Svensk bulletin 09/2014

Bulletiner:   0000   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017     den nyaste bulletinen
Den här bulletinen bara text

sb sral @ sca $SRAL1409S
Kanslibulletin 9/14 1.3.2014

INNEHÅLL

SRAL:s vårdagar och vårmöte 26.4.2014 i Salo
Klubbarna meddelar
Silent key
ITE7 -evenemanget
Signalvapenslagets årsdagsradioamatöraktivitet 5.3.2014
De ungas kommunikationsläger i Leirisalo på Kimitoön
Radioamatörexamen på onsdagar i förbundets kansli
Telegrafi i Vesikko
Bemärkelsedagar
Kvinnodagens YL-aktivitet
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

SRAL:s Vårdagar och vårmöte 26.4.2014 i Salo

SRAL:s Vårdagar anordnas 26.4.2014 i Astrumcentret i Salo. Adressen är Saloragatan 5-7. Astrumcentret är en före detta Salora industribyggnad. Som arrangör fungerar Salon Radiokerho ry, OH1AD.

I Astrumcentret finns Hotell Salora, där ett Bed & Breakfastpaket kostar 89€ per natt per rum. Priset gäller för reserveringar gjorda t.o.med 31.3.2014. Rumsförfrågningar: info & astrumkeskus punkt fi och märk meddelandet med SRAL-Kevätpäivät.

Under vårdagarna finnas olika fora, ett lopptorg, SRAL:s försäljningsbord samt kommersiella försäljningsbord.

Efter vårmötet arrangeras ett cocktail-tillfälle för deltagarna i Teatteri Provinssis cafe. Anmälningar önskas. Mer om detta i april numret av tidningen Radioamatööri.

Klubbarna meddelar

OH3AC:s årsmöte

Lahden radioamatöörikerho ry. Håller sitt årsmöte måndagen 3.3.2014 kl. 18:30 på klubblokalen på Radiobacken. Stadgeenliga ärenden behandlas. Alla är välkomna som är intresserade av radioamatörverksamhet.

Nukkumattis årsmöte

Yle Amateurs, OH2NM/OH2YLE, håller sitt årsmöte onsdagen 5.3.2014 kl. 16:00. Platsen är YLE:s SOS-byggnads bastu-utrymme i Fredriksberg. Styrelsen önskar dig välkommen till mötet.

OH1AF:s vår-/sommarläger

Teljän Radioamatöörit ry (OH1AF) håller sitt traditionella sommar-/vårläger i Björneborg 8.3.2014 börjandes kl.12. Platsen är klubblokalen vid Kalafornia Golfplan med omnejd. Platsen hittas bl.a. på APRS-kartan med texten "KESÄLEIRI".

Vi sätter naturligtvis upp även en radiostation med anropet OH1AB. Frekvensen på 80 meter är 3680 kHz +- QRM och därtill kommer en station på 2m bandet. Vi lyssnar på frekvensen 145,725 MHz och här kan gästerna fråga om vägledning till lägerplatsen. På lägret kommer att finnas QRP-utrustning, föredrag, trevlig samvaro mm. Bespisning finns, men kräver förhandsanmälning. Man kan anmäla sig till Juhani, OH1FSS (juhani punkt jaakola & kolumbus punkt fi) eller Martti, OH1FU (matti & ampio punkt fi). För övernattning bör man ta med sig sovsäck mm. För att täcka bespisningskostnaderna uppbärs en måttlig 10 euros deltagaravgift.

Välkommen att njuta av det vårliga Björneborg önskar styrelsen.

Möteskallelse OH8AA

Kahdeksikkojen kerho ry. OH8AA, kallar till stadgeenligt årsmöte 25.3.2014 kl. 18:00. Mötet hålls i nya klubbutrymmen på adressen Koulutie 6, Oulunsalo. På föredragningslistan finns de stadgeenliga ärendena samt arrangemangen för OH8AA:s 90-årsjubileum. Kaffe och bulla utlåvas, välkommen önskar styrelsen.

Silent key

Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Väinö Karttunen, OH7FMV samt Kari Välimäki, OH6-1294, har lämnat oss.

Vi hedrar Väinös och Karis minne med en stunds tystnad

ITE 7 -evenemanget

Kangasalan Radiokerho, OH3ABN, anordnar ITE 7 -evenemanget söndagen 30.3.2014 kl. 11 - 13 Finsk tid. Evenemangets ändamål är att uppmuntra till självbyggande och att hålla kontakter med självbyggda s.k. ITE-apparater på 80 metersbandet utan tävlan.

Operatörerna med ITE-riggar sätter bokstaven /i till sitt anrop, t.ex. OH3ABN/i.

Om du deltar i evenemanget med självbyggd rigg, skicka gärna litet information om utrustningen till oh3abn & sral punkt fi. Som tack får du ett hedersintyg per returpost.

Samtliga radioamatörer oavsett utrustning är välkomna som motstationer.

Signalvapenslagets årsdagsradioamatöraktivitet 5.3.2014

På SRA-aktivitetsdagen aktiverar militärradioamatörstationerna sig med OI-anrop för att hålla kontakter på radioamatörfrekvenserna.

OI8VK, Pohjan Viestikilta, aktiveras 4. -5.3.2014 på scoutstugan i I. Motstationer söderifrån önskas. Man dejourerar på kvällen 4.3. på scoutstugan med anropet OI8VK på 160- och 80-meters banden samt på två meter. Dessutom har man skype. Den 5.3. kl. 06:00 - 09:00 är man på 80 m SSB på frekvensen 3747 kHz eller på Feld Hell sändeslaget på frekvenserna 3574 - 3584 kHz. Kl. 09:00 kör stationen 40m SSB på frekvensen 7180 kHz+- QRM. Stationen stänger 5.3. kl. 12:00.

De ungas kommunikationsläger i Leirisalo på Kimitoön

För femte gången kallar Kimitoön till kommunikationsläger 21 - 23.3.2014. Lägret öppnas kl. 18.00 på fredag och avslutas på söndag före middagstid.

Det finns allehanda program. Presentationer, aktiviteter, byggande och bastubadande, därtill utlovas god mat och sällskap i fråga om allehanda radioamatörärenden. Vi bygger en ljusfyr, för vilken du bör reservera ungefär 3 €. Fyren blinkar flera år. En fullspäckad helg utlovas, där du har möjlighet att lära dig nytt i den oändliga radioamatörlärdomen.

En trakteringsavgift för lägret som är 30 euro uppbrs för veckoslutet. Anmälningarna till lägerledare "Allu" Allan Nurmi, OH1FJK, oh1fjk är sral.fi. Mer information fås från nummer 0400 692 440.

Radioamatörexamen på onsdagar i förbundets kansli

På SRAL:s kansli håller man radioamatörsexamen varje onsdag. Nästa examen är 5.3. kl. 16:00 - 18:00. Adressen är Kaupinmäenpolku 9, Helsingfors. Till examina kan man komma när som helst mellan kl. 16 och 18, dock bör examen vara granskad före klockan 18.00.

Telegrafi i Vesikko

I U-båten Vesikko som finns på Sveaborg utanför Helsingfors kan man höra telegrafi nästa sommar. Krigsmuseets personal har varit hos Ritva, OH2CJ och Kille, OH2CX, och bandat telegrafisignaler. I ubåten kan man alltså höra orden "sotamuseo", "vesikko" samt "OH2CJ2 med morsetecken.

Bemärkelsedagar

70 år

01.03. Leppäkorpi Pertti, OH1NPP
06.03. Kuivikko Risto, OH1MND
07.03. Alapeteri Vesa, OH9QR
10.03. Rouhiainen Matti, OH2PO

60 år

01.03. Loikkanen Markku, OH4RC
05.03. Tanhua Kari, OH9MCL
10.03. Ikäheimonen Harri, OH4YA

50 år

03.03. Haavisto Jukka, OH3JOSE
06.03. Silvan Harri, OH1KTK
08.03. Andersson Kari, OH3NT

Finlands Radioamatörförbund samt kansliets personal lyckönskar jubilarerna.

Kvinnodagens YL-aktivitet

På kvinnodagen, lördagen 8.3., anordnas en Tyskland-Frankrike YL-aktivitet dit man inbjuder alla YL- och OM-amatörer att delta. Man har publicerat ett award för evenemanget, vart man kan samla poäng genom att köra YL- och OM-stationer. Mest poäng får man genom att köra tyska och franska YL-stationer. Reglerna hittas på webadressen http://www.ref-union.net/yls/en/jdf-en.

Tävlingsnyheter

Detta veckoslut tävlas SRAL:s Peruskilpailu, ARRL International DX Contest, Wake-Up! QRP Sprint, Open Ukraine RTTY Championship, UBA Spring Contest samt DARC 10-Meter Digital Contest.

Nästa tisdag 4.3. står NAC VHF I turen. Nästa torsdag 6.3. körs NAC 10 meter.

Nästa veckoslut tävlas RSGB Commonwealth Contest, SKCC Weekend Sprintathon, AGCW QRP Contest, QRP ARCI HF Grid Square Sprint, EA PSK63 Contest, North American Sprint RTTY, UBA Spring Contest 6 m och FIRAC HF Contest.

Nästa bulletin

Nästa bulletin sänds om en vecka, söndagen den 9 mars klockan 1500 finsk tid från OH6A i Vasa på frekvensen 3720 kHz.

Bulletinredaktör: Annika Wahlström, OH2HSJ.
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB.