Svensk bulletin 08/2014

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1408S
Kanslibulletin 8/14 22.2.2014

INNEHÅLL

Styrelsens frågetimme
SRAL:s vårdagar och vårmöte 26.4.2014 i Salo
Medlemmarnas petitioner till Vårmötet
Förslag till mottagare av förbundets premier
Resultatet av tidningen Radioamatööris skriv och fototävling
Klubbarna meddelar
De ungas kommunikationsläger i Leirisalo på Kimitoön
Radioamatörexamen på onsdagar i förbundets kansli
Skidlovsveckans intensivkurs 24. - 28.2. i Lahtis
Bemärkelsedagar
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Styrelsens frågetimme 1.3.2014

Nästa styrelsens frågetimme hålles lördagen 1.3. 2014. Frågetimmen börjar kl. 14:00 finsk tid och slutar kl. 15:00. Frekvensen är 3685 kHz. Frågetimmen är ägnad att fungera som ett diskussionsforum mellan medlemmarna och styrelsen rörande aktuella saker. Då de närvarande styrelsemedlemmarna först har anmält sig kan man ställa frågor till medlemmarna. Kom med och diskutera!

SRAL:s Vårdagar och vårmöte 26.4.2014 i Salo

SRAL:s Vårdagar anordnas 26.4.2014 i Astrumcentret i Salo. Adressen är Saloragatan 5-7. Astrumcentret är en före detta Salora industribyggnad. Som arrangör fungerar Salon Radiokerho ry, OH1AD.

I Astrumcentret finns Hotell Salora, där ett Bed & Breakfastpaket kostar 89€ per natt per rum. Priset gäller för reserveringar gjorda t.o.med 31.3.2014. Rumsförfrågningar: info & astrumkeskus punkt fi och märk meddelandet med SRAL-Kevätpäivät.

Under vårdagarna finnas olika fora, ett lopptorg, SRAL:s försäljningsbord samt kommersiella försäljningsbord.

Teatteri Provinssis foajé betjänar mötesgästerna med A-rättigheter. Lunch serveras i restaurang Planet Pluto. Även cafeet i motionscentret Hanhivaara är öppet.

Efter vårmötet arrangeras ett cocktail-tillfälle för deltagarna i Teatteri Provinssis cafe. Anmälningar önskas. Mer om detta i april numret av tidningen Radioamatööri.

Medlemmarnas petitioner till Vårmötet

Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls 26.4.2014. Medlemmarnas skriftliga petitioner bör sändas undertecknade jämte motiveringar styrelsen tillhanda senast två månader före mötet. Petitionen bör vara undertecknad av minst tio medlemmar. Petitionerna bör skickas till adressen SRAL styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

Förslag till mottagare av förbundets premier

Under SRAL:s vårmöte delas förbundets premier ut. Förslag till mottagare av premier bör sändas till styrelsen före 1.3.2014 antingen till e-postadressen hallitus & sral punkt fi eller per post till SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

En lista över premierna finns på SRAL:s webbplats och i OH-luettelo. En lista över redan beviljade premier finns på SRAL:s webbplats. Från listan kan man kontrollera att den nominerade personen inte har fått priset tidigare.

Resultatet av tidningen Radioamatööris skriv och fototävling

Resultatet från tidningen Radioamatööris skriv- och fototävling är klart. Vi tackar alla som röstat.

Skriverierna:

1. Allmänt om digimoderna, Tommi Holopainen, OH7JJT, Jouko Nurma, OH5RM, Tapani Juhola, OH2LU, RA 7/13.
2. Koreas Demokratiska Republik - den segaste stubben i DX-svedjan, Martti Laine, OH2BH, RA 8-9/13.
3. Kort historik om Kyynel-radion, Antero Tanninen, OH1KW, RA 11/13.

Fotona:

1. Jaris, OH8LQ vintriga mast. XYL/OH8LQ Päivi, RA 3/13
2. Olli, OH2BBM, QRV från Sydpolen med anropet OH50BBM. Martti Aarnio, OH2AWL, RA 2/13.
3. Vi kör microvågstest. Jouni Salmi, OH2BZP, RA 10/13.

Vinnarna får ett presentkort till Utec Oy på 500€, samt andra och tredjeplatstagarna en årgång av tidningen CQ.

Bland samtliga som röstat utlottades en CQ-årgång. Den vanns av Kimmo Lehtosaari, OH2JKU.

Gratulationer till alla vinnare.

Tävlingen fortsätter med samma regler även 2014.

Klubbarna meddelar

OH5AG:s vårmöte på Radiomuseet

Kouvolan Radiokerho ry. Håller sitt stadgeenliuga vårmöte på Kouvolan Radiomuseo söndagen 23.2.2014 kl. 17. Kaffeservering, välkommen

OH3NE:s årsmöte

Tampereen Radioamatöörit ry. Håller sitt årsmöte sista måndagen i februari den 24.2.2014 kl. 18:00 på klubblokalen vid Pyynikki utsiktstorn. Stadgeenliga ärenden behandlas samt styrelsens förslag till nya stadgar. Kaffeservering, välkomna.

OH7AB:s årsmöte

Pohjois-Karjalan Radiokerho, OH7AB, håller sitt årsmöte söndagen 23.2.2014 kl. 12:00. Mötesplatsen är Oy Arbonaut Ltd, Kaislakatu 2, Joensuu. Kaffeservering, välkomna önskar styrelsen.

OH5AE:s årsmöte

Elimäen Radioamatöörikerho ry. Håller sitt årsmöte på klubblokalen på Haukkavuori i Elimäki.Tidpunkten är 1.3.2014 kl. 14:00. Stadgeenliga ärenden, välkommen.

OH3AC:s årsmöte

Lahden radioamatöörikerho ry. Håller sitt årsmöte måndagen 3.3.2014 kl. 18:30 på klubblokalen på Radiobacken. Stadgeenliga ärenden behandlas. Alla är välkomna som är intresserade av radioamatörverksamhet.

Nukkumattis årsmöte

Yle Amateurs, OH2NM/OH2YLE, håller sitt årsmöte onsdagen 5.3.2014 kl. 16:00. Platsen är YLE:s SOS-byggnads bastu-utrymme i Fredriksberg. Styrelsen önskar dig välkommen till mötet.

Möteskallelse OH8AA

Kahdeksikkojen kerho ry. OH8AA, kallar till stadgeenligt årsmöte 25.3.2014 kl. 18:00. Mötet hålls i nya klubbutrymmen på adressen Koulutie 6, Oulunsalo. På föredragningslistan finns de stadgeenliga ärendena samt arrangemangen för OH8AA:s 90-årsjubileum. Kaffe och bulla utlåvas, välkommen önskar styrelsen.

De ungas kommunikationsläger i Leirisalo på Kimitoön

För femte gången kallar Kimitoön till kommunikationsläger 21 - 23.3.2014. Lägret öppnas kl. 18.00 på fredag och avslutas på söndag före middagstid.

Det finns allehanda program. Presentationer, aktiviteter, byggande och bastubadande, därtill utlovas god mat och sällskap i fråga om allehanda radioamatörärenden. Vi bygger en ljusfyr, för vilken du bör reservera ungefär 3 €. Fyren blinkar flera år. En fullspäckad helg utlovas, där du har möjlighet att lära dig nytt i den oändliga radioamatörlärdomen.

En trakteringsavgift för lägret som är 30 euro uppbrs för veckoslutet. Anmälningarna till lägerledare "Allu" Allan Nurmi, OH1FJK, oh1fjk är sral.fi. Mer information fås från nummer 0400 692 440.

Radioamatörexamen på onsdagar i förbundets kansli

På SRAL:s kansli håller man radioamatörsexamen varje onsdag. Nästa examen är 26.2 kl. 16:00 - 18:00. Adressen är Kaupinmäenpolku 9, Helsingfors. Till examina kan man komma när som helst mellan kl. 16 och 18, dock bör examen vara granskad före klockan 18.00.

Examen fortsätter tills vidare varje onsdag. Man behöver inte anmäla sig i förväg. Ta med dig kontant betalning, en räknare samt identitetsbevis. Examen kostar 13 euro/modul.

Skidlovsveckans intensivkurs 24. - 28.2.i Lahtis

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, anordnar på skidlovsveckan en kurs i elementär klass vid Radio- och TV museet på gamla radiostationen. Kursen börjar måndagen 24.2 kl. 10:00 och fortsätter dagligen kl. 10 - 16. Examina hålles under kursens gång. Anmälningar till koulutus & oh3ac punkt fi eller Jari, OH2BU tel 0400 503221.

Bemärkelsedagar

80 år

25.02. Heino Taisto, OH2JO

70 år

23.02. Kaiturinmäki Juhani, OH2BCD
27.02. Esselström Jan, OH6JE
01.03. Leppäkorpi Pertti, OH1NPP

60 år

22.02. Tamse Jukka, OH3HYP
01.03. Loikkanen Markku, OH4RC

50 år

26.02. Abrahamsson Christer, OH0KXE
26.02. Ruotsalainen Timo, OH7MFO
27.02. Finni Jussi, OH6JTV
27.02. Haataja Kari, OH2BDC
03.03. Haavisto Jukka, OH3JOSE

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas CQ 160 meter Contest, REF Contest, UBA DX Contest, North American QSO Party, High Speed Club CW Contest och SARL Digital Contest.

Nästa tisdag 25.2. står NAC 2,3 GHz+up I turen.

Nästa veckoslut tävlas ARRL International DX Contest, Wake-Up! QRP Sprint, Open Ukraine RTTY Championship, UBA Spring Contest samt DARC 10-Meter Digital Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 2 mars klockan 1500 finsk tid från OH6A i Vasa på frekvensen 3720 kHz.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.