksamhet.

De ungas kommunikationsläger i Leirisalo på Kimitoön

För femte gången kallar Kimitoön till kommunikationsläger 21 - 23.3.2014. Lägret öppnas kl. 18.00 på fredag och avslutas på söndag före middagstid.

Det finns allehanda program. Presentationer, aktiviteter, byggande och bastubadande, därtill utlovas god mat och sällskap i fråga om allehanda radioamatörärenden. Vi bygger en ljusfyr, för vilken du bör reserveras ungefär 7 år. Fyren blinkar flera år. En fullspäckad helg utlovas, där du har möjlighet att lära dig nytt i den oändliga radioamatörlärdomen.

En trakteringsavgift för lägret som är 30 euro uppbrs för veckoslutet. Anmälningarna till lägerledare "Allu" Allan Nurmi, OH1FJK, oh1fjk är sral.fi. Mer information fås från nummer 0400 692 440.

Radioamatörexamen på onsdagar i förbundets kansli

På SRAL:s kansli håller man radioamatörsexamen varje onsdag. Nästa examen är 12.2 kl. 16:00-18:00. Adressen är Kaupinmäenpolku 9, Helsingfors. Till examina kan man komma när som helst mellan kl. 16 och 18, dock bör examen vara granskad före klockan 18.00.

Examen fortsätter tills vidare varje onsdag. Man behöver inte anmäla sig i förväg. Ta med dig kontant betalning, en räknare samt identitetsbevis. Examen kostar 13 euro/modul.

Skidlovsveckans intensivkurs 24. - 28.2.i Lahtis

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, anordnar på skidlovsveckan en kurs i elementär klass vid Radio- och TV museet på gamla radiostationen. Kursen börjar måndagen 24.2 kl. 10:00 och fortsätter dagligen kl. 10 - 16. Examina hålles under kursens gång. Anmälningar till koulutus & oh3ac punkt fi eller Jari, OH2BU tel 0400 503221.

LRC-radiokurs och examen för högsjöskeppare i Lahtis 22.3 kl. 10-17

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; ordnar på lördagen den 22.3 kl. 10-17 en öppen LRC-radiokurs och examen för högsjöskeppare i klubbens utrymmen på Radiobacken.

Ari Caselius fungerar som lärare för kursen. Anmälningarna antingen till koulutus & oh3ac punkt fi eller till Jari, OH2BU; tfn 0400 503 221. Från klubbens webbplats www.oh3ac.fi fås mer information.

Bemärkelsedagar

80 år
08.02. Ahonen Rauno, OH3JSX

70 år
15.02. Torkkola Tapani, OH2BEV

60 år
12.02. Kilpinen Timo, OH2KYW
14.02. Ilkka Raimo, OH6BI
16.02. Pellinen Vilho, OH2MGQ
Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas YL-ISSB QSO Party, CQ WW RTTY WPX Contest, Asia-Pacific Spring Sprint, Dutch PACC Contest, KCJ Topband Contest, SKCC Weekend Sprintathon, OMISS QSO Party, FISTS Winter Sprint och RSGB 1st 1.8 MHz Contest.

Nästa tisdag 11.2. kör man NAC UHF och nästa torsdag 13.2. tävlas NAC 50 MHz

Nästa veckoslut tävlas ARRL International DX Contest, Russian PSK WW Contest samt Feld Hell Sprint.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, lördagen den 15 februari klockan 1500 finsk tid från OH6A i Vasa på frekvensen 3720 kHz.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.